Vpis za bruce (podiplomski)

Naravoslovnotehniška fakulteta – Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje ima razpisane tri drugostopenjske programe in en doktorski program:

Oblikovanje tekstilij in oblačil (2. stopnja, redni študij) – 25 razpisanih mest

Načrtovanje tekstilij in oblačil (2. stopnja, redni študij) – 25 razpisanih mest

Grafične in interaktivne komunikacije (2. stopnja, redni in izredni študij) – 45 razpisanih mest za redni in 20 razpisanih mest za izredni študij

Tekstilstvo, grafika in tekstilno oblikovanje (3. stopnja) – 10 razpisanih mest

Razpis za vpis  je objavljen tukaj.

Prijavo za vpis oddate preko spletne strani eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/ in jo natisnete ter priporočeno pošljete do 2. septembra 2019 na naslov:

Naravoslovnotehniška fakulteta
Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje
“Prijava za vpis – podiplomski študij”
Snežniška 5
1000 Ljubljana

Prijavi obvezno priložite:

 • za MAGISTRSKI ŠTUDIJ 2. STOPNJE:
 1. Overjeno fotokopijo diplomske listine predhodnega študija (potrdilo o zaključku študija)
 2. Originalno potrdilo o opravljenih izpitih s povprečno oceno

PORTFOLIO za VPIS NA OBLIKOVANJE TEKSTILIJ IN OBLAČIL (obvezen)

 • 30. 8. 2019 – oddaja portfolia
 • 5. 9. 2019 – odločanje komisije o portfoliih kandidatov
 • 9. 9. 2019 – razgovori s kandidati (kandidati prejmejo natančen urnik po e-pošti).

Oblika portfolia za Oblikovanje tekstilij in oblačil naj bo v fizični obliki (mapa, knjiga).

 

PORTFOLIO za GRAFIČNE IN INTERAKTIVNE KOMUNIKACIJE  (neobvezen)

 • oddaja portfolia: 23. 8. 2019
 • obvestilo o izboru kandidatov: med 4. 9. in 6. 9. 2019

Oblika in vsebina sta opisani v spodnjem zavihku.

 • za DOKTORSKI ŠTUDIJ 3. STOPNJE:
 1. Življenjepis (Europass oblika)
 2. Motivacijsko pismo (Kratek opis namena, motivacije in področja poglobljenega študija)
 3. Overjeno fotokopijo diplomske listine predhodnega študija + diplomsko prilogo
 4. Originalno potrdilo o opravljenih izpitih s povprečno oceno
 5. Prijavni obrazec TGTO_Izbor predmetov in mentorja (priloga spodaj) – vsak študent mora imeti ob vpisu že določenega mentorja študija, s katerim koordinira ustrezen izbor predmetov. Podpis mentorja je na obrazcu obvezen.

 

Nepopolne vloge ne bodo obravnavane!

– za težave pri vstopu v prijavo z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem:
e-mail:
telefon: 00 386 080 2002 (od 7.00 do 16.00 ob delavnikih)

– za ostala vprašanja pri izpolnjevanju e-obrazca prijave:
e-mail:
telefon: 00 386 1 478 46 59 (od 9.00 do 16.00 ob delavnikih v času odprtih prijavnih rokov)

Predmeti, ki se bodo izvajali v letu 2019/2020 – v pripravi
Ali lahko oddam prijavo po 2. 9. 2019, saj do takrat še ne bom diplomiral/a na predhodnem študiju?+

Ne. Vse prijave morajo biti oddane do 2. 9. 2019.

V primeru ko študent oddaja prijavo pred zagovorom diplomskega/magistrskega dela, navede v opombe, da bo zagovor opravil v septembru. Za študente NTF ima podatek o zaključku referat NTF, ostali morajo naknadno, najkasneje do 15. 9. 2019, predložiti potrdilo o zaključku študija.

Ali se v povprečje ocen šteje tudi diplomsko/magistrsko delo?+

Ne. Pri morebitni omejitvi vpisa se upošteva povprečna ocena izpitov in vaj predhodnega študija.

Kdaj in kako se vpišem?+

Na programih, kjer bo omejitev vpisa, bo opravljen izbirni postopek. Rezultati in vabila na vpis z vsemi navodili bodo kandidatom poslana po elektronski pošti.  Vpis bo potekal elektronsko, preko sistema VIS.  Študenti dobijo novo vpisno številko, nova uporabniška imena in gesla za dostop do sistema VIS.

Vpis bo potekal v drugi polovici septembra 2019.

Ali moram nujno oddati portfolio?+

Da – za smer Oblikovanje tekstilij in oblačil

NE-Grafične in interaktivne komunikacije

Kandidati za vpis na smer Grafične in interaktivne komunikacije (2. stopnja) imajo možnost oddaje portfolia.

