Nosilci in izvajalci predmetov so visokošolski učitelji (docent, izredni profesor, redni profesor), ki znanstveno relevantnost za predmet izkazujejo z ustreznimi referencami (glej poglavje Lista potencialnih mentorjev s 3–5 referencami).

Mentor in somentor na doktorskem študiju je visokošolski učitelj UL z nazivom docent, izredni ali redni profesor oziroma znanstveni delavec z nazivom znanstveni sodelavec, višji znanstveni sodelavec ali znanstveni svetnik in ima izkazano raziskovalno aktivnost z ustrezno bibliografijo s širšega področja teme doktorske disertacije (3 do 5 referenc).

Mentor in somentor je lahko tudi oseba z ustrezno habilitacijo druge ustanove (domače ali tuje), ki ima reference s širšega področja teme doktorske disertacije, sodeluje v študijskem programu oziroma je zaposlen na ustanovi, s katero ima UL ali članica UL sklenjen sporazum oziroma pogodbo o sodelovanju.

Minimalni pogoj za izkazovanje raziskovalne aktivnosti mentorja in somentorja je, da v primeru temeljnih raziskav z bibliografijo v zadnjih petih letih doseže 150 Z točk po SICRIS in se uvršča v kazalec pomembnih dosežkov s kvantitativno oceno A1/2 več kot 0 točk. (Seznam 2021

V primeru umetniških raziskav mora biti mentor ali somentor izvoljen v naziv visokošolskega učitelja s področja umetnosti v skladu s habilitacijskimi merili (40. člen habilitacijskih meril); v tem primeru se imenuje mentorska skupina, v kateri obvezno sodeluje tudi mentor ali somentor z znanstvenoraziskovalnega področja, ki izpolnjuje minimalni pogoj za izkazovanje raziskovalne aktivnosti.

V primeru daljše, najmanj 6 mesečne upravičene odsotnosti mentorja ali somentorja na doktorskem študiju (npr.: bolezen, materinski, očetovski dopust…), se upoštevajo Z točke po SICRIS in točke pri kazalcu pomembnih dosežkov A1/2, dosežene v enoletnem podaljšanem roku oziroma večletnem v primeru odsotnosti daljše od enega leta.

 

 

Temeljni predmeti:

T-S-1 MEHANIKA – IZBRANA POGLAVJA+

Igor Dobovšek (nosilec)
Osebna bibliografija.

Alojz Suhadolnik
Osebna bibliografija.

T-S-2 FIZIKALNA ORGANSKA KEMIJA Z MODERNIMI METODAMI SEPARACIJE IN IDENTIFIKACIJE ORGANSKIH SPOJIN+

Janez Cerkovnik (nosilec)
Osebna bibliografija.

T-S-3 OPTIKA, SPEKTROSKOPIJA IN MIKROSKOPIJA V GRAFIČNIH IN TEKSTILNIH APLIKACIJAH+

Raša Urbas (nosilec)
Osebna bibliografija.

T-S-4 OSNOVE ELEKTRONIKE ZA APLIKACIJE V TISKANI ELEKTRONIKI+

Marta Klanjšek Gunde (nosilec)
Osebna bibliografija.

T-S-5 BARVNI MODELI IN BARVNE PRESLIKAVE+

Dejana Javoršek (nosilec)
Osebna bibliografija.

T-S-6 TEORIJA BARVE+

Dejana Javoršek (nosilec)
Osebna bibliografija.

Darko Slavec
Osebna bibliografija.

T-S-7 NAČRTOVANJE POSKUSOV IN MULTIVARIATNA ANALIZA V INŽENIRSTVU+

Aleš Hladnik (nosilec)
Osebna bibliografija.

T-P-1 VLAKNOTVORNI POLIMERI+

Tatjana Rijavec (nosilec)
Osebna bibliografija.

T-P-2 STRUKTURA IN LASTNOSTI TEKSTILIJ – IZBRANA POGLAVJA+

Alenka Pavko Čuden (nosilec)
Osebna bibliografija.

Matejka Bizjak
Osebna bibliografija.

Dunja Šajn Gorjanc
Osebna bibliografija.

