Izdelava profila fotoaparata

Osnovne ukaze za delo v Terminalu najdete na GIT repozitoriju.

Koraki za izdelavo ICC profila fotoaparata v programu Argyll

 1. Na namizju ustvarite mapo z vašim imenom, v katero skopirajte datoteke, ki so potrebne za izdelavo profila: zajeta barvna tablica v formatu TIFF, referenčna datoteka in datoteka za prepoznavo tablice (cht).
 2. Odprite Terminal in se z ukazom cd premaknite v prej ustvarjeno mapo.
 3. Zbiranje vrednosti RGB iz zajete barvne tablice (slika mora biti v formatu TIFF) in kreiranje datoteke ti3.
  scanin -v2 -dpna ccDC.tif ColorCheckerDC.cht ColorCheckerDC.txt test.tif
  • -v (verbose mode) podrobnost obveščanja o procesu, ki se izvaja.
  • -dpna generira sliko barvne tablice za diagnosticiranje težav. Na generirani sliki so označena prepoznana polja (opcija a), območja zajema (opcija p) in imena polj (opcija n).
  • ccDC.tif zajeta barvna tablica v TIFF formatu.
  • ColorCheckerDC.cht datoteka služi prepoznavi uporabljene barvne tablice.
  • ColorCheckerDC.txt referenčna datoteka s kolorimetričnimi CIE vrednostmi (CIEXYZ ali CIELAB).
  • test.tif ime ustvarjene datoteke, za odpravljanje oz. diagnosticiranje težav.

  Rezultat je datoteka s končnico .ti3, ki se imenuje enako kot TIF barvne tablice in vsebuje vrednosti RGB in CIEXYZ za vsako polje na barvni tablici.

  Dodatne opcije orodja scanin so podrobno opisane v dokumentaciji.

 4. Izdelovanje ICC profila na podlagi ti3 datoteke.
  colprof -v2 -D “ime_profila” -qm -bn ccDC
  • -v (verbose mode) podrobnost obveščanja o procesu, ki se izvaja.
  • -D “ime_profila” določimo ime profila, ki se zapiše v glavo ICC profila – pod tem imenom je profil viden v programu Photoshop
  • -q nastavitev kakovosti (pri LUT profilih velikost vpogledne tabele, pri matričnih natančnost krivulje), priporočena je vrednost medium (-qm)
  • -bn ne ustvari tabele BtoA (pretvorba iz PCS v RGB barvni prostor naprave), saj je pri vhodnih napravah ne potrebujemo.
  • U scale prilagoditev bele točke zaradi neustrezne osvetlitve. Kadar je rezultat podosvetljena slika uporabimo nižjo vrednost od 1, pri preosvetljeni sliki pa uporabimo malenkost višjo vrednost od 1.
  • ccDC ime ti3 datoteke (brez končnice).

  Dodatne opcije orodja colprof so podrobno opisane v dokumentaciji.

  Datoteka ICC profila se imenuje enako kot datoteka ti3, v Photoshopu pa je profil prikazan z njegovim ASCII imenom (vrednost značke desc).

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.