Osnove 3D modeliranja / Basics of 3D modelling

Izbirni predmet se izvaja v letnem semestru prvostopenjskih študijev Grafične in medijske tehnike, Grafičnih in interaktivnih komunikacij, Načrtovanja tekstilij in oblačil, Tekstilnega in oblačilnega inženirstva ter ima 6 kreditnih točk.

Cilj predmeta je spoznavanje:

 •  3D-modeliranja in pomena topologije za produkcijo;
 • subdivizije in digitalnega kiparjenja;
 • tekstur in materialov ter osnov svetlobnih interakcij v 3D-prostoru;
 • vrst in ustvarjanja senc ter lokalnega in globalnega osvetljevanja;
 • virtualne kamere in pomena kompozicije ter
 • osnovnih tehnik upodabljanja.

________________________________________________________________________________________________

Facultative course is performed in the summer semester of the 1st level studies of  Graphic and interactive communication (UN) and Graphic and media technology (VS). The course has 6 ECTS.

The students are introduced with:

 •  3D modelling and the importance of  the topology for the production;
 • subdivision and digital sculpting;
 • textures, materials and the basics of light interactions in 3D space;
 • type and creation of shadows, local and global illumination;
 • virtual camera and importance of composition and
 • basic rendering techniques.
Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.