Obvestilo!

V študijskem letu 2021/2022 se bo spremenilo izvajanje nekaterih predmetov, in sicer:

Predmet Fotografija 1 se bo preimenoval v Fotografija in video.
Predmet Fotografija 2 se bo preimenoval v Studijska fotografija.
Predmet Grafična priprava 1 se bo preimenoval v Grafična priprava.
Predmet Grafična priprava 2 se bo preimenoval v Video.
Predmeta Trženje medijev ter Psihologija komunikacije in trženja se ukinjata.
V 6. semestru se uvajata se nova izbirna predmeta: Razvijanje uporabniških vmesnikov ter Osnove 3D animacij in simulacij.

PredmetKontaktne ureECTS
PSVDΣ
3. semester180601803045030
Statistika300300604
Tipografsko načrtovanje3015450906
Likovne analize grafičnih izdelkov 13015015604
Standardizacija grafičnih procesov30153015906
Fotografija 2300300604
Programja interaktivnih medijev3015450906
4. semester195901353045030
Izbirni12060903030020
Ekologija v grafiki4515300906
Dodelava grafičnih izdelkov3015150604
SKUPAJ3751503156090060
Izbirni predmetiKontaktne ureECTS
PSVDΣ
Grafične preiskave30153015906
Tisk 230153015906
Grafična priprava 230153015906
Interaktivni mediji 130153015906
Embalaža 13015150604
Tiskovne forme3015150604
Strukture in prenos podatkov3015150604
Medijske vizualizacije3015150604

Nekatere priporočljive kombinacije izbirnih predmetov v 2. letniku

Tehnološka usmeritev:
Grafične preiskave, Tisk 2, Tiskovne forme, Embalaža 1;
Grafična priprava 2, Tisk 2, Tiskovne forme, Embalaža 1

Medijska usmeritev:
Interaktivni mediji 1, Grafična priprava 2, Strukture in prenos podatkov, Medijske vizualizacije;
Interaktivni mediji 1, Grafična priprava 2, Strukture in prenos podatkov, Embalaža 1

Inženirsko-oblikovalska usmeritev:
Medijske vizualizacije, Grafična priprava 2, Embalaža 1, Interaktivni mediji 1;
Grafične preiskave, Medijske vizualizacije, Embalaža 1, Grafična priprava 2

 

Oznake v predmetniku pomenijo:
P – predavanja
S – seminar
V – vaje
D – druge oblike neposrednega pedagoškega dela (predvsem projektno delo)
ECTS – kreditne točke po evropskem sistemu prenosa kreditnih točk (1 kreditna točka pomeni 30 ur obremenitve študenta)
Siva – Sivo zapisani predmeti se v tem študijskem letu ne izvajajo

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.