Oblikovanje informacij

SPLOŠNE INFORMACIJE O PREDMETU+

Oblikovanje informacij (OI), izbirni predmet

Povzetek vsebine predmeta: Kaj oblikovanje informacij je in kako se področje definira. Vpogled v raziskovanje in odkrivanje informacij. Hierarhija podatkov in odnosi. Ustreznost postopkov za učinkovito prototipiranje in testiranje. Vizualno izrazoslovje. Orodja pomembna za oblikovanje informacij. Študije primerov.

Obveznosti pri predmetu+
 • Predmeta se je potrebno udeleževati točno.
 • Izdelke je potrebno oddati do dogovorjenih rokov.
 • Pri predmetu se zahteva prisotnost: predavanja 80 %, seminar 80 %, vaje 90 %.
 • V primeru nezadostne prisotnosti predmeta ni mogoče opraviti v študijskem letu 2022/2023.
 • Končna ocena predmeta (100 %) je sestavljena na naslednji način:
  prisotnost 20 %, vprašanja na zagovoru 10 %, izdelki 50 %, predstavitev 20 %.
Predavanja+

Predavanja potekajo ob sredah med 16. in 17.30 uro (P-016).

15. 2 Uvod v grafično oblikovanje osnove
Predstavitev dela projekt 1
22. 2. O oblikovanju informacij kaj je, kdo ga opravlja, zakaj je pomembno
1 oblikuj informacijo navodila
1. 3. Infografika in vizualizacija podatkov infografika, vizualizacija 
2 vizualiziraj informacijo navodila
8. 3. Odkrivanje vpogled v raziskavo in proces odkrivanja
3 ciljna skupina navodila
1 oblikuj informacijo pregled
15. 3. Prototipi in testiranje kako raziskava in testiranje zagotavlja uspešen dizajn
4 testiraj oblikovano informacijo navodila
2 vizualiziraj informacijo pregled
22. 3. Oblikovalski komplet vizualni pripomočki pri posredovanju informacij
5 barva, stil, teža, velikost navodila
3 ciljna skupina pregled
29. 3. Logotip in celostna grafična podoba zaščitni znak in logotip
6 zaščitni znak navodila
Predstavitev dela projekt 2
5. 4. Predstavitev rezultatov projekt 1
12. 4. Tiskovine revije, embalaža, korporativne komunikacije
Predstavitev dela projekt 2
7 dnevni okvir navodila
4 testiraj oblikovano informacijo pregled
19. 4. Informacijska grafika zemljevidi, grafikoni in diagrami
5 barva, stil, teža, velikost pregled
26. 4. / odpade
3. 5. Interaktivne vsebine spletne strani in drugi projekti vezani na zaslon
Okolje navigacija in razstave
6 zaščitni znak pregled
10. 5. Eksperimentalne vsebine oblikovanje informacij do skrajnosti
7 dnevni okvir pregled
17. 5. Predstavitev rezultatov projekt 2
24. 5. Zaključne predstavitve pregled
31. 5. Projektne izboljšave pregled, komentarji, dopolnitve
Tedenske naloge+

Vezano na predavanja je potrebno opraviti 7 tedenskih nalog.

1. Oblikuj informacijo:

 • na podlagi dodeljenega izreka oblikuj informacijo,
 • pri tem ni dovoljena uporaba črk,
 • ustrezno komuniciraj dodeljeno informacijo,
 • ležeč ali pokončen format A4 (pdf),
 • izdelek poimenuj 1_priimek_ime.pdf,
 • do 8. 3. naložiti na OneDrive (mapa Tedenske_naloge_OI_22_23, podmapa 1_oblikuj informacijo).

2. Vizualiziraj informacijo:

 • Slovenija,
 • vizualiziraj besedo, da bo primerna za ciljno skupino od 20−30 let,
 • brez uporabe črk,
 • ležeč ali pokončen format A4 (pdf),
 • izdelek poimenuj 2_priimek_ime.pdf,
 • do 15. 3. naložiti na OneDrive (mapa Tedenske_naloge_OI_22_23, podmapa 2_vizualiziraj informacijo).

3. Ciljna skupina:

 • Slovenija,
 • prilagodi informacijo za ciljno skupino od 50−60 let,
 • ležeč ali pokončen format A4 (pdf),
 • izdelek poimenuj 3_priimek_ime.pdf,
 • do 22. 3. naložiti na OneDrive (mapa Tedenske_naloge_OI_22_23, podmapa 3_ciljna skupina).

4. Testiraj oblikovano informacijo:

 • 2 primera,
 • Slovenija,
 • mlajša in starejša ciljna skupina,
 • ležeč ali pokončen format A4 (pdf),
 • izdelek poimenuj 4_priimek_ime.pdf,
 • do 12. 4. naložiti na OneDrive (mapa Tedenske_naloge_OI_22_23, podmapa 4_testiraj oblikovano informacijo).

