Študentski projekti

2015+

Družbena inovacija na primeru trajnostno naravnanega managementa turizma Ljubljane; projekt Po kreativni poti do znanja 2015
Študenti: Tanja Furlan (NTF OTGO), Stefani Berginc (FA), Sandra Stare (FA), Meta Pezdir (EF), Anja Čelik (EF), Julija Črepinšek (EF), Tina Končan (EF), Erik Kranjc (EF), Pia Milić (EF), Jernej Tomažin (EF)
Pedagoški mentorji: izr. prof. dr. Alenka Pavko Čuden, prof. dr. Vlado Dimovski, doc. dr. Judita Peterlin, doc. dr. Domen Zupančič
Delovna mentorica: Alenka Repič, direktorica, Kaaita, d.o.o.

Namen projekta je bil reševanje izzivov trajnostnega turizma v Ljubljani, saj je Ljubljana vse pomembnejša turistična destinacija. Raziskovalni del projekta je bil usmerjen v načrtovanje sodobne turistične doživljajske ponudbe v sodelovanju z lokalno skupnostjo. Študenti in študentke so v okviru terenskega dela z metodo družbene inovacije izvajali ankete lokalnih prebivalcev in strokovnjakov s področja turizma, rokodelstva in domače obrti. Na podlagi analize anket so oblikovali tri poslovne modele – tri nove poslovne priložnosti za širšo lokalno skupnost Ljubljane. Predlagani poslovni modeli vključujejo ponudbe izdelkov in storitev, ki temeljijo na lokalnih potencialih, dediščini, naravnih danostih, so trajnostno naravnani ter samoorganizirajo in aktivirajo lokalno prebivalstvo. Predlagani trije poslovni modeli so:

  • Poslovni model “Zmajčkova pot” vključuje posebno pot, prek katere turisti in domačini skozi igro spoznavajo Ljubljano, tako da iščejo “skrite” zmajčke ter pri tem uporabljajo eko-beležko, ki je izdelana iz odpadnih/recikliranih materialov. Na vsaki strani so označene lokacije posameznih zmajčkov, uporabnik pa sam izbere, katere zmajčke bo obiskal. Prehojeno pot označi tako, da napelje priloženo vrvico skozi obstoječe luknjice. Kdor želi, lahko sešito stran izreže in pošlje kot razglednico.
  • Poslovni model “Turistom vzbudimo občutke, ki jih ponuja Slovenija” rešuje problem zanemarjenosti železniške postaje v Ljubljani. Domačim in tujim obiskovalcem, ki se vsak dan pripeljejo v Ljubljano v službo, šolo ali na izlet želi pokazati, da je Slovenija geografsko raznolika, varna in sveža. Predlaga arhitekturno osvežitev in preureditev podhoda ter vhoda in izhoda iz podhoda. Tematike podhoda se menjajo, zanje skrbijo študentje in študentke različnih smeri. Ob zaključku tematike podhoda se izvaja bazar.
  • Poslovni model “Pristni okusi Slovenije” je kulinarične narave s poudarkom rabe lesa. Predlaga, da bi v projekt vključene restavracije turistom ponujale tradicionalne slovenske jedi z lesenim priborom, ki je del slovenske kulturne dediščine, predvsem pa ne spremeni okusa hrane. Gost v restavraciji dobi prtiček, na katerem je zapisan recept jedi, ki jo je naročil ter QR koda do internetne strani, prek katere izve vse podrobnosti in ponudbo v pokrajini, iz katere prihaja jed.

Projekt je financiral Evropski socialni sklad. Raziskave so študentje in študentke nadgradili z ogledom Hiše eksperimentov, arhitekturnim ogledom Ljubljane pod vodstvom doc. dr. Domna Zupančiča, obiskom Hostla Celica ter vodenim ogledom Ljubljane, pod vodstvom turističnega vodiča iz TIC Ljubljana. Poslovni modeli so bili podrobneje opisani v člankih, objavljenih v reviji AR. Več na povezavi.

2014+

Razstava študentov tekstilstva Ljubljanski cek’r v Osrednjem atriju Mestne hiše; projekt v sklopu predmeta Računalniško oblikovanje za tisk
Študenti: Avdijaj Škurta, Ana Jan, Anja Jermančič, Sandra Krebelj, Nina Logar, Petra Miloševič, Katarina Rajevec, Sabina Stipič, Sara Stipič, Neža Sukič, Nika Župan, Laura Fajfar
Mentorji: doc. dr. Marija Gorjanc, Alenka More

Razstava predstavlja dela študentov tekstilstva (2. in 3. letnik programa Načrtovanje tekstilij in oblačil ter 3. letnik programa Proizvodnja tekstilij in oblačil), ki so pri predmetu Računalniško oblikovanje za tisk pod mentorstvom doc. dr. Marije Gorjanc in v sodelovanju z Alenko More izdelali okolju prijazno torbo, na katero so natisnili motiv Ljubljane. Navdih za motiv so študenti dobili med sprehodom po mestu ali pa v svojem spominu na najljubši kotiček Ljubljane. S pomočjo profesionalnega računalniškega programa za risanje vektorskih slik so študenti narisali motiv Ljubljane in izdelali tiskovno formo (šablono). Sledilo je tiskanje motivov na bombažno tkanino, krojenje in končna izdelava torbe. Študenti so pokazali sposobnost za izvedbo idej v praksi, s čimer so poudarili pomembnost poznavanja tekstilne tehnologije. Izvedba projekta je bila v obliki predavanja predstavljena tudi na 45. simpoziju novosti v tekstilstvu.

