OBLIKOVANJE TEKSTILIJ IN OBLAČIL

Stopnja in vrsta študijskega programa: Podiplomski – magistrski
Trajanje: 2 leti (4 semestre), skupaj 120 kreditnih točk po sistemu ECTS
Študijsko področje po Iscedovi klasifikaciji: Umetnost (21)
Razvrstitev študijskega programa po KLASIUS-SRV: Magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) (17003)
Razvrstitev študijskega programa po KLASIUS-P: Oblikovanje tekstilij in oblačil (modno oblikovanje) (2143)
Razvrstitev študijskega programa po KLASIUS-P-16: Modno oblikovanje, oblikovanje prostora in industrijsko oblikovanje (0212)
Znanstvene raziskovalne discipline po Frascatijevi klasifikaciji: Tehniške vede (2)
Datum akreditacije: 6. 7. 2006
Izvajajo: Naravoslovnotehniška fakulteta
Lokacije izvajanja: UL NTF  – Aškerčeva cesta 12, 1000 Ljubljana, Slovenija

Temeljni cilji in kompetence

Oblikovanje tekstilij in oblačil je panoga, ki sicer izhaja iz tradicionalnih rokodelskih veščin, vendar je v zadnjem stoletju razvila povsem lasten sistem izražanja, ki je povezan z umetniškimi in drugimi oblikovalskimi praksami in teorijami. Ustvarjalni proces tekstilnega oblikovalca se praviloma začne z zamislijo, ki jo je najprej treba vizualizirati z likovnimi sredstvi in kasneje ali pa hkrati zanjo poiskati ustrezne tehnične postopke. Proces konceptualizacije in materializacije ideje zahteva veliko znanja in izkušenj s področja umetniških disciplin, družboslovja in poznavanja izvedbenih tehnologij.

Na podlagi izkušenj iz dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja na področju oblikovanja tekstilij in oblačil v zadnjih 25 letih ter sodelovanja s tujimi visokošolskimi ustanovami, predvsem tistimi, ki so vključene v mrežo CUMULUS, je bil pripravljen nov koncept študija, ki temelji na štirih vzporednih vertikalah študija: temeljni vertikali, ki vključuje vzporeden študij oblikovanja tekstilij in oblačil, likovno izrazni vertikali, tehnološki vertikali, ki pomaga pri izvedbi oblikovalskih zamisli, in podporni vertikali, ki vključuje potrebno znanje in razvoj veščin na področju računalniškega oblikovanja, znanje s področja zgodovine oblikovanja tekstilij in oblačil, trženja in managementa. Magistrski študijski program poglablja in nadgrajuje vse štiri vertikale, katerih temelj je bil postavljen na univerzitetni stopnji. Predvideno je intenzivnejše mednarodno povezovanje, povečujejo se intenzivnost študija, strokovna odgovornost, zahtevana inovativnost in likovna kreativnost.

Kompetence predstavljajo izkazan sklop znanja, veščin, sposobnosti in tudi osebnostnih lastnosti, vrednot, motivacije, samopodobe, čustev, vzorcev razmišljanja ipd. Pomenijo, da imate znanje in razumevanje, zmožnosti in veščine za izvedbo, obenem ste motivirani, da nekaj dejansko naredite. Kompetence se kažejo v uspešno opravljenem delu glede na postavljene zahteve oziroma celo omogočajo nadpovprečno delovanje. Opaziti jih je mogoče šele pri vašem ravnanju v različnih delovnih in tudi življenjskih situacijah. (Vir in več o tem, kaj kompetence so, najdete na povezavi.)

Kompetenčni profil

Splošne kompetence:+

študij teoretičnih in metodoloških konceptov, povezan z usposabljanjem za iskanje novih virov znanja z uporabo znanstvenoraziskovalnih metod,

