Študentski projekti

Po kreativni poti do znanja – PKP

Podajanje geoloških vsebin v osnovnih in srednjih šolah preko interaktivnih učnih listov (EDUGEO)+
 • Prijavitelj: Tomislav Popit – UL NTF OG
 • Sodelujoči zaposleni:
  • Nace Pušnik – UL NTF OTGO,
  • Petra Žvab Rožič – UL NTF OG,
  • Timotej Vrbovšek – UL NTF OG,
  • Matjaž Tomažič – Kontrastika d.o.o.,
  • Branko Kumer – Center šolskih in obšolskih dejavnosti.
 • Sodelujoči študenti:
  • NTF – Grafična in medijska tehnika – 2 študenta,
  • NTF – Grafične in interaktivne komunikacije (mag.) – 2 študenta,
  • NTF – Geologija (UNI) – 2 študenta,
  • NTF – Geogolija (mag.) – 2 študenta.
 • Leto izvedbe: 2019
Postiljonova kočija ali Kam je izginil postiljonov poštni rog? (POSTILJON)+

Namen in cilj projekta je bil predstaviti zgodovino pošte in telekomunikacij v Sloveniji na interaktiven način, ki vključuje med seboj povezane didaktične igre. Želimo, da muzej obišče več obiskovalcev (predvsem mlajše generacije), ki bi skozi novo izkušnjo na enostaven in zabaven način pridobili nova znanja s področja pošte ter telekomunikacij.

 • Prijavitelj: Urška Vrabič Brodnjak – UL NTF OTGO
 • Sodelujoči zaposleni:
  • Urška Stanković Elesini – NTF OTGO,
  • Karin Košak – NTF OTGO,
  • Jože Rugelj – PeF,
  • Estera Cerar – TMS,
  • Polonca Zupančič – MI KA DO.
 • Sodelujoči študenti:
  • Naravoslovnotehniška fakulteta – 4 študenti,
  • Pedagoška fakulteta – 2 študenta,
  • Ekonomska fakulteta – 1 študent,
  • Filozofska fakulteta – 1 študent.
 • Leto izvedbe: 2019
Izdelava visokakovostnih reprodukcij umetniških del+
 • Prijavitelj: Dejana Javoršek – UL NTF OTGO
 • Sodelujoči zaposleni:
  • Dejana Javoršek – NTF,
  • Marica Starešinič – NTF,
  • Sabina Bračko – NTF,
  • Matjaž Gombač – Silveco, Grosuplje, d.o.o.
 • Sodelujoči študenti:
  • NTF – Grafične in interaktivne komunikacije – 1 študent,
  • NTF – Grafične in interaktivne komunikacije (mag.) – 3 študenti,
  • Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo – 1 študent.
 • Leto izvedbe: 2018
Osveščanje prebivalcev občine Kamnik o pojavih plazenja (KamPlaz)+
 • Prijavitelj: Timotej Verbovšek – UL NTF OG
 • Sodelujoči zaposleni:
  • Nace Pušnik – UL NTF OTGO,
  • Marko Vrabec – UL NTF OG.
 • Sodelujoči študenti:
  • NTF – Grafične in interaktivne komunikacije – 2 študenta,
  • NTF – Geologija (UNI) – 3 študenti,
  • NTF – Geogolija (mag.) – 3 študenti.
 • Leto izvedbe: 2018
Razvoj lesenih črk za visoki tisk+
 • Prijavitelj: Domen Fras – ALUO
 • Sodelujoči zaposleni:
  • Nace Pušnik – UL NTF OTGO,
  • Marko Drpić – tipoRenesansa,
  • Klemen Jeraša – Studio GIO.
 • Sodelujoči študenti:
  • NTF – Grafična in medijska tehnika – 2 študenta,
  • NTF – Grafične in interaktivne komunikacije – 2 študenta,
  • Akademija za likovne umetnosti in oblikovanje – 4 študenti.
 • Leto izvedbe: 2018
Načrtovanje in oblikovanje komunikacijskih sredstev za promocijo slovenskega filma s pomočjo filmskega maratona (FILmar)+

Filmski mararton Muvit je dogodek, ki močno zaznamuje slovensko filmsko krajino. Cilj  projekta je bil oblikovati podobo promocije maratona in slovenskega filma.

