Načrtovanje pisav

SPLOŠNE INFORMACIJE O PREDMETU+

Načrtovanje pisav (NP), izbirni predmet

Povzetek vsebine predmeta: Spoznavanje načrtovalskih, oblikovalskih in izvedbenih postopkov za nove črkovne vrste preko metod analize in rabe črkovnega gradiva. Parametrično oblikovanje. Metoda dvojnega svinčnika. Digitalizacija risb. Vektorsko risanje glifov. Funkcije open-type. Testiranje pisav. Preverjanje funkcionalnosti pisav.

Obveznosti pri predmetu+

K predavanjem, seminarju in vajam je potrebno prihajati točno. Izdelke je potrebno oddati do rokov.

 

Pri posameznih delih predmeta se zahteva prisotnost: predavanja 80 %, seminar 80 %, vaje 90 %.

V primeru nezadostne prisotnosti študent predmeta ne more opraviti v študijskem letu 2019/2020.

 

Končna ocena (100 %) je sestavljena: prisotnost (20 %), vprašanje (10 %), izdelki (50 %), predstavitev (20 %).

Predavanja+

Predavanja potekajo ob sredah med 13. in 14.30 uro (P-006).

26. 2. Namen pisav informacija, identiteta, skupnost, funkcija
4. 3. TypeCooker parametrično oblikovanje črk
11. 3. Tipo Brda predstavitev delavnice
18. 3. Dopisne konzultacije
25. 3. Osnovno o pisavah tipografija, prisotnost, uporaba, urejanje
1. 4. Predstavitev člankov študent študentu
8. 4. Podrobnosti pisav klasifikacija, specifikacija, elementi, moduli
15. 4. Pregled pisav komentarji in korekture pisav
22. 4. Oblika in protioblika oblika in protioblika, duktus, proporc, ritem, kontrast
29. 4. Pregled pisav komentarji in korekture pisav
6. 5. Mreža osnove
13. 5. Tipografski slog in hierarhija težave in rešitve, kako beremo strani
20. 5. Tipografija in plakat vrste plakatov, plakatna pisava
27. 5. Tipografija in zasloni zaslon, pisave, vidnost, razumevanje
3. 6. Zaključek pregled dela pri predmetu
Seminar+

Seminar poteka ob sredah med 14.30 in 16.30 uro (P-006).

Na podlagi danih parametrov nariši črke in jih stavi v besedo z najmanj 6 črkami. Ni nujno, da je beseda smiselna, pomemben je ritem belega prostora in črnih potez. Črke izreži in zlepi v končno obliko besede. Končne risbe naj bodo natančne in kontrastne. Očrtaj jih s tankim in zapolni z debelim flomastrom. Riši črke x-višine 5 cm, da lahko razviješ detajle in jih pogledaš od daleč.

Vaje+

Na podlagi podanih parametrov (TypeCooker) oblikuj črkovne in nečrkovne znake. Delo poteka individualno; vsak študent/ka izdela lasten nabor znakov.

Vsaka pisava naj vključuje naslednje znake:

 • A, B, C, Č, Ć, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž, X, Y, Q, W
 • a, b, c, č, ć, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, š, t u, v, z, ž, x, y, q, w
 • 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 • . , : ; ! ? „ “ (ali » «) + – ‒ — ( ) [ ] @ # % & € $

 

Skupina 1 | sreda, 11.−12.30 | R-304

32017318 32017297 32017061 32017056 32017053 32017046 32017041 32017024
32017022 32017018 32017013 32017008 32017007 32016019 32016014 32016010
exchange

Skupina 2 | četrtek, 15.−16.30 | R-304

32017359 32017058 32017051 32017050 32017049 32017045 32017044 32017036
32017035 32017033 32017030 32017028 32017026 32016053 32015027 32017065
32014350
Branja+

Predstavitve! 1. 4. bodo potekale predstavitve člankov. Pripravite do 3 strani, kjer boste na kratko podali bistva članka in z vsebino seznanili ostale. Predstavitev naj bo ležeč format v .pdf obliki. Kjer je navedeno, da vas isti članek bere več si vsebino razdelite v enakovrednih delih (tudi v tem primeru vsak pripravi svoj del na do treh straneh). Kratke predstavitve naj bodo do dneva pred predavanjem (31. 3.) naložene na google drive v mapo BRANJA_NP_19/20.

