Načrtovanje pisav

SPLOŠNE INFORMACIJA O PREDMETU+

Načrtovanje pisav (NP), izbirni predmet

Povzetek vsebine predmeta: Spoznavanje načrtovalskih, oblikovalskih in izvedbenih postopkov za nove črkovne vrste preko metod analize in rabe črkovnega gradiva. Parametrično oblikovanje. Metoda dvojnega svinčnika. Digitalizacija risb. Vektorsko risanje glifov. Funkcije open-type. Testiranje pisav. Preverjanje funkcionalnosti pisav.

Obveznosti pri predmetu+

Predavanj, seminarja in vaj se je potrebno udeleževati točno. Izdelke je potrebno oddati do rokov.

Pri posameznih delih predmeta se zahteva prisotnost:
Predavanja: 80 %. | Seminar: 80 %. | Vaje: 90 %.
V primeru nezadostne prisotnosti predmeta ni mogoče opraviti v študijskem letu 2020/2021.
Končna ocena predmeta (100 %) je sestavljena na naslednji način:
Skupna prisotnost: 20 %. | Vprašanja na zagovoru: 10 %. | Izdelki: 50 %. | Predstavitev: 20 %.
Predavanja+

Predavanja potekajo ob torkih med 14. in 16. uro (MS Teams / P-017).

1. teden TypeCooker parametrično oblikovanje črk
2. teden Namen pisav informacija, identiteta, skupnost, funkcija
Pregled pisav komentarji in korekture pisav
3. teden Osnovno o pisavah tipografija, prisotnost, uporaba, urejanje
Pregled pisav komentarji in korekture pisav
4. teden Podrobnosti pisav klasifikacija, specifikacija, elementi, moduli
Branja študent študentu*
5. teden Oblika in protioblika oblika in protioblika, duktus, proporc, ritem, kontrast
Pregled pisav komentarji in korekture pisav
6. teden Mreža osnove
Pregled pisav komentarji in korekture pisav
7. teden Branja študent študentu*
Pregled pisav komentarji in korekture pisav
8. teden Tipografski slog težave in rešitve
Pregled pisav komentarji in korekture pisav
9. teden Tipografska hierarhija kako beremo strani
Pregled pisav komentarji in korekture pisav
10. teden Tipografija in plakat vrste plakatov, plakatna pisava
Znani tipografi študent študentu*
11. teden Praznik /
12. teden Tipografija in zasloni zaslon, pisave, vidnost, razumevanje
Pregled pisav komentarji in korekture pisav
13. teden Znani tipografi študent študentu*
Pregled pisav komentarji in korekture pisav
14. teden Individualne konzultacije komentarji in korekture pisav
15. teden Zaključek predmeta predstavitve
Seminar+

Seminar poteka ob torkih med 16. in 17.30 uro (MS Teams / P-017).

Branja in predstavitve! 7. teden bodo potekale predstavitve člankov. Pripravite do 3 strani, kjer boste na kratko podali bistva članka in z vsebino seznanili ostale. Predstavitev naj bo ležeč format v .pdf obliki. Kratke predstavitve naj bodo do dneva pred predavanjem (29. 3.) naložene na Google Drive v mapo BRANJA_NP_20/21. Oddano pdf datoteko poimenuj priimek_ime_BP.pdf.

1 A Discussion on Type Design Revivalism 32018008
2 Aesthetci Innovation in Indigenous Typefaces: Designing a Lushootseed Font 32018275
3 Approaches to Applying Spacing Methods in Serifed and Sans-Serif Typeface Designs 32018019
4 Braille, A Tactile Writing System 32017031
5 Copte Script, Design of a Coptic Font for Science and Publishing 32018031
6 Design of Rumba: Concept and Process 32018123
7 Display Phototype in New York: Folks, Forms and Fonts 32018034
8 Golden Age of Hand Lettering in American Advertising 32018035
9 Hearing Type 32017037
10 Of what Consequence, Design? 32018129
11 Punch Cuts: The Modern Page, 1843 32018140
12 Revival of Slab-Serif Typefaces in the Twentieth Century 32018049
13 Serial Type Families 32018050
14 Story of Perpetua 32018053
15 Type Rules: Basic Fine-Tunning and Tweaking 32019231

Znani tipografi! 13. teden bodo potekale predstavitve znanih tipografov. Pripravite do 3 strani, kjer boste na kratko podali pomembne podatke o tipografu/inji, ki vam je določen/a in z relevantnimi informacijami seznanili ostale. Povzemite delo, pomembne dosežke, izpostavite tisto, kar je po vašem mnenju za določeno osebo najbolj reprezentativno. Predstavitev naj bo ležeč format v .pdf obliki. Kratke predstavitve naj bodo do dneva pred predavanjem (10. 5.) naložene na Google Drive v mapo TIPOGRAFI_NP_20/21. Oddano pdf datoteko poimenuj priimek_ime_T.pdf.

1 Lucian BERNHARD 32019231
2 Neville BRODY 32018053
3 Lucas DE GROOT 32018050
4 Adrian FRUTIGER 32018049
5 Tobias FRERE-JONES 32018140
6 April GREIMAN  32018129
7 Jessica HISCHE  32017037
8 Zuzana LICKO  32018035
9 Gerrit NOORDZIJ 32018034
10 Aldo NOVARESE  32018123
11 Paul RENNER  32018031
12 Freda SACKE  32017031
13 Fred SMEIJERS  32018019
14 Erik SPIEKERMANN 32018275
15 Massimo VIGNELLI  32018008
Vaje+

Vaje potekajo ob torkih med 18. in 19.30 uro (MS Teams / R-304).