 • Prijavitelj: Jure Ahtik – UL NTF
 • Sodelujoči zaposleni:
  • Tanja Nuša Kočevar – UL NTF,
  • Maja Šest – digiGRAL,
  • Mersiha Bešlagić – Muvit.
 • Sodelujoči študenti:
  • NTF – Grafična in medijska tehnika – 1 študent,
  • NTF – Grafične in interaktivne komunikacije – 6 študentov,
  • NTF – Oblikovanje tekstilij in oblačil – 1 študent.
 • Leto izvedbe: 2018
Ključ za določevanje kamnin kot učni pripomoček v formalnem in neformalnem izobraževanju+
 • Prijavitelj: Petra Žvab Rožič – NTF
 • Sodelujoči zaposleni:
  • Helena Gabrijelčič Tomc- NTF,
  • Jože Guna – FE,
  • Digied.
 • Sodelujoči študenti:
  • NTF – Grafične in interaktivne komunikacije – 2 študenta,
  • NTF – Grafične in interaktivne komunikacije (mag.) – 1 študent,
 • Leto izvedbe: 2018
Temne skrivnosti hitre mode+
 • Prijavitelj: Nevenka Ferfila – ZF
 • Sodelujoči zaposleni:
  • Bojana Boh Podgornik – NTF,
  • Tjaša Griessler Bulc – ZF,
  • Miha Moškon – FRI,
  • Nina Sankovič – Snaga,
  • Tamara Vidic Perko – Snaga.
 • Sodelujoči študenti:
  • NTF – Grafične in interaktivne komunikacije (mag.) – 1 študent,
  • NTF – Načrtovanje tekstilij in oblačil (mag.) – 1 študent,
  • Zdravstvena fakulteta – 3 študenti,
  • Fakulteta za računalnišvo in informatiko – 2 študenta.
 • Leto izvedbe: 2017
Prepoznavanje podjetniških priložnosti v zgodnji fazi+
 • Prijavitelj: Kaja Rangus – EF
 • Sodelujoči zaposleni:
  • Urška Stanković Elesini – NTF,
  • Egon Ravbar – Zavod mladi podjetnik,
  • Lidija Honzak – Ljubljanski univerzitetni inkubator.
 • Sodelujoči študenti:
  • Naravoslovnotehniška fakulteta – 3 študenti,
  • Ekonomska fakulteta – 5 študentov.
 • Leto izvedbe: 2017
Veččutna interaktivna stenska tipanka, namenjena slepim in slabovidnim otrokom in mladini+
 • Prijavitelj: Raša Urbas – UL NTF
 • Sodelujoči zaposleni:
  • Raša Urbas – UL NTF – OTGO,
  • Urška Stanković Elesini – UL NTF – OTGO,
  • Elena Fajt – UL NTF – OTGO,
  • Mitja Reichenberg – samostojni kulturni delavec,
  • Jerneja Herzog – UM PF,
  • Miha Cankar – Grec d.o.o.
 • Sodelujoči študenti:
  • UL Naravoslovnotehniška fakulteta – 6 študentov,
  • UM Pedagoška fakulteta – 2 študenta.

Leto izvedbe: 2016

Namen našega projekta je bil izdelati uporaben, poučen, večnamenski in hkrati veččuten didaktični pripomoček. Z izdelano rešitvijo – stensko tipanko smo otrokom v drugačnem, a vseeno vsakdanjem okolju (na stopnišču) omogočili nov način pridobivanja znanja, razvoja spretnosti in prepoznavanja okoliškega sveta, spoznavanje in karakterizacijo oseb, živali, predmetov itd. Stenska tipanka predstavlja nov, inovativen in celosten didaktični pripomoček, ki otrokom skozi igro, na stimulativen način z aktivno udeležbo, omogoča lažje predopismenjevanje in opismenjevanje, spoznavanje s črkami in številkami (tako v latinici kot brajici), izpopolnjevanje finomotorike in tipne prepoznave, prepoznavanje zvokov in treniranje eholokacije, urjenje vida (pri slabovidnih otrocih) in izpopolnjevanje vsakdanjih veščin (npr. zapenjanje gumbov, zadrg, zavezovaje vezalk itd.). Ker je stenska tipanka upodobljena skozi vsebino pravljice lahko otroci hkrati razvijajo moralne vrednote, oblikujejo pravilen stik z živalmi, na zabaven način memorizirajo vsebino, se učijo pesmice, igranja na inštrument itd. Čeprav je v osnovi didaktičen pripomoček, stenska tipanka hkrati zagotavlja sprostitev in zabavo, ki jim je omogočena tudi skozi številne didaktične igre.

