Nosilci, izvajalci in mentorji

Mentor oz. somentor na doktorskem študijskem programu Umetnosti je visokošolski učitelj UL z ustreznim nazivom, ki ima v zadnjih petih letih izkazano umetniško aktivnost, prepoznavno glede na odmevnost v širšem mednarodnem prostoru, mojstrstvo pri obvladovanju izraznega medija, umetniško izvirnost in samoniklost ter inovativnost v skladu z veljavnimi habilitacijskimi merili UL (Pravilnikom o merilih in postopku za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del kot pogoju za izvolitev v naziv na Univerzi v Ljubljani).

V primeru znanstveno-umetniškega raziskovanja se imenuje mentorska skupina, v kateri sodelujoča mentor in somentor izpolnjujeta pogoje za mentorstvo/somentorstvo pri doktoratu znanosti oziroma doktoratu umetnosti.

Kandidati najkasneje ob vpisu na študij predložijo pisno soglasje mentorja in morebitnega somentorja ter kratko idejno zasnovo umetniškoraziskovalnega dela.

Seznami nosilcev, izvajalcev in mentorjev
Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.