Načrtovanje pisav

SPLOŠNE INFORMACIJA O PREDMETU+

Načrtovanje pisav (NP), izbirni predmet

Povzetek vsebine predmeta: Spoznavanje načrtovalskih, oblikovalskih in izvedbenih postopkov za nove črkovne vrste preko metod analize in rabe črkovnega gradiva. Parametrično oblikovanje. Metoda dvojnega svinčnika. Digitalizacija risb. Vektorsko risanje glifov. Funkcije open-type. Testiranje pisav. Preverjanje funkcionalnosti pisav.

Obveznosti pri predmetu+
 • Predmeta se je potrebno udeleževati točno.
 • Izdelke je potrebno oddati do dogovorjenih rokov.
 • Pri predmetu se zahteva prisotnost: predavanja 80 %, seminar in druge oblike dela 80 %, vaje 90 %.
 • V primeru nezadostne prisotnosti predmeta ni mogoče opraviti v študijskem letu 2022/2023.
 • Končna ocena predmeta (100 %) je sestavljena na naslednji način:
  skupna prisotnost 20 %, vprašanja na zagovoru 10 %, izdelki 50 %, predstavitev 20 %.
Predavanja+

Predavanja potekajo ob torkih med 14. in 15.30 uro (P-104).

14. 2. TypeCooker parametrično oblikovanje črk
21. 2. Namen pisav informacija, identiteta, skupnost, funkcija
Korekture komentarji in korekture pisav
28. 2. Osnovno o pisavah tipografija, prisotnost, uporaba, urejanje
Korekture komentarji in korekture pisav
7. 3. Podrobnosti pisav klasifikacija, specifikacija, elementi, moduli
Projekt predstavitev projektnega dela
Korekture komentarji in korekture pisav
14. 3. Oblika in protioblika oblika in protioblika, duktus, proporc, ritem, kontrast
Korekture komentarji in korekture pisav
21. 3. Mreža osnove
Korekture komentarji in korekture pisav
28. 3. Tipografski slog težave in rešitve
Korekture komentarji in korekture pisav
Konzultacije projekt
4. 4. Tipografska hierarhija kako beremo strani
Tipograf dneva študent študentu*
Korekture komentarji in korekture pisav
Konzultacije projekt
11. 4. Tipografija in plakat vrste plakatov, plakatna pisava
Korekture komentarji in korekture pisav
Konzultacije projekt
18. 4. / odpade
25. 4. / odpade
2. 5. / praznik
9. 5. Tipograf dneva študent študentu*
Korekture komentarji in korekture pisav
Konzultacije projekt
16. 5. Tipografija in zasloni zaslon, pisave, vidnost, razumevanje
Korekture komentarji in korekture pisav
Konzultacije projekt
23. 5. Zaključne predstavitve pregled dela
30. 5. Projektne izboljšave pregled, komentarji, dopolnitve
Vaje+

Vaje potekajo ob petkih med 8. in 9.30 uro (MS Teams).

Za delo potrebuješ: milimetrski papir, navaden svinčnik, radirka (opcijsko), tenek in debel črn flomaster, programska oprema za digitalizacijo črk.

1. del: Na podlagi danih parametrov (TypeCooker) nariši črke in jih stavi v besedo z najmanj 6 črkami (n, o, h …, H, O, N …). Ni nujno, da je beseda smiselna, pomemben je ritem belega prostora in črnih potez. Končne risbe naj bodo natančne in kontrastne. Očrtaj jih s tankim in zapolni z debelim flomastrom. Riši črke x-višine 5 cm, da lahko razviješ detajle in jih pogledaš od daleč. Črke izreži in zlepi v končno obliko besede.

