Natančen postopek prijave na prakso v tujino, z vsemi potrebnimi dokumenti, je objavljen na spletni strani Službe za mednarodno sodelovanje UL.

Opravljena mednarodna študijska praksa v tujini se prizna tudi na matični članici Univerze. Informacijo o praksi v tujini se obvezno vpiše v prilogo k diplomi v poglavje o informacijah o načinu študija in uspešnosti diplomanta.

Postopek prijave je vsako študijsko leto enak, spreminja se le rok oddaje prijavnic. Povzetek postopka se nahaja v spodnjih izbornih menijih.

Informativna prijava na prakso+

Študent, ki si želi opravljati prakso v tujino, mora pred odhodom v tujino oddati ustrezno prijavnico, ki jo izpolni v sistemu VIS do 7.1.2019 (prijave so zgolj informativne narave in študenta še ne obvezujejo ničesar).

Skladno z navodili na obrazcu je potrebno priložiti potrdilo o opravljenih izpitih (dobite v referatu) in motivacijsko pismo (najmanj ena in največ dve strani).

Iz VIS-a natisnjeno in podpisano ERASMUS prijavnico na študijsko prakso (skupaj s prilogami) morate oddati NTF koordinatorki za praktično usposabljanje, dr. Mirjam Leskovšek (Snežniška 5, 3. nadstropje, soba 316, praksa@ntf.uni-lj.si), do vključno 9.1.2019.

Vsak prijavljeni študent je upravičen do dodelitve finančne pomoči (v primeru ostanka sredstev univerza omogoči tudi poznejše prijave).

Hkrati vas obveščamo, da bomo imeli:
v četrtek 29.11.2018 ob 13. uri predstavitev študijskih izmenjav in prakse v tujini. Na predstavitvi vam bodo študenti predstavili svoje izkušnje z izmenjavo. Predstavitev bo v predavalnici P-5/Pritličje, Aškerčeva 12.

Pred odhodom na prakso+

Študent si delodajalca v tujini išče sam.
Pred odhodom na prakso v tujino študenti univerzi odda naslednje dokumente:
– Sporazum o Erasmus+ praktičnem usposabljanju ali »Learning Agreement for Traineeships« (nahaja se v spletni prijavi)
– Fotokopija bančne izkaznice in
– potrdilo o šolanju (iz katerega je razvidno, da imate v času prakse status študenta) ter
– Potrdilo o opravljenem jezikovnem preverjanju OLS (poziv prejmete po izpolnitvi spletne vloge)

Pri tem je pomembno, da študent vse potrebne dokumente Službi za mednarodno sodelovanje UL odda vsaj en mesec pred odhodom na prakso.

Po vrnitvi iz tujine+

Po opravljeni praksi v tujini študent Službi za mednarodno sodelovanje UL odda:
– potrdilo o opravljenem praktičnem usposabljanju /Confirmation on Erasmus+ traineeship (5. stran sporazuma o Erasmus+ praktičnem usposabljanju)
– končno poročilo in
– potrdilo o drugem jezikovnem preverjanju OLS ter
– potrdilo o priznavanju prakse (če boste za opravljeno prakso prejeli ECTS točke)

Po prejemu dokumentacije o opravljeni praksi je možno izplačilo preostanka (20%) finančne pomoči in dodatka.

Za potrebe referata študent pred ali po prihodu iz tujine v referat OTGO odda tudi izpolnjen obrazec Prijave odhoda na prakso, na podlagi katerega se usposabljanje v tujini zabeleži v diplomsko delo študenta:

Prijava odhoda na prakso

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.