Dogodki, projekti s študenti

Po kreativni poti do praktičnega znanja 2016-2017+

creUNI – Sodobne kreacije nacionalnih elementov prepoznavnosti in možnost integracije za svečana uniformirana oblačila

Namen projekta je bil izdelati idejno zasnovo majice s slovenskimi vzorci in izdelati protokol trženja majic za uniformirana oblačila. Ciljna skupina potrošnikov so poleg uporabnikov uniformiranih oblačil tudi mladi, ki jim je potrebno lepote in bogastvo slovenske kulturne dediščine približati na bolj moderen način. V projektni skupini sodelujejo študenti različnih znanj in praks, kot je oblikovanje, tekstilna tehnologija in marketing. Študenti so proučili ozadje vzorcev in njihov pomen ter povezavo v slovenski kulturi. Vzorce, ki se pogosto pojavljajo, so študenti digitalizirali in jih povezali v en motiv, ki bo natisnjen na majico. Študenti so proučili tudi primernost digitalnega tiskanja z reaktivnimi barvili na blago iz bambusove viskoze (100% ali v mešanici z bombažem oziroma poliestrom) in barvne obstojnosti. Študenti so izdelali tudi idejne rešitve oblikovanja, krojenja in izdelave prototipov majic kot del uniformiranih oblačil in majic za mlade. Za izdelavo protokola trženja majic, so študenti raziskali moderne način trženja, naredili analizo stanja na trgu in proučili tržno komuniciranje. V sodelovanju s podjetjem KOR Tekstil so se študenti spoznali s tehnološkim postopkom načrtovanja in izdelave oblačil (zasnova, tehnična risba, nabava materiala, kroji, sestavljanje). Spoznali so potrebe in omejitve trga. V delovnem okolju podjetja KOR Tekstil so se študenti seznanili tudi o pomembnosti razvoja slovenskih tekstilnih izdelkov, mreženju in trženju.  Študenti so z Zvezo inženirjev in tehnikov tekstilcev Slovenije sodelovali na področju marketinškega pristopa za pripravo gradiva za prodajo izvirnih izdelkov. Rezultati projekta bodo predstavljeni na Simpoziju o novostih v tekstilstvu 2017 in v izvirnem znanstvenem članku.

Pedagoške mentorice
doc. dr. Marija Gorjanc (UL NTF)
prof. dr. Petra Forte Tavčer (UL NTF)
izr. prof. dr. Aleksandra Pisnik (UM EPF)

Delovni mentorici
Andrej Oder (KOR Tekstil d.o.o.)
dr. Daniela Zavec Pavlinić (Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev Slovenije)

Sodelujoči študenti
Irena Mulec (Tekstilno in oblačilno inženirstvo, UL NTF)
Iris Vrhovski (Tekstilno in oblačilno inženirstvo, UL NTF)
Maja Kužner (Načrtovanje tekstilij in oblačil, UL NTF)
Eva Lipnik (Oblikovanje tekstilij in oblačil, UL NTF)
Lara Banovac (Oblikovanje tekstilij in oblačil, UL NTF)
Nuša Perkič (Trženje, UL EF)
Janja Erpič (Ekonomske in poslovne vede, UM EPF)
Žiga Špile (Ekonomske in poslovne vede, UM EPF)

Vabljeno predavanje na SPIG 2016+

Na mednarodnem simpoziju SPIG 2016 (Summer School and International Symposium on the Physics of Ionised Gases) sem imela vabljeno predavanje z naslovom “Application of plasma for development of innovative functional textiles”. Simpozij je potekal v prostorih Srbske Akademije Znanosti in Umetnosti. Program simpozija je zajemal vabljena predavanja, predavanja in poster prezentacije s področja ioniziranih plinov. Na predavanju sem predstavila kaj so funkcionalne tekstilije in kako s pomočjo obdelave s plazmo in drugimi nanotehnološkimi procesi dosežemo inovativne in visoko-funkcionalne tekstilije.

