Praktično usposabljanje – NTO

S prenovljenim univerzitetnim programom Načrtovanje tekstilij in oblačil, ki stopi v veljavo v študijskem letu 2023/24 se v predmetnik vpeljuje izbirni predmet “Praksa/Projektno delo”, v okviru katerega bo v obsegu 4 delovnih tednov (160 delovnih ur) mogoče izbrati tudi opravljanje praktičnega usposabljanja .

Opravljanje prakse v gospodarskih družbah in ustanovah s področja tekstilstva in oblačilstva (spoznavanje delovanja gospodarske ali negospodarske družbe, vključevanje v delovni proces) bo potekalo pod mentorstvom strokovnjaka v družbi in mentorja na fakulteti.

Študenti se bodo lahko usposabljali v manjših in večjih tekstilnih, oblačilnih ter usnjarskih podjetjih, trgovinah s tekstilno-storitvenimi dejavnostmi, v gledališčih, muzejih, restavratorskih centrih, izobraževalnih ustanovah, raziskovalnih inštitutih s področja tekstilne dejavnosti in državni upravi.

Cilj prakse+

Cilj prakse je omogočiti študentom preverjanje posredovanih teoretičnih znanj v gospodarskem okolju, v katerem bodo delovali po zaključenim izobraževanju in jih nadgraditi z znanji, ki jih ni mogoče pridobiti pri predavanjih/seminarjih/vajah.

Izbira podjetij in mentorjev+

Osnovno vodilo pri izbiri podjetij, v katerih se bo izvajalo praktično usposabljanje, je njihova pripravljenost za aktivno vključevanje študentov v proizvodni proces in njihova pripravljenost, da svoje specifično znanje posredujejo študentom. Mentor v podjetju je delavec, zaposlen v podjetju, katerega izobrazba ni nižja od tiste, ki jo bo študent pridobil po zaključku študija; imeti mora tudi delovne izkušnje na ustreznem strokovnem področju. Izjemoma lahko pri posameznih izvajalcih, kjer nihče izmed zaposlenih ne izpolnjuje pogojev, za mentorja določijo zaposlenega, ki ima največ izkušenj z zahtevnimi in odgovornimi nalogami.

Vloga mentorja v podjetju in na fakulteti+

Mentor v podjetju naj bi skrbel za vključevanje študentov na praktičnem usposabljanju v delovni proces in jim omogočal, da pridobijo potrebne informacije o delovanju podjetja. Mentor na fakulteti in tema za seminarsko nalogo se določita že pred začetkom prakse. Mentor na fakulteti v sodelovanju z mentorjem v podjetju pripravi konkreten program praktičnega usposabljanja in študentu pomaga z nasveti.

Vloga koordinatorja praktičnega usposabljanja+

Koordinator na fakulteti prevzema organizacijo in posredovanje mest za opravljanje praktičnega usposabljanja in v določeni meri mentorsko vlogo.

Spremljanje oz. zapisovanje praktičnega usposabljanja s strani študenta ter izdelava seminarske naloge+

Študent na praksi vodi dnevnik na podlagi splošne dispozicije in konkretnega programa usposabljanja. Končni izdelek praktičnega usposabljanja je seminarska naloga, ki jo študent izdela na podlagi dnevnika in rezultatov praktičnega usposabljanja ter odda mentorju na fakulteti najkasneje 2 meseca po končani praksi. V nasprotnem primeru mora študent prakso ponovno opravljati.

Ugotavljanje uspešnosti ob zaključku praktičnega usposabljanja+

Mentor v podjetju oceni predvsem samostojnost in uspešnost študenta pri aktivnem vključevanju v delovni proces in izpolni Potrdilo o opravljenem praktičnem usposabljanju. Potrdilo in pregledano seminarsko nalogo pošlje mentorju na fakulteto, ki nadalje oceni praktično usposabljanje. Opravljeno prakso vpiše v VIS koordinator prakse. Ocena je opisna (»opravljeno«).

Ideja za diplomsko delo+

Študente in mentorje na fakulteti in v podjetju pozivamo, da program praktičnega usposabljanja usmerjajo v izdelavo diplome (eksperimentalni del in nadgradnja seminarske naloge).

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.