T-P-3 SPECIALNA VLAKNA – IZBRANA POGLAVJA+

Tatjana Rijavec (nosilec)
Osebna bibliografija.

T-P-4 TEORIJA PLEMENITILNIH PROCESOV+

Barbara Simončič (nosilec)
Osebna bibliografija.

Petra Forte Tavčer
Osebna bibliografija.

T-P-5 GENERIRANJE IN PROCESIRANJE INFORMACIJ V GRAFIČNIH MEDIJIH –SPOROČILNOST MEDIJEV+

Helena Gabrijelčič Tomc (nosilec)
Osebna bibliografija.

T-P-6 CELOSTNA VIZUALNA PODOBA KOT SPOROČILNI IN KOMUNIKACIJSKI MEDIJ+

Klementina Možina (nosilec)
Osebna bibliografija.

Darko Slavec
Osebna bibliografija.

Nace Pušnik
Osebna bibliografija.

T-P-7 INTERDISCIPLINARNOST TIPOGRAFIJE+

Klementina Možina (nosilec)
Osebna bibliografija.

T-P-8 SODOBNE TEHNOLOGIJE TISKA, RAZVOJ IN APLIKACIJE:+

Deja Muck (nosilec)
Osebna bibliografija.

T-P-9 INTERAKTIVNOST+

Aleš Hladnik (nosilec)
Osebna bibliografija.

Matevž Pogačnik
Osebna bibliografija.

T-P-10 IZBRANA POGLAVJA IZ SOCIOLOGIJE UMETNOSTI+

Dušan Kirbiš (nosilec)
Osebna bibliografija.

T-P-11 TEORIJA UMETNOSTI TEKSTILIJ IN OBLAČIL+

Marija Jenko (nosilec)
Osebna bibliografija.

Elena Fajt
Osebna bibliografija.

T-P-12 TEORIJA MODE+

Almira Sadar (nosilec)
Osebna bibliografija.

Elena Fajt
Osebna bibliografija.

T-P-13 STRUKTURA LIKOVNE PRAKSE+

Jožef Muhovič (nosilec)
Osebna bibliografija.

Dušan Kirbiš
Osebna bibliografija.

Darko Slavec
Osebna bibliografija.

Marjeta Godler
Osebna bibliografija.

T-P-14 KULTURNE ŠTUDIJE MODE+

Peter Stanković (nosilec)
Osebna bibliografija.

T-P-15 TEORETIČNE PODSTATI OBLIKOVANJA TEKSTILIJ+

Marija Jenko (nosilec)
Osebna bibliografija.

Alenka Pavko Čuden
Osebna bibliografija.

T-P-16 TEORIJA OBLIKOVANJA KOSTUMOV+

Almira Sadar (nosilec)
Osebna bibliografija.

Karin Košak
Osebna bibliografija.

Elena Fajt
Osebna bibliografija.

Vsebine izbirnih splošnih in področnih predmetov

I-S-1 OKOLJSKI VIDIKI V TEKSTILSTVU IN GRAFIKI+

Petra Forte Tavčer (nosilec)
Osebna bibliografija.

Maja Klančnik
Osebna bibliografija.

I-S-2 KAKOVOST – IZBRANA POGLAVJA+

Andrej Demšar
Osebne bibliografije.

I-S-3 PREISKAVE STRUKTURE IN LASTNOSTI TEKSTILNIH IN GRAFIČNIH MATERIALOV – IZBRANA POGLAVJA+

Andrej Demšar (nosilec)
Osebne bibliografije.

Diana Gregor Svetec
Osebna bibliografija.

I-S-4 RECIKLIRANJE POLIMERNIH MATERIALOV+

Diana Gregor Svetec (nosilec)
Osebna bibliografija.

I-S-5 PLAZEMSKA TEHNOLOGIJA V TEKSTILSTVU IN GRAFIKI+

Marija Gorjanc (nosilec)
Osebna bibliografija.

Miran Mozetič
Osebna bibliografija.

I-S-6 TISK ELEKTRONIKE+

Deja Muck (nosilec)
Osebna bibliografija.

I-S-7 BARVILA IN PIGMENTI V TEKSTILSTVU IN GRAFIKI+

Sabina Bračko (nosilec)
Osebna bibliografija.