1 A Discussion on Type Design Revivalism 32017007, 32017008
2 Aesthetci Innovation in Indigenous Typefaces: Designing a Lushootseed Font 32017318
3 Approaches to Applying Spacing Methods in Serifed and Sans-Serif Typeface Designs 32017013, 32017065
4 Braille, A Tactile Writing System 32016010
5 Copte Script, Design of a Coptic Font for Science and Publishing 32017018
6 Design of Multilingual Type Families exchange
7 Display Phototype in New York: Folks, Forms and Fonts 32016014
8 French Type Foundries in the Twentieth Century 32017022, 32017024, 32016019
9 Hearing Type 32017026
10 Modularity: An Elemental Approach to Type Design 32015027, 32017051, 32017028, 32017030
11 Of what Consequence, Design? 32017033, 32017035
12 Punch Cuts: The Modern Page, 1843 32017359
13 The “Revival” of Slab-Serif Typefaces in the Twentieth Century 32017036
14 Rythme in Type Design 32017041, 32017044, 32017045
15 Serial Type Families 32017046
16 Some Elements of Proportion and Optical Image Support in a Typeface 32017049
17 The Design of Rumba: Concept and Process 32017297, 32017050
18 The Golden Age of Hand Lettering in American Advertising 32017053
19 The Scribe and the Silhouette 32016053
20 The Story of Perpetua 32017056, 32017058
21 Type Rules: Basic Fine-Tunning and Tweaking 32017061
22 The Eszett 32014350

 

Znani tipografi+

Zaključna naloga (dnevnik) naj na eni strani vsebuje pomembne podatke o tipografu/inji, ki vam je določen. Povzemite delo, pomembne dosežke, izpostavite tisto, kar je po vašem mnenju za določeno osebo najbolj reprezentativno.

1 Lucian BERNHARD 32017007 18 Herb LUBALIN 32017033
2 Charles BIGELOW 32017008 19 Max MIEDINGER 32017035
3 Neville BRODY 32017318 20 Stanley MORISON 32017359
4 Matthew CARTER 32017013 21 Robin NICHOLAS 32017036
5 Vincent CONNARE 32017065 22 Gerrit NOORDZIJ 32017041
6 Lucas DE GROOT 32016010 23 Aldo NOVARESE 32017044
7 Roger EXCOFON 32017018 24 Paul RENNER 32017045
8 Adrian FRUTIGER 32016014 25 Emil RUDER 32017046
9 Tobias FRERE-JONES 32017022 26 Freda SACK 32017049
10 Eric GILL 32017024 27 Robert SLIMBACH 32017297
11 April GREIMAN exchange 28 Fred SMEIJERS 32017050
12 Jessica HISCHE 32016019 29 Erik SPIEKERMANN 32017053
13 Jonathan HOEFLER 32017026 30 Jan TSCHICHOLD 32016053
14 Kris HOLMES 32015027 31 Carol TWOMBLY 32017056
15 George W. JONES 32017051 32 Gerard UNGER 32017058
16 Heinrich JOST 32017028 33 Herman ZAPF 32017061
17 Zuzana LICKO 32017030 34 Massimo VIGNELLI  32014350
Zaključna naloga+

Izpit je sestavljen iz dnevnika, vzorčnika in predstavitve (ustni zagovor). Dnevnik (e-publikacija), vzorčnik in predstavitev je potrebno do izpita (dan prej oz. glede na dogovor) v .pdf obliki naložiti na Google drive.

Poleg navedenega oddajte tudi .otf/.ttf datoteko vaše pisave.

