Projekt J2-1720

  • Naziv projekta:Okolju prijazna in-situ sinteza ZnO nanodelcev za razvoj zaščitnih tekstilij
  • Šifra projekta:J2-1720
  • Vodja projekta: dr. Marija Gorjanc, Naravoslovnotehniška fakulteta (NTF)
  • Sodelujoče raziskovalne organizacije: Institut Jožef Stefan (IJS), Kemijski inštitut (KI)
  • Trajanje: 1.7.2019 – 30.6.2022
  • Financer:Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)

Vsebinski opis projekta
V sklopu projekta bosta razvita dva nova, okolju prijazna postopka in-situ sinteze nanodelcev ZnO direktno na tekstilnem substratu. Pri mokro-kemijskem postopku bodo nanodelci na vlaknih oblikovani s pomočjo reducenta ekstrahiranega iz rastlin, medtem, ko bodo nanodelci pri suho-kemijskem postopku oblikovani v nizkotlačnem plazemskem sistemu, z uporabo termodinamsko neravnovesnega plina. Oba postopka in-situ sinteze nanodelcev ZnO predstavljata popolnoma nov pristop modifikacije tekstilij za razvoj več-zaščitnih in več-funkcionalnih tekstilij ter podajata možnosti sinteze drugih nanodelcev in nano-struktur na tekstilu. Oba pristopa sta ključnega pomena pri uspešnem premagovanju tehnoloških in ekoloških vprašanj s področja procesov modifikacije tekstilij in vlaknotvornih polimerov.

Projektna skupina

NTF dr. Marija Gorjanc vodja
dr. Brigita Tomšič raziskovalec
dr. Barbara Simončič raziskovalec
dr. Mateja Kert raziskovalec
dr. Petra Forte-Tavčer raziskovalec
dr. Mirjam Leskovšek raziskovalec
Anja Verbič mladi raziskovalec
Tomaž Stergar tehnikIJS dr. Miran Mozetič raziskovalec
dr. Alenka Vesel raziskovalec
dr. Gregor Primc raziskovalec
dr. Nina Recek raziskovalec
Maja Šukarov tehnikKI dr. Martin Šala raziskovalec
dr. Ivan Jerman raziskovalec

Faze projekta
1: Fitokemijska in-situ sinteza nanodelcev ZnO na bombažu in poliestru
2: Optimizacija fitokemijske in-situ sinteze nanodelcev ZnO
3: In-situ sinteza ZnO na bombažu in poliestru s pomočjo plazme

Realizacija in bibliografske reference projekta

 

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.