 • razvita kritična refleksija,
 • sposobnost eksperimentiranja in posredovanja različnih miselnih konceptov,
 • razvita sposobnost lastnega učenja na svojem strokovnem in umetniškem področju,
 • socialne in komunikacijske zmožnosti vodenja skupinskega dela tudi na področju interdisciplinarnega delovanja in raziskovanja s ciljem bogatenja temeljne discipline,
 • sposobnost hitrega odziva na nove informacije ter sposobnost načrtovanja izdelkov z novimi ali izboljšanimi lastnostmi,
 • razvita profesionalna, etična in okoljska odgovornost,
 • sposobnost uporabe sodobnih orodij, veščin in spretnosti, predvsem s področja IKT, pri vsakdanjem strokovnem in umetniško kreativnem delu.
Predmetno specifične kompetence:+
 • sposobnost uporabe različnih specifičnih likovno vizualnih metodologij in postopkov za posredovanje problemov in kreacij z vizualnopercepcijskega področja,
 • sposobnost visokokakovostne optične zaznave in občutljivost za oblike, vzorce ter realni (naravni in urbani) in metafizični (umišljeni in iluzijski) prostor,
 • sposobnost suverenega izražanja oblikovalskih idej s pomočjo prostoročnega in računalniškega risanja in slikanja ter 2D- in 3D-animacije,
 • sposobnost analiziranja, razumevanja razlik in uporabe notranje likovne strukture posameznih likovnih in oblikovalskih del skozi posamezna zgodovinska slogovna obdobja,
 • sposobnost različnih pristopov k vizualni interpretaciji sporočila, od objektivno predstavitvenega do simbolnega, od konkretnega do abstraktnega, od realnega do iluzijskega, od nedvoumnega do kontradiktornega,
 • sposobnost visokokakovostne likovne analize oblikovalskih ter drugih likovnih umetniških del s področja oblikovanja tekstilij in oblačil ter vizualnih komunikacij,
 • sposobnost za analitično in primerjalno raziskovanje oblikovalskih in likovnih ustvarjalnih procesov ter pomena oblikovalske, likovne ter umetniške forme in jezika,
 • sposobnost proučevanja osnovnih sestavin likovnega mišljenja in govora ter likovno oblikovalskega opazovanja in vrednotenja ter likovno oblikovalskega pojmovnega mišljenja,
 • sposobnost postopnega razvijanja oblikovalske moči in ustvarjalnosti ter svoje kreativne osebnosti in svetovnega nazora,
 • sposobnost združevanja fotografskih, tipografskih in likovno oblikovalskih sistemov v skupno celoto,
 • sposobnost kritičnega presojanja aktualnih modnih pojavov ter kreativne dejavnosti na področju modnega novinarstva in modne kritike,
 • sposobnost visokokakovostnega kreiranja in oblikovanja vseh vrst modnih dodatkov,
 • sposobnost opravljanja stilističnega dela za tiskane medije, televizijske hiše in različne prireditve,
 • sposobnost visokokakovostnega oblikovanja kostumografije za televizijo, gledališče in film,
 • sposobnost modnega fotografiranja, filmskega beleženja, predvajanja in komentiranja modnih dogodkov,
 • sposobnost samostojne umetniške dejavnosti na področju ustvarjanja tekstilnih slik (krpanke, tapiserije), tekstilnega nakita (zračna čipka) in tekstilnih prostorsko plastičnih instalacij,
 • sposobnost poznavanja in uporabe znanstvenih metod in postopkov pri razvijanju idej in reševanju konkretnih delovnih problemov oblikovanja tekstilij in oblačil,
 • sposobnost pretvorbe ideje v pluralno lingvistično strukturo umetniško oblikovalskega izraza,
 • sposobnost povečanja dodane vrednosti izdelka in predvidevanja tržnih učinkov,
 • sposobnost mednarodnega primerjanja in visoka zahtevnost pri oblikovanju
 • standardov kakovosti lastnega dela,
 • sposobnost zahtevnejše fotomontaže figure, oblačila, vzorca za načrtovanje celostne vizualne podobe pri kostumografiji ali stylingu,
 • sposobnost interpretacije historičnih oblačil, krojev in elementov v sodobna oblačila.

Zaposlitvene možnosti

Magistranti Oblikovanja tekstilij in oblačil so s pridobljenim znanjem zaposljivi v tekstilnih in oblačilnih podjetjih, na področju proizvodnje in trženja tekstilij in oblačil ter tekstilij z izboljšanimi lastnostmi, v raziskovalnih ustanovah, ki se ukvarjajo s tekstilnimi izdelki in oblačilnimi dejavnostmi, svetovalnih agencijah, trgovinah in državni upravi. Lahko postanejo samostojni ustvarjalci (samozaposleni v kulturnih dejavnostih), odprejo svoja lastna podjetja ali delajo v večjih oblikovalskih studiih

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.