Ustvarjalna tipografija

SPLOŠNE INFORMACIJE O PREDMETU+

Ustvarjalna tipografija (UT), izbirni predmet

Povzetek vsebine predmeta: Individualno ukvarjanje s konkretno nalogo. Analiza rabe tipografije. Primerjalne študije. Diskusije. Sinteze. Inovativna in eksperimentalna raba črkovnih vrst. Načrtovanje in oblikovanje pisav za različne medije (splet, tisk, visoki tisk). Kulturni, družbeni, ekonomski vidiki kreativnega tipografskega udejstvovanja.

Obveznosti pri predmetu+

Seminarja in vaj se je potrebno udeleževati točno. Izdelke je potrebno oddati do dogovorjenih rokov.

Pri posameznih delih predmeta se zahteva prisotnost:
Seminar: 80 %. | Vaje: 90 %.

 

V primeru nezadostne prisotnosti predmeta ni mogoče opraviti v študijskem letu 2020/2021.
Končna ocena predmeta (100 %) je sestavljena na naslednji način:
Skupna prisotnost na seminarju in vajah: 20 %. | Vprašanja na zagovoru: 10 %. | Izdelki: 50 %. | Predstavitev: 20 %.
Seminar+

Seminar poteka ob torkih med 15. in 17.30 uro (P-006).

6. 10. Tipografija ponovitev pojmov
13. 10. Spredaj in zadaj oblika, okolica, odnos
20. 10. Konsistenca rokopis, konvencija, gestalt, specifikacije
27. 10. Barva valovanje, vidnost, kultura
3. 11. Podrobnosti koncept, spajanje, konsistenca, značilnosti
10. 11. Plasti pojavnost, grafično oblikovanje, umetnost
17. 11. Pisave pomen, predstavnost
24. 11. Ritem duktus, proporc, ritem, kontrast
1. 12. Retorika ekspresivnost, nevtralnost, uporabljivost
8. 12. Elementi zakonitosti in priporočila
15. 12. Informacijska grafika   primeri
22. 12. Tiskovine primeri
29. 12. Konzultacije individualno
5. 1. Okolje primeri
12. 1. Zaključek predmeta analiza
Delo+

1. Digitalizacija lastnoročnega podpisa [do 20. 10. 2020]

Na podlagi 20 podpisov najdi najboljši približek svojega podpisa. Izdelaj digitalizirano različico svojega podpisa (rokopisa) na način, da ga bo mogoče uporabiti na tipkovnici. Pri tem nisi omejen/a z uporabo določenega programa. Končni rezultat je datoteka (npr. .otf), ki jo je mogoče namestiti na računalnik in rokopis uporabiti za podpis. Poskrbi za ustreznost debelin, ligatur in jasnost podpisa. Pripravi analizo svojega podpisa na podlagi parametrov metode TypeCooker. Do zgoraj navedenega datuma oddati na Google Drive v mapo Oddaja_UT_20/21 (01_priimek_ime).

2. Ime v naravi [do 3. 11. 2020]

Na podlagi naravnih oblik sestavi svoje ime. Poišči motive (v naravi, urbanem srediču …), ki bodo predstavljali črke tvojega imena in jih sestavi. Ni mišljeno, da predmete sestavljaš in ustvarjaš črke svojega imena. Naravne oblike naj predstavljajo ustrezne črke za sestavo imena. Do zgoraj navedenega datuma oddati na Google Drive v mapo Oddaja_UT_20/21 (02_priimek_ime).

3. Konsistentni zapisi [do 27. 10. 2020]

Izpiši sebi ljubo besedo, ki mora obsegati od 5 do 10 znakov (črk). Besedo zapiši dvajsetkrat in bodi ob tem pozoren/na na to, da bodo črke čim bolj konsistentne; dolžina (širina) besede ne variira preveč, so črke enakomerno povezane, čim manjša odstopanja v debelini posameznih črk … Do zgoraj navedenega datuma oddati na Google Drive v mapo Oddaja_UT_20/21 (03_priimek_ime)

4. Barve osebnosti [do 10. 11. 2020]

Določi tip osebe, ki te najboljše opisuje oz. opredeljuje. Na podlagi lastnosti, ki so specifične za določen tip človeka, izberi barvo/e in z njo ustvarjaj (ročne) zapise. Ni potrebe, da je zapisana beseda natanča, predvsem je pomembna uporaba barve in kontrast, ki ga boš ustvarjal/a. Do zgoraj navedenega datuma oddati na Google Drive v mapo Oddaja_UT_20/21 (04_priimek_ime).

