Vpis za bruce (1. stopnja)

Oddaja prijave Vpis (predvidoma)
1. prijava od 6. 2. do 3. 3. 2017 od 25. 7. do 4. 8. 2017
2. prijava od 22. 8. do 29. 8. 2017 od 25. 9. do 29. 9. 2017

Razpis za vpis je objavljen na: http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/razpis_za_vpis/razpis_za_vpis_javni_in_koncesionirani/#c20128

Prijava na študij je za vse kandidate enaka in poteka preko portala eVŠ (http://portal.evs.gov.si/prijava/) na spletni strani Ministrstva za izobraževanje znanost in šport.
Če se kandidat ne vpiše v predpisanem roku, izgubi možnost za vpis v tekočem študijskem letu.

Preizkus nadarjenosti bo potekal 3. 7. 2017 in 4. 7. 2017.

Vpis bo potekal preko interneta in po pošti. POMEMBNO: Vabila na vpis bodo kandidatom, ki bodo sprejeti na študijske programe Oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, poslana preko elektronske pošte v času od 25. 7. 2017 do 28. 7. 2017 zato pozorno spremljajte svoj e-mail.

1. Tujci

Prijava za vpis v študijskem letu 2017/18 poteka od 6. februarja do 20. aprila. Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev je potrebno poslati najkasneje do 1. avgusta 2017.

Informacije o prijavno-sprejemnem postopku najdete na straneh Univerze v Ljubljani in MIZŠ. Vpis bo potekal med 15. in 30. septembrom.

Prijavite se na strani MIZŠ preko spletnega portala eVš.

Informacije prijave za tujce: http://portal.evs.gov.si/slovenci-brez-slo-tujci

Vse podatke o postopku vpisa in priznavanja izobrazbe dobijo na Univerzi v Ljubljani; e-mail: vpis.tujina@uni-lj.si; telefon: +386 (1) 241-85-05, +386 (1) 241-85-08

Razpisana mesta:

NTO- Načrtovanje tekstilij in oblačil UN 4
GIK- Grafične in interaktivne komunikacije UN 5
OTO- Oblikovanje tekstilij in oblačil UN 2
TOI- Tekstilno in oblačilno inženirstvo VS 8
GMT redni- Grafična in medijska tehnika VS 5
GMT izredni- Grafična in medijska tehnika VS 3

2. Vzporedni vpis in diplomanti

Informacije o prijavi: http://portal.evs.gov.si/vzporedni-studij

  • Prvi prijavni rok: 6. februar do 3. marec 2017 (študenti, ki se želijo vpisati v študijski program, pri katerem se preverjajo posebne nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti, morajo prijavo obvezno oddati v tem prijavnem roku)
  • Drugi prijavni rok: 1. do 15. september 2017
NTO- Načrtovanje tekstilij in oblačil UN 5
GIK- Grafične in interaktivne komunikacije UN 5
OTO- Oblikovanje tekstilij in oblačil UN 5
TOI- Tekstilno in oblačilno inženirstvo VS 5
GMT redni- Grafična in medijska tehnika VS 5
GMT izredni- Grafična in medijska tehnika VS 2

3. Vpis v višji letnik

Razpisana mesta:

Smer/letnik Št.mest
NTO-2.letnik 3
NTO-3.letnik 3
GIK-2.letnik 3
GIK-3.letnik 3
OTO-2.letnik 3
TOI-2.letnik 8
TOI-3.letnik 8
GMT-redni-2.letnik 3
GMT-redni-3.letnik 3
GMT-izredni-2.letnik 3

Pogosta vprašanja

Kako se lahko prepišejo kandidati z druge fakultete?+

Študenti, ki želijo zamenjati študijski program in te pravice oziroma pravice do ponavljanja še niso izrabili, se morajo tako kot drugi kandidati prijaviti spletnega portala eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/.

Kandidati, ki so enkrat že ponavljali ali enkrat že spremenili študijski program, se za redni študij lahko prijavijo, vendar je za njihov študij predvideno plačilo šolnine skladno s 77. členom Zakona o visokem šolstvu.

Kako se vpišejo kandidati, ki so že diplomirali ali so že vpisani na katero izmed fakultet v RS?+

Diplomanti ter kandidati za vzporedni študij in študenti, ki bodo diplomirali v študijskem letu 2016/2017 se lahko prijavijo samo na mesta za diplomante in vzporedni študij. Prijavo oddajo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/:
prvi rok:od 6.2.2017 do 3.3.2017 (v tem roku morajo nujno oddati prijavo kandidati za smer Oblikovanje tekstilij in oblačil)
drugi rok od 1. do 15. 9. 2017.

Kaj storiti, če se datum preizkusa nadarjenosti prekriva s preizkusom na drugi fakulteti?+

Obvezno se obrnite na referat za študentske zadeve NTF-OTGO: jasna.teichmeister@ntf.uni-lj.si

Kaj lahko stori kandidat, ki želi na univerzitetni študij, a ima opravljeno samo poklicno maturo?+

Obvezno mora opraviti peti predmet. Predmet izbere po svoji želji, ni predpisan in je lahko kateri koli.

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.