Predbolonjski programi

DOKONČANJE ŠTUDIJA

Skladno z 48. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZVIS-D) lahko študenti predbolonjskih programov končajo izobraževanje pod vpisanimi pogoji, vendar najpozneje do izteka študijskega leta 2015/2016.

Pogoji za dokončanje študija:

  • opravljen vpis v vse letnike,
  • opravljene vse obvezne vaje.
OPIS POSTOPKA ZA DOKONČANJE ŠTUDIJA+
  • Izpolnite obrazec Dokončanje študija po prekinitvi (priložen na dnu te strani).
  • Izpolnjen obrazec natisnite in podpišite.
  • Priložite fotokopijo vašega indeksa (vse popisane strani).
  • Oddajte v referat ali priporočeno pošljite na naslov:

Naravoslovnotehniška fakulteta
Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje
Snežniška ulica 5
1000 Ljubljana
»Za Študijsko komisijo«

  • Vloge se obravnavajo enkrat mesečno, sklep študijske komisije o dokončanju boste prejeli na domači naslov.
  • Poleg sklepa boste prejeli še položnico za plačilo le-tega (po ceniku UL), položnice za vse neopravljene izpite in še položnico za diplomsko delo z zagovorom (samo redni študenti). Potrdilo o plačilu sklepa pošljite kot priponko po elektronski pošti na jasna.teichmeister@ntf.uni-lj.si ali prinesite v referat, da uredimo dostop do VIS-a (Visokošolski informacijski sistem za prijavo na izpit ali odjavo).
Časovnica za dokončanje študija+

– 15. 2. 2016 zadnji dan za prijavo teme diplomskega dela

– 15. 4. 2016 zadnji dan za oddajo zaključnega dela v pregled mentorju

– 13. 5. 2016 zadnji dan za oddajo zaključnega dela v pregled članom komisije

– 17. 6. 2016 zadnji dan za oddajo zaključnega dela in dokumentacije v referat

– 30. 9. 2016 zadnji dan za zagovor

Plačilo diplomskega dela z zagovorom+
  • Diplomo morate plačati v primeru, da ste bili v času študija redni študent in če je od vašega statusa minilo dve leti ali več. Izredni študenti ste plačila oproščeni.
  • Položnico dobite poleg sklepa za dokončanje študija. Potrdilo o plačilu priložite ostali dokumentaciji ob oddaji diplomskega dela za zagovor.
Prošnja

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.