Oblikovanje superhidrofobne in oleofobne bombažne tkanine, pobarvane z reaktivnimi barvili; izvirno znanstvenoraziskovalno delo študentov na 2. stopnji bolonjskega študijskega programa
Študenti: Tina Mandelj, Rahela Kurent, Kristina Zdovc, Katarina Drevenšek, Nina Pajsar
Mentorji: Mateja Kert, Barbara Simončič, Brigita Tomšič, Marija Gorjanc

V sklopu premeta Napredni plemenitilni postopki na 2. stopnji študijskega programa Načrtovanje tekstilij in oblačil so študenti raziskovali vpliv barvanja s tremi reaktivnimi barvili Avitera SE (rumeno, rdeče in modro) na funkcionalne lastnosti bombažnih tkanin, apretiranih z nanodelci SiO2, vodo- in oljeodbojno apreturo (FAS) ter kombinacijo obeh (SiO2 + FAS). Hkrati so proučevali tudi vpliv nanesenih apretur na spremembo barve barvanih vzorcev. Superhidrofobne lastnosti so bile dosežene na vseh apretiranih vzorcih in se zaradi predhodnega barvanja niso poslabšale. Prisotnost apretur je močno vplivala na barvo vzorcev, ne glede na to, ali so bili barvani ali ne. Iz rezultatov barvnih sprememb smo opazili, da so imeli apretirani barvani vzorci zelo slabo barvno obstojnost na osvetljevanje. Rezultati raziskave so bili predstavljeni na 45. simpoziju novosti v tekstilstvu in v reviji Tekstilec kot izviren znanstveni članek.

2013+

Vizualne in funkcionalne lastnosti digitalno natisnjenih in apretiranih anaglifnih slik na bombažni tkanini; izvirno znanstvenoraziskovalno delo študentov na 2. stopnji bolonjskega študijskega programa
Študenti: Špela Zakrajšek, Danaja Štular, Špela Vasič Stepančič
Mentorji: Petra Forte Tavčer, Barbara Simončič, Marija Gorjanc, Brigita Tomšič

V sklopu predmeta Napredni plemenitilni postopki na 2. stopnji študijskega programa Načrtovanje tekstilij in oblačil so študenti raziskovali vpliv različnih zaščitnih apretur na vizualne lastnosti anaglifnih slik in barvne lestvice CMYK, ki so bile digitalno natisnjene na bombažno tkanino. Potiskani vzorci so bili apretirani z enokomponentno vodo- in oljeodbojno ter ognjevarno apreturo in tudi s kombinacijo obeh apretur po impregnirnem postopku. 3D-učinek potiskanih vzorcev je bil tudi vizualno ocenjen. Rezultati so pokazali, da je prisotnost apretur vplivala na spremembo barve tiska, vendar ni poslabšala 3D-učinka anaglifne slike, ki se je ohranil tudi po večkratnem pranju in osvetljevanju. Tisk ni vplival na funkcionalne lastnosti apretur, je pa poslabšal njihovo pralno obstojnost. Rezultati raziskave so bili predstavljeni na 44. simpoziju novosti v tekstilstvu in v reviji Tekstilec kot izviren znanstveni članek.

2012+

Oblikovanje »lotosovega efekta« na bombažni tkanini s plazmo, encimi in apreturo sol-gel; izvirno znanstvenoraziskovalno delo študentov na 2. stopnji bolonjskega študijskega programa
Študenti: Katja Jazbec, Anja Maloprav, Mateja Godec
Mentorji: Barbara Simončič, Petra Forte Tavčer, Marija Gorjanc

V sklopu predmeta Napredni plemenitilni postopki na 2. stopnji študijskega programa Načrtovanje tekstilij in oblačil so študenti raziskovali vpliv predobdelave bombažne tkanine z okolju prijaznimi postopki, kot so plazma in encimi, na kakovost vodo- in oljeodbojne apreture sol-gel. Rezultati raziskave so pokazali, da je predobdelava tkanine s plazmo in encimi povzročila nastanek mikro- do nanostrukturirane hrapavosti površine vlaken, kar je posledično vplivalo na povečanje stičnih kotov vode nad 150°, zmanjšanje kota zdrsa in povečanje oljeodbojnosti apretirane tkanine. S predobdelavo je bil dosežen »lotosov efekt«, ki je bil najbolj izražen na apretiranih vzorcih, ki so bili predobdelani s plazmo. Rezultati raziskave so bili predstavljeni na 43. simpoziju novosti v tekstilstvu in v reviji Tekstilec kot izviren znanstveni članek.

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.