Tutorstvo in študenti s posebnim statusom in posebnimi potrebami

Tutorstvo+

Tutorstvo je opredeljeno kot sistematična pomoč študentom pri študiju in njihovem akademskem razvoju.

Namen tutorskega sistema na NTF je:

 • podpora študentom med študijem,
 • povečanje števila študentov, ki napredujejo v višji letnik
 • svetovanje študentom pri oblikovanju izbirnega dela predmetnika,
 • pomoč pri študiju posameznih predmetov oz. pri obvezni praksi,
 • spodbujanje študentov k udeležbi pri obštudijskih dejavnostih.

Smo skupina tutorjev študentov in tutorjev učiteljev. Nudimo oporo, razumevanje in pomoč tekom študija. Smo vmesni člen med študentom in fakulteto . V pomoč pri delu sta tutorjem na voljo Tutorski pravilnik  in Tutorski priročnik.

Kdaj ti tutorji lahko pomagamo?

Pri težavah povezanih s fakultetnim življenjem, pri vprašanjih o izpitnem redu, pri razumevanju študijskih obveznosti in dolžnosti ter pravicah, če te zanimajo obštudijske dejavnosti, pri predlogih za izboljšavo fakultetnega življenja, pri vprašanjih povezanih s profesorji, pisarnami, boni, prevozom …

Kje nas najdeš?

Na dnu strani je seznam tutorjev za posamezno študijsko smer in njihovi kontakti. Pri reševanju težav pa se lahko obrneš tudi na koordinatorja tutorstva NTF.

Prodekan za študijske zadeve: izr. prof. dr. Maja Vončina (maja.voncina@ntf.uni-lj.si)

Koordinator tutorstva NTF: viš. pred. dr. Andrej Iskra (andrej.iskra@ntf.uni-lj.si)

Tutor učitelj za tuje študente: izr. prof. dr. Jože Kortnik (joze.kortnik@guest.arnes.si) 

Tutor učitelj za študente s posebnim statusom: doc. dr. Goran Vižintin (goran.vizintin@guest.arnes.si)

Koordinator tutorjev študentov: Urh Toš (ut8242@student.uni-lj.si)

Tutor za študente v stiski: prof. dr. Deja Muck (deja.muck@ntf.uni-lj.si)

Koordinator tutorjev učiteljev OTGO: viš. pred. dr. Andrej Iskra (andrej.iskra@ntf.uni-lj.si)

Koordinator tutorjev učiteljev OMM: asist. dr. Tilen Balaško (tilen.balasko@ntf.uni-lj.si)

Koordinator tutorjev učiteljev OG: doc. dr. Simona Jarc (simona.jarc@ntf.uni-lj.si)

Koordinator tutorjev učiteljev OGRO: doc. dr. Goran Vižintin (goran.vizintin@ntf.uni-lj.si)

Tutor za predmete, ki jih izvajajo zunanji sodelavci: izr. prof. dr. Stane Praček (stane.pracek@ntf.uni-lj.si)

Študenti s posebnim statusom in študenti s posebnimi potrebami+

Za status študenta s posebnimi potrebami lahko zaprosijo:

 • slepi in slabovidni študenti oziroma študenti z okvaro vidne funkcije (npr. študenti z delno ali popolno izgubo vida),
 • gluhi in naglušni študenti (npr. študenti z delno ali popolno izgubo sluha),
 • študenti z govorno-jezikovnimi motnjami,
 • študenti s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (npr. s težavami na področju branja in pisanja, kot je disleksija ipd.),
 • gibalno ovirani študenti,
 • dolgotrajno bolni študenti,
 • študenti z motnjami avtističnega spektra,
 • študenti s psihosocialnimi težavami

Za posebni status lahko zaprosijo:

 • študenti kategorizirani športniki/trenerji,
 • študenti priznani umetniki/kulturniki,
 • študenti, ki se udeležujejo (področnih) mednarodnih tekmovanj,
 • študenti starši do začetka obveznega šolanja otroka.

Vse o posebnem statusu si lahko preberete v Pravilniku o študentih s posebnimi statusom (UL).

Vlogo za pridobitev statusa študenta s posebnim statusom je potrebno oddati v začetku študijskega leta v referat. Na naših straneh najdete tudi Obrazec za uveljavljanje statusa študenta s posebnim statusom.

Pooblaščena oseba za delo s študenti s posebnim statusom in posebnimi potrebami

Študentom s posebnim statusom  in posebnimi potrebami med drugim svetuje o pridobitvi statusa, o posebnih prilagoditvah okolja in študijskega procesa ter o pravicah in dolžnostih študentov.

