Stopnja in vrsta študijskega programa: prva stopnja – visokošolski strokovni
Trajanje: 3 leta (6 semestrov), skupaj 180 kreditnih točk po sistemu ECTS
Naziv: diplomirani tekstilni inženir (VS), diplomirana tekstilna inženirka (VS) (dipl. tekst. inž. (VS))
Študijsko področje po Iscedovi klasifikaciji:  Proizvodne tehnologije (54)
Razvrstitev študijskega programa po KLASIUS-P:  Tekstilna, konfekcijska, čevljarska in usnjarska tehnologija (podrobneje neopredeljeno) (5420)
Razvrstitev študijskega programa po KLASIUS-P-16: Tekstilna, oblačilna, čevljarska in usnjarska tehnologija (0723)
Razvrstitev študijskega programa po KLASIUS-SRV: Visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja) (16203)
Znanstvene raziskovalne discipline po Frascatijevi klasifikaciji: Tehniške vede (2)

Cilji in kompetence+

Kompetence predstavljajo izkazan sklop znanja, veščin, sposobnosti in tudi osebnostnih lastnosti, vrednot, motivacije, samopodobe, čustev, vzorcev razmišljanja ipd. Pomenijo, da imate znanje in razumevanje, zmožnosti in veščine za izvedbo, obenem ste motivirani , da nekaj dejansko naredite. Kompetence se kažejo v uspešno opravljenem delu glede na postavljene zahteve oziroma celo omogočajo nadpovprečno delovanje. Opaziti jih je mogoče šele pri vašem ravnanju v različnih delovnih in tudi življenjskih situacijah. (Vir in več o tem, kaj kompetence so, najdete na povezavi.)

Temeljni cilj visokošolskega strokovnega programa Tekstilno in oblačilno inženirstvo je usposobiti strokovnjaka, ki bo sposoben voditi tehnološko zahtevne procese
izdelovanja prej, tkanin, pletenin in pletiv, vlaknovin, oblačil in drugih konfekcioniranih izdelkov ter procese beljenja, barvanja, tekstilnega tiska in široke palete postopkov
plemenitenja.

Kompetenčni profil diplomanta+

Splošne kompetence

 • široko strokovno znanje na področju študija, dopolnjeno z izbranimi znanji s področja naravoslovja, managementa, informacijsko komunikacijske tehnologije, estetike in tekstilnega oblikovanja,
 • sposobnost razumevanja in teoretičnega utemeljevanja strokovnih tem,
 • izkazuje praktične spretnosti in je sposoben takoj sprejeti praktične zadolžitve,
 • sposobnost identificiranja konkretnih in abstraktnih praktičnih problemov, njihove teoretične analize, iskanja rešitev in ustrezno ukrepanje,
 • razvita sposobnost lastnega učenja na svojem strokovnem področju,
 • sposobnost sodelovanja pri razvojnem in raziskovalnem delu in prenašanja razvojnih in raziskovalnih dosežkov v prakso,
 • sposobnost razumevanja soodvisnosti med tehnologijo in oblikovanjem,sposobnost razumevanja likovnega zapisa in njegovega tehnološkega prevajanja v tekstilije in oblačila,
 • sposobnost komuniciranja s sodelavci in strokovnjaki sorodnih disciplin, ki mu omogoča aktivno sodelovanje pri skupinskem delu, tudi na področju projektov, ki temelje na povezovanju strokovnih zakonitosti z oblikovalsko prakso,
 • razvita profesionalna etična in okoljska odgovornost,
 • sposobnost uporabe sodobnih orodij, veščin in spretnosti, predvsem s področja IKT tehnologij v vsakdanjem strokovnem delu.

Predmetno specifične kompetence

 • sposobnost povezovanja znaj s področja tekstilnih surovin, mehanske in kemijske tekstilne tehnologije v oblikovan izdelek,
 • sposobnost razumevanja soodvisnosti med tehnologijo in obliko,
 • pripravljenost in usposobljenost za kreativno sodelovanje z oblikovalcem pri tehnološko inovativnih projektih,
 • poznavanje osnovnih oblik oblačil od prazgodovine do danes, razumevanje povezanosti oblačil in kulturnega razvoja ter oblikovnih stilov slikarstva, kiparstva, arhitekture, dizajna, sposobnost prepoznavanja skladnosti med funkcijo in obliko, konstrukcijo in proporci človeškega telesa in oblačila, sposobnost branja skice in risanja osnovnih oblačil, detajlov in modnih dodatkov,
 • poznavanje in razumevanje osnov znanstvene teorije o vlaknih, poznavanje lastnosti vlaken in sposobnost njihovega pojasnjevanja s splošnimi zakonitostmi fizike in kemije materialov,
 • razumevanje vpliva različnih tehnoloških faz na lastnosti predivne preje, tkanin, pletiv, pletenin in vlaknovin,
 • sposobnost povezovanja znanja z različnih področij (konstrukcija, modeliranje, estetika, materiali) in aplikacij na podlagi opredelitve namembnosti oblačila,
 • sposobnost optimaliziranja tehnoloških postopkov izdelave oblačil in doseganje večje kakovosti končnih izdelkov,
 • poznavanje teoretičnih osnov plemenitenja, ki so podlaga za strokovno delo na področjih barvanja, tiskanja, apretiranja in nege tekstilij,
 • sposobnost uporabe enačb za določanje parametrov obarvanih površin in barvnih razlik med referenco in preiskovano obarvano površino,
 • poznavanje tehnoloških postopkov pripravljalnih del, barvanja, plemenitenja, tekstilnega tiska in nege tekstilij,
 • ekološka osveščenost pri izvajanju procesov nege tekstilij v smislu čim manjšega onesnaževanja odpadnih vod pralnic in kemičnih čistilnic,
 • poznavanje računalniških programov za računalniško podprto vzorčenje tkanin, pletiv in pletenin,
 • obvladovanje procesa razvoja krojev oblačil (konstrukcije kroja oblačil),
 • sposobnost nadzorovanja, analiziranja in vodenja delovnih procesov v tekstilnem in konfekcijskem podjetju,
 • sposobnost načrtovanja in planiranja delovnih procesov v tekstilnem in konfekcijskem podjetju z uporabo metod mrežnega planiranja,
 • sposobnost zaznavanja in vrednotenja stroškov, nastalih v delovnem procesu,
 • sposobnost razumevanja vloge trženja v procesu ustvarjanja visoke dodane vrednosti kolekcij tekstilij in oblačil,
 • razumevanje nujnosti preobrazbe podjetij v skladu z razvijajočo se informacijsko kulturo in s tem pridobitve konkurenčne prednosti podjetja,
 • sposobnost razumevanja sodobnih konceptov sistemov vodenja kakovosti in pojmovanja kakovosti,
 • sposobnost funkcionalne uporabe tehnik medosebne komunikacije, pogajanj, timskega dela, vodenja in ustvarjalnega mišljenja,
 • obvladovanje metodologije priprave poslovnega načrta,
 • poznavanje strukture, vsebine in možnosti uporabe bibliografskih in faktografskih podatkovnih baz za vsebine študijskega področja.
Zaposlitvene možnosti+

Diplomanti tekstilnega in oblačilnega inženirstva so s pridobljenimi znanji in vključenim praktičnim semestrom zaposljivi v manjših ter srednje velikih tekstilnih in oblačilnih podjetjih, pa tudi v trgovini in tekstilno-uslužnostnih dejavnostih.

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.