5. Barva, stil, teža, velikost:

 • Slovenija,
 • variacije v barvi, stilu, teži in velikosti,
 • 8 primerov,
 • ležeč ali pokončen format A4 (pdf),
 • izdelek poimenuj 5_priimek_ime.pdf,
 • do 19. 4. naložiti na OneDrive (mapa Tedenske_naloge_OI_22_23, podmapa 5_barva-stil-teza-velikost).

6. Zaščitni znak:

 • Univerza v Ljubljani,
 • brez napisa in z napisom
 • ležeč ali pokončen format A4 (pdf),
 • izdelek poimenuj 6_priimek_ime.pdf,
 • do 3. 5. naložiti na OneDrive (mapa Tedenske_naloge_OI_22_23, podmapa 6_zascitni znak).

7. dnevni okvir:

 • oblikuj svoj tedenski ritem (7 dnevni okvir),
 • tvoje delo od jutra do večera (smiselno razporedi vsak dan in ga prikaži),
 • pri tem se poslužuj čim več grafično/tipografskih elementov (grafike, piktogrami, ikone …); NE FOTOGRAFIJ,
 • predstavitev naj bo grafična in naj ne vsebuje veliko besedila (čim manj oz. nič; uporabiš ga lahko zgolj kot namig),
 • pokončen plakat prilagojen B2 format v pdf obliki (500 × 700 mm),
 • ne pozabite na dodatek za porezavo in oznake za porezavo,
 • predstavitev tvojega tedna naj bo čim bolj jasna, nedvoumna in zanimiva (izvirna),
 • izdelek poimenuj 7_priimek_ime.pdf,
 • Plakat naj vsebuje kolofon: Ime in priimek | Univerza v Ljubljani | Naravoslovnotehniška fakulteta | Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje | Katedra za informacijsko in grafično tehnologijo | Oblikovanje informacij, 2022/2023 | Mentorja: Nace Pušnik, Gregor Franken,
 • do 10. 5. naložiti na OneDrive (mapa Tedenske_naloge_OI_22_23, podmapa 7_dnevni okvir).
Seminar+

Konzultacije potekajo ob sredah med 17.30 in 19. uro glede na razpored. Za vsako skupino je na voljo 45 minut.

Skupina Konzultacije
1 32021100, 32021073, 32021182, 32021008 1. 3. / 15. 3. / 12. 4. / 3. 5.
2 32020055, 32020005, 32020122 1. 3. / 15. 3. / 12. 4. / 3. 5.
3 32021125, 32020142, 32021316 8. 3. / 22. 3. / 19. 4. / 10. 5.
4 32020014, 32020180, 32021004 8. 3. / 22. 3. / 19. 4. / 10. 5.
Projekt 1+

SD Hospic

Na podlagi obstoječe celostne grafične podobe je potrebno pripraviti prilagoditve in posodobitve. Vsaka skupina pripravi v nadaljevanju podane izdelke.

 • Nadgradnja logotipa (dopis področja na zanimiv in nevsiljiv način) za različna področja pod okriljem Hospic:
  • Spremljanje umirajočih in njihovih svojcev (krajše Spremljanje na domu),
  • Žalovanje odraslih,
  • Prostovoljstvo,
  • Detabuizacija smrti,
  • Žalovanje otrok in mladostnikov (Levjesrčni).
 • Nadgradnja logotipa za tabor Levjesrčni (smiselna povezava z obstoječim logotipom SD Hospic).
 • Predloga za vabilo oz. povabilo k sodelovanju (npr. povabilo za pridobivanje donacij).
 • Predloga za MS PowerPoint (prva in zadnja stran, vmesne strani).
 • Predloga elektronskega podpisa za email.
 • Predloga za pingvin plakat (700 × 2000 mm), jumbo plakat (3000 × 4000 mm), plakat B1 (707 × 1000 mm), plakat B2 (500 × 707 mm).
 • Predloga za brošuro (148 × 210 mm, pokončno ali ležeče).
 • Predloga za letak A6 (148 × 105 mm, pokončno ali ležeče).
 • Predloge slik za spletno oglaševanje (formata jpg ali png):
  • Facebook, Instagram, Linkedin (za ustrezne formate si pomagajte s stranjo na povezavi ali sorodnimi stranmi)
 • Predloge za družabna omrežja (Hospickafe, Večer Hospica, dogodki za strokovno javnost, dogodki za splošno javnost, dogodki za mlade/levjesrčni; zgleduj se po dimenzijah v prejšnji alineji).