Dnevnik naj obsega smiselno število strani (ne več kot 20); uporabljen format A5 (pokončno ali ležeče). Predstavlja pregled dela pri predmetu. Po lastni presoji in izboru v dnevniku podaš/navedeš pomembne in zanimive stopnje oblikovanja črkovne vrste. Ob tem podaš kratke komentarje.

Dnevnik, vzorčnik in predstavitev naj imajo enako, smiselno povezano, grafično podobo.

Dnevnik in vzorčnik naj vsebujeta kolofon: Ime in priimek | Univerza v Ljubljani | Naravoslovnotehniška fakulteta | Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje | Katedra za informacijsko in grafično tehnologijo | Načrtovanje pisav, 2019/2020, Mentorja: Nace Pušnik, Ana Mendizza

 

Izpitni roki+
 • 19. 6. 2020 | 10.00 | prostor bo sporočen naknadno
 • 28. 8. 2020 | 10.00 | prostor bo sporočen naknadno
Ponovitev+

Namen pisav (26. februar)

 • črkovne družine s posebnim namenom
 • različne skupine uporabnikov
 • temno na svetlem, svetlo na temnem
 • pisava in vizualna identiteta
 • nujnost temeljitega poznavanja problematike

TypeCooker (26. februar in 4. marec)

 • parametrično oblikovanje črk
 • identifikacija karakteristik črk
 • analiz črk skozi naključne parametre
 • parametri: konstrukcija, širina, kontrast (količina), zaključki potez, debelina potez
 • načrtuj in oblikuj 6 črk, ki temeljijo na parametrih

Osnovno o pisavah (25. marec)

 • tipografija, abeceda, pisava, font
 • funkcija črk
 • prirezovanje, sledenje, poravnava
 • kompozicija in ritem
 • kombinacije znotraj ene in različnih črkovnih družin

Predstavitve člankov (1. april)

 • povzetki člankov so dostopni na Google Drivu (Branja_NP_19/20)

Podrobnosti pisav (8. april)

 • vklasifikacija pisav (Maximilien Vox)
 • oblika serifa (Aldo Novarese)
 • namen tipografije
 • prepoznavnost, čitljivost, berljivost
 • koncept (na osnovi orodja, na osnovi elementa)

Pregled pisav (15. april)

 • konzultacije

Oblika in protioblika (22. april)

 • oblika črke (izvor, prostor med črkami, sestava)
 • duktus (individualne oblike, orodje, ponavljajoče se oblike, popolnost)
 • protioblika (črno-belo, protioblika kot prostor med črkami, konsistentnost)
 • ritem in ravnotežje (pozornost, konvencija, pričakovanja, stavljenje črk)
 • kontrast (translacijski, rotacijski, ekspanzijski)

Pregled pisav (29. april)

 • konzultacije

Mreža (6. maj)

 • zakaj mreža, kaj omogoče, čemu je namenjena
 • 9 postavk, ki pojasnjujejo mrežni sistem (A. Filoli)
 • elementi mreže
 • modularna mreža
 • razdelitev strani in proporc 2:3 (J. Tschichold)

Tipografski slog (13. maj)

 • vloga mreže v preteklosti
 • bralno udobje
 • hitrejši in počasnejši ritem branja
 • priporočljive velikosti pisav
 • problem zaprtega bloka (rešitve)

Tipografska hierarhija (13. maj)

 • geštalt in proksimiteta
 • enotnost, poravnava, kontrast
 • hierarhija
 • poudarjanje in variacije v hierarhiji
 • kako beremo
17
Mar

Govorilna ura (do nadaljnjega)

Zaradi trenutnih okoliščin se do nadaljnjega govorilna ura izvaja preko videokonference in sicer z identiteto UL (podatki, ki jih uporabljate za vpis v VIS, eduroam). V kolikor je potreba po tovrstni komunikaciji, me o tem obvestite na email, da srečanje organiziram s pomočjo aplikacije Microsoft Teams. Govorilna ura se izvaja v terminu, ki je določen glede na urnik (sreda, med 10. in 11. uro... preberite več

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.