Modul Aplikativna geologija (AG)

PredmetKontaktne ureECTS
PSVDΣ
1. semester210451504545030
Aplikativna geologija750601515010
Analiza sedimentacijskih okolij6030303015010
Geookolje in geomateriali751560015010
2. semester10501051522530
Aplikativna inženirska geologija3003015755
Kvantitativna hidrogeologija450300755
Računalniške metode v geologiji300450755
Izbirni predmet000005
Izbirni predmet000005
Geološki izbirni predmet000005
SKUPAJ315452556067560
Izbirni predmetiKontaktne ureECTS
PSVDΣ
Geohazard in varstvo pred naravnimi nesrečami300450755
Hidrogeokemija450300755
Geomodeliranje450300755
Zaščita in upravljanje podzemnih voda3015300755
Samostojen terenski projekt00075755
Inženirsko geološko obravnavanje prostora300450755
Globalna geofizika4515150755
Hidrogeologija onesnaževal3015300755

Modul Geookolje in geomateriali (GGM)

PredmetKontaktne ureECTS
PSVDΣ
1. semester210451504545030
Aplikativna geologija750601515010
Analiza sedimentacijskih okolij6030303015010
Geookolje in geomateriali751560015010
2. semester600751515030
Tehnična mineralogija300450755
Upravljanje z naravnimi viri3003015755
Izbirni predmet000005
Izbirni predmet000005
Izbirni predmet000005
Geološki izbirni predmet000005
SKUPAJ270452256060060
Izbirni predmetiKontaktne ureECTS
PSVDΣ
Hidrogeokemija450300755
Mikroskopija rud300450755
Mineralogija glin450300755
Petrogeneza magmatskih in metamorfnih kamnin300450755
Računalniške metode v geologiji300450755
Rentgenska difrakcija s kristalografijo450300755
Specialna mineralogija450300755
Uporaba geologije v arheologiji450300755

Modul Regionalna geologija in paleontologija (RGP)

PredmetKontaktne ureECTS
PSVDΣ
1. semester210451504545030
Aplikativna geologija750601515010
Geookolje in geomateriali751560015010
Analiza sedimentacijskih okolij6030303015010
2. semester12030453022530
Tektonika4501515755
Mikropaleontologija3003015755
Historična geologija453000755
Izbirni predmet000005
Izbirni predmet000005
Geološki izbirni predmet000005
SKUPAJ330751957567560
Izbirni predmetiKontaktne ureECTS
PSVDΣ
Samostojen terenski projekt00075755
Aktivna tektonika4501515755
Antropogena in recentna sedimentacijska okolja3015030755
Geomodeliranje450300755
Kvantitativna strukturna geologija3015300755
Paleontologija vretenčarjev450300755
Sedimentologija karbonatov in klastitov450300755
Stratigrafska orodja4515150755
Uporaba geologije v arheologiji450300755
Zgodovina življenja453000755

Oznake v predmetniku pomenijo:
P – predavanja
S – seminar
V – vaje
D – druge oblike neposrednega pedagoškega dela (predvsem projektno delo)
ECTS – kreditne točke po evropskem sistemu prenosa kreditnih točk (1 kreditna točka pomeni 30 ur obremenitve študenta)
Siva – Sivo zapisani predmeti se v tem študijskem letu ne izvajajo

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.