Uporabnost in
namembnost
Datoteka
Vpisna št.
Datoteka
Vpisna št.
Datoteka
Vpisna št.
Datoteka
Vpisna št.
Datoteka
Vpisna št.
Datoteka
Vpisna št.
Multi-Purpose
(večnamensko)
01_MP_typec
32020044
02_MP_typec
32020020
03_MP_typec
32020053
04_MP_typec
32020043
05_MP_typec
32020017
06_MP_typec
32020042
Newsprint
(tiskovine)
01_N_typec
32020021
02_N_typec
32021264
03_N_typec
32020166
04_N_typec
32020050
05_N_typec
32020024
06_N_typec
32020006
Signage
(označevanje)
01_S_typec
32019268
02_S_typec
32019110
03_S_typec
32020016
04_S_typeco
32020041
05_S_typec
32020136
06_S_typec
32020052
Unknown
(neznano)
01_U_typec
32020022
02_U_typec
32020028
03_U_typec
32020127
04_U_typec
32018014
05_U_typec
32020033
06_U_typec
Erasmus

2. del: Na podlagi podanih parametrov (TypeCooker) oblikuj črkovne in nečrkovne znake. Delo poteka individualno; vsak študent/ka izdela lasten nabor znakov.

Vsaka pisava naj vključuje naslednje znake:

 • A, B, C, Č, Ć, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž, X, Y, Q, W
 • a, b, c, č, ć, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, š, t u, v, z, ž, x, y, q, w
 • 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 • . , : ; ! ? „ “ (ali » «) + – ‒ — ( ) [ ] @ # % & € $
Projekt+

Združenje bolnikov po možganski kapi je humanitarna, prostovoljna organizacija, ki pomaga bolnikom, ki so preboleli možgansko kap in svojcem. Obravnavajo predvsem starejše ljudi. Na povezavi si lahko preberete več o navedenem združenju.

Na temo bolniki po možganski kapi v skupini oblikujte serijo petih tipografskih ovitkov (naslovnica in zadnja stran). Le-ti naj se med seboj razlikujejo, kljub temu pa naj bo razvidno, da gre za povezano serijo petih publikacij.

Okvirni naslovi publikacij so naslednji:

 • Ustvarjati novo življenje po možganski kapi (področje sprejemanja posledic bolezni predvsem z vidika duševnosti in medsebojnih odnosov v družini, med zakoncema, starševstvo, med prijateljji, sodelavci, ustvarjanje nove socialne mreže);
 • Utrudljivost v vsakdanjem življenju po možganski kapi (hitro utrujanje je prisotno pri več kot 70 % bolnikov po možganski kapi; vzroki zanjo niso popolnoma znani, vendar v veliki meri omejujejo vsakodnevne dejavnosti, onemogočajo zaposlitev; kako jo prepoznati; kako razmejiti od depresije; kako se prilagoditi);
 •  Ostati samostojen in telesno dejaven tudi po možganski kapi (priporočila za različne stopnje prizadetosti);
 • Spolnost po možganski kapi (razbijanje tabu teme z vseh vidikov);
 • Živeti s trajnimi posledicami možganske kapi (kakovost življenja).

Izid prve publikacije je predviden ob koncu junija 2023, druga bo izšla v oktobru 2023, v letu 2024 sledita izdaji dveh in v letu 2025 še ene.

Specifikacije:

 • format A5 ( 148 × 210);
 • obseg med 50 in 60 strani;
 • notranja stran: logotip Združenja CVB, logotip Ministrstva za zdravje;
 • zadnja stran: avtorji, lektura, tisk, oblikovanje.

Konzultacije potekajo ob torkih po predavanjih glede na razpored.

Skupina Konzultacije
1 32020044, 32020020, 32020053, 32020043, 32020017, 32020042 28. 3. / 11. 4. / 16. 5.
2 32020021, 32021264, 32020166, 32020050, 32020024, 32020006 28. 3. / 11. 4. / 16. 5.
3 32019268, 32019110, 32020016, 32020041, 32020136, 32020052 4. 4. / 9. 5. / 16. 5.
4 32020022, 32020028, 32020127, 32018014, 32020033, Erasmus 4. 4. / 9. 5. / 16. 5.
Seminar+

Seminar poteka ob torkih po predavanjih.

