1. letnik

Predmet Kontaktne ure ECTS
P S V D Σ
1. semester 0 0 0 0 1800 60
Temeljni predmeti 0 0 0 0 600 20
Izbirni predmeti 0 0 0 0 300 10
Individualno raziskovalno delo 0 0 0 0 900 30
SKUPAJ 0 0 0 0 1800 60

2. letnik

Predmet Kontaktne ure ECTS
P S V D Σ
3. semester 0 0 0 0 1800 60
Izbirni predmeti 0 0 0 0 600 20
Predstavitev teme doktorske disertacije 0 0 0 0 300 10
Individualno raziskovalno delo 0 0 0 0 900 30
SKUPAJ 0 0 0 0 1800 60

3. letnik

Predmet Kontaktne ure ECTS
P S V D Σ
5. semester 0 0 0 0 1800 60
Individualno raziskovalno delo 0 0 0 0 1800 60
SKUPAJ 0 0 0 0 1800 60

4. letnik

Predmet Kontaktne ure ECTS
P S V D Σ
7. semester 0 0 0 0 1800 60
Individualno raziskovalno delo 0 0 0 0 1500 50
Predstavitev rezultatov doktorske disertacije pred javnim zagovorom 0 0 0 0 150 50
Izdelava doktorske disertacije in javni zagovor 0 0 0 0 150 50
SKUPAJ 0 0 0 0 1800 60
Temeljni izbirni predmeti Kontaktne ure ECTS
P S V D Σ
T-S-1 (splošni) Mehanika – izbrana poglavja 60 90 0 150 300 10
T-S-2 (splošni) Fizikalna organska kemija z modernimi metodami separacije in identifikacije organskih spojin 60 90 0 150 300 10
T-S-3 (splošni) Optika, spektroskopija in mikroskopija v grafičnih in tekstilnih aplikacijah 60 90 0 150 300 10
T-S-4 (splošni) Osnove elektronike za aplikacije v tiskani elektroniki 60 90 0 150 300 10
T-S-5 (splošni) Barvni modeli in barvne preslikave 60 90 0 150 300 10
T-S-6 (splošni) Teorija barve 60 90 0 150 300 10
T-S-7 (splošni) Načrtovanje poskusov in multivariatna analiza v inženirstvu 60 90 0 150 300 10
T-P-1 (tekstilstvo) Vlaknotvorni polimeri 60 90 0 150 300 10
T-P-2 (tekstilstvo) Struktura in lastnosti tekstilij – izbrana poglavja 60 90 0 150 300 10
T-P-3 (tekstilstvo) Specialna vlakna – izbrana poglavja 60 90 0 150 300 10
T-P-4 (tekstilstvo) Teorija plemenitilnih procesov 60 90 0 150 300 10
T-P-5 (grafika) Generiranje in procesiranje informacij v grafičnih medijih – sporočilnost medijev 60 90 0 150 300 10
T-P-6 (grafika) Celostna vizualna podoba kot sporočilni in komunikacijski medij 60 90 0 150 300 10
T-P-7 (grafika) Interdisciplinarnost tipografije 60 90 0 150 300 10
T-P-8 (grafika) Sodobne tehnologije tiska, razvoj in aplikacije 60 90 0 150 300 10
T-P-9 (grafika) Interaktivnost 60 90 0 150 300 10
T-P-10 (oblikovanje) Izbrana poglavja iz sociologije umetnosti 60 90 0 150 300 10
T-P-11 (oblikovanje) Teorija umetnosti tekstilij in oblačil 60 90 0 150 300 10
T-P-12 (oblikovanje) Teorija mode 60 90 0 150 300 10
T-P-13 (oblikovanje) Struktura likovne prakse 60 90 0 150 300 10
T-P-14 (oblikovanje) Kulturne študije mode 60 90 0 150 300 10
T-P-15 (oblikovanje) Teoretične podstati oblikovanja tekstilij 60 90 0 150 300 10
T-P-16 (oblikovanje) Teorija oblikovanja kostumov 60 90 0 150 300 10
Izbirni predmeti Kontaktne ure ECTS
P S V D Σ
I-S-1 (splošni) Okoljski vidiki v tekstilstvu in grafiki 60 90 0 150 300 10
I-S-2 (splošni) Kakovost – izbrana poglavja 60 90 0 150 300 10
I-S-3 (splošni) Preiskave strukture in lastnosti tekstilnih in grafičnih materialov – izbrana poglavja 60 90 0 150 300 10
I-S-4 (splošni) Recikliranje polimernih materialov 30 45 0 75 150 5
I-S-5 (splošni) Plazemska tehnologija v tekstilstvu in grafiki 60 90 0 150 300 10
I-S-6 (splošni) Tisk elektronike 60 90 0 150 300 10