Izdelano rešitev – stensko tipanko odlikujejo celostna kompleksna zasnova, estetska in praktična ter hkrati varna upodobitev, aktivna udeležba, multimodalnost in spodbujanje veččutne zaznave. Stenska tipanka tako predstavlja v Sloveniji, Evropi in tudi širše inovativen didaktični pripomoček, ki pa ni namenjen le slepim in slabovidnim otrokom, temveč tudi pedagogom, strokovnjakom, študentom in vsem ostalim obiskovalcem. Modularna zasnova stenske tipanke med drugim omogoča, da se jo lahko uporabi tudi kot primer dobre prakse s premičnimi »koreninami«, saj jo je možno z mesta postavitve premakniti tudi kam drugam.

Študentski inovativni projekti za družbeno korist – ŠIPK

Design sestavljivih kemijskih modelov s 3D tiskanjem (Kem3D)+

Izdelani so bili modeli atomov in kemijskih vezi za dijake Gimnazije Novo Mesto. Izdleni modeli, ki so predstvljeni na fotografiji, so bili izdelani s 3D tiskalnikom ter povezani z magneti.

 • Pedagoška mentorja:
  • Jernej Iskra – FKKT,
  • Marica Starešinič – NTF OTGO.
 • Sodelujoči študenti:
  • NTF OTGO: Žan Mole in Erik Kerpan,
  • študenti FKKT in PF.
 • Leto izvedbe: 2016–2020
Nadgradnja geoloških vsebin v Krajinskem parku Strunjan s tehnologijama navidezne in obogatene resničnosti+
 • Prijavitelj: Timotej Verbovšek – NTF
 • Sodelujoči zaposleni:
  • Helena Gabrijelčič Tomc – NTF OTGO,
  • Jože Guna – FE,
  • Petra Žvab Rožič – NTF OG,
  • Krajinski part Strunjan.
 • Sodelujoči študenti:
  • NTF – Grafična in medijska tehnika – 2 študenta,
  • NTF – Grafične in interaktivne komunikacije – 1 študent,
  • NTF – Geologija (UNI) – 1 študent,
  • Multimedija – 2 študenta,
  • Fakulteta za elektrotehniko – 1 študent.
 • Leto izvedbe: 2020
Izboljšanje komunikacije s tujimi študenti v Zdravstvenem domu za študente Univerze v Ljubljani (IKTERUS)+
 • Prijavitelj: Monika Kavalir – UL FF
 • Sodelujoči zaposleni:
  • Nace Pušnik – UL NTF OTGO,
  • Klavdija Kustec – UL FSD,
  • Marija Milavec Kapun – UL ZF,
  • Jasna Jeraj – Zdravstveni dom za študente (ZDŠ).
 • Sodelujoči študenti:
  • NTF – Grafične in interaktivne komunikacije (mag.) – 1 študent,
  • Fakulteta za socialno delo – 2 študenta,
  • Filozofska fakulteta – anglistika – 4 študenti,
  • Zdravstvena fakulteta – zdravstvena nega – 3 študenti.
 • Leto izvedbe: 2020
Ranljivim skupinam prilagojena nadgradnja učne poti Čez most po modrost+
 • Prijavitelj: Petra Golja – BF
 • Sodelujoči zaposleni:
  • Helena Gabrijelčič Tomc – NTF,
  • Alan Kacin – ZF,
  • Jože Rugelj – PEF,
  • Osnovna šola Most na Soči.
 • Sodelujoči študenti:
  • NTF – Grafična in medijska tehnika – 2 študenta,
  • NTF – Grafične in interaktivne komunikacije (mag.) – 1 študent,
  • druge organizacije – 7 študentov.
 • Leto izvedbe: 2020
Začutiti umetnino+

V projektu smo izdelali reliefne kopije umetniških del z namenom, da bi jih slepi ljudje lahko otipali. Čutenje umetnine ni bilo doseženo le s tipanjem. Uporabili smo tudi zvočni opis umetnine in veliko drugih načinov s katerimi smo izzvali več-čutne zaznave umetnine.