5. Modularnost [do 17. 11. 2020]

Izberi/določi 4 elemente iz katerih boš sestavil črke, ki bodo predstavljale besedo modularnost (lahko so samo minuskule, samo majuskule ali kombinacija). Posamezen element se lahko pri črkah ponavlja vendar bodi pozoren/na na to, da posamezna črka vsebuje vsaj dva elementa/modula. Do zgoraj navedenega datuma oddati na Google Drive v mapo Oddaja_UT_20/21 (05_priimek_ime).

6. Plast iz plasti [do 24. 11. 2020]

Izberi barvo in njene variacije. S prekrivanjem izbrane barve ustvari linearne črke, ki bodo podale besedo plast. Pri nalogi ni najbolj pomembno ustrezno razmerje črk oz. pravilnost črk. Predvsem je pomembno, da prekrivajoče se plasti podajo izpisano besedo. Do zgoraj navedenega datuma oddati na Google Drive v mapo Oddaja_UT_20/21 (06_priimek_ime).

7. Namen pisav [do 1. 12. 2020]

V različnih tiskovinah najdi 4 besede, ki bodo povezane oz. bodo ponazarjale informacijo, identiteno, skupnost in funkcijo. Besede naj se razlikujejo v črkovnem izboru, različici pisave, rezu, velikosti, barvi … Besede izreži in pripravi miselni vzorec v obliki kolaža (A5) ter navedi svoje ugotovitve ob posamezni besedi (zakaj izbor določene besede, lastnosti uporabljenih črk, ovrednotenje  …). Do zgoraj navedenega datuma oddati na Google Drive v mapo Oddaja_UT_20/21 (07_priimek_ime).

8. Protioblika [do 8. 12. 2020]

Nariši protioblike, ki bodo sestavljale tvoj priimek. Protioblike lahko izhajajo iz raličnih skupin pisav (pisava s serifi ali brez, linearna pisava …). Protioblike poskušaj čim boljše uskladiti, da bo iz njih mogoče razbrati črke in priimek. Do zgoraj navedenega datuma oddati na Google Drive v mapo Oddaja_UT_20/21 (08_priimek_ime).

9. Funkcionalnost in semantika [do 15. 12. 2020]

Opravi raziskavo in najdi primere pisav (po štiri za vsako kategorijo, skupaj osem), ki imajo visoko funkcionalno in semantično vrednost. Primeri naj izhajajo iz vsakodnevnih stvari, s katerimi si obkrožen/a. Do zgoraj navedenega datuma oddati na Google Drive v mapo Oddaja_UT_20/21 (09_priimek_ime).

Vaje+

Vaje potekajo ob torkih med 17.30 in 19. uro (P-006 / R-304).

Zaključna naloga+

Zaključna naloga je sestavljena iz dnevnika, predstavitve in ustnega zagovora.

  • Dnevnik in predstavitev naj imata enotno grafično podobo.
  • Dnevnik naj bo vezan v obliki pamfletne vezave in obsega do 20 strani.
  • Predstavlja pregled dela pri predmetu.
  • Po lastni presoji in izboru v dnevniku prikažeš pomembne in zanimive stopnje oblikovanja.
  • Ob izdelkih podaj kratke komentarje.
  • Priporočen zaprt format dnevnika je A5.

Dnevnik in predstavitev je potrebno do izpita v pdf obliki naložiti na Google Drive (Izpit_UT_20/21); dnevnik je potrebno na zagovor prinesti v fizični (tiskani) obliki. Datoteke oddane na Google Drive naj NE vsebujejo tiskarskih oznak (crop marks, bleed marks, registration marks, color bars, page information).

Dnevnik in predstavitev naj vsebujeta kolofon: Ime in priimek | Univerza v Ljubljani | Naravoslovnotehniška fakulteta | Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje | Katedra za informacijsko in grafično tehnologijo | Ustvarjalna tipografija, 2020/2021 | Mentor: Nace Pušnik

Primer pamfletne vezave:

Izpitni roki+
  • 29. 1. 2021 | 10.00 | prostor bo sporočen naknadno
  • 14. 6. 2021 | 9.00prostor bo sporočen naknadno
  • 27. 8. 2021 | 9.00prostor bo sporočen naknadno
6
Okt

Govorilna ura

V zimskem semestru študijskega leta 2020/2021 bo govorilna ura ob sredah, med 10. in 11. uro (K-302). Možna je tudi izvedba online s pomočjo MS Teams po predhodnem dogovoru.... preberite več

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.