Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Trajanje študija

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

Vpisni pogoji za vpis  

V prvostopenjski univerzitetni študijski program Oblikovanje tekstilij in oblačil se lahko vpiše:

a) kdor je opravil splošno maturo,

b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi

b) pogoj bo v veljavi od študijskega leta 2025/2026 dalje: kdor je opravil poklicno maturo v programih srednjega strokovnega izobraževanja oziroma tehniškega izobraževanja: aranžerski tehnik, elektrotehnik, fotografski tehnik, gastronomija in turizem, geodetski tehnik, geotehnik, gradbeni tehnik, grafični tehnik, hortikulturni tehnik, kemijski tehnik, ladijski strojni tehnik, lesarski tehnik, logistični tehnik, medijski tehnik, metalurški tehnik, naravovarstveni tehnik, okoljevarstveni tehnik plovbni tehnik, strojni tehnik, tehnik elektronskih komunikacij, tehnik laboratorijske biomedicine, tehnik mehatronike, tehnik oblikovanja, tehnik optik, tehnik računalništva, tehnik steklarstva, tehnik varovanja, ustvarjalec modnih oblačil, zobotehnik, živilsko prehranski tehnik in izpit iz enega od predmetov splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Vsi kandidati morajo opraviti preskus likovne nadarjenosti, ki obsega preizkus prostoročnega risanja in slikanja človeške figure, preizkus iz oblikovanja oblačil ter preizkus iz oblikovanja tekstilij in barvne občutljivosti ter razgovor s komisijo.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) in c) izbrani glede na:

  • uspeh pri preizkusu likovne nadarjenosti ( 70 % točk ),
  • splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu ( 20 % točk ),
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku ( 10 % točk );

kandidati iz toče b) izbrani glede na:

  • uspeh pri preizkusu likovne nadarjenosti ( 70 % točk ),
  • splošni uspeh pri poklicni maturi ( 10 % točk ),
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku ( 10 % točk ),
  • uspeh pri predmetu splošne mature ( 10 % točk ).

Preizkus likovne nadarjenosti

Preizkus likovne nadarjenosti obsega preizkus prostoročnega risanja in slikanja človeške figure, preizkus iz oblikovanja oblačil ter preizkus iz oblikovanja tekstilij in barvne občutljivosti.  Kandidat prejme navodila po e-pošti. V referat za študijske zadeve NTF posreduje kandidat po e-pošti predstavitveno mapo, na podlagi tega se organizira razgovor s kandidatom, kjer sledi preverjanje poznavanja področja modnega in tekstilnega oblikovanja ter sposobnosti verbalnega artikuliranja in poteka preko spleta v datumih, ki so določeni v Razpisu za vpis. Razgovori za preizkus likovne nadarjenosti bodo letos 06. in 07. julija 2023.

Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku na študijskem programu še prosta mesta, se lahko v drugem prijavnem roku prijavijo kandidati, ki so preizkus likovne nadarjenosti opravili v prvem prijavnem roku. V drugem prijavnem roku se preizkus likovne nadarjenosti ne bo izvajal.

Opravljen preizkus velja za tekoče študijsko leto.

Vpisna mesta

Oblikovanje tekstilij in oblačil – univerzitetni program:

  • redni:  30
  • izredni: nič .

Študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 5 kandidatov.

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.