GRAFIČNE IN INTERAKTIVNE KOMUNIKACIJE

Stopnja in vrsta študijskega programa: Podiplomski – magistrski
Trajanje: 2 leti (4 semestre), skupaj 120 kreditnih točk po sistemu ECTS
Naziv: Magister grafični inženir (mag. graf. inž.)
Študijsko področje po Iscedovi klasifikaciji: (21) Umetnost
Razvrstitev študijskega programa po KLASIUS-P: (2130) Avdiovizualne tehnike in (multi)medijska proizvodnja (podrobneje neopredeljeno)
Razvrstitev študijskega programa po KLASIUS-P-16: (0211) Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja
Razvrstitev študijskega programa po KLASIUS-SRV: (16003) Magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)
Znanstvene raziskovalne discipline po Frascatijevi klasifikaciji: Tehniške vede

Temeljni cilji in kompetence

Kompetence predstavljajo izkazan sklop znanja, veščin, sposobnosti in tudi osebnostnih lastnosti, vrednot, motivacije, samopodobe, čustev, vzorcev razmišljanja ipd. Pomenijo, da imate znanje in razumevanje, zmožnosti in veščine za izvedbo, obenem ste motivirani , da nekaj dejansko naredite. Kompetence se kažejo v uspešno opravljenem delu glede na postavljene zahteve oziroma celo omogočajo nadpovprečno delovanje. Opaziti jih je mogoče šele pri vašem ravnanju v različnih delovnih in tudi življenjskih situacijah. (Vir in več o tem, kaj kompetence so, najdete na povezavi.)

Temeljni cilj magistrskega študijskega programa Grafične in interaktivne komunikacije je poglabljanje znanja diplomantov prvostopenjskih študijskih programov na področju grafičnih in interaktivnih komunikacij. Študenti pridobijo teoretično in praktično znanje ter kompetence za uspešno delo v grafični in medijski dejavnosti ter na področju interaktivnih komunikacij. Temeljno naravoslovno znanje, ki je podpora tehnološkemu, omogoča samostojno ustvarjalno in raziskovalno delo na področju oblikovanja tiskovin, embalaže in interaktivnih medijev ter usposobljenost za načrtovanje, izvedbo in integracijo zahtevnih aplikacij in rešitev na področju računalniške grafike in interaktivnih aplikacij. Zahtevno konceptualno razmišljanje na področju oblikovanja in poglobljene temeljne likovne veščine se s tehnološkim znanjem združijo v izvedbeno projektno delo.

Kompetenčni profil diplomanta

Splošne kompetence:+
 • poglobljeno strokovno znanje, doseženo s študijem teoretičnih in metodoloških konceptov, povezano z usposobljenostjo za iskanje novih virov znanja s pomočjo znanstvenoraziskovalnih metod,
 • razvita kritična refleksija,
 • sposobnost eksperimentiranja in vizualnega posredovanja različnih miselnih konceptov,
 • razvita sposobnost lastnega učenja na svojem strokovnem in znanstvenem področju,
 • sposobnost razumevanja soodvisnosti med tehnologijo in oblikovanjem,
 • sposobnost razumevanja likovnega zapisa in njegovega tehnološkega prevajanja v grafične izdelke,
 • iniciativnost in samostojnost pri odločanju ter vodenju najzahtevnejših delovnih sistemov,
 • socialne in komunikacijske zmožnosti vodenja in skupinskega dela tudi na področju projektov, ki temeljijo na povezovanju znanstvenih zakonitosti z različnih področij,
 • razvita profesionalna, etična in okoljska odgovornost,
 • sposobnost uporabe sodobnih orodij, veščin in spretnosti, predvsem s področja IKT, pri vsakdanjem strokovnem in znanstvenoraziskovalnem delu.
Predmetno specifične kompetence:+
 • poglobljeno znanje matematike in organske kemije z razvito sposobnostjo naravoslovnega mišljenja,
 • sposobnost vrednotenja tehnoloških značilnosti, prednosti in slabosti naprednih spletnih tehnologij in novih medijev,
 • sposobnost tenkočutnega in poglobljenega opazovanja, spoznavanja in razumevanja skritih (nevidnih) in vidnih konstitucijskih, kompozicijskih, estetskih in sporočilnih lastnosti grafičnega izdelka,
 • razvijanje samostojnosti, raziskovalne spretnosti, kritične in samokritične presoje uporabe tipografije za različne izdelke in vsebine ter različne nosilce posredovanja informacij,
 • izdelava lastne pisave na podlagi teoretičnih temeljev za celoten nabor črkovnih in nečrkovnih znamenj; preverjanje njene uporabnosti z ustreznimi metodami pri projektnem delu,
 • seznanjanje s fotografijo kot sodobnim uporabnim vizualnim, sporočilnim in komunikacijskim sredstvom pri oblikovanju grafičnih izdelkov, s poudarkom na brezhibni tehnični, estetski, izrazni in kompozicijski urejenosti doseženih rezultatov,
 • razumevanje interakcij med površino tiskovnih materialov, premazi, tiskarskimi barvami, lepili, laki,
 • spoznavanje teorije mešanja in reprodukcije barv v grafičnem reprodukcijskem procesu s študijem različnih matematičnih modelov, ki opisujejo dogajanje v sistemu, njihove pomanjkljivosti in prednosti ter možnosti izboljšav; rešitve zahtevnejših matematičnih modelov in usmerjanje v kritično razmišljanje in iskanje rešitev problemov barvne reprodukcije v tiskanih medijih,
 • poznavanje in razumevanje temeljev in razvoja teorije rastriranja v tiskanih medijih,
 • poglabljanje teoretičnih osnov večbarvne reprodukcije v konvencionalnih in digitalnih tehnikah tiska, barvni analogni in digitalni fotografiji in elektronskih (interaktivnih) medijih, teorija aditivnega, subtraktivnega, optičnega in aditivnega mešanja barv, modeli barvnega videza, vpliv metamerije, sijaja, kontrasta in drugih dejavnikov na barvno reprodukcijo oz. zaznavanje barv,
 • poznavanje in sposobnost kreativnega vključevanja jezikovnih tehnologij v sodobne produkte in storitve, vključujoč mobilne aplikacije,
 • uporaba naravne interaktivnosti v zasnovi sodobnih uporabniških vmesnikov,
 • poglobljeno spoznavanje sodobnih aplikacij interdisciplinarnega področja interaktivnih sistemov na področju poizvedovanja in ekstrakcije informacij.
Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.