img_2025

Študentski projekt "slo culT-SHIRT" (junij 2016)+

V sklopu izbirnih predmetov Računalniško oblikovanje za tisk (doc. dr. Marija Gorjanc) in Trajnostno oblikovanje 1 (prof. Almira Sadar) so študentje treh študijskih smeri (Načrtovanje tekstilij in oblačil, Proizvodnja tekstilij in oblačil, Oblikovanje tekstilij in oblačil) izdelali motive slovenskih tradicionalnih vzorcev in jih na majice prenesli s sito-tiskom. Izdelki so bili junija 2016 razstavljeni v Cankarjevem domu in na Oddelku za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje.

Sodelujoči študenti: Irena Mulec, Denis Lukešević, Mateja Holjevac, Katarina Farič, Ana Štucin, Zala Finžgar, Tina Homan, Nuša Perkič, Sonja Tomić, Anja Verbič, Manja Rep, Ana Janc, Sanja Slejko Valačić, Polona Šavc, Petra Jerič, Valerija Intihar, Katarina Marija Kmet, Ivan Nešković, Maša Erčulj, Lara Žagar, Petra Frank, Peter Simčič, Tina Crnkovič, Maruša Podgornik, Ina Hadžisulejmanović, Mateja Zajc, Žanin Bernjak, Sara Pižmoht, Uroš Topić, Joe Cox, Monika Colja, Tjaša Magdič, Cilka Sadar, Živa Červek, Karmen Grilj, Andreja Vidas, Kaja Repenšek, Maja Kužner, Anja Medle.

IMG_20160607_140206

GORJANC, Marija (avtor, mentor), SADAR, Almira. culT-SHIRT : motifs of Slovenian cultural heritage printed on T-shirt. V: SIMONČIČ, Barbara (ur.), TOMŠIČ, Brigita (ur.), GORJANC, Marija (ur.). Book of abstracts, 16th World Textile Conference AUTEX 2016, 8 – 10 June 2016, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Textiles, Graphic Arts and Design, 2016, str. 197. [COBISS.SI-ID 3257200]

 

 

Študentska raziskava na temo barvanja različnih substratov z naravnim barvilom+

Študentke Iris Vrhovski (PTO), Monika Curk (PTO) in Rosana Sluga Štih (OTO) so raziskale vpliv substrata (bombaž, volna, poliester) na obarvljivost z naravim barvilom kurkume. Rezultate so predstavile v prispevku na mednarodni AUTEX konferenci, ki je potekala od 8. do 10. junija 2016, v Ljubljani.

GORJANC, Marija, VRHOVSKI, Iris, CURK, Monika, SLUGA ŠTIH, Rosana. The adsorption of curcumin dyestuff on different textile substrates. V: SIMONČIČ, Barbara (ur.), TOMŠIČ, Brigita (ur.), GORJANC, Marija (ur.). Proceedings, 16th World Textile Conference AUTEX 2016, 8-10 June 2016, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Textiles, Graphic Arts and Design, 2016, 6 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3246704]

 

Poster

Študentska raziskava na temo čimžanja pri barvanju z naravnim barvilom - 1+

Irena Mulec (PTO, 3. l) je raziskala kako različni načini čimžanja in različne čimže vplivajo na obarvljivost bombaža z barvilom kurkume. Rezultate raziskave je objavila v reviji Tekstilec in na Simpoziju o novostih v tekstilstvu.

simpozij_2015_neobdelane-9898

Članek
MULEC, Irena, GORJANC, Marija. The influence of mordanting on the dyeability of cotton dyed with turmeric extract = Vpliv čimžanja na obarvljivost bombaža z ekstraktom kurkume. Tekstilec, ISSN 0351-3386, 2015, vol. 58, no. 3, str. 199-208, ilustr. [COBISS.SI-ID 3173488]

Študentska raziskava na temo čimžanja pri barvanju z naravnim barvilom - 2+

Študentke Iris Vrhovski (PTO, 2.l), Monika Curk (PTO, 2.l) in Rosana Sluga Štih (OTO, 3.l) so raziskale vpliv čimžanja s srebrovim nitratom na obarvljivost bombaža z zelenim čajem. Rezultate raziskave so objavile v reviji Tekstilec.

