Predmetnik

  • Interdisciplinarni doktorski študijski program Umetnost obsega 7200 ur oziroma 240 ECTS. Od tega je organiziranim oblikam namenjenih 1800 ur oz. 60 ECTS in umetniškoraziskovalnemu delu 5400 ur oz. 180 ECTS. 1 ECTS je ovrednotena s 30 urami študentovega dela.
  • Organizirane oblike sestavljajo 25 %, raziskovalno delo pa 75 % obveznosti študenta. Predavanja praviloma ne presegajo 20 % vseh organiziranih oblik pouka. Delež seminarjev, vaj in drugih oblik študija znaša v povprečju več kot 80 %.
  • Seznam nosilcev, izvajalcev in mentorjev je dostopen na sstrani Nosilci, izvajalci in mentorji.

1. letnik

Predmet ECTS
Raziskovanje v umetnosti I 5
Teorije umetnosti 5
Tekstilne in oblačilne prakse (smer Oblikovanje tekstilij in oblačil) – temeljni predmet s področja, na katero se je študent vpisal 5
Umetniški seminar I 10
Individualno umetniškoraziskovalno delo 35

2. letnik

Predmet ECTS
Raziskovanje v umetnosti II 5
Zunanji izbirni predmet 5
Predstavitev dispozicije doktorskega dela 5
Individualno umetniškoraziskovalno delo 45

3. letnik

Predmet ECTS
Umetniški seminar II 10
Individualno umetniškoraziskovalno delo 50

4. letnik

Predmet ECTS
Individualno umetniškoraziskovalno delo 50
Predstavitev rezultatov umetniškoraziskovalnega dela 5
Javni zagovor doktorskega dela 5

Oznake v predmetniku pomenijo:
P – predavanja
S – seminar
V – vaje
D – druge oblike neposrednega pedagoškega dela (predvsem projektno delo)
ECTS – kreditne točke po evropskem sistemu prenosa kreditnih točk (1 kreditna točka pomeni 30 ur obremenitve študenta)
Siva – Sivo zapisani predmeti se v tem študijskem letu ne izvajajo

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.