I-S-7 (splošni) Barvila in pigmenti v tekstilstvu in grafiki 30 30 15 75 150 5
I-S-8 (splošni) Mikrokapsuliranje 15 30 30 75 150 5
I-S-9 (splošni) Barvna metrika – izbrana poglavja 30 30 15 75 150 5
I-S-10 (splošni) Sodobne analitske tehnike v grafični in tekstilni tehnologiji 30 45 0 75 150 5
I-S-11 (splošni) Uporaba računalniških – numeričnih metod v tekstilnih in grafičnih raziskavah 30 45 0 75 150 5
I-S-12 (splošni) Fotografija kot sporočilni in komunikacijski medij 30 45 0 75 150 5
I-S-13 (splošni) Oblikovanje in inovacije 30 45 0 75 150 5
I-S-14 (splošni) Napredne tehnologije v konfekciji z 2D/3D-razvojem krojev 60 90 0 150 300 10
I-S-15 (splošni) Uporaba slikovnega procesiranja in slikovne analize v grafiki in tekstilstvu 60 90 0 150 300 10
I-S-16 (splošni) Metodologije računalniško podprtega oblikovanja 60 90 0 150 300 10
I-P-1 (tekstilstvo) Funkcionalizacija tekstilnih materialov 60 90 0 150 300 10
I-P-2 (tekstilstvo) Biotehnologija v tekstilstvu 60 90 0 150 300 10
I-P-3 (tekstilstvo) Napredne tehnologije za izdelavo linijskih tekstilij – izbrana poglavja 60 90 0 150 300 10
I-P-4 (tekstilstvo) Napredne tehnologije za izdelavo ploskovnih tekstilij – izbrana poglavja 60 90 0 150 300 10
I-P-5 (tekstilstvo) Barvanje in tiskanje tekstilij – izbrana poglavja 60 90 0 150 300 10
I-P-6 (tekstilstvo) Predobdelava in apretura vlakenskih substratov – izbrana poglavja 60 90 0 150 300 10
I-P-7 (tekstilstvo) Nega tekstilij – izbrana poglavja 25 50 0 75 150 5
I-P-8 (tekstilstvo) Specialne tekstilije – izbrana poglavja 30 45 0 75 150 5
I-P-9 (grafika) Starejši grafični materiali in tehnike izdelave – izbrana poglavja 60 90 0 150 300 10
I-P-10 (grafika) Trajnostni vidiki pri proizvodnji in predelavi papirja ter embalaže 60 90 0 150 300 10
I-P-11 (grafika) Embalažni in grafični materiali – izbrana poglavja 60 90 0 150 300 10
I-P-12 (grafika) Metode za proučevanje interakcij materialov pri tisku 60 90 0 150 300 10
I-P-13 (grafika) Analitično preverjanje kakovosti grafičnega oblikovanja 30 45 0 75 150 5
I-P-14 (oblikovanje) Tekstil v prostoru 60 90 0 150 300 10
I-P-15 (oblikovanje) Napredni materiali v tekstilstvu 60 90 0 150 300 10
I-P-16 (oblikovanje) Študije spolov, telesa in oblačenja 60 90 0 150 300 10
I-P-17 (oblikovanje) Moda in medijsko komuniciranje 60 90 0 150 300 10
I-P-18 (oblikovanje) Trajnostno oblikovanje 60 90 0 150 300 10

Oznake v predmetniku pomenijo:
P – predavanja
S – seminar
V – vaje
D – druge oblike neposrednega pedagoškega dela (predvsem projektno delo)
ECTS – kreditne točke po evropskem sistemu prenosa kreditnih točk (1 kreditna točka pomeni 30 ur obremenitve študenta)
Siva – Sivo zapisani predmeti se v tem študijskem letu ne izvajajo

Delež izbirnosti po letnikih (razmerje med točkami ECTS, ki jih študent pridobi z obveznimi in izbirnimi vsebinami)

Letnik Obvezne vsebine Izbirne vsebine Praktično usposabljanje Doktorska disertacija
1. letnik 0 % (0 ECTS) 50 % (30 ECTS) / 50 % (30 ECTS)
2. letnik 8 % (5 ECTS) 25 % (15 ECTS) / 67 % (40 ECTS)
3. letnik 0 % (0 ECTS) 0 % (0 ECTS) / 100 % (60 ECTS)
4. letnik 17 % (10 ECTS) 0 % (0 ECTS) / 83 % (50 ECTS)
Skupaj 6 % (15 ECTS) 19 % (45 ECTS) / 75 % (180 ECTS)
Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.