PredmetKontaktne ureECTS
PSVDΣ
3. semester22501507545030
Geokemija450150604
Mineralne surovine4503015906
Pedologija300150453
Petrologija magmatskih in metamorfnih kamnin600603015010
Sedimentna petrologija45030301057
4. semester200459511045030
Geologija kvartarja300015453
Geomorfologija1501515453
Stratigrafija501520351208
Strukturna geologija45030301057
Izbirni predmet (1, 2 ali 3)603030151359
SKUPAJ4254524518590060
Izbirni predmetiKontaktne ureECTS
PSVDΣ
Fizikalna kemija45000453
Geodezija300150453
Inženirska geologija pri posegih v prostor1515150453
Matematika 2600300906
Metamorfna petrologija 21515015453
Mikrofacies karbonatov in klastitov15303015906
Morska geokemija 1300015453
Osnove mikroskopije rud150300453
Osnove seizmologije300150453
Paleontološki praktikum150030453
Petrogeokemija30153015906
Recentna sedimentacijska okolja30301515906
Vulkanologija1515060906
Zgodovina geologije301500453

Oznake v predmetniku pomenijo:
P – predavanja
S – seminar
V – vaje
D – druge oblike neposrednega pedagoškega dela (predvsem projektno delo)
ECTS – kreditne točke po evropskem sistemu prenosa kreditnih točk (1 kreditna točka pomeni 30 ur obremenitve študenta)
Siva – Sivo zapisani predmeti se v tem študijskem letu ne izvajajo

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.