Za oceno mednarodne primerljivosti so bili analizirani naslednji študijski programi:

  • Textile Design/Fashion Design (Bachelor of Art, BA), University of Art and Design Helsinki UIAH, Finska (http://www.uiah.fi)
  • Textile Design/Fashion Design (Bachelor of Art, BA), Designskolen Kolding, Danska (http://www.designskolenkolding.dk)
  • Textile Design/Fashion Design (Bachelor of Art, BA), Danmarks Designskole, Kobenhavn, Danska http://www.dkds.d)
  • (Woven, Knitted, Printed) Textile Design/Fashion Design for Industry (Bachelor of Art, BA), ki ga izvaja School of Textiles and Design, Heriot-Watt University of Edinburgh, Velika Britanija (http://www.hw.ac.uk)

Vsi navedeni dodiplomski študijski programi so triletni in imajo ločeno tekstilno in oblačilno oblikovanje. Za vse je značilna tudi projektna oblika poučevanja.

Prvi trije programi so pod okriljem velikih fakultet za oblikovanje (UIAH ponuja 24 različnih programov), ki so programsko širše zasnovane in pokrivajo različna področja industrijskega oblikovanja, notranjo arhitekturo, kostumografijo in scenografijo ter vizualne komunikacije. Četrta fakulteta oblikovalsko-umetniški program združuje s študijem tekstilne tehnologije. Tekstilno in oblačilno oblikovanje na nobeni fakulteti nista združena.

Posamezni primerljivi študijski programi imajo podobno strukturo s poudarkom na izvirnem, sodobnem in uporabnem oblikovanju z vključevanjem ustreznega tekstilno-tehnološkega znanja, trženja in ekonomike ter z razvijanjem sodobnih predstavitvenih tehnik. Za vse programe je značilno razvojno delo v specializiranih, sodobno opremljenih laboratorijih in delavnicah ter v povezavi z industrijo, ker samo tako lahko študenti razvijajo svojo lastno profesionalnost, samozavedanje likovnosti in občutek za industrijsko oblikovanje, za katerega je ključna vrhunska tehnologija. V uvodnem letu se glede na izhodišče (oblikovalske tehnike, razvoj materialov, tekstilnih vzorcev in tridimenzionalnih oblik v različnih prezentacijah) razvija zavedanje o možnih kreativnih posegih med delovnim procesom. Spodbuja se eksperimentalni pristop k likovnemu čiščenju idej. Delo poteka v majhnih skupinah, spodbuja inovativnost posameznika, oblikovalsko metodologijo, konceptualno likovno mišljenje in večplastnost določene tematike. Drugo leto so bolj poudarjeni profesionalni vidiki, ciljne skupine in njihove oznake, posebni, tematsko usmerjeni projekti z gostujočimi predavatelji. Tretje leto se študenti usmerijo v bolj individualne programe (moda, promocija mode in modna publiciteta, tekstilno oblikovanje). Gre za usmerjene, a vendar aktivne in odprte specializacije, pakete predmetov, ki jih študent sestavi po lastni presoji in z vizijo svojega prihodnjega poklica. Del študija lahko študenti opravijo v tujini. Svojo usmeritev dopolnjujejo interdisciplinarno z izbirnimi predmeti iz drugih programov. Študij sestavljajo predavanja, projekti (naročila, raziskovalne naloge, ohranjanje in razvijanje kulturne dediščine) in individualno oblikovalsko delo. Zaradi ožje usmeritve (na primer samo tkane tekstilije) lahko primerljivi programi v istem času ponudijo bolj poglobljeno znanje na določenem tekstilnem področju, ki pa ga morajo zaradi vse večje konceptualne zapletenosti povezovati tudi z drugimi, za tekstilstvo netipičnimi okolji. To naredijo z gibljivim izbirnim delom programa, vabljenimi predavatelji v okviru projektov in možnostjo študija na drugih fakultetah. Pogoj za napredovanje v višji letnik so opravljene obveznosti nižjega letnika. V vseh programih se študij zaključi z diplomskim delom.

Pogoji za vpis so predpisani z nacionalno zakonodajo s področja visokega šolstva. Pri vseh primerljivih programih je pogoj za vpis preizkus umetniške nadarjenosti, pri katerem se upoštevajo portfelj, intervju in različne praktične naloge, izvedene dopisno in na mestu samem.

Vsi primerljivi programi trajajo tri leta, enako kot predlagani program oblikovanja tekstilij in oblačil. Pogoj za napredovanje v višji letnik so opravljene vse obveznosti nižjega letnika. Študij se zaključi z diplomskim delom. Pridobljeni naslov je splošno Bachelor of Art (BA).

Primerljivi študijski programi se načeloma izvajajo kot redni študij (full-time).

Temeljna razlika med predlaganim združenim študijskim programom oblikovanja tekstilij in oblačil in tujimi programi izhaja iz specifike slovenskega prostora, ki zaradi zagotavljanja ustreznih zaposlitvenih možnosti zahteva večjo širino. Predlagani program je v bistvu sinteza primerljivih programov, hkrati pa je na Oddelku za tekstilstvo na voljo tudi možnost izbire nekaterih za oblikovanje koristnih izbirnih predmetov iz obeh dodatnih univerzitetnih programov, Načrtovanje tekstilij in oblačil ter Grafične in interaktivne komunikacije.

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.