Izdelava profila skenerja

Osnovne ukaze za delo v Terminalu najdete na GIT repozitoriju.

Koraki za izdelavo ICC profila skenerja v programu Argyll

 1. Na namizju ustvarite mapo z vašim imenom, v katero skopirajte datoteke, ki so potrebne za izdelavo profila: zajeta barvna tablica v formatu TIFF, referenčna datoteka in datoteka za prepoznavo tablice (cht).
 2. Odprite Terminal in se z ukazom cd premaknite v prej ustvarjeno mapo.
 3. Zbiranje vrednosti RGB iz zajete barvne tablice (slika mora biti v formatu TIFF) in kreiranje datoteke ti3.
  scanin -v2 -dpna it8.tif it8.cht it8.txt test.tif
  • -v (verbose mode) podrobnost obveščanja o procesu, ki se izvaja.
  • -dpna generira sliko barvne tablice za diagnosticiranje težav. Na generirani sliki so označena prepoznana polja (opcija a), območja zajema (opcija p) in imena polj (opcija n).
  • it8.tif zajeta barvna tablica v TIFF formatu.
  • it8.cht datoteka služi prepoznavi uporabljene barvne tablice.
  • it8.txt referenčna datoteka s kolorimetričnimi CIE vrednostmi (CIEXYZ ali CIELAB).
  • test.tif ime ustvarjene datoteke, za odpravljanje oz. diagnosticiranje težav.

  Rezultat je datoteka s končnico .ti3, ki se imenuje enako kot TIF barvne tablice in vsebuje vrednosti RGB in CIEXYZ za vsako polje na barvni tablici.

  Dodatne opcije orodja scanin so podrobno opisane v dokumentaciji.

 4. Izdelovanje ICC profila na podlagi ti3 datoteke.
  colprof -v2 -D “Epson_it8” -qm -bn it8
  • -v (verbose mode) podrobnost obveščanja o procesu, ki se izvaja.
  • -D generira značko z imenom profila (desc) – pod tem imenom je izdelan profil viden v programu Photoshop
  • -q nastavitev kakovosti (pri LUT profilih velikost vpogledne tabele, pri matričnih natančnost krivulje), priporočena je vrednost medium (-qm)
  • -bn ne ustvari tabele BtoA (pretvorba iz PCS v RGB barvni prostor naprave), saj je pri vhodnih napravah ne potrebujemo.
  • U scale prilagoditev bele točke zaradi neustrezne osvetlitve. Kadar je rezultat podosvetljena slika uporabimo nižjo vrednost od 1, pri preosvetljeni sliki pa uporabimo malenkost višjo vrednost od 1.
  • it8 ime ti3 datoteke (brez končnice).

  Dodatne opcije orodja colprof so podrobno opisane v dokumentaciji.

  Datoteka ICC profila se imenuje enako kot datoteka ti3, v Photoshopu pa je profil prikazan z njegovim ASCII imenom (vrednost značke desc).


Vrednotenje profila skenerja

 1. Barvna polja poskenirajte skupaj z barvno tablico za izdelavo ICC profila.
 2. Izdelajte ICC profil skenerja v programu Argyll.
 3. S spektrofotometrom in programom Argyll izmerite vrednosti CIELAB barvnih polj (D50, 2° opazovalec):
  spotread meritve_ime_priimek.txt
 4. Poskenirano sliko barvnih polj odprite v programu Photoshop in ji pripnite ICC profil skenerja (Edit —> Assign Profile). Nato s pomočjo kapalke (Eyedropper tool) in informativnega okna (Window—>Info) določite vrednosti CIELAB za vsako barvno polje. Pred uporabo kapalke izberite največjo možno območje zajema (do nastavitvenega menija pridete z desnim klikom). V primeru, da se v informativnem oknu ne izpisujejo vrednosti CIELAB, lahko v nastavitvenem meniju okna (Panel Options …) izberete želen prikaz.
 5. Odčitane vrednosti LAB pripišite izmerjenim ter izračunajte barvno razliko med očitanimi in izmerjenimi vrednostmi CIELAB po enačbi CIE76 (E*ab).
 6. Izračunajte povprečje barvnih razlik in na podlagi tega podajte oceno o natančnosti ICC profila skenerja.

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.