Program sestavljata dve glavni skupini predmetov:

  • temeljni predmeti (T),
  • izbirni predmeti (I).

Temeljni predmeti so ovrednoteni z 10 ECTS, izbirni predmeti pa s 5 ali 10 ECTS.

Temeljni in izbirni predmeti se nadalje delijo na dve podskupini, in sicer na splošne (S), ki se vsebinsko navezujejo na vsa tri področja doktorskega študija tekstilstva, grafične in interaktivne komunikacije ter tekstilnega oblikovanja, in področne (P), ki vključujejo vsebine, specifične za posamezno področje študija.

Doktorand skupaj z mentorjem in koordinatorjem področja izbere predmete iz nabora temeljnih (20 ECTS) in izbirnih (25 ECTS) predmetov. Za zagotovitev področja je potreben izbor najmanj 20 ECTS iz področnih predmetov, od tega najmanj 10 ECTS iz temeljnega področnega predmeta in 10 ECTS iz izbirnih področnih predmetov. Predmeti se izbirajo glede na raziskovalno področje doktorske disertacije. Izbor je možen iz nabora predmetov vseh znanstvenih področij.

Doktorand v dogovoru z mentorjem in koordinatorjem področja lahko izbere 10 ECTS izbirnih vsebin iz predmetnikov drugih primerljivih programov domačih in tujih univerz, ki imajo programe ovrednotene po sistemu ECTS ali drugih sistemih, ki omogočajo primerjavo vrednotenja, kot tudi izmed predmetov, ki jih razpisuje Univerza v Ljubljani in omogočajo osvajanje posebnega znanja in spretnosti (»generic skills«).

Študenti, ki vpisujejo področje Tekstilno oblikovanje, obvezno vpišejo predmet Metode in organizacija dela v znanosti (doktorski program Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani).

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.