Natančen postopek prijave na prakso v tujino, z vsemi potrebnimi dokumenti, je objavljen na spletni strani Službe za mednarodno sodelovanje UL.

Opravljena mednarodna študijska praksa v tujini se prizna tudi na matični članici Univerze. Informacijo o praksi v tujini se obvezno vpiše v prilogo k diplomi v poglavje o informacijah o načinu študija in uspešnosti diplomanta.

Postopek prijave je vsako študijsko leto enak, spreminja se le rok oddaje prijavnic. Povzetek postopka se nahaja v spodnjih izbornih menijih.

Erasmus prakso lahko študent opravlja v času poletnih počitnic, v času, ki je namenjen praktičnemu usposabljanju (VS program, 5. semester) oz. po dogovoru.

Prijava in izbor+

Študent, ki si želi opravljati prakso v tujino, mora pred odhodom v tujino oddati ustrezno prijavnico, ki jo izpolni v sistemu VIS  (prijave so zgolj informativne narave in študenta še ne obvezujejo ničesar). Rok za oddajo prijav je enkrat letno in ga na podlagi erasmus razpisa, ki ga posreduje UL določi NTF (članica).

Skladno z navodili na obrazcu je potrebno priložiti potrdilo o opravljenih izpitih (dobite v referatu, zadostuje pa tudi izpis iz sistema VIS) in motivacijsko pismo (najmanj ena in največ dve strani).

Iz VIS-a natisnjeno in podpisano ERASMUS prijavnico na študijsko prakso (skupaj s prilogami) morate oddati NTF koordinatorki za praktično usposabljanje, dr. Alenka Šalej Lah (Snežniška 5, 3. nadstropje, soba 316, alenka.salejlah@ntf.uni-lj.si).

Vsak prijavljeni študent je upravičen do dodelitve finančne pomoči (v primeru ostanka sredstev univerza omogoči tudi poznejše prijave; postopek naknadnih prijav je nekoliko drugačen in objavljen posebej v obvestilih).

Vse oddane prijave se nato pregledajo in oddajo na UL. S tem je njihova prijava na študijsko prakso v tujini odobrena, o čemer se študente tudi obvesti.

Več o prijavi in izboru si preberite na strani Mednarodne pisarne UL.

Iskanje delodajalca v tujini+

Študent si delodajalca v tujini poišče sam. Dejavnost podjetja mora bit v skladu s smerjo študija študenta. Vsaj 14 dni pred odhodom na prakso morajo podjetje, študent in  fakulteta izpolniti Študijski sporazum (Learning Agreement). Obrazec, skupaj z navodili za izpolnjevanje najdete tukaj.

Študijski sporazum najprej izpolneta in podpišeta študent in podjetje, kot zadnje pa ob pregledu celotne vsebine sporazum dopolne in potrdi še fakulteta oz. koordinatorka za Erasmus+ praktično usposabljanje, dr. Mirjam Leskovšek.

Pri iskanju podjetij si lahko pomagate s povezavami tukaj in tukaj.

O trajanju in omejitvah erasmus+ prakse si preberite več na strani Mednarodne pisarne UL.

Zaprositev za Erasmus+ štipendijo+

Nato študent na spletnem portalu UL odda izpolnjen Študijski sporazum, s čimer UL zaprosi za Erasmus+ finančno pomoč (navodila za oddaje spletne prijave prejmete pri koordinatorki erasmus prakse) in po uspešno oddani dokumentaciji z UL sklene in podpiše Pogodbo o financiranju. Koordinatorka na UL za finančno pomoč in spletno prijavo na UL je: Urška Ravnik, Služba za mednarodno sodelovanje UL, Kongresni trg 12, Ljubljana Tel: 01 2418 572, urska.ravnik@uni-lj.si

Poleg izpolnjenega Študijskega sporazuma odda še:
– fotokopijo bančne izkaznice in
– potrdilo o šolanju (iz katerega je razvidno, da imate v času prakse status študenta) ter
– potrdilo o opravljenem jezikovnem preverjanju OLS (poziv prejme študent po izpolnitvi spletne vloge; več o jezikovnem preverjanju najdete na spletni strani Mednarodne pisarne UL).

Pri tem je pomembno, da študent vse potrebne dokumente Službi za mednarodno sodelovanje UL odda vsaj 10 dni pred odhodom na prakso.

Podrobne informacije o višini štipendije najdete na strani Mednarodne pisarne UL.

Po vrnitvi iz tujine+

Po opravljeni praksi v tujini študent Službi za mednarodno sodelovanje UL odda:
– potrdilo o opravljenem praktičnem usposabljanju /Confirmation of Erasmus+ traineeship (“After the mobility” del Študijskega sporazuma)
– končno poročilo in
– potrdilo o drugem jezikovnem preverjanju OLS ter

Oddaja dokumentacije v referat OTGO+

Za potrebe referata OTGO študent pred ali po prihodu iz tujine v referat OTGO odda tudi izpolnjen obrazec Prijave odhoda na prakso, na podlagi katerega se usposabljanje v tujini zabeleži v diplomsko delo študenta. Obrazec najdete spodaj.

Prijava odhoda na prakso (za oddajo v referat OTGO)
Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.