Projekti / Projects

Vodja projektov

Mendnarodni projekti / International projects

 • 2019 – 2021: Erasmus + program Evropske Unije:  Reformation of education on wood preservation / Reforma izobraževanja o ohranjanju lesa, Erasmus+ Project, 2019-1-SI01-KA203-060575

Članek / paper: 3D Digital Preservation, Presentation, and Interpretation of Wooden Cultural Heritage on the Example of Sculptures of the FormaViva Kostanjevica Na Krki Collection

Domači projekti / National projects

 • 2017- ŠIPK – Opremljanje zavoda Ars Viva s ciljnimi komunikacijskimi kanali novih medijev, Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2018 / The equipment of Institute Ars Viva with focus communication channels of new-media, Student innovative projects for social benefits 2016-2018, http://www.arsviva.si/
 • 2019 – ŠIPK – Digitalno oblikovanje in 3D rekonstrukcija antičnega mesta Petoviona, Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2018-2020 / Digital design and 3D reconstruction of an ancient city Petovio, Student innovative projects for social benefits 2018-2020, https://pmpo.si/wp-content/themes/pmpo/virtual-gallery/Petoviona/index.html

 

Raziskovalec na projektih / Researcher in the projects

Mednarodni projekt / International projects

 • 2002-2005 – Istraživanje utjecajnih parametara projektiranjem tkanina u CAD-CAM tkanju, Tekstilno-tehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu: (0117008)
 • 2018-2019 – BI-RS/18-19-055- Razvoj funkcionalnih materialov za 3D-tisk in prototipiranje magnetnih komponent, bilateralni projekt s Srbijo / 2018-2019 – Development of functional for 3D-printing and magnetic components prototyping, Bilateral project Slovenia – Republic of Serbia

 

Nacionalni projekti / National projects

 • 2002-2003 – CAD/CAM podprta razvoj in izdelava novih vrst frotirja in novih izdelkov iz frotirja, Predkonkurenčna razvojno-raziskovalna aktivnost projektov tehnološkega razvoja podjetij (Svilanit Kamnik, d.d., 4010-650/2002), projekt – MG / 2002-2003 – CAD / CAM supported development and production of new types of terry and new terry products, Pre-competitive research and development activity of technological development projects of companies (Svilanit Kamnik, d.d., 4010-650 / 2002), project – MG
 • 2004-2007 – L2-6323 – Uporaba barvne metrike pri žakarskem tkanju, Aplikativni raziskovalni projekt  (IBI Kranj, Proizvodnja žakarskih tkanin, d.d.), projekt – MSZS / 2004-2007 – L2-6323 – Use of color metrics in jacquard weaving, Applied research project (IBI Kranj, Production of jacquard fabrics, d.d.), project – MSZS
 • 2006-2008 – M2-0104, Večfunkcionalne zaščitne tekstilije za vojaško uniformo, (KI, Tekstina Ajdovščina,), razvojno-raziskovalni projekt / 2006 – 2008 – M2―0104 Multifunctional protective textiles for military uniform
 • 2008-2011 – L2-1097 Tisk pasivnih elektronskih elementov za sisteme pametne embalaže, aplikativni raziskovalni projekt / 2008 – 2011 – L2―1097 Printed passive electronic components for smart packaging
 • 2014-2015 – ZaznajSpoznaj – Aplikacija za IKT-podprto vključitev slepe in slabovidne mladine v družbo, Evropski strukturni in investicijski skladi / 2014―2015- PercieveConcieve – Application for ICT (information communication technology)-supported enrolment of blind and visual impaired youth in a society
 • 2018 – PKP – Ključ za določevanje kamnin kot učni pripomoček v formalnem in neformalnem izobraževanju, Po kreativni poti do praktičnega znanja 2017-2020 / 2018 – PKP – The Key for the Definition of Stones as a learning tool in Formal and Informal Education, With creative path to the knowledge 2016-2018
 • 2018 – ŠIPK – Slovar starega orodja v govoru Loškega Potoka, Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018 / 2018 – ŠIPK – Dictionary of old tools in Loški Potok region, Student innovative projects for social benefits 2016-2018, https://slovar-orodja.si/index.php/aboutTheProject
 • 2016-2020 – CEL.KROG, Zavrženi potenciali biomase, Program “Izkoriščanje potenciala biomase za razvoj naprednih materialov in bio-osnovanih produktov”, Evropska Unija, Evropski Sklad za Regionalni Razvoj / 2016-2020 – CEL.KROG, Discarded biomass potentials, Program “Exploiting the potential of biomass for the development of advanced materials and bio-based products”, European Union, European Regional Development Fund
 • 2018-2020 – Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT do odličnosti, pilotna posodobitev predmeta, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Evropska Unija, Evropski socialni Skladi / 2018-2020 – Digital UL – with innovative use of ICT to excellence, pilot update of the course, Ministry of Education, Science and Sport, European Union, European Social Funds
 • 2020 – ŠIPK – Nadgradnja geoloških vsebin v Krajinskem parku Strunjan s tehnologijama navidezne in obogatene resničnosti (GEO-VR-AR), Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2018-2020 / 2020 – ŠIPK – Upgrading of geological contents in the Strunjan Landscape Park with virtual and augmented reality technologies (GEO-VR-AR), Student innovative projects for social benefits 2018-2020
 • 2020 – ŠIPK – Ranljivim skupinam prilagojena nadgradnja učne poti Čez most po modrost, Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2018-2020 / 2020 – ŠIPK – Upgrading the learning path across the bridge for wisdom adapted to vulnerable groups, Student innovative projects for social benefits 2018-2020
 • 2023 – Varno reševanje ponesrečenih ob dogodkih na cestah v upravljanju DARS, Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023 / Project work to gain practical experience and knowledge of students in the working environment 2022/2023, Safe rescue of victims of accidents on the roads managed by DARS
 • 2023 – Od blizu Od daleč, Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023 / From up close from afar, Project work to gain practical experience and knowledge of students in the working environment 2022/2023
Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.