NOVO

V študijskem letu 2016/17 se bo z vpisom v 1. letnik namesto programa PROIZVODNJA TEKSTILIJ IN OBLAČIL (PTO) začel izvajati nov študijski program: TEKSTILNO IN OBLAČILNO INŽENIRSTVO (TOI). 2. in 3. letnik bivšega programa Proizvodnja tekstilij in oblačil se bosta še vedno izvajala nemoteno, ime programa pa se preimenuje v Tekstilno in oblačilno inženirstvo.

Splošne informacije

Ime: Tekstilno in oblačilno inženirstvo
Stopnja: Dodiplomski študijski program prve stopnje – visokošolski strokovni študijski program
Vrsta: Študijski program za pridobitev izobrazbe
Trajanje: 3 leta (6 semestrov), skupaj 180 kreditnih točk po sistemu ECTS
Naziv: diplomirani tekstilni inženir (VS) (dipl. tekst. inž. (VS))
Študijsko področje po Iscedovi klasifikaciji: (54) Proizvodne tehnologije
Znanstvene discipline po Frascatijevi klasifikaciji: Tehniške vede

Kompetence

  • Široko strokovno znanje na področju študija, dopolnjeno z izbranim znanjem s področja naravoslovja, upravljanja, informacijsko-komunikacijske tehnologije, estetike in tekstilnega oblikovanja,
  • sposobnost razumevanja soodvisnosti med tehnologijo in oblikovanjem,
  • sposobnost komuniciranja s sodelavci in strokovnjaki iz sorodnih disciplin, ki omogoča aktivno sodelovanje pri skupinskem delu tudi na področju projektov, ki temeljijo na povezovanju strokovnih zakonitosti z oblikovalsko prakso,
  • razvita profesionalna etična in okoljska odgovornost,
  • sposobnost uporabe sodobnih orodij, veščin in spretnosti, predvsem s področja IKT, pri vsakdanjem strokovnem delu,
  • sposobnost prepoznavanja skladnosti med funkcijo in obliko, konstrukcijo in proporci človeškega telesa in oblačila,
  • sposobnost nadzorovanja, analiziranja in vodenja delovnih procesov v tekstilnem in konfekcijskem podjetju,
  • razumevanje stanja in trendov tekstilne in konfekcijske dejavnosti v slovenskem in evropskem prostoru.

 

Zaposlitvene možnosti

Diplomanti Tekstilnega in oblačilnega inženirstva se s pridobljenim znanjem in vključenim praktičnim semestrom lahko zaposlijo v manjših ter srednje velikih tekstilnih in oblačilnih podjetjih pa tudi v trgovini in tekstilno-storitvenih dejavnostih.

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.