Projekt J2-1720

  • Naziv projekta:Okolju prijazna in-situ sinteza ZnO nanodelcev za razvoj zaščitnih tekstilij
  • Šifra projekta:J2-1720
  • Vodja projekta: dr. Marija Gorjanc, Naravoslovnotehniška fakulteta (NTF)
  • Sodelujoče raziskovalne organizacije: Institut Jožef Stefan (IJS), Kemijski inštitut (KI)
  • Trajanje: 1.7.2019 – 30.6.2022
  • Financer:Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)

Vsebinski opis projekta
V sklopu projekta bosta razvita dva nova, okolju prijazna postopka in-situ sinteze nanodelcev ZnO direktno na tekstilnem substratu. Pri mokro-kemijskem postopku bodo nanodelci na vlaknih oblikovani s pomočjo reducenta ekstrahiranega iz rastlin, medtem, ko bodo nanodelci pri suho-kemijskem postopku oblikovani v nizkotlačnem plazemskem sistemu, z uporabo termodinamsko neravnovesnega plina. Oba postopka in-situ sinteze nanodelcev ZnO predstavljata popolnoma nov pristop modifikacije tekstilij za razvoj več-zaščitnih in več-funkcionalnih tekstilij ter podajata možnosti sinteze drugih nanodelcev in nano-struktur na tekstilu. Oba pristopa sta ključnega pomena pri uspešnem premagovanju tehnoloških in ekoloških vprašanj s področja procesov modifikacije tekstilij in vlaknotvornih polimerov.

Projektna skupina

NTF dr. Marija Gorjanc vodja
dr. Brigita Tomšič raziskovalec
dr. Barbara Simončič raziskovalec
dr. Mateja Kert raziskovalec
dr. Petra Forte-Tavčer raziskovalec
Katja Brenčič raziskovalec
Anja Verbič mladi raziskovalecIJS dr. Miran Mozetič raziskovalec
dr. Alenka Vesel raziskovalec
dr. Gregor Primc raziskovalec
dr. Nina Recek raziskovalec
Maja Šukarov tehnikKI dr. Martin Šala raziskovalec
dr. Ivan Jerman raziskovalec

Faze projekta
1: Fitokemijska in-situ sinteza nanodelcev ZnO na bombažu in poliestru
2: Optimizacija fitokemijske in-situ sinteze nanodelcev ZnO
3: In-situ sinteza ZnO na bombažu in poliestru s pomočjo plazme

Realizacija in bibliografske reference projekta

VERBIČ, Anja, BRENČIČ, Katja, PRIMC, Gregor, MOZETIČ, Miran, ŠALA, Martin, GORJANC, Marija. Plasma-assisted green synthesis of ZnO directly on polyethylene terephthalate fabric. Fibers and polymers. 2023, str. 1-12, ilustr. ISSN 1229-9197. https://link.springer.com/article/10.1007/s12221-023-00059-1, DOI: 10.1007/s12221-023-00059-1. [COBISS.SI-ID 141478915]

VERBIČ, Anja, BRENČIČ, Katja, DOLENEC, Matej, PRIMC, Gregor, RECEK, Nina, ŠALA, Martin, GORJANC, Marija. Designing UV-protective and hydrophilic or hydrophobic cotton fabrics through in-situ ZnO synthesis using biodegradable waste extracts. Applied Surface Science. [Print ed.]. 15. oct. 2022, vol. 599, str. 1-12, ilustr. ISSN 0169-4332. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169433222014751?via%3Dihub, DOI: 10.1016/j.apsusc.2022.153931. [COBISS.SI-ID 111398915]

VERBIČ, Anja, BRENČIČ, Katja, PRIMC, Gregor, MOZETIČ, Miran, GORJANC, Marija. Eco-friendly in situ ZnO synthesis on PET fabric using oxygen plasma and plant waste. Coatings. 16. april 2022, vol. 12, iss. 4, str. 1-10, ilustr. ISSN 2079-6412. https://www.mdpi.com/2079-6412/12/4/537. [COBISS.SI-ID 105275651]

VERBIČ, Anja, BRENČIČ, Katja, PRIMC, Gregor, GORJANC, Marija. Importance of protocol design for suitable green in situ synthesis of ZnO on cotton using aqueous extract of Japanese knotweed leaves as reducing agent. Forests, ISSN 1999-4907. [Online ed.], 2022, vol. 13, iss. 2, 1-10 str. https://www.mdpi.com/1999-4907/13/2/143. [COBISS.SI-ID 94296579]

VERBIČ, Anja, ŠALA, Martin, JERMAN, Ivan, GORJANC, Marija. Novel green in situ synthesis of ZnO nanoparticles on cotton using pomegranate peel extract. Materials, ISSN 1996-1944, 10. avg. 2021, vol. 14, iss. 16, str. 1-22, ilustr. https://www.mdpi.com/1996-1944/14/16/4472. [COBISS.SI-ID 73326851]

PRIMC, Gregor, BRENČIČ, Katja, MOZETIČ, Miran, GORJANC, Marija. Recent advances in the plasma-assisted synthesis of zinc oxide nanoparticles. Nanomaterials, ISSN 2079-4991. [Online ed.], 2021, vol. 11, no. 5, str. 1191-1-1191-19, doi: 10.3390/nano11051191. [COBISS.SI-ID 61486851]

VERBIČ, Anja, BRENČIČ, Katja, GORJANC, Marija. Japanese knotweed extracts as biochemicals for in situ synthesis of ZnO nanoparticles on cotton. V: HORVAT, Monika (ur.), et al. Cutting Edge 2021 : Scientific conference for young researchers : Independent in science : Thursday, 16. 09. 21, virtual conference : book of abstracts. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo. 2021, str. 19. [COBISS.SI-ID 77139971]

VERBIČ, Anja, BRENČIČ, Katja, GORJANC, Marija. Imparting UV protection of cotton with in situ synthesized ZnO-NP using food waste extracts. V: Unfolding the future : book of abstracts, 20th World Textile Conference AUTEX 2021, 5 – 9 September 2021, Guimarães, Portugal, online. Guimarães: University of Minho, 2C2T – Centre of Textile Science and Technology. 2021, str. 544-545. [COBISS.SI-ID 77159427]

VERBIČ, Anja, BRENČIČ, Katja, GORJANC, Marija. Development of colorful and UV protective cotton fabric through green in situ synthesis of ZnO. V: TechConnect Europe Innovation Conference & EXPO : [full program, abstracts] : Malmö, Sweden, November 15-17, 2021. Malmö: TechConnect, 2021, [1 str.]. https://events.techconnect.org/Europe/program/full.html. [COBISS.SI-ID 85670915]

VERBIČ, Anja, BRENČIČ, Katja, GORJANC, Marija. In situ synthesis of ZnO nanoparticles on cotton with plant waste extracts. V: GUXHO, Genti (ur.). Book of proceedings, 9th International Textile Conference & 3rd International Conference on Engineering and Entrepreneurship 2021, November 18-19, 2021, Tirana, Albania. Tirana: Polytechnic Iniversity of Tirana, Mechanical Engineering Faculty. 2021, str. 9. [COBISS.SI-ID 92104707]

 

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.