POSEBNA NAVODILA v času COVID-19

Na tej strani najdete navodila za razne študijske zadeve, ki so se spremenila zaradi COVID-19.

Za vas smo dosegljivi po e-pošti  referat-otgo@ntf.uni-lj.si.

 

Prijava teme zaključnega dela+

Potek prijave zaključnega dela:

Temo prijavite v VISu, po navodilih.

Dispozicija MORA biti podpisana z vaše in mentorjeve strani.  Obrazec – prijava teme – ki ga dobite v VISu – NE rabi biti podpisan.

Prijavo z VISa (pdf) in podpisano dispozicijo pošljite v referat po e- pošti na referat-otgo@ntf.uni-lj.si 

Tekoči 3. letniki dodiplomskih programov morate temo prijaviti do 15. 4. 2021.

Tekoči 2. letniki magistrskih programov morate temo prijaviti do 28. 2. 2021.

Oddaja zaključnega dela v pregled članom komisije in referatu+

Članom komisije in študentskemu referatu (referat-otgo@ntf.uni-lj.si) vaše zaključno delo posredujete preko e- pošte (oz. na drug dogovorjen način) v pregled, po tem ko vam mentor potrdi ustreznost dela.

Obrazca – izjava članov o pregledu zaključnega dela – ne rabite dajati v podpis, dovolj je, da mentorju, posredujete e-pošto komisije o pregledu in ustreznosti zaključnega dela, saj vam na podlagi tega odobri oddajo dela v VIS za preverjanje plagiatorstva.

Zagovori zaključnih del+

Zaključna dela bodo izvedena on-line, v terminih, ki so bili določeni v začetku leta. Termini so dostopni na povezavi.

Za prijavo na zagovor se šteje, ko študent v referat pošlje vso potrebno dokumentacijo (glej spodaj točko 2) in je narejeno in potrjeno preverjanje plagiatorstva v VIS-u

V nadaljevanju so zapisana opisna navodila za pripravo in izvajanje zagovorov, tehnična pa najdete v priponki čisto spodaj.

Opisna navodila za zagovore

 1. Študent v študijski informacijski sistem (v nadaljevanju: VIS) odda elektronsko obliko zaključnega dela v skladu z navodili in pravili članice.
 2. Po potrditvi mentorja, da je zaključno delo primerno za zagovor (preverjeno plagiatorstvo), študent v referat po elektronski pošti pošlje: – prošnjo za zagovor, izjavo o avtorstvu in javni objavi in potrdilo knjižnice o obveznostih (lahko zaprosi knjižnico, da mu pošlje e-mail, da ima poravnane vse obveznosti in priloži print mail-a) po navadni pošti na fakulteto pošlje ali prinese- en vezan izvod zaključnega dela ter izjavo o avtorstvu in javni objavi (original)
 3. Študentski referat določi datum in uro zagovora in o tem obvesti študenta ter člane komisije. Povezavo do zagovora javno objavi na spletni strani NTF.  Zagovori potekajo v istih terminih, kot so bili določeni s koledarjem na začetku štud. leta
 4. Zagovor poteka po dogovorjenem protokolu:
  • Predsednik nagovori udeležence zagovora, predstavi kandidata, ter opozori, da snemanje ni dovoljeno. Morebitno občinstvo zaprosi, da izklopijo kamere in mikrofone, da kandidata ne motijo (če tega ne storijo, jih predsednik oz. katerikoli član lahko izklopi sam).
  • Kandidat predstavi svoje delo.
  • Ko komisija študentu zastavi vprašanja, si lahko študent vzame krajši premor, da se pripravi na odgovore. V tem času mora ostati pred zaslonom.
  • Ko je zagovor končan, predsednik zaprosi, da kandidat in publika zapustita sejo.
  • Kandidatu naroči, naj se v sejo vrne po desetih minutah (v tem času se komisija posvetuje o oceni in uskladi zapisnik).
 5. Po zagovoru: Študentski referat po prejemu izpolnjenega zapisnika pripravi začasno potrdilo o zaključku študija in ga, po e-pošti ali navadni pošti pošlje diplomantu v roku 8 delovnih dni.

Dodatni predlogi za izvedbo

Predlagamo, da mentor in kandidat vsaj dan pred zagovorom preizkusita povezavo do zagovora, povadita zagovor in pregledata ali je tehnično vse brezhibno (kamera, mikrofon, ppt predstavitev,…).

Tehnična navodila za zagovore

NAVODILA ZA ZAGOVOR ZAKLJUČNEGA DELA v času pandemije – študenti

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.