POSEBNA NAVODILA v času COVID-19

Na tej strani najdete navodila za razne študijske zadeve, ki so se spremenila zaradi COVID-19.

Oddaja zaključnega dela v pregled članom komisije+

Obveščamo vas o sklepu Študijske komisije, z dne 16. 4. 2020, ki se nanaša na oddajo zaključnih V PREGLED ČLANOM KOMISIJE.

Podaljšanje roka za oddajo zaključnih del v branje, za zagovore v septembru, bo veljalo le za študente tekočega (zadnjega) letnika ter s pisnim predlogom mentorja in utemeljitvijo, da eksperimentalnega dela naloge študent ni mogel opraviti zaradi izrednih razmer. Na enak način lahko novi datumi veljajo tudi za študente, ki so že koristili dodatno leto.

Torej, datumi za oddajo v referat ostajajo isti, na predlog mentorja, pa lahko zaključno delo v branje komisiji oddate tudi kasneje (glejte tabelo spodaj).  Naj poudarim, da se  o tem dogovarjate sami, z mentorjem in člani komisije!

Trenutno veljavni datumi za šol. leto 2019/20

GMT-VS, GIK-UN,
GIK-MAG
Oddaja naloge v branje članom komisije Oddaja končne vezane naloge v referat za zagovor
Študenti, ki so koristili dodatno leto četrtek, 07.05.2020 četrtek, 20.08.2020
Študenti tekočega (zadnjega) letnika četrtek, 09.07.2020 četrtek, 20.08.2020
TOI-VS, NTO-UN, NTO-MAG,
OTO-UN, OTO-MAG
Oddaja naloge v branje članom komisije Oddaja končne vezane naloge v referat za zagovor
Študenti, ki so koristili dodatno leto četrtek, 11.06.2020 četrtek, 20.08.2020
Študenti tekočega (zadnjega) letnika četrtek, 09.07.2020 četrtek, 20.08.2020

Predlagane spremembe za zagovore v septembru
(Velja samo za študente s predlogom in pisno utemeljitvijo mentorja!)

GMT-VS, GIK-UN,
GIK-MAG
Oddaja naloge v branje članom komisije Oddaja končne vezane naloge v referat za zagovor
Študenti tekočega (zadnjega) letnika + študenti, ki so koristili dodatno leto petek, 31. 7. 2020 četrtek, 20. 8. 2020
TOI-VS, NTO-UN, NTO-MAG,
OTO-UN, OTO-MAG
Oddaja naloge v branje članom komisije Oddaja končne vezane naloge v referat za zagovor
Študenti tekočega (zadnjega) letnika + študenti, ki so koristili dodatno leto petek, 31. 7. 2020 četrtek, 20. 8. 2020
Zagovori zaključnih del+

Zaključna dela bodo izvedena on-line, v terminih, ki so bili določeni v začetku leta. Termini so dostopni na povezavi.

V nadaljevanju so zapisana opisna navodila za pripravo in izvajanje zagovorov, tehnična pa najdete v priponki čisto spodaj.

Opisna navodila za zagovore

 1. Študent v študijski informacijski sistem (v nadaljevanju: VIS) odda elektronsko obliko zaključnega dela v skladu z navodili in pravili članice – ta del poteka tako, kot je potekal v času pred pandemijo.
 2. Po potrditvi mentorja, da je zaključno delo primerno za zagovor (preverjeno plagiatorstvo), študent v referat popošti pošlje Prošnjo za zagovor, izjavo o avtorstvu in javni objavi in potrdilo knjižnice o obveznostih (lahko zaprosi knjižnico, da mu pošlje e-mail, da ima poravnane vse obveznosti in priloži print mail-a),  tiskano obliko zaključnega dela ter izjavo o avtorstvu in javni objavi.
 3. Študentski referat določi datum in uro zagovora in o tem obvesti študenta ter člane komisije. Povezavo do zagovora javno objavi na spletni strani NTF.  Zagovori potekajo v istih terminih, kot so bili določeni s koledarjem na začetku štud. leta
 4. Zagovor poteka po dogovorjenem protokolu:
  1. Predsednik nagovori udeležence zagovora, predstavi kandidata, ter opozori, da snemanje ni dovoljeno. Morebitno občinstvo zaprosi, da izklopijo kamere in mikrofone, da kandidata ne motijo (če tega ne storijo, jih predsednik oz. katerikoli član lahko izklopi sam).
  2. Kandidat predstavi svoje delo.
  3. Ko komisija študentu zastavi vprašanja, si lahko študent vzame krajši premor, da se pripravi na odgovore. V tem času mora ostati pred zaslonom.
  4. Ko je zagovor končan, predsednik zaprosi, da kandidat in publika zapustita sejo.
  5. Kandidatu naroči, naj se v sejo vrne po desetih minutah (v tem času se komisija posvetuje o oceni in uskladi zapisnik).
 1. Po zagovoru: Študentski referat po prejemu izpolnjenega zapisnika pripravi začasno potrdilo o zaključku študija in ga, po e-pošti pošlje diplomantu v roku 8 delovnih dni. Po zaključku izrednih razmer bodo diplomati pozvani, da pošljejo ali osebno v referat prinesejo tiskano obliko zaključnega dela, izjavo članov o pregledu zaključnega  dela ter izjavo o avtorstvu in javni objavi.

Dodatni predlogi za izvedbo

Predlagamo, da mentor in kandidat vsaj dan pred zagovorom preizkusita povezavo do zagovora, povadita zagovor in pregledata ali je tehnično vse brezhibno (kamera, mikrofon, ppt predstavitev,…).

Tehnična navodila za zagovore

NAVODILA ZA ODDAJO IN ZAGOVOR ZAKLJUČNEGA DELA v času pandemije – študenti

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.