Vse o magistrski nalogi (od prijave do oddaje)

Navodila za oddajo in izdelavo magistrskega dela v programih druge stopnje na Oddelku za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje.

Okvirne teme magistrskih del+
Navodila za prijavo teme/ oddajo dispozicije+

Po pravilniku o diplomskem in magistrskem delu, morajo temo magistrskega dela prijaviti študentje v zadnjem letniku (torej magistrski v 2. letniku) do 28. 2. tekočega leta.

Temo prijavite preko VIS-a in sicer tako, da na formi Zaključek študija – Prijava teme, vnesete slo in ang naslov teme, izberete mentorja in naložite dispozicijo, ki MORA biti podpisana od mentorja in somentorja.  Nato pisno dokumentacijo (natisnjen obrazec z VIS-a, dispozicija, literatura)  dostavite v referat.


Obseg dispozicije magistrskega dela je omejen na 2 strani, pri čemer v ta obseg ne spada navedba literature. Dispozicijo pregleda in podpiše mentor.

Pomembno:
 • Oddate en izvod.
 • V primeru, da imate mentorja/somentorja, ki ni zaposlen na NTF, oddate 2 izvoda.
 • Dispozicija mora biti podpisana tudi od mentorja.
Navodila za izdelavo+

Navodila za izdelavo so določena v pravilniku o diplomi na prvi in drugi stopnji.

Navodila za izdelavo platnice in prvih notranjih strani.

oboje najdete na: https://www.ntf.uni-lj.si/ntf/o-fakulteti/dokumenti/pravilniki/

 

Napake, ki se pojavljajo in na katere bodite pozorni:

– narobe napisan mesec (VEDNO morate napisati mesec, v katerem boste magistrsko delo zagovarjali in ne mesec, kdaj ste ga izdelali).

– narobe napisan študijski program (študijski program mora biti napisan natančno tako, kot je program akreditiran- glej Kako-pravilno-napišem-svoj-študijski-program

 

Navodila za oddajo+

Študent mora do roka, predvidenega za oddajo magistrskega dela, v referat za študentske zadeve predložiti en vezan izvod magistrskega dela in oceno magistrskega dela, ki jo napiše mentor in jo sopodpišejo drugi člani komisije.

Zraven predložite naslednje dokumente:

 • Prošnjo za zagovor
 • Rojstni list (fotokopija)
 • Poročni list (če ste se v času študija poročili)- fotokopija
 • Izjava članov in študentskega referata o pregledu dela
 • En trdo vezan izvod dela
 • Potrdilo o obveznostih iz knjižnjice
 • Soglasje za uporabo e- naslova (če želite)
 • Izjava o avtorstvu in javni objavi
 • Potrdilo o plačilu

POMEMBNO:

– tudi članom komisije morate nujno oddati končno verzijo vaše magistrske naloge. Ali jim boste poslali končno verzijo (PDF oblika) na mail ali pa jim boste na zagovor prinesli tiskan izvod (vezan v spiralo)- se dogovorite sami. 

Plagiatorstvo- nalaganje elektronske verzije- težave, ki smo jih zaznali

 

Navodila za zagovor+

Datumi za zagovore se v naprej predvideni in jih najdete na:

Zagovori-diplomskih-in-magistrskih-del-17-18

Točni datumi in ure za vsakega kandidata posebej so objavljeni vsaj 1 teden pred zagovorom. Najdete jih tukaj.

Zagovor poteka tako, da predsednik komisije za zagovor najprej predstavi študenta. Sledi predstavitev zaključnega dela, ki traja največ 15 – 20 minut. Temu sledijo vprašanja s področja teme magistrskega dela, ki jih študentu zastavijo člani komisije za zagovor, lahko pa tudi poslušalci. Po končanem zagovoru se komisija umakne na posvet. Razglasitev ocene zagovora je javna.

Študent lahko potrdilo o zaključku študija prevzame tri dni po zagovoru magistrskega dela v študentskem referatu v času uradnih ur. S seboj mora prinesti študentsko izkaznico.

Plačilo magistrskega dela+

128. člen Statuta UL
Študent, ki je izgubil status študenta (v nadaljevanju: kandidat), lahko ob plačilu opravlja študijske obveznosti še dve leti od izgube statusa, razen če se programu izteče akreditacija. Po dveh letih mora za nadaljevanje oziroma dokončanje študija vložiti prošnjo na članici.

Prehodno obdobje velja do 1. 10. 2019, ker pomeni, da bodo s 1. 10. 2019 diplomo plačevali VSI, ki bodo diplomo zagovarjali po izgubi statusa.

Diploma bo plačljiva takoj po izgubi statusa študenta.

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.