1. del: Na podlagi danih parametrov (TypeCooker) nariši črke in jih stavi v besedo z najmanj 6 črkami (n, o, h …, H, O, N …). Ni nujno, da je beseda smiselna, pomemben je ritem belega prostora in črnih potez. Končne risbe naj bodo natančne in kontrastne. Očrtaj jih s tankim in zapolni z debelim flomastrom. Riši črke x-višine 5 cm, da lahko razviješ detajle in jih pogledaš od daleč. Črke izreži in zlepi v končno obliko besede*.

Application
Ascender 
Descender
Contrast
Amount
Contrast
Type
Construction
Stems
Stroke
Endings
Weight
Width
Newsprint
Shorter
Than
Normal 
Shorter
Than
Normal
Very
Low
Expansion 
Capitals
Slightly
Concave
Straight,
No Serif
Book
Extremely
Wide
32018008
Newsprint
Shorter
Than
Normal
Shorter
Than
Normal
Some
Expansion
Capitals
Slightly
Concave
Straight,
No Serif
Medium
Wide
32018275
Newsprint
Longer
Than
Normal
Longer
Than
Normal 
Some
Translation
Capitals
Straight
Straight,
No Serif
Extra
Light
Wide
32018019
Newsprint
Shorter
Than
Normal
Longer
Than
Normal
Visible
Expansion
Roman +
Capitals
Slightly
Concave
Serifs 
Light
Condensed
32017031
Newsprint
Longer
Than
Normal
Longer
Than
Normal
Not
Visible
Translation
Italic
Straight 
Slab
Serif
Extra
Light
Condensed
32018031
Signage
Shorter
Than
Normal
Shorter
Than
Normal
Some
Expansion
Capitals
Slightly
Concave
Straight,
No Serif
Thin
Wide
32018123
Signage
Shorter
Than
Normal
Shorter
Than
Normal
A Lot
Translation
Italic
Slightly
Concave
Straight,
No Serif
Light 
Wide
32018034
Signage
Longer
Than
Normal
Shorter
Than
Normal
Visible
Expansion
Italic 
Straight
Rounded,
No Serif
Medium
Extremely
Wide
32018035
Signage 
Shorter
Than
Normal
Shorter
Than
Normal
A Lot 
Expansion
Italic +
Capitals
Slightly
Concave
Straight,
No Serif
Thin
Extra
Condensed
32017037
Signage 
Longer
Than
Normal
Longer
Than
Normal
A Lot
Translation
Roman
Straight
Straight,
No Serif
Semi
Bold 
Condensed
32018129
Multi-
Purpose
Shorter
Than
Normal
Longer
Than
Normal
Not
Visible
Expansion
Roman +
Capitals 
Straight
Rounded,
No Serif
Bold
Extended
32018140
Multi-
Purpose
Longer
Than
Normal
Shorter
Than
Normal
Visible
Expansion
Italic +
Capitals 
Slightly
Concave
Straight,
No Serif
Extra
Light
Very Wide 
32018049
Multi-
Purpose
Shorter
Than
Normal
Longer
Than
Normal
High
Expansion
Roman +
Capitals 
Straight
Rounded,
No Serif
Book
Normal
32018050
Multi-
Purpose
Shorter
Than
Normal
Shorter
Than
Normal
Visible
Translation
Capitals
Slightly
Concave
Straight,
No Serif
Book
Normal
32018053
Multi-
Purpose
Shorter
Than
Normal
Longer
Than
Normal
A Lot
Expansion
Italic +
Capitals
Slightly
Concave
Serifs
Plain
Extended
32019231

2. del: Na podlagi podanih parametrov (TypeCooker) oblikuj črkovne in nečrkovne znake. Delo poteka individualno; vsak študent/ka izdela lasten nabor znakov.

Vsaka pisava naj vključuje naslednje znake:

 • A, B, C, Č, Ć, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž, X, Y, Q, W
 • a, b, c, č, ć, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, š, t u, v, z, ž, x, y, q, w
 • 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 • . , : ; ! ? „ “ (ali » «) + – ‒ — ( ) [ ] @ # % & € $
Zaključna naloga+

Zaključna naloga je sestavljena iz dnevnika, vzorčnika in predstavitve (ustni zagovor).

 • Dnevnik, vzorčnik in predstavitev naj imajo enotno grafično podobo.
 • Dnevnik naj bo v obliki e-publikacije (pdf) in obsega do 20 strani.
 • Predstavlja pregled dela pri predmetu.
 • Po lastni presoji in izboru v dnevniku prikažeš pomembne in zanimive stopnje oblikovanja.
 • Ob izdelkih podaj kratke komentarje.
 • Priporočen format dnevnika je A5.

Dnevnik, vzorčnik in predstavitev je potrebno do izpita v pdf obliki naložiti na Google Drive (Izpit_NP_20/21). Datoteke oddane na Google Drive naj NE vsebujejo tiskarskih oznak (crop marks, bleed marks, registration marks, color bars, page information). Oddane pdf datoteke poimenuj priimek_ime_D.pdf (dnevnik), priimek_ime_V.pdf (vzorčnik), priimek_ime_P.pdf (predstavitev).

Dnevnik in vzorčnik naj vsebujeta kolofon: Ime in priimek | Univerza v Ljubljani | Naravoslovnotehniška fakulteta | Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje | Katedra za informacijsko in grafično tehnologijo | Načrtovanje pisav, 2020/2021, Mentorja: Nace Pušnik, Ana Mendizza

Izpitni roki+
 • 14. 6. 2021 | 10.00 | prostor bo sporočen naknadno
 • 27. 8. 2021 | 10.00 | prostor bo sporočen naknadno
16
Feb

Govorilna ura

V letnem semestru študijskega leta 2020/2021 bo govorilna ura ob četrtkih med 13. in 14. uro oz. po dogovoru.... preberite več

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.