Izdelava profila zaslona

Naloge+
 1. 1. Izdelava profila zaslona:
  V programu i1Profiler izdelajte profil zaslona, ki bo uporabljen za predogled odtisa na zaslonu:

  1. iMac (programska kalibracija): D50, max. brightness, gama 2.2.
  2. Eizo CS2730 (strojna kalibracija): D50, 160 cd/m2, gama 2.2.
 2. 2. Primernost zaslona za predogled odtisa na zaslonu (angl. softproof):
  1. Primerjava velikosti barvnih prostorov. V programu i1Profiler/ColorSync Utility primerjajte velikost barvnega prostora zaslona z velikostjo referenčnega barvnega prostora FOGRA39/ISO Coated v2 (ofset, premazan papir). V predelih kjer so vidne največje razlike, napravite posnetke zaslona.
  2. Numerično vrednotenje. Z vključenim profilom izvedite test kakovosti z uporabo i1Profiler Quality Tool. Pri tem uporabite barvna polja merskega klina Ugra/Fogra Media Wedge in referenčne vrednosti FOGRA39L. Za tolerančna območja izberite naslednje vrednosti: average ∆E = 3, maximum ∆E = 5. Rezultate testa shranite v HTML dokument.
 3. V poročilo vključite posnetke barvnih prostorov in tabelo barvnih razlik.  Zapišite pri katerih barvnih poljih je prišlo do največjih barvnih razlik in zakaj. Ali so barvne razlike znotraj tolerančnih območij in je tako zaslon primeren za predogled odtisa?
 4. 3. Osvetlitev zaslona: z orodjem iProfiler Uniformity Measurement preverite ali je zaslon enakomerno osvetljen. Meritve in posnetke zaslona vključite v poročilo in zapišite ugotovitve.
 5. 4. Izračun game (bonus naloga)
  • Izmerite svetlost (Y) sivinskih polj s pomočjo programa Argyll. Pri tem uporabite ukaz:
   spotread -e ime_datoteke.txt
  • meritve odprite v excelu, ter izbrišite vse vrednosti razen Y. Dodajte nov stolpec, ki bo vseboval sivinske vrednosti. Od vsake Y vrednosti nato odštejte vrednost Y0 (vrednost Y pri sivinski vrednosti 0).
  • izrišite graf, ki prikazuje svetlost v odvisnosti od sivinskih vrednosti ter dodajte trendno črto (power trendline) skupaj s prikazano funkcijo. Iz te očitajte eksponent, kateri predstavlja gama vrednost.
 6. 5. Izdelava profila zaslona pametnega telefona (bonus naloga): Z uporabo aplikacije ColorTrue in programa i1Profiler izdelajte profil zaslona vašega pametnega telefona

Poročila oddajte v elektronski obliki na naslov primoz.weingerl@ntf.uni-lj.si. Pod zadevo naj bo razvidna vaja,  priimek in smer študija (npr. zaslon_priimek_smer-študija). 

Izdelava ICC profila zaslona v programu Argyll+
 1. Odprite Terminal in se z ukazom cd premaknite v mapo Profiles:
  cd /Users/student/Library/ColorSync/Profiles
 2. Uporabite ukaz dispcal za izdelavo profila zaslona:
  dispcal -v5 -ql -t 6500 -b 160 -g 2.2 -o ime_profila
  • -v (verbose mode) podrobnost obveščanja o procesu, ki se izvaja.
  • -q nastavitev kakovosti profila (l – low, m – medium, h – high).
  • -t nastavitev referenčne bele točke oz. barvne temperature v K. Če izpustimo parameter je uporabljena privzeta (native) bela točka zaslona.
  • -b nastavitev referenčne svetlosti zaslona v cd/m2. Če izpustimo parameter je uporabljena privzeta svetlost zaslona.
  • -g nastavitev game zaslona.
  • -o [ime_profila] hitra izdelava matričnega profila v enem koraku.

  Dodatne opcije ukaza dispcal so podrobno opisane v dokumentaciji.

 3. Po navodilih umerite spektrofotometer in ga namestite na zaslon
 4. Umerjanje zaslona.
  Pri zaslonih kjer imamo opravka s programsko kalibracijo korak strojne kalibracije preskočimo – pritisnemo števiko 7 na tipkovnici.
 5. Program bo nato izvedel programsko kalibracijo in izdelal ICC profil.
Testne slike+

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.