Vsem, ki bodo oddali tudi portfolio, ki bo s strani komisije pozitivno ocenjen, se bodo priznale 3 KT, zato lahko v prvem semestru prvega letnika izberejo zgolj en temeljni in tri izbirne predmete.

Vsi kandidati, ki oddajajo portfolio, morajo temu obvezno priložiti tudi Vlogo za priznavanje neformalno pridobljenega znanja (obrazec je dostopen na spletni strani NTF).

 

Izbirni predmeti – izbor izven matičnega programa oz. fakultete+
Študenti si lahko izbirne predmete v določeni višini izberete tudi na drugih programih NTF oz. drugih članicah UL, in sicer:
OTO-m: v višini 10 KT (za celoten študij, ne posamezno leto)
NTO-m, GIK-m: v višini 12 KT  (za celoten študij, ne posamezno leto)

Postopek: Ko boste v VIS-u izbirali izbirne predmete, bodo na voljo le predmeti iz vašega programa.
Označite poljuben predmet, ko pa boste vpisni list natisnili, ta predmet prečrtajte in dopišite pravi predmet. Poleg vpisne dokumentacije priložite še Obrazec za izbor predmetov izven matične fakultete ali študijskega programa. Obrazec morate dostaviti ob vpisu oz. najkasneje do 25. 9.  tekočega leta.

Ali je doktorski študij sofinanciran?+

https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/financiranje/

Uredba o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 22/17) in novela Zakona o visokem šolstvu urejata sofinanciranje javnoveljavnih doktorskih študijskih programov.

V skladu z uredbo bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Univerzi v Ljubljani določilo višino sredstev za sofinanciranje v študijskem letu 2019/2020 najpozneje do 15. aprila 2019.

Univerza v Ljubljani ne bo objavila razpisa za sofinanciranje, saj bo sofinanciranje omogočeno vsem študentom, ki bodo izpolnjevali pogoje.
Redna zaposlitev ali prijava v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje se s sofinanciranjem ne izključujeta. Za sofinanciranje prav tako ni starostne omejitve.

Oblika portfolia na Grafičnih in interaktivnih komunikacijah+

1     Oblika portfolia:

Na naslovnici in prilogah morata biti čitljivo izpisana ime in priimek kandidata. Obvezna oddaja:

–     zvezek formata A4 (ležeči ali pokončni),

–     digitalni izvod v .pdf, videomateriali v formatu .mpg, .mov, .wmv naj bo dostopen na pripisanem spletnem naslovu (imenovanje vseh datotek je sledeče: ime_priimek_portfolio_projekt.pdf ali končnica, ki ustreza video formatu).

 

2     Vsebina portfolia:

Portfolio ne sme vključevati del, ki so bila narejena v sklopu študija – ali pri predmetih ali pri mentoriranih študijskih projektih –, saj so ta dela že bila ovrednotena in ocenjena. V portfoliu morajo biti predstavljena dela iz različnih kategorij (ad 4).

 

3     Obseg portfolia:

Najmanj 5 samostojnih projektov v treh različnih kategorijah (ad 4), pri čemer za vse projekte velja, da morajo biti:

–     realizirani ali

–     javno predstavljeni ali

–     predstavljeni kot načrti za izvedbo.

Projekti morajo biti opremljeni s kratkim opisom projekta (ime projekta, naročnik, soavtorji, leto izdelave in povzetek projekta). Pri projektih, ki so bili izvedeni v soavtorstu, mora biti navedeno, kakšna je bila vloga oziroma opravljeno delo kandidata.

 

4     Kategorije:

4.1  Fotografija (za en samostojni projekt šteje)

–     serija najmanj petih fotografij

4.2  Tipografija (za en samostojni projekt šteje)

–     avtorska črkovna vrsta

 

4.3  Grafično oblikovanje (za en samostojni projekt šteje)

–     tiskovina/publikacija

–     znak, logotip

–     grafična oprema

–     informacijska grafika

–     embalaža

 

4.4  Video (za en samostojni projekt šteje)

–     animacija (3D, flash, stop-motion)

–     film (dokumentirani ali igrani)

 

4.5  Ilustracija (za en samostojni projekt šteje)

–     serija najmanj petih ilustracij

–     ilustracija slikanice, učbenika ipd.

–     znanstvena ilustracija

 

4.6  Interaktivne komunikacije (za en samostojni projekt šteje)

–     spletna stran

–     spletna aplikacija

–     mobilna aplikacija

 

4.7  3D oblikovanje (za en samostojni projekt šteje)

–     objekt, proizvod, pripomoček

–     eksterier, interier

 

5     Izbor kandidatov: Temeljno vodilo pri izbiri je kakovostni vidik del, količina ne more nadomestiti presežne vrednosti predlaganih projektov.

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.