Vse o vpisu

Vpisni pogoji

Na interdisciplinarni doktorski študijski program Umetnost se lahko vpišejo diplomanti:

  • študijskih programov druge stopnje;
  • dosedanjih študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004;
  • dosedanjih študijskih programov za pridobitev magisterija umetnosti ali magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004; za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje ustrezni organ članice na predlog koordinatorja področja, odgovornega za doktorski študij, prizna študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk;
  • študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, ali drugih enovitih magistrskih študijskih programov, ki so ovrednoteni s 300 kreditnimi točkami po ECTS;
  • tujih univerz in akademij (tudi umetniških visokih šol), v skladu s predpisanimi pogoji, kot veljajo za študente RS; enakovrednost izobrazbe, predhodno pridobljene v tujini, se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja v skladu s Statutom UL;
  • študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program; tem kandidatom programski svet doktorskega študijskega programa Umetnost pred vpisom v študijski program tretje stopnje določi dodatne obveznosti v obsegu 30–60 kreditnih točk.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa

Izbor kandidatov bo temeljil na uspehu pri zaključenem študiju ter na dosežkih na umetniškem in strokovnem področju. Posamezni elementi za izbiro bodo vrednoteni na naslednji način:

  • uspeh pri študiju 2. stopnje (povprečna ocena najmanj 8 (pd)): 10 %
  • ocena strokovne komisije, dosežena s presojo umetniške nadarjenosti (90 %): – predlog téme, osnutek načrta doktorskega študija: 25 %
  • portfolio z dosedanjimi umetniškimi deli: 25 %
  • razgovor s kandidatom: 40 %

Strokovno komisijo za presojo umetniške nadarjenosti imenuje članica koordinatorica umetniškega/ih področja/ij. Na predlog koordinatorja področja odloča o primernosti kandidata pristojni organ članice koordinatorice področja, ki je odgovorna za doktorski študij.

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.