Nosilci in izvajalci predmetov so visokošolski učitelji (docent, izredni profesor, redni profesor), ki znanstveno relevantnost za predmet izkazujejo z ustreznimi referencami (glej poglavje Lista potencialnih mentorjev s 3–5 referencami).

Mentor in somentor pri izdelavi doktorske disertacije je lahko visokošolski učitelj (docent, izredni profesor, redni profesor) oziroma znanstveni delavec (znanstveni sodelavec, višji znanstveni sodelavec, znanstveni svetnik), ki ima raziskovalno aktivnost izkazano z ustrezno znanstveno bibliografijo s področja teme doktorske disertacije. Predlog za somentorstvo je treba posebej vsebinsko utemeljiti.

Minimalni pogoj za izkazovanje raziskovalne aktivnosti mentorja in somentorja (Seznam 2021) je, da v primeru temeljnih raziskav z bibliografijo v zadnjih petih letih doseže 150 Z točk po SICRIS-uin hkrati doseže več kot 0 točk pri kazalcu pomembnih dosežkov A1/2.

 

Temeljni predmeti:

T-S-1 MEHANIKA – IZBRANA POGLAVJA+

Igor Dobovšek (nosilec)
Osebna bibliografija.

Alojz Suhadolnik
Osebna bibliografija.

T-S-2 FIZIKALNA ORGANSKA KEMIJA Z MODERNIMI METODAMI SEPARACIJE IN IDENTIFIKACIJE ORGANSKIH SPOJIN+

Janez Cerkovnik (nosilec)
Osebna bibliografija.

T-S-3 OPTIKA, SPEKTROSKOPIJA IN MIKROSKOPIJA V GRAFIČNIH IN TEKSTILNIH APLIKACIJAH+

Raša Urbas (nosilec)
Osebna bibliografija.

T-S-4 OSNOVE ELEKTRONIKE ZA APLIKACIJE V TISKANI ELEKTRONIKI+

Marta Klanjšek Gunde (nosilec)
Osebna bibliografija.

T-S-5 BARVNI MODELI IN BARVNE PRESLIKAVE+

Dejana Javoršek (nosilec)
Osebna bibliografija.

T-S-6 TEORIJA BARVE+

Dejana Javoršek (nosilec)
Osebna bibliografija.

Darko Slavec
Osebna bibliografija.

T-S-7 NAČRTOVANJE POSKUSOV IN MULTIVARIATNA ANALIZA V INŽENIRSTVU+

Aleš Hladnik (nosilec)
Osebna bibliografija.

T-P-1 VLAKNOTVORNI POLIMERI+

Tatjana Rijavec (nosilec)
Osebna bibliografija.

T-P-2 STRUKTURA IN LASTNOSTI TEKSTILIJ – IZBRANA POGLAVJA+

Alenka Pavko Čuden (nosilec)
Osebna bibliografija.

Matejka Bizjak
Osebna bibliografija.

Dunja Šajn Gorjanc
Osebna bibliografija.

T-P-3 SPECIALNA VLAKNA – IZBRANA POGLAVJA+

Tatjana Rijavec (nosilec)
Osebna bibliografija.

T-P-4 TEORIJA PLEMENITILNIH PROCESOV+

Barbara Simončič (nosilec)
Osebna bibliografija.

Petra Forte Tavčer
Osebna bibliografija.

T-P-5 GENERIRANJE IN PROCESIRANJE INFORMACIJ V GRAFIČNIH MEDIJIH –SPOROČILNOST MEDIJEV+

Helena Gabrijelčič Tomc (nosilec)
Osebna bibliografija.

T-P-6 CELOSTNA VIZUALNA PODOBA KOT SPOROČILNI IN KOMUNIKACIJSKI MEDIJ+

Klementina Možina (nosilec)
Osebna bibliografija.

Darko Slavec
Osebna bibliografija.

Nace Pušnik
Osebna bibliografija.

T-P-7 INTERDISCIPLINARNOST TIPOGRAFIJE+

Klementina Možina (nosilec)
Osebna bibliografija.

T-P-8 SODOBNE TEHNOLOGIJE TISKA, RAZVOJ IN APLIKACIJE:+

Deja Muck (nosilec)
Osebna bibliografija.

T-P-9 INTERAKTIVNOST+

Aleš Hladnik (nosilec)
Osebna bibliografija.