Mateja Kert
Osebna bibliografija.

I-S-8 MIKROKAPSULIRANJE+

Bojana Boh Podgornik (nosilec)
Osebna bibliografija.

I-S-9 BARVNA METRIKA – IZBRANA POGLAVJA+

Sabina Bračko (nosilec)
Osebna bibliografija.

Marija Gorjanc
Osebna bibliografija.

I-S-10 SODOBNE ANALITSKE TEHNIKE V GRAFIČNI IN TEKSTILNI TEHNOLOGIJI+

Jernej Iskra (nosilec)
Osebna bibliografija.

I-S-11 UPORABA RAČUNALNIŠKIH – NUMERIČNIH METOD V TEKSTILNIH IN GRAFIČNIH RAZISKAVAH+

Aleš Hladnik (nosilec)
Osebna bibliografija.

I-S-12 FOTOGRAFIJA KOT SPOROČILNI IN KOMUNIKACIJSKI MEDIJ+

Marica Starešinič (nosilec)
Osebna bibliografija.

Darko Slavec
Osebna bibliografija.

I-S-13 OBLIKOVANJE IN INOVACIJE+

Marija Jenko (nosilec)
Osebna bibliografija.

Karin Košak
Osebna bibliografija.

I-S-14 NAPREDNE TEHNOLOGIJE V KONFEKCIJI Z 2D/3D RAZVOJEM KROJEV+

Matejka Bizjak (nosilec)
Osebna bibliografija.

Simona Jevšnik
Osebna bibliografija.

Almira Sadar
Osebna bibliografija.

I-S-15 UPORABA SLIKOVNEGA PROCESIRANJA IN SLIKOVNE ANALIZE V GRAFIKI IN TEKSTILSTVU+

Aleš Hladnik (nosilec)
Osebna bibliografija.

Deja Muck
Osebna bibliografija.

I-S-16 METODOLOGIJE RAČUNALNIŠKO PODPRTEGA OBLIKOVANJA IZDELKOV+

Helena Gabrijelčič Tomc (nosilec)
EOsebna bibliografija.

I-P-1 FUNKCIONALIZACIJA TEKSTILNIH MATERIALOV+

Barbara Simončič (nosilec)
Osebna bibliografija.

Marija Gorjanc
Osebna bibliografija.

Petra Forte Tavčer
Osebna bibliografija.

Brigita Tomšič
Osebna bibliografija.

Tatjana Rijavec
Osebna bibliografija.

Živa Zupin
Osebna bibliografija.

I-P-2 BIOTEHNOLOGIJA V TEKSTILSTVU+

Petra Forte Tavčer (nosilec)
Osebna bibliografija.

Bojana Boh Podgornik
Osebna bibliografija.

I-P-3 NAPREDNE TEHNOLOGIJE ZA IZDELAVO LINIJSKIH TEKSTILIJ – IZBRANA POGLAVJA+

Dunja Šajn Gorjanc (nosilec)
Osebna bibliografija.

Stane Praček
Osebna bibliografija.

I-P-4 NAPREDNE TEHNOLOGIJE ZA IZDELAVO PLOSKOVNIH TEKSTILIJ – IZBRANA POGLAVJA+

Alenka Pavko Čuden (nosilec)
Osebna bibliografija.

Dunja Šajn Gorjanc
Osebna bibliografija.

Matejka Bizjak
Osebna bibliografija.

I-P-5 BARVANJE IN TISKANJE TEKSTILIJ– IZBRANA POGLAVJA+

Petra Forte Tavčer (nosilec)
Osebna bibliografija.

Mateja Kert
Osebna bibliografija.

Marija Gorjanc
Osebna bibliografija.

I-P-6 PREDOBDELAVA IN APRETURA VLAKENSKIH SUBSTRATOV – IZBRANA POGLAVJA+

Brigita Tomšič (nosilec)
Osebna bibliografija.

Barbara Simončič
Osebna bibliografija.

Petra Forte Tavčer
Osebna bibliografija.

I-P-7 NEGA TEKSTILIJ – IZBRANA POGLAVJA+

Mateja Kert (nosilec)
Osebna bibliografija.

