Helena Gabrijelčič Tomc

Sem redna profesorica na Oddelku za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje (Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani). Moja raziskovalno delo vključuje: 1. razvoj konstrukcijskih modelov ter modelov za napovedovanje optično-barvnih učinkov, ki temeljijo na fizičnih produktih in računalniško generiranih simulacijah; 2. generiranje in procesiranje podatkov ter reprodukcja informacij v medijih in tridimenzionalni računalniški grafiki in vizualizacijah. V okviru študentskih projektov raziskujem tudi novosti vpeljevanja učnih pristopov na področju razvoja in načrtovanja spletnih tehnologij ter razvoju, testiranju in implementaciji 2D in 3D računalniške grafike v kreativne študijske procese.

Vodim predavanja in seminarsko delo pri predmetih na:

  • 1. stopnji dodiplomskega univerzitetnega in visokošolskega študija (smeri: Grafične in interaktivne komunikacije – GIK ter Grafična in medijska tehnika – GMT): Osnove interaktivnosti in animacij – 2.letnik GMT, Interaktivnost in animacije – 2.letnik GIK, Video – 2. in 3. letnik GMT in GIK, Osnove 3D modeliranja – 2. letnik GMT in GIK in Osnove 3D animacij in simulacij – 3. letnik GMT in GIK;
  • 2. stopnji podiplomskega magistrskega študija (smer: Grafične in interaktivne komunikacije): Napredna računalniška grafika in vizualizacije;
  • 3. stopnji doktorskega študija sem nosila predmetov Generiranje in procesiranje informacij v grafičnih medijih  – sporočilnost medijev in Metodologije računalniško podprtega oblikovanja.

V zimskem semestru se izvajajo predmeti Osnove interaktivnosti in animacij, Interaktivnost in animacije in Napredna računalniška grafika in vizualizacije. V letnem semestru se izvajajo predmeti Video, Osnove 3D modeliranja in Osnove 3D animacij.

 

I am a professor at Department of Textiles, Graphic Arts and Design (Faculty of Natural Sciences and Engineering, University of Ljubljana). My research work involves: 1. a development of constructional and color-mixing models based on physical products and computer generated simulations; 2. generating, processing and reproduction of data in media (shape, pattern, color) and threedimensional computer graphic and visualizations. In collaboration with the students, I am researching also the novelties of learning approaches for web site planning, development and testing and implementation of 2D and 3D computer graphic in creative processes of studying.

 

 

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.