 • Prijavitelj: Tamara Trček Pečak – ALUO
 • Sodelujoči zaposleni:
  • Deja Muck – NTF,
  • Nada Mađarac – MSUM MG+.
 • Sodelujoči študenti:
  • NTF – Grafična in medijska tehnika – 2 študenta,
  • NTF – Grafične in interaktivne komunikacije – 1 študent,
  • NTF – Grafične in interaktivne komunikacije (mag.) – 1 študent.
 • Leto izvedbe: 2020
Ko v Slovenskem planinskem muzeju kamnine postanejo slavne (SlavnKamn)+

Načrtovanje in oblikovanje izpostavitve slavnih kamnin, ki so jih iz svojih odprav prinesli slovenski alpinisti, priprava novih izobraževalnih gradiv, prenova nekaterih usmerjevalnih tabel, popis zbirke kamnin … vse to in še več so rezultati projkta SlavnKamn.

 • Prijavitelj: Nastja Rogan Šmuc – UL NTF
 • Sodelujoči zaposleni:
  • Jure Ahtik – UL NTF,
  • Saša Mesec – Gornjesavski muzej Jesenice.
 • Sodelujoči študenti:
  • NTF – Grafična in medijska tehnika – 2 študenta,
  • NTF – Grafične in interaktivne komunikacije (mag.) – 1 študent,
  • druge organizacije – 6 študentov.
 • Leto izvedbe: 2019
3D digitalno oblikovanje in rekonstrukcija antičnega mesta Petoviona+
 • Prijavitelj: Helena Gabrijelčič Tomc – NTF OTGO
 • Sodelujoči zaposleni:
  • Petra Žvab Rožič – NTF,
  • Aleksandra Nestorović – PMPO.
 • Sodelujoči študenti:
  • NTF – Grafična in medijska tehnika – 2 študenta,
  • NTF – Grafične in interaktivne komunikacije – 2 študent,
  • NTF – Grafične in interaktivne komunikacije (mag.) – 1 študent,
  • NTF – Oblikovanje tekstilij in oblačil – 1 študent,
  • NTF – Geologija (mag.) – 1 študent,
  • Arheologija – 2 študenta.
 • Leto izvedbe: 2019
Med izvirnikom in kopijo – kaj vidimo z očmi,  kaj ˝vidimo˝ s prsti?+

V projektu smo izdelali reliefne kopije umetniških del. Študentje restavratorstva so izdelali kopije ročno, študentje grafike pa z delokrogom 3D tehnologij (3D skeniranje, 3D tisk). Kakovost kopij so analizirali slepi in slabovidni ljudje.

 • Prijavitelj: Tamara Trček Pečak – ALUO
 • Sodelujoči zaposleni:
  • Deja Muck – NTF,
  • Nada Mađarac – MSUM MG+.
 • Sodelujoči študenti:
  • NTF – Grafična in medijska tehnika – 1 študent,
  • NTF – Grafične in interaktivne komunikacije – 1 študent,
  • NTF – Grafične in interaktivne komunikacije (mag.) – 1 študent.
 • Leto izvedbe: 2019
Slovar starega orodja v govoru Loškega Potoka+
 • Prijavitelj: Vera Smole – FF
 • Sodelujoči zaposleni:
  • Helena Gabrijelčič Tomc – NTF,
  • Alenka Kavčič – FRI,
  • OŠ Loški Potok.
 • Sodelujoči študenti:
  • NTF – Grafična in medijska tehnika – 1 študent,
  • NTF – Grafične in interaktivne komunikacije – 1 študent,
  • Filozofska fakulteta – slovenistika – 8 študentov.
 • Leto izvedbe: 2018
Opremljanje zavoda Ars Viva s ciljnimi komunikacijskimi kanali novih medijev+
 • Prijavitelj: Helena Gabrijelčič Tomc – NTF OTGO
 • Sodelujoči zaposleni:
  • Tanja Nuša Kočevar – NTF OTGO,
  • Matija Marolt – FRI,
  • Zavod Ars Viva (Urša Telič Muller).
 • Sodelujoči študenti:
  • NTF – Grafična in medijska tehnika – 2 študenta,
  • NTF – Grafične in interaktivne komunikacije – 5 študentov,
  • Fakulteta za elektrotehniko – 1 študent,
  • Fakulteta za računalništvo in infomatiko – 1 študent,
  • Fakulteta za arhitekturo – 1 študent.
 • Leto izvedbe: 2017
Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.