Pobarvane tkanine

Članek
GORJANC, Marija, SLUGA ŠTIH, Rosana, VRHOVSKI, Iris, CURK, Monika. The influence of mordanting with silver nitrate on the dyeability and UV protection of cotton dyed with green tea = Vpliv čimžanja s srebrovim nitratom na obarvljivost in UV-zaščito bombaža, pobarvanega z zelenim čajem. Tekstilec, ISSN 0351-3386, 2015, vol. 58, no. 3, str. 191-198, ilustr. [COBISS.SI-ID 3173232]

Prešernova nagrada 2015+

Prešernovo fakultetno nagrado je prejel Miha Kavčič, študent Proizvodnje tekstiilj in oblačil (1. stopnja) za delo z naslovom Vpliv obdelave bombaža s plazmo kisika in amonijaka na adsorpcijo naravnega barvila kurkume, pod mentorstvom doc. dr. Marije Gorjanc in somentorstvom prof. dr. Mirana Mozetiča (IJS).

DSC7942-34

Nagrada za poseben dosežek 2015+

Irena Mulec, študentka 3. letnika Proizvodnje tekstilij in oblačil (1. stopnja), je pod mentorstvom doc. dr. Marije Gorjanc opravljala raziskavo barvanja bombaža z naravnim barvilom kurkume ter rezultate predstavila v dveh izvirnih znanstvenih prispevkih, in sicer kot poster predstavitev na 46. SNT (2015) in v članku revije Tekstilec (1A4).

Irena Mulec

Poljudnoznanstveno predavanje v Hiši eksperimentov+

15. 5. 2014 sem imela poljudnoznanstveno predavanje v Hiši eksperimentov. V predavanju, z naslovom »Magične« lastnosti tekstilij, sem predstavila tekstilstvo kot eno najstarejših tehnologij na svetu, ki je v stalnem razvoju. Predstavljeni so bili nekateri rezultati programske skupine Tekstilije in ekologija P2-0213, s poudarkom na razvoju visoko tehnoloških tekstilnih materialov z novimi tehnologijami, kot kot je uporaba plazme in nanotehnologije (sol-gel in nanodelci). Tako so bile predstavljene super-vodoodbojne in protimikrobne tekstilije ter tekstilije, ki ščitijo pred UV sevanjem.

Hiša eksperimentov 1 Hiša eksperimentov 2

Znanstvena monografija+

V soavtorstvu z dr. Miranom Mozetičem z Instituta Jožef Stefan sem objavila znanstveno monografijo, z naslovom Modification of fibrous polymers by gaseous plasma : principles, techniques and applications.

978-3-659-61460-6-full

Fibrous polymers have been the part of our life since the beginning of time. The application of these materials ranges from clothing to artificial blood vessels. The surface properties of selected polymers are not always adequate so they have to be modified prior to specific application. Both deposition and functionalization is often achieved at non-equilibrium conditions using gaseous plasma. This book aims to provide basics of non-equilibrium gases suitable for tailoring surface properties of products made from fibrous polymers. The book provides the basic information about the fibrous polymers and equilibrium thermodynamics, explanations of several paradoxes typical for non-equilibrium gaseous systems, principles of electrical discharges, details on application of plasma created in different gases, particularly for oxygen, nitrogen/ammonia, hydrogen and tetrafluormethane, and plasma effects on fibrous polymers, providing new properties to materials, such as hydrophilicity, hydrophobicity, adhesion, antimicrobicity, drug release and sterility.

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.