I-S-15 (splošni) Uporaba slikovnega procesiranja in slikovne analize v grafiki in tekstilstvu

Digitalna slika: zajem, digitalizacija, slikovni element. Barvna, sivinska in binarna slika, slikovni formati, rastrska in vektorska grafika. Programi za obdelavo, procesiranje in analizo slik. Histogrami in točkovne operacije: spreminjanje svetlosti ali kontrasta, globalno upravljanje, izenačevanje histograma, aritmetične in logične operacije. Linearni in nelinearni filtri: filtrirna matrika (kernel), konvolucija, glajenje in ostrenje, odstranjevanje šuma. Detekcija robov in kontur: parcialni odvodi in gradienti slikovne funkcije, operatorji. Morfološki filtri: strukturni element, osnovne morfološke operacije – dilacija, erozija, odpiranje, zapiranje, očrtanje, skeletonizacija. Območja v binarnih slikah: označevanje povezanih komponent, deskriptorji binarnih območij. Osnove spektralnih tehnik: 2D-diskretna Fourierova transformacija (DFT).
Primeri uporabe s področja papirništva, grafike in tekstilstva: vrednotenje nečistoč v celulozni vlaknini in papirju, določanje kakovosti odtisov v klasičnih in sodobnih tiskarskih tehnikah, proučevanje interakcij substrat-tiskarska barva, DFT-analiza formacije in pravilnih struktur v papirju, vrednotenje poroznosti tkanin, določanje premera preje.

Tekstilstvo, grafika in tekstilno oblikovanje (TGT)

StopnjaLetnikSemesterETCS
31110
3 1 210
3 2 110

Kontaktne ure

PredavanjaSeminarjiVajeOstaloΣ
60900150300

Izvajalci

UčiteljAleš Hladnik (nosilec)
Tadeja Muck
Asistent
Tehniški sodelavec

Izpitni roki

Ni razpisanih izpitnih rokov!
Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.