Marija Gorjanc

O meni

Izobrazba
1998, Gradbeni tehnik, Srednja gradbena in ekonomska šola Ljubljana
2006, Univ. dipl. inž. tekstilne tehnologije, UL – NTF
2011, Doktor znanosti, UL – NTF

Pedagoška dejavnost
Vaje, seminarji, predavanje in mentorstva ter somentorstva na dodiplomskem in podiplomskem študiju.

Raziskovalna dejavnost
– znanost o materialih
– plazemska modifikacija vlaknotvotnih polimerov,
– kemijska modifikacija tekstilij in vlaknotvornih polimerov,
– plemenitenje tekstilij,
– nanotehnologija v tekstilstvu
– uporaba naravnih fitokemikalij v tekstilstvu.

Vodenje projektov
– BI-HR/20-21023 Razvoj biorazgradljivih in protimikrobnih celuloznih kompozitov izdelanih iz odpadnih materialov
– J2-1720 Okolju prijazna in-situ sinteza ZnO nanodelcev za razvoj zaščitnih tekstilij
– BI-RS/18-19-051: Spremljanje učinkovitosti obdelave s plazmo za modifikacijo tekstilne površine
– creUNI (Po kreativni poti do znanja 2016/17)
– BI-BA/14-15-033: Raziskava možnosti uporabe kratkih lanenih vlaken za izdelavo filtrov za sorpcijo ionov težkih kovin iz vodnih raztopin
– BI-HR/14-15-027: Modifikacija tekstilij s plazmo in nanodelci za razvoj zaščitnih in medicinskih tekstilij
– BI-RS/14-15: Ustvaranje inovativnih funkcionalnih tekstilij s plazmo in mikrokapsulami

Sodelovanje na projektih
– Raziskovalni program P2-213  Tekstilije in ekologija (vodja: prof. dr. Barbara Simončič)
– Applause – Od škodljivih do uporabnih tujerodnih rastlin z aktivnim vključevanjem prebivalcev (vodja Mestna Občina Ljubljana; Koordinator na NTF: doc. dr. Marija Gorjanc)
– Strategija pametne specializacije – CELKROG (vodja Inštitut za celulozo in papir; Koordinator na NTF: prof. dr. Barbara Simončič)
– Erasmus+ TECLO project (vodja: prof. dr. Barbara Simončič)
– J2-2223 Kemijska modifikacija tekstilij z uporabo sol-gel tehnologije (vodja prof. dr. Barbara Simončič)
– Eureka project E!4043 NANOVISION (vodja: izr. prof. dr. Marija Gorenšek)
– M2-0104 Multifunkcionalne zaščitne tekstilije za vojaško uniformo (vodja: prof. dr. Barbara Simončič)

Strokovna dejavnost
2009, 2012, 2015, 2019 Predsednica organizacijskega odbora Simpozija o novostih v tekstilstvu Ljubljana
2011, 2013, 2014, 2017 Članica organizacijskega odbora Simpozija o novostih v tekstilstvu Ljubljana
2016, Članica organizacijskega odbora mednarodne konference AUTEX 2016

Vodstvene funkcije
Predstojnica Katedre za tekstilno in oblačilno inženirstvo (od oktobra 2019-)
Koordinator tutorstva NTF 2014 – 2018

Mentor doktorskim študentom
Anja Verbič (mladi raziskovalec) / In-situ sinteza nanodelcev za razvoj tekstilij z več-zaščitnimi lastnostmi (v teku)
Linda Ogrizek / Pridobivanje bakterijskih celuloznih tekstilij iz odpadkov živilskopredelovalne industrije (v teku)

Nagrade
2012, Trimo mednarodna raziskovalna nagrada za doktorsko disertacijo.

Bibliografija
SICRIS

Članstvo
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev Slovenije
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.