NAVODILA ZA ODDAJO IN ZAGOVOR ZAKLJUČNEGA DELA

Zagovori diplomskih del potekajo v živo na Naravoslovnotehniški fakulteti, Oddelku za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, Snežniška ulica 5

Za vas smo dosegljivi po e-pošti  referat-otgo@ntf.uni-lj.si.

 

Prijava teme zaključnega dela+

Potek prijave zaključnega dela:

Temo prijavite v VISu, po navodilih.

Dispozicija MORA biti podpisana z vaše in mentorjeve strani.  Obrazec – prijava teme – ki ga dobite v VISu – NE rabi biti podpisan.

Prijavo z VISa (pdf) in podpisano dispozicijo pošljite v referat po e- pošti na referat-otgo@ntf.uni-lj.si 

Tekoči 3. letniki dodiplomskih programov morate temo prijaviti do 15. 4. 2022.

Tekoči 2. letniki magistrskih programov morate temo prijaviti do 28. 2. 2022.

Oddaja zaključnega dela v pregled članom komisije in referatu+

Članom komisije in študentskemu referatu (referat-otgo@ntf.uni-lj.si) vaše zaključno delo posredujete preko e- pošte (oz. na drug dogovorjen način) v pregled, po tem ko vam mentor potrdi ustreznost dela.

Obrazca – izjava članov o pregledu zaključnega dela – ne rabite dajati v podpis, dovolj je, da mentorju, posredujete e-pošto komisije o pregledu in ustreznosti zaključnega dela, saj vam na podlagi tega odobri oddajo dela v VIS za preverjanje plagiatorstva.

Zagovori zaključnih del+

Zaključna dela bodo izvedena  v terminih, ki so bili določeni v začetku leta. Termini so dostopni na povezavi.

Za prijavo na zagovor se šteje, ko študent v referat pošlje vso potrebno dokumentacijo (glej spodaj točko 2) in je narejeno in potrjeno preverjanje plagiatorstva v VIS-u

V nadaljevanju so zapisana opisna navodila za pripravo in izvajanje zagovorov, tehnična pa najdete v priponki čisto spodaj.

Opisna navodila za zagovore

  1. Študent v študijski informacijski sistem (v nadaljevanju: VIS) odda elektronsko obliko zaključnega dela v skladu z navodili in pravili članice.
  2. Po potrditvi mentorja, da je zaključno delo primerno za zagovor (preverjeno plagiatorstvo), študent v referat po elektronski pošti pošlje: – prošnjo za zagovor, izjavo o avtorstvu in javni objavi (dobi v VIS-u) in potrdilo knjižnice o obveznostih (lahko zaprosi knjižnico, da mu pošlje e-mail, da ima poravnane vse obveznosti in priloži print mail-a) po navadni pošti na fakulteto pošlje ali prinese- en vezan izvod zaključnega dela ter izjavo o avtorstvu in javni objavi (original)
  3. Študentski referat določi datum in uro zagovora in o tem obvesti študenta ter člane komisije. Zagovori potekajo v istih terminih, kot so bili določeni s koledarjem na začetku štud. leta
  4. Zagovor poteka po dogovorjenem protokolu:
    • Predsednik nagovori udeležence zagovora, predstavi kandidata, Kandidat predstavi svoje delo v največ 15-20. minutah.
    • Ko komisija študentu zastavi vprašanja, si lahko študent vzame krajši premor, da se pripravi na odgovore.
    • Ko je zagovor končan, predsednik zaprosi, da kandidat in publika zapustita predavalnico. (v tem času se komisija posvetuje o oceni in uskladi zapisnik).

Po zagovoru: Študentski referat po prejemu izpolnjenega zapisnika pripravi začasno potrdilo o zaključku študija in ga, po e-pošti ali navadni pošti pošlje diplomantu v roku 8 delovnih dni.

Dodatno

Po oddaji v VIS mentor pregleda zaključno delo in odloči, ali je delo ustrezno ali so potrebni popravki. V primeru, da so potrebni  popravki, boste obveščeni, kateri popravki so potrebni. Za popravke imate 10 dni časa. Ko delo popravite, ga morate ponovno naložiti v VIS.

 

Razna uporabna navodila+
Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.