Prehodi med programi so mogoči znotraj programov druge stopnje Naravoslovnotehniške fakultete, Oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje in drugih fakultet skladno z Zakonom o visokem šolstvu in Merili za prehode med študijskimi programi ter drugimi predpisi.

Pri prehodih med programi se upoštevajo naslednja merila:

  • izpolnjevanje pogojev za vpis v novi študijski program,
  • obseg razpoložljivih mest,
  • letniki ali semestri v prejšnjem študijskem programu, v katerih je študent opravil vse študijske bveznosti in ki se lahko priznajo v celoti,
  • minimalno število semestrov, ki jih mora študent opraviti, če želi diplomirati v novem programu.

Mogoč je prehod:

  • a) iz študijskih programov druge stopnje z naslednjih strokovnih področij: grafične in interaktivne komunikacije, računalništvo, informatika in mediji,
  • b) iz študijskih programov druge stopnje z drugih strokovnih področij,
  • c) iz univerzitetnih študijskih programov pred uvedbo Bolonjske deklaracije z naslednjih strokovnih področij: grafične in interaktivne komunikacije, računalništvo, informatika in mediji,
  • d) iz univerzitetnih študijskih programov pred uvedbo Bolonjske deklaracije z drugih strokovnih področij.

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Študijska komisija NTF za vsakega kandidata posebej določi obveznosti, ki jih mora opraviti pred vpisom ob prehodu v novi program, in opredeli, v kateri letnik se lahko kandidat vpiše.

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.