Predstavitev

Predstavitev Katedre za tekstilno in oblačilno inženirstvo

Na Katedri za tekstilno in oblačilno inženirstvo izvajamo pedagoško in raziskovalno delo na različnih področjih tekstilstva, ki vključuje konvencionalne in nove tekstilne materiale, napredne mehanske in kemijske tekstilne postopke, načrtovanje in vodenje proizvodnje, projektiranje in konstrukcijo tekstilij in oblačil, nego tekstilij, tekstilne preiskave in kakovost ter ekologijo v tekstilstvu. Sodelavci na katedri smo vključeni v pedagoški proces na 1., 2. in 3. stopnji bolonjskih študijskih programov s področja tekstilstva, oblikovanja tekstilij in oblačil ter grafike, ki jih izvajamo na Oddelku za tekstilstvo.

Znanstvenoraziskovalna dejavnost na katedri obsega temeljne, aplikativne in ciljno naravnane raziskave, ki so usmerjene v oblikovanje funkcionalnih in specialnih tekstilnih proizvodov vzdolž celotne verige vlakno–preja–ploskovna tekstilija–konfekcioniran izdelek, razvoj visoko razvitih tehnoloških tekstilnih procesov s poudarkom na okolju prijaznih tehnologijah, recikliranje tekstilnih in netekstilnih materialov, prehod od masovne proizvodnje k proizvodnji tekstilnih proizvodov po meri ter ohranjanje slovenske ter svetovne kulturne dediščine. Naše raziskovalno delo poteka v okviru programske skupine P2-0213 Tekstilije in ekologija ter različnih domačih in mednarodnih projektov.

Strategija znanstvenoraziskovalnega dela katedre temelji na povečanju znanstvene odličnosti raziskovalcev ter prenosu znanja v izobraževalni proces, širitvi tekstilnih materialov v različne industrijske sektorje ter na nova področja uporabe, krepitvi interinstitucionalnosti in interdisciplinarnosti raziskav ter mednarodnega sodelovanja, skrbi za raziskovalno okolje, zagotavljanju etičnosti raziskovanja in družbene odgovornosti, prenosu znanja v gospodarstvo, podpiranju patentnih prijav, skrbi za ohranjanje slovenščine kot jezika znanosti in dvigu pomena raziskav za trajnostni razvoj.

Sodelavci katedre aktivno sodelujemo z različnimi domačimi in tujimi raziskovalnimi in pedagoškimi institucijami, tekstilno industrijo in drugimi gospodarskimi družbami, gospodarskimi interesnimi združenji in nevladnimi institucijami. Strokovno delujemo v telesih in ekspertnih skupinah EU.

Kot uredniki in člani časopisnega sveta sodelujemo pri izdajanju revije Tekstilec. Smo organizatorji vsakoletnega simpozija o novostih v tekstilstvu.

Sodelavci Katedre za tekstilno in oblačilno inženirstvo smo člani Zveze inženirjev in tehnikov tekstilcev Slovenije, slovenske in evropske tekstilne tehnološke platforme ter naslednjih združenj: Association of Universities for Textiles (AUTEX), International Federation of Knitting Technologists (IFKT), Association internationale de la colour (AIC) in International federation of associations of textile chemists and colorists (IFATCC).

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.