Vpis za bruce (1. stopnja)

Oddaja prijave Vpis (predvidoma)
1. prijava od 6. 2. do 30. 3. 2018 od 25. 7. do 3. 8. 2018
2. prijava od 22. 8. do 29. 8. 2018 od 24. 9. do 28. 9. 2018

Razpis za vpis je objavljen na: http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/razpis_za_vpis/razpis_za_vpis_javni_in_koncesionirani/#c20128

Prijava na študij je za vse kandidate enaka in poteka preko portala eVŠ (http://portal.evs.gov.si/prijava/) na spletni strani Ministrstva za izobraževanje znanost in šport.
Če se kandidat ne vpiše v predpisanem roku, izgubi možnost za vpis v tekočem študijskem letu.

Preizkus nadarjenosti bo potekal 2. 7. 2018 in 3. 7. 2018 (OBA DNEVA!)

Vpis bo potekal preko interneta in po pošti. POMEMBNO: Vabila na vpis bodo kandidatom, ki bodo sprejeti na študijske programe Oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, poslana preko elektronske pošte zato pozorno spremljajte svoj e-mail.

1. Tujci

Prijava za vpis v študijskem letu 2018/19 poteka od 6. februarja do 20. aprila ter od 12. 9. do 14. 9. 2018. 

Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev je potrebno poslati najkasneje do 1. avgusta 2018.

Informacije o prijavno-sprejemnem postopku najdete na straneh Univerze v Ljubljani in MIZŠ. Vpis bo potekal med 16. in 30. septembrom.

Prijavite se na strani MIZŠ preko spletnega portala eVš.

Informacije prijave za tujce: http://portal.evs.gov.si/slovenci-brez-slo-tujci

Vse podatke o postopku vpisa in priznavanja izobrazbe dobijo na Univerzi v Ljubljani; e-mail: vpis.tujina@uni-lj.si; telefon: +386 (1) 241-85-05, +386 (1) 241-85-08

Razpisana mesta:

NTO- Načrtovanje tekstilij in oblačil UN 5
GIK- Grafične in interaktivne komunikacije UN 5
OTO- Oblikovanje tekstilij in oblačil UN 3
TOI- Tekstilno in oblačilno inženirstvo VS 12
GMT redni- Grafična in medijska tehnika VS 5
GMT izredni- Grafična in medijska tehnika VS 4

2. Vzporedni vpis in diplomanti

Informacije o prijavi: http://portal.evs.gov.si/vzporedni-studij

  • Prvi prijavni rok: 6. februar do 30. marec 2018 (študenti, ki se želijo vpisati v študijski program, pri katerem se preverjajo posebne nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti, morajo prijavo obvezno oddati v tem prijavnem roku)
  • Drugi prijavni rok: 1. do 17. september 2018
NTO- Načrtovanje tekstilij in oblačil UN 3
GIK- Grafične in interaktivne komunikacije UN 1
OTO- Oblikovanje tekstilij in oblačil UN 3
TOI- Tekstilno in oblačilno inženirstvo VS 6
GMT redni- Grafična in medijska tehnika VS 1
GMT izredni- Grafična in medijska tehnika VS 4

3. Vpis v višji letnik

Razpisana mesta:

Smer/letnik Št.mest
NTO-2.letnik 3
NTO-3.letnik 3
GIK-2.letnik 3
GIK-3.letnik 3
OTO-2.letnik 3
TOI-2.letnik 6
TOI-3.letnik 6
GMT-redni-2.letnik 3
GMT-redni-3.letnik 3
GMT-izredni-2.letnik in 3. letnik 4

Pogosta vprašanja

Kako se lahko prepišejo kandidati z druge fakultete?+

Študenti, ki želijo spremeniti študijski program in te pravice oziroma pravice do ponavljanja še niso izrabili, se morajo prijaviti tako kot drugi kandidati. To velja tudi za študente, ki želijo v 1. letniku spremeniti način študija na istem študijskem programu. Oboji oddajo prijavo za vpis na spletnem portalu eVŠ (https://portal.evs.gov.si/prijava/).

Kandidati, ki so enkrat že ponavljali ali enkrat že spremenili študijski program, se za redni študij lahko prijavijo, vendar je za njihov študij predvideno plačilo šolnine skladno s 77. členom Zakona o visokem šolstvu.

Kako se vpišejo kandidati, ki so že diplomirali ali so že vpisani na katero izmed fakultet v RS?+

Prijavni rok za vzporedni vpis in vpis na mesta za diplomante traja od 1. do 17. septembra 2018. Študenti, ki se želijo vpisati v študijski program, pri katerem se preverjajo posebne nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti, morajo prijavo oddati do 30. marca 2018.

Diplomanti: Za študij na teh vpisnih mestih je predvideno plačilo šolnine ne glede na to, ali gre za redni ali izredni študij (skladno s 77. členom Zakona o visokem šolstvu).

Kaj storiti, če se datum preizkusa nadarjenosti prekriva s preizkusom na drugi fakulteti?+

Obvezno se obrnite na referat za študentske zadeve NTF-OTGO: jasna.gorenjc@ntf.uni-lj.si

5. Kandidat želi na univerzitetni študij (Grafične in interaktivne komunikacije ali Načrtovanje tekstilij in oblačil) in ima samo poklicno maturo.+

Obvezno mora opraviti peti predmet. Predmet izbere po svoji želji, na OTGO ni predpisan, in je lahko katerikoli.

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.