V študijskem letu 2024/2025 bomo uvedli štiri spremembe pri izbirnih predmetih: 

  • V 3. letniku uvajamo nov izbirni predmet Informacijske kompetence (4 ECTS)

  • V 2. letniku izbirni predmet Embalaža 1 (4 ECTS) nadomestimo z novim izbirnim predmetom Embalažni materiali in tehnologija (6 ECTS).

  • V 3. letniku izbirni predmet Embalaža 2 (4 ECTS) nadomestimo z novim izbirnim predmetom Trendi pri razvoju embalaže (6 ECTS).

  • V 2. letniku izbirni predmet Strukture in prenos podatkov (4 ECTS) preimenujemo v Načrtovanje uporabniških vmesnikov

PredmetKontaktne ureECTS
PSVDΣ
3. semester180601803045030
Statistika300300604
Tipografsko načrtovanje3015450906
Likovne analize grafičnih izdelkov 13015015604
Standardizacija grafičnih procesov30153015906
Studijska fotografija300300604
Osnove interaktivnosti in animacij3015450906
4. semester195901353045030
Izbirni predmeti12060903030020
Ekologija v grafiki4515300906
Dodelava grafičnih izdelkov3015150604
SKUPAJ3751503156090060
Izbirni predmetiKontaktne ureECTS
PSVDΣ
Grafične preiskave30153015906
Tisk 230153015906
Video30153015906
Interaktivni mediji 130153015906
Embalaža 13015150604
Tiskovne forme3015150604
Strukture in prenos podatkov3015150604
Osnove 3d modeliranja3015450906

Oznake v predmetniku pomenijo:
P – predavanja
S – seminar
V – vaje
D – druge oblike neposrednega pedagoškega dela (predvsem projektno delo)
ECTS – kreditne točke po evropskem sistemu prenosa kreditnih točk (1 kreditna točka pomeni 30 ur obremenitve študenta)
Siva – Sivo zapisani predmeti se v tem študijskem letu ne izvajajo

Objavljen predmetnik je veljaven za študijsko leto 2023/2024. Predmetnike preteklih let najdete na povezavi.

 

Priporočljive kombinacije izbirnih predmetov v 2. letniku:

  • Video (6ECTS), Osnove 3D modeliranja (4 ECTS), Interaktivni mediji 1 (6ECTS), Embalaža 1 (4 ECTS)
  • Video (6ECTS), Interaktivni mediji 1 (6ECTS), Strukture in prenos podatkov (4 ECTS), Osnove 3D modeliranja (4 ECTS)
  • Grafične preiskave (6ECTS), Tisk 2 (6ECTS), Embalaža 1 (4 ECTS), Tiskovne forme (4 ECTS)
Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.