Tipograf dneva! 12. teden bodo potekale predstavitve znanih tipografov. Pripravite do 3 strani, kjer boste na kratko podali pomembne podatke o tipografu/inji, ki vam je določen/a in z relevantnimi informacijami seznanili ostale. Povzemite delo, pomembne dosežke, izpostavite tisto, kar je po vašem mnenju za določeno osebo najbolj reprezentativno. Predstavitev naj bo ležeč format v .pdf obliki. Kratke predstavitve naj bodo do 7. 5. naložene na OneDrive v mapo Seminar_NP_22_23, podmapa Tipografi_NP_22_23. Oddano pdf datoteko poimenuj priimek_ime_T.pdf.

1 Adrian FRUTIGER 32019268
2 Gerard UNGER 32020006
3 Massimo VIGNELLI 32018014
4 Henri FRIEDLAENDER 32020016
5 Dick DOOIJES 32020017
6 Walter TRACY 32020020
7 Roger EXCOFON 32020166
8 Aldo NOVARESE 32020021
9 Max MIEDINGER 32020022
10 Karl-Erik FORSBERG 32020024
11 Herb LUBALIN 32020028
12 Lucian BERNHARD 32020127
13 Stanley MORISON 32020033
14 Paul RENNER 32020041
15 Morris FULLER BENTON 32020136
16 Bruce ROGERS 32019110
17 Freda SACK 32020042
18 Gerrit NOORDZIJ 32020043
19 Erik SPIEKERMANN 32020044
20 Charles BIGELOW 32021264
21 Matthew CARTER 32020050
22 Jan TSCHICHOLD 32020052
23 April GREIMAN 32020053
24 Robin NICHOLAS Erasmus
Zaključna naloga+

Zaključna naloga je sestavljena iz dnevnika, vzorčnika in predstavitve (ustni zagovor).

 • Dnevnik (format A5), vzorčnik (prilagojen format B2, 500 × 700 mm) in predstavitev (format A4-ležeče) naj imajo enotno grafično podobo.
 • Dnevnik naj bo v obliki e-publikacije (pdf) in obsega do 20 strani.
 • Predstavlja pregled dela pri predmetu.
 • Po lastni presoji in izboru v dnevniku prikažeš pomembne in zanimive stopnje oblikovanja.
 • Ob izdelkih podaj kratke komentarje.

Dnevnik, vzorčnik in predstavitev je potrebno do 5. 6. 2023 v pdf obliki naložiti na OneDrive v mapo Izpit_NP. Datoteke oddane na OneDrive naj NE vsebujejo tiskarskih oznak (crop marks, bleed marks, registration marks, color bars, page information), razen vzorčnik (pripravite isti vzorčnik dvakrat, enega za tisk, drugega za spletno objavo). Oddane pdf datoteke poimenuj priimek_ime_D.pdf (dnevnik), priimek_ime_V.pdf (vzorčnik), priimek_ime_P.pdf (predstavitev).

Dnevnik in vzorčnik naj vsebujeta kolofon: Ime in priimek | Univerza v Ljubljani | Naravoslovnotehniška fakulteta | Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje | Katedra za informacijsko in grafično tehnologijo | Načrtovanje pisav, 2022/2023, Mentorja: Nace Pušnik, Ana Mendizza

Izpitni roki+
 • 7. 6. 2023 | 10.00 | prostor bo sporočen naknadno
 • 23. 8. 2023 | 10.00 | prostor bo sporočen naknadno
5
Okt

Govorilna ura

V zimskem semestru študijskega leta 2021/2022 bo govorilna ura ob sredah, med 17. in 18. uro (K-302). Možna je tudi izvedba online s pomočjo MS Teams po predhodnem dogovoru.... preberite več
Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.