Natančen postopek prijave na študijsko izmenjavo v tujino, z vsemi potrebnimi dokumenti, je objavljen na spletni strani Službe za mednarodno sodelovanje UL.

Časovnica poteka Erasmus+ mobilnosti za študente.

Prijava na izmenjavo in predstavitev izmenjave+

Študent, ki se prijavlja na študijsko izmenjavo v tujino, kjer bo opravljal izpite ali druge obveznosti (priprava diplomskega dela) iz svojega študijskega programa, mora pred odhodom v tujino oddati ustrezno prijavnico, ki jo izpolni v sistemu VIS do 19.1.2022 (izmenjava 2022/23).

Svetujemo, da študenti pred izbiro univerze kontaktirate vaše oddelčne koordinatorje. Za študente s področja grafike velja, da pred izbiro univerze obvezno kontaktirate prof. dr. Klementino Možina.

Skladno z navodili na obrazcu je potrebno priložiti motivacijsko pismo (ena stran). Potrdilo o opravljenih izpitih najdete v VIS-u pod MOJI PODATKI – Podatki o opravljenih izpitih. Študenti prvega letnika druge stopnje (če ste končali študij na NTF) dobite potrdilo v referatu.

Iz VIS-a natisnjeno in podpisano ERASMUS prijavnico na študijsko izmenjavo (skupaj s prilogami) morate oddati v referat na Aškerčevi 12 (ali na e-naslov: majda.strakl@ntf.uni-lj.si) do vključno 19.1.2022.

Z morebitnimi vprašanji glede izmenjave se obrnite na dr. Alenko Šalej Lah (alenka.salej@ntf.uni-lj.si), tel. 01/1 2003289.

Izbira predmetov za izmenjavo+

V primeru, da boste sprejeti na izmenjavo, morate do konca meseca aprila oddati obrazec Prijava_odhoda_na_izmenjavo, ki ga izpolnite skupaj z vašim oddelčnim koordinatorjem.

Študenti Oblikovanja tekstilij in oblačil ter tisti študenti Grafike, ki morajo za izmenjavo na tujo fakulteto predložiti portfolio, oddajo Prošnjo za odobritev opravljenih obveznosti na študijski izmenjavi v tujini najkasneje do 31. 7. (izmenjava v zimskem semestru) oz. do 31. 1. (izmenjava v letnem semestru).

V primeru, da po podpisanem študijskem načrtu, ko študent že biva v tujini, pride do spremembe v naboru predmetov (ali podaljšanju izmenjave), mora študent o tem takoj obvestiti oddelčnega koordinatorja in referat ter poslati (lahko tudi po mailu) v potrditev nov študijski načrt. Originalni obrazec prinesete v referat  po zaključeni izmenjavi.

Minimalno število kreditnih točk, ki jih mora študent pridobiti v tujini v enem semestru je 30, v enem letu pa 60. Izjema so lahko študentje, ki odhajajo na izmenjavo v poletnem semestru zaključnega letnika in v tujini ne pripravljajo tudi diplomskega dela. Pri teh se od 30 oz. 60 kreditnih točk odštejejo kreditne točke, ki so v programu namenjene za izdelavo zaključnega dela.

Absolventi lahko v tujini opravljajo samo pripravo diplomskega dela. Ostale obveznosti po študijskem programu ter zagovor diplome morajo opraviti na matični fakulteti.

Priprava študijskega sporazuma - Learning agreement+

Po odobritvi seznama predmetov za izmenjavo študent pripravi študijski sporazum (Learning agreement).

Learning agreement 2022-23

Learning agreement

Katere dokumente je potrebno predložiti v referat po vrnitvi iz izmenjave+

Študent po vrnitvi iz tujine (najkasneje v roku 10-ih dni) v referat za študentske zadeve prinese kopijo potrdila o izmenjavi  Confirmation of Erasmus Mobility iz katerega je razvidno trajanje izmenjave.

Čim prej oz. najkasneje v dveh tednih po vrnitvi mora študent dostaviti tudi originalno potrdilo o opravljenih obveznostih (Transcript of Records), iz katerega je razvidno, katere predmete je uspešno opravil na izmenjavi, kakšne oceno je dobil ter obrazložitev sistema ocenjevanja (Grading Scale). Temu priložite še prevod predmetov (imena) v slovenščino.

Če je študent na izmenjavi opravil obveznosti, ki niso bile predhodno odobrene, mora za njihovo priznanje po vrnitvi iz izmenjave v referat vložiti Prošnjo za priznavanje obveznosti, ki ji priloži:

  • kratek opis opravljenih predmetov
  • potrdilo o opravljenih izpitih v tujini (Transcript of Records)
Pogosta vprašanja (FAQ)+

Na spletni strani Univerze v Ljubljani najdete pogosta vprašanja in odgovore, vezane na izmenjavo.

Časovnica izmenjav+

Na tej spletni strani najdete okvirno časovnico glede rokov za izvedbo izmenjave.

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.