Tina Premelč, karierna svetovalka
tina.premelc@ntf.uni-lj.si
01/2003-297
Kabinet 208, Snežniška ulica 5

Vrhunski šport in študij+

Vrhunski športniki vlagajo večino časa in energije v športni trening in tekmovanja, zato so pogosto odsotni od pedagoškega procesa na vseh stopnjah izobraževanja, kar vpliva na uspešnost pri pridobivanju izobrazbe. Prepogosto se zgodi, da se vrhunski športniki ob zaključku športne kariere soočijo s težavami pri izgradnji izven-športne kariere, saj mnogi nimajo ustrezne izobrazbe in potrebnih izkušenj. Zato je pomembno, da si izobrazbo pridobijo v času, ko se tekmovalno ukvarjajo s športom. Izobraževalne institucije športnikom omogočamo prilagoditve, ki lahko olajšajo izobraževanje in pomagajo, da bodo kljub intenzivni vključenosti v vrhunski šport dosegli želeno poklicno izobrazbo.

Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani spodbuja športnike k pridobitvi posebnega statusa vrhunskega športnika, ki si ga lahko pridobijo na podlagi zgoraj omenjenega pravilnika. Na spletni strani fakultete najdete Obrazec za uveljavljanje statusa študenta športnika. Status jim omogoča prilagoditve študija za lažje usklajevanje časa študija in športnih obveznosti. Da naša fakulteta nudi športnikom prijazno izobraževanje, potrjuje tudi dodeljen certifikat Športnikom prijazno izobraževanje, ki smo ga prejeli s strani Olimpijskega komiteja Slovenije, kar športnikom omogoča razvoj dvojne kariere.

Informacije o certifikatu so objavljene na spletni strani OKS-ZŠZ.

V stiski+

Univerza v Ljubljani želi ustvarjati okolje, v katerem je zagotovljeno spoštovanje dostojanstva vseh oseb. V ta namen je na članicah vzpostavila mrežo zaupnih oseb za varovanje dostojanstva, na katere se lahko obrnejo študenti in zaposleni v primeru nasilja, spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja. Osnovne naloge zaupne osebe so zagotoviti pomoč in podporo žrtvi, zlasti pa varen prostor za pogovor, seznanitev žrtve z njenimi pravicami, jo informirati o možnostih in postopkih, ji svetovati in pomagati pri nadaljnjih korakih.

Več informacij in kontakt je na voljo na strani Zaupna oseba.

Ko nujno potrebujete pomoč v duševni stiski, pa je nekaj informacij na voljo tudi povezavi.

Seznam tutorjev

Oblikovanje tekstilij in oblačil+

Oblikovanje tekstilij in oblačil (UN)

Oblikovanje tekstilij in oblačil (MAG)

Grafika+

Grafične in interaktivne komunikacije (UN)

Tutor za tuje študente ter predmete Matematika 1, Matematika 2, Kemija 1, Kemija 2:

Grafična in medijska tehnika (VS) – redni in izredni

Tutor študent in tutor za tuje študente:

Grafične in interaktivne komunikacije – 2. stopnja (GIK-M)

Tekstilstvo+

Tekstilno in oblačilno inženirstvo

Načrtovanje tekstilij in oblačil

Tutor študent:

Načrtovanje tekstilij in oblačil (MAG)

Geologija+

Koordinator tutorjev: doc. dr. Simona Jarc

Univerzitetni študijski program

Magistrski študijski program

Tutor študent za tuje študente: Tia Jančič (tia.jancic@gmail.com)

 

Geotehnologija, rudarstvo in okolje+

Koordinator tutorjev: doc. dr. Goran Vižintin

Prva stopnja

 • Tutor profesor: doc.dr. Damjan Hann

Druga stopnja

 • Tutor profesor: doc.dr. Goran Vižintin
Materiali in metalurgija+

Koordinator tutorjev učiteljev: doc. dr. Tilen Balaško

Koordinator tutorjev študentov: Urh Toš (ut8242@student.uni-lj.si)

Tutor učitelj za Erasmus: doc. dr. Matjaž Knap

Tutor študent za Erasmus: Julija Miladinovska (jm4909@student.uni-lj.si)

Predmetno tutorstvo

Inženirstvo materialov (1. stopnja)

 • 1. letnik: prof. dr. Goran Kugler (goran.kugler@ntf.uni-lj.si)
 • 2. letnik: doc. dr. Tilen Balaško (tilen.balasko@ntf.uni-lj.si)
 • 3. letnik: doc. dr. Mitja Petrič (mitja.petric@ntf.uni-lj.si)
 • Tutor študent: Urh Toš (ut8242@student.uni-lj.si)

Metalurške tehnologije (1. stopnja)

 • 1. letnik: doc. dr. Blaž Karpe (blaz.karpe@ntf.uni-lj.si)
 • 2. letnik: dr. Blaž Leskovar (blaz.leskovar@ntf.uni-lj.si)
 • 3. letnik: doc. dr. Iztok Naglič (iztok.naglic@ntf.uni-lj.si)
 • Tutor študent: Jošt Iršič (ji1695@student.uni-lj.si)

Metalurgija in materiali (2. stopnja)

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.