Prehodi med programi

Prehodi med programi so mogoči znotraj programov prve stopnje Naravoslovnotehniške fakultete in drugih fakultet skladno z Zakonom o visokem šolstvu in Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi. Študenti vpisani pred uvedbo novih študijskih programov za pridobitev izobrazbe, ki imajo pravico do ponavljanja in zaradi postopnega uvajanja novih študijskih programov ne morejo ponavljati letnika po programu v katerega so se vpisali, preidejo v nov program pod enakimi pogoji kot študenti novih programov.

    1.Prehodi med visokošolskimi strokovnimi programi prve stopnje:

  • Študentom visokošolskih strokovnih programov Oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje Naravoslovnotehniške fakultete in sorodnih visokošolskih strokovnih programov prve stopnje (Tekstilstvo in programi v okviru mreže AUTEX) se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
  • 2. Prehodi med univerzitetnimi študijskimi programi in visokošolskimi strokovnimi študijskimi programi prve stopnje:

  • Študentom univerzitetnih študijskih programov Oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje Naravoslovnotehniške fakultete in sorodnih univerzitetnih študijskih programov prve stopnje (Tekstilstvo in programov v okviru mreže AUTEX) se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
  • 3. Prehodi med visokošolskimi strokovnimi programi prve stopnje in višješolskimi programi sprejetimi pred letom 1994:

  • Diplomanti višješolskih programov sprejetih pred letom 1994 iz sorodnih študijskih področij (Tekstilstvo), ki imajo 3 leta ustreznih delovnih izkušenj lahko preidejo v 3. letnik. Diplomanti iz drugih strokovnih področij lahko preidejo v 3. letnik, če imajo 5 let delovnih izkušenj, med študijem pa morajo opraviti še 8 diferencialnih izpitov (Tekstilne surovine, Preje, Tkanine, Pletiva in pletenine, Beljenje in apretura, Barvanje, Konfekcija in Tekstilni tisk).
  • 4. Prehodi med visokošolskimi strokovnimi programi prve stopnje in višješolskimi programi po Zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju:

  • Prehod v drugi letnik visokošolskih strokovnih programov prve stopnje je mogoč tudi za diplomante višješolskih študijskih programov (Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju) iz sorodnih študijskih področij (s področja tekstilstva ali modnega oblikovanja), če izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni študijski program prve stopnje. Določijo se jim diferencialni izpiti, ki jih morajo opraviti pred vpisom v 3. letnik. O prehodih med programi odloča Študijska komisija Naravoslovnotehniške fakultete.

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.