Ustvarjalna tipografija

SPLOŠNE INFORMACIJE O PREDMETU+

Ustvarjalna tipografija (UT), izbirni predmet

Povzetek vsebine predmeta: Individualno ukvarjanje s konkretno nalogo. Analiza rabe tipografije. Primerjalne študije. Diskusije. Sinteze. Inovativna in eksperimentalna raba črkovnih vrst. Načrtovanje in oblikovanje pisav za različne medije (splet, tisk, visoki tisk). Kulturni, družbeni, ekonomski vidiki kreativnega tipografskega udejstvovanja.

Obveznosti pri predmetu+

K seminarju in vajam je potrebno prihajati točno. Izdelke je potrebno oddati do dogovorjenih rokov.

Pri posameznih delih predmeta se zahteva prisotnost:

 • seminar  80 %,
 • vaje 90 %.
V primeru nezadostne prisotnosti študent predmeta ne more opraviti v študijskem letu 2019/2020.


Končna ocena predmeta (100 %) je sestavljena na naslednji način:

 • skupna prisotnost pri seminarju in vajah (20 %),
 • vprašanja na zagovoru (10 %),
 • izdelki (50 %),
 • predstavitev (20 %).
Seminar+

Seminar poteka ob torkih, med 15. in 17.30 uro (P-006).

1. 10. ni seminarja nadomeščanje
8. 10. Osnovno o tipografiji tipografija, abeceda, pisava, font
15. 10. Obisk NUK projektno delo
22. 10. Tipografske podrobnosti koncept, spajanje, konsistenca, značilnosti
29. 10. Namen pisav informacija, identiteta, funkcija
5. 11. Tipografija in konsistenca rokopis, konvencija, gestalt, specifikacije
Bauhaus 1/3
12. 11. Ritem oblike in protioblike duktus, proporc, ritem, kontrast
Bauhaus 2/3
19. 11. Retorika pisav ekspresivnost, nevtralnost, uporabljivost
Bauhaus 3/3
26. 11. Mreža, slog, hierarhija zakonitosti in priporočila
3. 12. Konzultacije
10. 12. ni seminarja nadomeščanje
17. 12. ni seminarja nadomeščanje
24. 12. ni seminarja prazniki
31. 12. ni seminarja prazniki
7. 1. Informacijska grafika in tipografija realni primeri
14. 1. Tiskovine in tipografija  realni primeri
21. 1. Okolje in tipografija  realni primeri
Projekt/delo+

Projekt NUK:

 • v sklopu predmeta je potrebno izdelati nabor minuskul, majuskul in števil,
 • pisava naj spada v sklop prikazovalnih pisav (display font),
 • izdelava brošure s prikazom vseh pisav izdelanih pri predmetu,
 • animacija pisave,
 • intervjuji kot podpora grafičnim izdelkom,
 • strokovno srečanje v NUK-u,
 • razstava v prvem tednu februarja.

Uporabne povezave:

Vaje+

Vaje potekajo ob četrtkih, med 11. in 12.30 uro (R-304).

Zaključna naloga+

Izpit je sestavljen iz dnevnika, predstavitve in ustnega zagovora. Dnevnik in predstavitev je potrebno do izpita v pdf obliki naložiti na google drive, na zagovor pa je potrebno prinesti dnevnik v fizični (tiskani) obliki.

Datoteke oddane na google drive naj NE vsebujejo tiskarskih oznak (crop marks, bleed marks, registration marks, color bars, page information).

Dnevnik naj bo vezan v obliki pamfletne vezave in naj obsega smiselno število strani (ne več kot 20 in skupno število strani naj bo deljivo s 4); zaprt format (priporočen) dnevnika naj bo A5. Predstavlja pregled dela pri predmetu. Po lastni presoji in izboru v dnevniku podaš/navedeš pomembne in zanimive stopnje oblikovanja črkovnih vrst. Ob tem podaš kratke pripadajoče komentarje.

Dnevnik naj vsebujeta kolofon: Ime in priimek, Univerza v Ljubljani, Ustvarjalna tipografija, 2019/2020, Mentor: Nace Pušnik

Dnevnik in predstavitev naj imata isto, smiselno povezano, grafično podobo.


Primer pamfletne vezave:

Izpitni roki+
 • 31. 1. 2020 | 10.00prostor bo sporočen naknadno
 • 19. 6. 2020 | 9.00prostor bo sporočen naknadno
 • 28. 8. 2020 | 9.00prostor bo sporočen naknadno
Ponovitev+

Ustvarjalna tipografija (8. oktober)

 • Tipografija, abeceda, pisava, font
 • Deli črk, klasifikacija črk
 • Črkovni pasovi in umestitev črk
 • Metrika minuskul in majuskul
 • TypeCooker (parametrično oblikovanje črk)

Ustvarjalna tipografija (22. oktober)

 • Koncept orodja in koncept elementa (kaligrafska izhodišča, modularna izhodišča)
 • Spajanje konceptov (karakterizacija)
 • Konsistenca, karakterne značilnosti (modulacija orodja)
 • Ritem, kontrast (zmanjšan za manjše in povečan za večje velikosti), tonska vrednost (jezikovne lastnosti)
 • Funkcija (opombe, glava, noga, izboljšana berljivost)

Ustvarjalna tipografija (29. oktober)

 • Informacija, identiteta, funkcija
 • Črkovne družine s posebnim namenom
 • Medij, inštitucija, uporabniki
 • Prilagoditev pisav glede na namen
 • Tipografija kot temeljni vizualni jezik

Ustvarjalna tipografija (5. november)

 • Rokopis in tipografija (konvencionalnost, oblikovna načela, specifikacije)
 • Opredelitev konsistence
 • Prepoznavnost/vidnost, čitljivost, berljivost
 • Gestalt načela (podobnost, približek)
 • Orodje, element, modul 

Ustvarjalna tipografija (12. november)

 • Oblika in protioblika (izvor)
 • Protoblika (pomen za konsistenco)
 • Poteza oz. duktus
 • Princip naravnega ritma in ravnotežja
 • Odnos: črka, vrstica, odstavek

Ustvarjalna tipografija (19. november)

 • Retorika pisav (manipulacija)
 • Kvaliteta pisave (neutralnost, ekspresivnost, aplikativnost − glede na obdobje)
 • Sodobni diskurz o grafičnem oblikovanju (oglaševanje, tipografija, retorika, psihologija)
 • Industrijska revolucija (pisave s funkcionalno in/ali semantično vrednostjo)
 • Kompleksnost črkovnih oblik (merljivost, ponovljivost)
30
Sept

Govorilna ura

V četrtek, 3. 10., odpade govorilna ura. Le-ta se po razporedu (četrtek med 10. in 11. uro) izvaja od 7. 10. dalje. Hvala za razumevanje!... preberite več

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.