Barbara Simončič
Osebna bibliografija.

I-P-8 SPECIALNE TEKSTILIJE – IZBRANA POGLAVJA+

Matejka Bizjak (nosilec)
Osebna bibliografija.

Alenka Pavko Čuden
Osebna bibliografija.

Tatjana Rijavec
Osebna bibliografija.

I-P-9 STAREJŠI GRAFIČNI MATERIALI IN TEHNIKE IZDELAVE – IZBRANA POGLAVJA+

Jedert Vodopivec Tomažič (nosilec)
Osebna bibliografija.

I-P-10 TRAJNOSTNI VIDIKI PRI PROIZVODNJI IN PREDELAVI PAPIRJA TER EMBALAŽE+

Diana Gregor Svetec (nosilec)
Osebna bibliografija.

Branka Lozo
GREGOR-SVETEC, Diana, ROŽIĆ, Mirela, MUCK, Tadeja, LOZO, Branka. Natural zeolite as a filler in the base ink jet paper sheet. Nordic Pulp and Paper Research Journal, ISSN 0283-2631, 2012, vol. 27, no. 4, str. 721-728. [COBISS.SI-ID 2799472]
JAMNICKI, Sonja, PÈLACH Serra, MARIA Àngels, LOZO, Branka, STANIĆ, Maja, BARUŠIĆ, Lidija. Deinking flotation of recycled linerboard for food packaging applications. Cellulose chemistry and technology, ISSN 0576-9787, 2010, vol. 44 , no. 10, str. 481-488.
BARBARIĆ MIKOČEVIĆ, Željka, JAMNICKI, Sonja, STANIĆ, Maja, MUCK, Tadeja, LOZO, Branka. Recycling of Varnished Offset Printed Packaging Prints Celuloza i hartiâ, ISSN 0204-6377, 2007, god. 37, no. 4, str. 16-20, ilustr. [COBISS.SI-ID 2010992]
JAMNICKI, Sonja, BARBARIĆ-MIKOČEVIĆ, Željka, STANIĆ, Maja, LOZO, Branka, MUCK, Tadeja. Introduction of computer print-outs in the recycling process of printed folding box-board. Progress in paper recycling, ISSN 1061-1452, 2008, vol. 18, no. 1, str. 4-8, ilustr. [COBISS.SI-ID 2149232]

I-P-11 EMBALAŽNI IN GRAFIČNI MATERIALI – IZBRANA POGLAVJA+

Diana Gregor Svetec (nosilec)
Osebna bibliografija.

Sabina Bračko
Osebna bibliografija.

I-P-12 METODE ZA PROUČEVANJE INTERAKCIJ MATERIALOV PRI TISKU+

Deja Muck (nosilec)
Osebna bibliografija.

Aleš Hladnik
Osebna bibliografija.

I-P-13 ANALITIČNO PREVERJANJE KAKOVOSTI GRAFIČNEGA OBLIKOVANJA+

Klementina Možina (nosilec)
Osebna bibliografija.

Darko Slavec
Osebna bibliografija.

Helena Gabrijelčič Tomc
Osebna bibliografija.

I-P-14 TEKSTIL V PROSTORU+

Marija Jenko (nosilec)
Osebna bibliografija.

Matejka Bizjak
Osebna bibliografija.

Karin Košak
Osebna bibliografija.

I-P-15 NAPREDNI MATERIALI V TEKSTILSTVU+

Tatjana Rijavec (nosilec)
Osebna bibliografija.

Sabina Bračko
Osebna bibliografija.

Milan Bizjak
Osebna bibliografija.

Marjan Jenko
Osebna bibliografija.

I-P-16 ŠTUDIJE SPOLOV, TELESA IN OBLAČENJA+

Alenka Švab (nosilec)
Osebna bibliografija.

I-P-17 MODA IN MEDIJSKO KOMUNICIRANJE+

Maruša Pušnik (nosilec)
Osebna bibliografija.

I-P-18 TRAJNOSTNO OBLIKOVANJE+

Almira Sadar (nosilec)
Osebna bibliografija.

Marija Jenko
Osebna bibliografija.

Elena Fajt
Osebna bibliografija.

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.