Vse o doktorski disertaciji

Na tej strani najdete vse v zvezi s prijavo teme, izdelavo in zagovorom doktorske disertacije v programu tretje stopnje Oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje.

Med študijem
Za vsak opravljeni predmet mora študent doktorskega študija v študentski referat oddati obrazec Potrdilo o opravljenem izpitu, ki ga potrdi profesor, pri katerem je izpit opravljen.

Doktorska disertacija
Pogoj za dokončanje študija in pridobitev znanstvenega naslova doktor oziroma doktorica znanosti je, da kandidat uspešno opravi vse s programom predpisane obveznosti in uspešno zagovarja doktorsko disertacijo. Obveznost doktoranda je objava najmanj enega znanstvenega članka s področja doktorata v reviji, ki jo indeksira SCI, SSCI ali A&HCI. Doktorand mora biti prvi avtor članka. Znanstveni članek mora biti objavljen ali sprejet v objavo pred zagovorom doktorske disertacije.

Prijava teme
Študent mora temo doktorske disertacije prijaviti ob vpisu v drugi letnik tretje stopnje doktorskega študijskega programa (oz. najkasneje do 30.10. tekočega leta). V študentski referat odda obrazec Prijava teme doktorske disertacije z vsemi prilogami.
Poleg prijave študent odda tudi obrazec Izjava o uporabi in obdelavi osebnih podatkov, ki se uporablja za namen prijave, zagovora in promocije doktorske disertacije.

Na podlagi prijave se študentu potrdi komisija za oceno primernosti teme, ki sodeluje tudi na predstavitvi teme doktorske disertacije. Predstavitve tem potekajo prvi teden februarja tekočega leta.

Po navodilih Službe za doktorski študij Univerze v Ljubljani je minimalni pogoj za mentorstvo izkazovanje raziskovalne aktivnosti mentorja, ki mora v primeru temeljnih raziskav z bibliografijo v zadnjih petih letih doseči 100 točk po SICRIS-u, v primeru aplikativnih raziskav pa 40 točk in ima dokazila o uspešnosti prenosa rezultatov projekta v prakso; to velja tudi za somentorje.
Somentor je lahko predlagan le, če je tema doktorske disertacije interdisciplinarna oz. če mentor ni redno ali dopolnilno zaposlen na Univerzi v Ljubljani.

Navodila za izdelavo
Doktorska disertacija se izdela po navodilih mentorja in skladno s pravilnikom o doktorskem študiju. Navodila za izdelavo prvih notranjih strani doktorske disertacije najdete tukaj.

Navodila za oddajo

Tema doktorske disertacije je veljavna 4. leta od potrditve na Komisiji za doktorski študij na UL.

Ko mentor študentu potrdi, da je disertacija ustrezna, jo le ta posreduje po e-pošti še ostalim članom komisije v pregled, da mu javijo morebitne popravke in v študentski referat v pregled platnice in prvih notranjih strani. Po narejenih popravkih mentor študentu v VIS-u odobri oddajo elektronske oblike dela.

– ko mentor po seznanitvi z analizo podobnosti v VISu označi, da je delo ustrezno, študent posreduje, nujno pred potekom teme (4. leta od potrditve na Komisiji za doktorski študij UL), v referat v spiralo vezane izvode za vse člane komisije. Referat vsak izvod na prvi strani opremi z datumom prejema in posreduje izvode članom komisije. Če se študent dogovori s člani, da jim kot uradno prejeto zadošča, da jim pošlje po e-mailu, mora poslati mail tudi v referat, da je uradno shranjen datum pošiljanja končne verzije.

Študent mora imeti v tem trenutku znanstveni članek, vsaj sprejet v objavo (mentor mora to zabeležiti v oceni doktorske disertacije).

Član komisije poda oceno doktorske disertacije, v roku treh mesecev od prejema v spiralo vezane disertacije in jo predloži v študentski referat. Študent takrat predloži en trdo vezan izvod disertacije, indeks in izjavo o avtorstvu in javni objavi. Študentski referat, ocene doktorske disertacije in en izvod disertacije, posreduje na Študijsko komisijo NTF in nato na Senat NTF.

Ko so ocene (in s tem disertacija) potrjene, študent predloži v študentski referat vezane izvode disertacije.

Število izvodov je odvisno od števila članov komisije. Po en izvod za vsakega člana + 5 izvodov za knjižnice (po en izvod prejmejo knjižnica NTF-OT, CTK in Univerzitetna knjižnica Maribor, dva izvoda gresta v NUK). Torej, če ima študent štiri člane komisije odda v referatu 9 izvodov doktorske disertacije (izvod, ki je bil oddan za potrditev na ŠK in Senatu, se študentu vrne, če ga ne potrebuje se lahko šteje v kvoto za oddajo del).

Po potrditvi na senatu, lahko študent disertacijo zagovarja. Zagovor je najprej mogoč 8 dni po Senatu NTF in najkasneje v roku enega meseca od potrditve na Senatu NTF.

Po uspešnem zagovoru doktorske disertacije prejme študent začasno potrdilo o zaključku študija in velja do izdaje original diplome, ki jo prejme študent na promociji doktorata.

Postopek za promocijo se prične takoj ko ima študent objavljen znanstveni članek. Če je bil članek že objavljen se postopek sproži takoj, drugače šele, ko študent posreduje v študentski referat potrdilo o objavi članka.

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.