Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Trajanje študija

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

Vpisni pogoji

3) V univerzitetni študijski program Oblikovanje tekstilij in oblačil se lahko vpiše:

a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v programih srednjega strokovnega izobraževanja: aranžerski tehnik, ekonomski tehnik, elektrotehnik, farmacevtski tehnik, fotografski tehnik, gastronomija in turizem, geodetski tehnik, geotehnik, gozdarski tehnik, gradbeni tehnik, grafični tehnik, hortikulturni tehnik, kemijski tehnik, kmetijsko-podjetniški tehnik, kozmetični tehnik, ladijski strojni tehnik, lesarski tehnik, logistični tehnik, medijski tehnik, metalurški tehnik, naravovarstveni tehnik, okoljevarstveni tehnik plovbni tehnik, predšolska vzgoja, strojni tehnik, tehnik elektronskih komunikacij, tehnik laboratorijske biomedicine, tehnik mehatronike, tehnik oblikovanja, tehnik optik, tehnik računalništva, tehnik steklarstva, tehnik varovanja, ustvarjalec modnih oblačil, veterinarski tehnik, zdravstvena nega, zobotehnik, živilsko prehranski tehnik in izpit iz enega od predmetov splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Vsi kandidati morajo opraviti preskus likovne nadarjenosti, ki obsega preizkus prostoročnega risanja in slikanja človeške figure, preizkus iz oblikovanja oblačil ter preizkus iz oblikovanja tekstilij in barvne občutljivosti ter razgovor s komisijo.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) in c) izbrani glede na:

  • uspeh pri preizkusu likovne nadarjenosti ( 70 % točk ),
  • splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu ( 20 % točk ),
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku ( 10 % točk );

kandidati iz toče b) izbrani glede na:

  • uspeh pri preizkusu likovne nadarjenosti ( 70 % točk ),
  • splošni uspeh pri poklicni maturi ( 10 % točk ),
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku ( 10 % točk ),
  • uspeh pri predmetu splošne mature ( 10 % točk ).

Preizkus likovne nadarjenosti

Preizkus likovne nadarjenosti obsega preizkus prostoročnega risanja in slikanja človeške figure, preizkus iz oblikovanja oblačil ter preizkus iz oblikovanja tekstilij in barvne občutljivosti. Preizkus likovne nadarjenosti bo letos 07. in 08. julija 2022. Vsi kandidati opravljajo preizkus dva dni. S seboj naj prinesejo: risalni blok A3, vodene ali tempera barvice, svinčnika 2B in 6B ter radirko. Rezultati preizkusa bodo objavljeni na oglasni deski.

Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku na študijskem programu še prosta mesta, se lahko v drugem prijavnem roku prijavijo kandidati, ki so preizkus likovne nadarjenosti opravili v prvem prijavnem roku. V drugem prijavnem roku se preizkus likovne nadarjenosti ne bo izvajal.

Opravljen preizkus velja za tekoče študijsko leto.

Vpisna mesta

Oblikovanje tekstilij in oblačil – univerzitetni program:

  • redni:  30
  • izredni: nič .

Študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 5 kandidatov.

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.