Vse o doktorski disertaciji

Na tej strani najdete vse v zvezi s prijavo teme, izdelavo in zagovorom doktorske disertacije v programu tretje stopnje Oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje.

Pravila in postopki

Vsa pravila in postopke najdete na spletni strani Univerze v Ljubljani.

Med študijem
Za vsak opravljen predmet mora študent doktorskega študija v študentski referat oddati Potrdilo o opravljenem izpitu, ki ga potrdi profesor, pri katerem je izpit opravljen.

Doktorska disertacija
Pogoj za dokončanje študija in pridobitev znanstvenega naslova doktor oziroma doktorica znanosti je, da kandidat uspešno opravi vse s programom predpisane obveznosti in uspešno zagovarja doktorsko disertacijo. Obveznost doktoranda je objava najmanj enega znanstvenega članka s področja doktorata v reviji, ki jo indeksira SCI, SSCI ali A&HCI. Doktorand mora biti prvi avtor članka. Znanstveni članek mora biti objavljen ali sprejet v objavo pred zagovorom doktorske disertacije.

Prijava teme
Študent mora temo doktorske disertacije prijaviti  v drugem letniku tretje stopnje doktorskega študijskega programa. V študentski referat odda Prijavo teme doktorske disertacije z vsemi prilogami.
Poleg prijave študent odda tudi Izjavo o uporabi in obdelavi osebnih podatkov, ki se uporablja za namen prijave, zagovora in promocije doktorske disertacije.

Na podlagi prijave se študentu potrdi komisija za spremljanje doktorskega študenta, ki sodeluje tudi na predstavitvi teme doktorske disertacije. Predstavitve tem potekajo v prvem tednu februarja tekočega leta.

Po navodilih Službe za doktorski študij Univerze v Ljubljani je minimalni pogoj za mentorstvo izkazovanje raziskovalne aktivnosti mentorja, ki mora v primeru temeljnih raziskav z bibliografijo v zadnjih petih letih doseči 100 točk po SICRIS-u, v primeru aplikativnih raziskav pa 40 točk in ima dokazila o uspešnosti prenosa rezultatov projekta v prakso; to velja tudi za somentorje.
Somentor je lahko predlagan le, če je tema doktorske disertacije interdisciplinarna oz. če mentor ni redno ali dopolnilno zaposlen na Univerzi v Ljubljani.

Navodila za izdelavo
Doktorska disertacija se izdela po navodilih mentorja in skladno s Pravilnikom o doktorskem študiju Univerze v Ljubljani. Navodila za izdelavo prvih notranjih strani doktorske disertacije najdete tukaj.

Navodila za oddajo

Tema doktorske disertacije je veljavna 4 leta od potrditve na Komisiji za doktorski študij UL.

Ko mentor študentu potrdi, da je disertacija ustrezna, jo ta posreduje po e-pošti še ostalim članom komisije v pregled, da mu javijo morebitne popravke, ter v študentski referat v pregled platnice in prvih notranjih strani. Po narejenih popravkih mentor študentu v VIS-u odobri oddajo elektronske oblike dela.

Ko mentor po seznanitvi z analizo podobnosti vsebin v VIS-u označi, da je delo ustrezno, študent v referat posreduje, nujno pred potekom teme (4 leta od potrditve na Komisiji za doktorski študij UL), v spiralo vezane izvode za vse člane komisije ter pisno soglasje mentorja in somentorja. Referat vsak izvod na prvi strani opremi z datumom prejema in posreduje izvode članom komisije. Če se študent dogovori s člani komisije, da jim kot uradno prejeto zadošča disertacija poslana po e-mailu, mora poslati e-mail tudi v referat, da je uradno shranjen datum pošiljanja končne verzije.

Člani komisije podajo oceno doktorske disertacije v roku dveh mesecev od prejema v spiralo vezane disertacije in jo predložijo v študentski referat. Skupaj z oceno disertacije člani komisije oddajo tudi mnenje o ustreznosti objavljenega ali v objavo sprejetega članka. Objavljen oz. v objavo sprejet znanstveni članek je pogoj za razpis zagovora doktorske disertacije.

Študent takrat predloži en trdo vezan izvod disertacije ter izjavo o avtorstvu in javni objavi (izjavo študent natisne iz VIS-a, ko delo prvič nalaga v VIS). Študentski referat posreduje ocene doktorske disertacije in en izvod disertacije na Študijsko komisijo NTF in nato na Senat NTF.

Ko so ocene doktorske disertacije potrjene, študent predloži v študentski referat trdo vezane izvode disertacije. Število izvodov je odvisno od števila članov komisije, mentorja in morebitnega somentorja: po en izvod za vsakega člana + mentor in somentor + 5 izvodov za knjižnice (po en izvod prejmejo knjižnica NTF-OTGO, CTK in Univerzitetna knjižnica Maribor, dva izvoda gresta v NUK). Torej, če ima študent tri člane komisije, mentorja in somentorja, odda v referat 10 izvodov doktorske disertacije (izvod, ki je bil oddan za potrditev na študijski komisiji in senatu se študentu vrne; če ga ne potrebuje, se lahko šteje v kvoto za oddajo del).

Po potrditvi ocene doktorske disertacije na Senatu NTF lahko študent disertacijo zagovarja. Zagovor je najprej mogoč 7 dni po Senatu NTF in najkasneje v roku enega meseca od potrditve ocene na Senatu.

Po uspešnem zagovoru doktorske disertacije prejme študent začasno potrdilo o zaključku študija, ki velja do izdaje original diplome na promociji doktorjev znanosti na UL.

Postopek za promocijo se prične takoj, ko ima študent objavljen znanstveni članek. Če je bil članek že objavljen, se postopek sproži takoj, sicer šele ko študent posreduje v študentski referat potrdilo o objavi članka.

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.