O inštitutu

ZGODOVINA

ITGTO na Oddelku za tekstilstvo v Ljubljani ima bogato preteklost in pomembno vlogo na področju znanstvenoraziskovalnega in strokovnega dela.

Na inštitutu so bila izdelana prva jugoslovanska regenerirana celulozna vlakna iz domačih surovin, razvita in patentirana je bila vrsta drugih postopkov za izdelavo linizirane konoplje, kotonina iz konopljenih odpadkov in semenskega lanu, rezultati raziskav na inštitutu pa so bili podlaga za uvajanje domače proizvodnje kemičnih vlaken. Poleg tega so raziskovalci inštituta razvijali analitske metode in preiskovalne aparate. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja je bilo raziskovalno delo inštituta enako zagnano in uspešno. Uvajanje večje hitrosti pri predenju PA 6,6 POY-filamentnih prej, tehnične izboljšave barvanja poliestrnih vlaken ter nova tehnologija recikliranja bombažnih odpadkov in njihova ponovna uporaba v predilniške namene so le nekateri od številnih dosežkov, pomembnih za prenos v proizvodno prakso. Rezultati raziskovalnega dela so številne objave doma in v tujini, predstavitve na simpozijih, kongresih, konferencah itd.

Kljub številnim uspehom je raziskovalno delo inštituta v obdobju med letoma 1990 in 1997 nekoliko zamrlo. To pa seveda ne pomeni, da smo se temu odrekli. Nasprotno. Raziskave so v tem obdobju potekale pod okriljem Oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, v okviru inštituta pa smo se omejili na analize s področja tekstilij. »Preveč je bilo naporov, da bi se lahko odrekli,« je dejal starosta slovenske tekstilne tehnologije dr. Franjo Kočevar. In imel je prav. Tako smo na Oddelku za tekstilstvo inštitut ponovno oživili pod nekoliko spremenjenim imenom. Preimenovan v Inštitut za tekstilno in grafično tehnologijo ter oblikovanje (ITGTO) današnji inštitut ponuja vse tisto, kar je ponujal nekoč, in še mnogo več. Poleg osnovnih, že omenjenih dejavnosti (analize s področja tekstilij, raziskave in svetovanje) zdajšnji inštitut ponuja še dodaten izobraževalni program.

Danes inštitut aktivno sodeluje pri različnih razvojnih projektih, z vladnimi in nevladnimi organizacijami sodeluje pri projektih EU in harmonizaciji direktiv s področja označevanja tekstilnih in usnjenih izdelkov, izdaja najrazličnejše publikacije za podjetja in potrošnike itd. Pomembno je tudi medlaboratorijsko povezovanje, zaradi katerega je danes naš program precej širši, med drugim obsega tudi področje osebne varovalne opreme, igrač, tekstilnih talnih oblog ipd. Ker inštitut podpirajo vsi zaposleni na oddelku in poleg tega sodeluje tudi z zunanjimi sodelavci, strokovnost izvedenega dela ni vprašljiva.

 

SPLOŠNI OPIS

1) RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST
Med osnovnimi dejavnostmi inštituta so izvajanje analiz, reševanje reklamacij, podajanje strokovnih mnenj in ocen. Raziskovalno in razvojno delo poteka v opremljenih laboratorijih na Oddelku za tekstilstvo in vključuje področja tekstilstva (predvsem analize vlaken, prej, sukancev, ploskih tekstilij in igrač), grafične tehnologije in oblikovanja.

2) SODELOVANJE Z GOSPODARSTVOM
Inštitut sodeluje s slovenskim gospodarstvom v okviru razvojno-raziskovalnih projektov, s pripravo elaboratov in izdelavo analiz s strokovnimi mnenji.

3) IZOBRAŽEVANJE
Izobraževanje poteka v okviru seminarjev, ki jih organiziramo na našem oddelku ali pri naročniku. Program se izvaja glede na zahteve naročnika.

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.