Pri izdelavi prilagoditev razmišljajte o potencialni implementaciji novega imena; preimenovanje iz Slovensko društvo Hospic v Slovenski Hospic.

Projekt 2+

Kmetija Ukmar

Vsaka skupina pripravi (glede na predstavitev naročnika) spodaj navedene izdelke.

 • Logotip.
 • Enojna etiketa za vina (160 × 70 mm): etiketa za rdeče vino, temnejša (Teran, Izbrani Teran, Cabernet Sauvignon, Merlot, Teranova penina, Teranov liker) | etiketa za belo vino, svetlejša (Malvazija).
 • Prednji del etikete vsebuje podatke zvrst vina, Kras, Ponikve; zadnji (stranski) del etikete vsebuje podatke:
  • Za VINA: Pridelal in polnil: Kmetija Ukmar, Ponikve 31, 6210 Sežana | pridelano v Sloveniji | +386 41 52 89 74, +386 41 29 27 93 | kmetija.ukmar@gmail.com, www.kmetija-ukmar.si | Vsebuje sulfit.
  • Za LIKER: Proizvedel in polnil: Kmetija Ukmar, Ponikve 31, 6210 Sežana | pridelano v Sloveniji | +386 41 52 89 74, +386 41 29 27 93 | kmetija.ukmar@gmail.com, www.kmetija-ukmar.si | Ne vsebuje umetnih barvil in arom.
  • zadnji (stranski) del etikete: predvidite prostor za nalepko dimenzije 50 × 35 mm (vsebuje črtno kodo in QR kodo).
 • vizitka z elementi: logotip | Kmetija Ukmar, Ponikve 31, 6210 Sežana, Slovenija | +386 41 52 89 74, +386 41 29 27 93 | kmetija.ukmar@gmail.com | www.kmetija-ukmar.si.
 • nalepke z logotipom: okrogla (premer 40 mm) z logotipom | pravokotna (100 × 70 mm) z logotipom in zvrstmi vina (Teran, Teranov liker, Teranova penina, Cabernet Sauvignon, Merlot, Malvazija).
 • rolo plakat: dimenzije 850 × 2000 mm z logotipom (podatki: Kmetija Ukmar, Ponikve 31, 6210 Sežana | pridelano v Sloveniji | +386 41 52 89 74, +386 41 29 27 93 | kmetija.ukmar@gmail.com, www.kmetija-ukmar.si).
 • predloga za spletno stran (vsebuje zavihke Domov, Kras, O nas, Naša vina, Galerija, Kontakt).

Pri izdelavi se držite ključnih elementov (besed), ki so bili izpostavljeni: kamen, jamski svet, ruj, burja, latnik, suhozid, kraške kalone , Kras, tradicija, modernost, prepoznavnost.

Vaje+

Vaje potekajo ob petkih med 12.30 in 14. uro (MS Teams).

Informacije glede vaj: Gregor Franken.

Delo na vajah bo pretežno osredotočeno na semestrske projekte.

Zaključna naloga+

Zaključna naloga je sestavljena iz poročila, predstavitve in ustnega zagovora.

 • Poročilo in predstavitev naj imata enotno grafično podobo.
 • Poročilo naj bo v obliki e-book (pdf) in obsega do 20 strani.
 • Predstavlja pregled dela pri predmetu.
 • Po lastni presoji in izboru v poročilu prikažeš pomembne in zanimive stopnje oblikovanja.
 • Ob izdelkih podaj kratke komentarje.
 • Priporočen format poročila je A5.

Poročilo in predstavitev je potrebno do 4. 6. 2023 v pdf obliki naložiti na OneDrive v mapo Izpit_OI. Datoteke oddane na OneDrive naj NE vsebujejo tiskarskih oznak (crop marks, bleed marks, registration marks, color bars, page information). Oddane pdf datoteke poimenuj priimek_ime_P.pdf (poročilo), priimek_ime_PR.pdf (predstavitev).

Poročilo naj vsebuje kolofon: Ime in priimek | Univerza v Ljubljani | Naravoslovnotehniška fakulteta | Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje | Katedra za informacijsko in grafično tehnologijo | Oblikovanje informacij, 2022/2023 | Mentorja: Nace Pušnik, Gregor Franken

Izpitni roki+
 • 6. 6. 2023 | 10.00prostor bo sporočen naknadno 
 • 22. 8. 2023 | 10.00prostor bo sporočen naknadno
5
Okt

Govorilna ura

V zimskem semestru študijskega leta 2021/2022 bo govorilna ura ob sredah, med 17. in 18. uro (K-302). Možna je tudi izvedba online s pomočjo MS Teams po predhodnem dogovoru.... preberite več
Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.