Nagovor dekana

Naravoslovnotehniška fakulteta (NTF) vstopa v tretje desetletje svojega delovanja in je danes sestavljena iz štirih oddelkov, oddelka za geologijo (OG), oddelka za geotehnologijo, rudarstvo in okolje (OGRO), oddelka za materiale in metalurgijo (OMM) in oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje (OTGO).
Iz pregleda vsebin posameznih oddelkov izhaja, da fakulteta deluje na pedagoškem področju in na področju naravoslovja, tehnike in umetnosti, kar jo zagotovo dela posebno v okviru Univerze v Ljubljani. Na fakulteti se uspešno izvajajo prvo-, drugo- in tretje stopenjski programi na vseh oddelkih po programih, ki so ustrezno akreditirani. Diplomanti vseh stopenj so zaposljivi tako doma kot v tujini, kar jasno kaže na zelo dobro pedagoško in znanstveno-raziskovalno kot tudi umetniško delo vseh zaposlenih na NTF. Nenazadnje, o uspešnosti delovanja NTF jasno pričajo tudi domača priznanja in mednarodne nagrade naših študentov na vseh področjih pedagoškega, raziskovalnega in umetniškega dela, kot tudi zaposlenih. Temu v prid govori izrazito povečanje število vrhunskih objav raziskovalnih rezultatov v mednarodno priznanih revijah s faktorjem vpliva (IF) ter odmevne mednarodne prireditve, revije in razstave na umetniškem področju.
Študentska organizacija je s svojim delovanjem ves čas prisotna na fakulteti in uresničuje s statutom UL opredeljene pravice študentov. Študentje, kot enakopraven partner, sodelujejo v vseh organih vodenja in upravljanja fakultete. Poleg tega na fakulteti že več zelo dobro deluje sistem študentskih mentorjev, ki pomagajo predvsem brucem pri njihovem privajanju in izpolnjevanju študijskih obveznosti. Vsakem letniku je dodeljen tudi mentor, ki je izbran izmed pedagoškega osebja, in je prva oseba na katero se obrnejo študentje, ko iščejo informacije.
S prenovo prostorov na Aškerčevi in delno tudi na Snežniški ulici, bo NTF pridobila nove prostore, ki bodo tudi ustrezno prirejeni za študente s posebnimi potrebami. S prenovljenimi prostori, bo mogoče pedagoško, raziskovalno in umetniško dejavnost fakultete opravljati še na višjem kakovostnem nivoju.
Na fakulteti smo prepričani, da so študijske vsebine, ki jih ponujamo napredne in zanimive ter omogočajo pridobitev široke palete znanj tako z naravoslovnega, tehniškega in umetniškega področja. Verjamemo, da bodo te vsebine prepričale mnoge mlade in nadobudne, da se odločijo za študij na Naravoslovnotehniški fakulteti.

prof. dr. Boštjan Markoli, dekan

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.