Pogoji za vpis

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa Trajanje študija Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Vpisni pogoji V univerzitetni študijski program Oblikovanje tekstilij in oblačil se lahko vpiše: a) kdor je opravil splošno maturo, b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz … Nadaljujte z branjem Pogoji za vpis