Predmet Kontaktne ure ECTS
P S V D Σ
3. semester 195 135 120 0 450 30
Statistične metode v tekstilstvu 30 0 30 0 60 4
Uvod v oblikovanje tekstilij in oblačil 30 30 0 0 60 4
Planiranje in vodenje proizvodnje 30 30 0 0 60 4
Beljenje in apretura 60 15 15 0 90 6
Barvanje 45 0 45 0 90 6
Temeljne preiskave tekstilij 30 30 30 0 90 6
4. semester 450 30
Tehnične tekstilije in kompoziti 45 30 15 0 90 6
Konfekcija 30 30 30 0 90 6
Tekstilni tisk 30 15 45 0 90 6
Izbirni predmet 1 60 4
Izbirni predmet 2 60 4
Izbirni predmet 3 60 4
SKUPAJ 900 60
Izbirni predmeti Kontaktne ure ECTS
P S V D Σ
Računalniško oblikovanje prej in tkanin 30 0 30 0 60 4
Racunalniško oblikovanje pletiv in pletenin – se ne izvaja v 2021/22 30 0 30 0 60 4
Računalniški sistemi v konfekciji – se ne izvaja v 2021/22 30 0 30 0 60 4
Računalniško oblikovanje za tisk 30 15 15 0 60 4
Trženje tekstilij in oblačil – se ne izvaja v 2021/22 45 15 0 0 60 4
Podjetništvo 30 15 15 0 60 4
Uporabna psihologija – se ne izvaja v 2021/22 30 30 0 0 60 4
Vodenje kakovosti 30 30 0 0 60 4
Tekstilna in oblačilna tradicija 45 15 0 0 60 4
Usnje in krzno 45 15 0 0 60 4
Tekstilije za interier – se ne izvaja v 2021/22 30 30 0 0 60 4
Stilsko svetovanje 30 30 0 0 60 4

Oznake v predmetniku pomenijo:
P – predavanja
S – seminar
V – vaje
D – druge oblike neposrednega pedagoškega dela (predvsem projektno delo)
ECTS – kreditne točke po evropskem sistemu prenosa kreditnih točk (1 kreditna točka pomeni 30 ur obremenitve študenta)
Siva – Sivo zapisani predmeti se v tem študijskem letu ne izvajajo

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.