Matevž Pogačnik
Osebna bibliografija.

T-P-10 IZBRANA POGLAVJA IZ SOCIOLOGIJE UMETNOSTI+

Dušan Kirbiš (nosilec)
Osebna bibliografija.

T-P-11 TEORIJA UMETNOSTI TEKSTILIJ IN OBLAČIL+

Marija Jenko (nosilec)
Osebna bibliografija.

Elena Fajt
Osebna bibliografija.

T-P-12 TEORIJA MODE+

Almira Sadar (nosilec)
Osebna bibliografija.

Elena Fajt
Osebna bibliografija.

T-P-13 STRUKTURA LIKOVNE PRAKSE+

Jožef Muhovič (nosilec)
Osebna bibliografija.

Dušan Kirbiš
Osebna bibliografija.

Darko Slavec
Osebna bibliografija.

Marjeta Godler
Osebna bibliografija.

T-P-14 KULTURNE ŠTUDIJE MODE+

Peter Stanković (nosilec)
Osebna bibliografija.

T-P-15 TEORETIČNE PODSTATI OBLIKOVANJA TEKSTILIJ+

Marija Jenko (nosilec)
Osebna bibliografija.

Alenka Pavko Čuden
Osebna bibliografija.

T-P-16 TEORIJA OBLIKOVANJA KOSTUMOV+

Almira Sadar (nosilec)
Osebna bibliografija.

Karin Košak
Osebna bibliografija.

Elena Fajt
Osebna bibliografija.

Vsebine izbirnih splošnih in področnih predmetov

I-S-1 OKOLJSKI VIDIKI V TEKSTILSTVU IN GRAFIKI+

Petra Forte Tavčer (nosilec)
Osebna bibliografija.

Maja Klančnik
Osebna bibliografija.

I-S-2 KAKOVOST – IZBRANA POGLAVJA+

Andrej Demšar
Osebne bibliografije.

I-S-3 PREISKAVE STRUKTURE IN LASTNOSTI TEKSTILNIH IN GRAFIČNIH MATERIALOV – IZBRANA POGLAVJA+

Andrej Demšar (nosilec)
Osebne bibliografije.

Diana Gregor Svetec
Osebna bibliografija.

I-S-4 RECIKLIRANJE POLIMERNIH MATERIALOV+

Diana Gregor Svetec (nosilec)
Osebna bibliografija.

I-S-5 PLAZEMSKA TEHNOLOGIJA V TEKSTILSTVU IN GRAFIKI+

Marija Gorjanc (nosilec)
Osebna bibliografija.

Miran Mozetič
Osebna bibliografija.

I-S-6 TISK ELEKTRONIKE+

Deja Muck (nosilec)
Osebna bibliografija.

I-S-7 BARVILA IN PIGMENTI V TEKSTILSTVU IN GRAFIKI+

Sabina Bračko (nosilec)
Osebna bibliografija.

Mateja Kert
Osebna bibliografija.

I-S-8 MIKROKAPSULIRANJE+

Bojana Boh Podgornik (nosilec)
Osebna bibliografija.

I-S-9 BARVNA METRIKA – IZBRANA POGLAVJA+

Sabina Bračko (nosilec)
Osebna bibliografija.

Marija Gorjanc
Osebna bibliografija.

I-S-10 SODOBNE ANALITSKE TEHNIKE V GRAFIČNI IN TEKSTILNI TEHNOLOGIJI+

Jernej Iskra (nosilec)
Osebna bibliografija.

I-S-11 UPORABA RAČUNALNIŠKIH – NUMERIČNIH METOD V TEKSTILNIH IN GRAFIČNIH RAZISKAVAH+

Aleš Hladnik (nosilec)
Osebna bibliografija.

I-S-12 FOTOGRAFIJA KOT SPOROČILNI IN KOMUNIKACIJSKI MEDIJ+

Marica Starešinič (nosilec)
Osebna bibliografija.

Darko Slavec
Osebna bibliografija.

I-S-13 OBLIKOVANJE IN INOVACIJE+

Marija Jenko (nosilec)
Osebna bibliografija.

Karin Košak
Osebna bibliografija.

I-S-14 NAPREDNE TEHNOLOGIJE V KONFEKCIJI Z 2D/3D RAZVOJEM KROJEV+

Matejka Bizjak (nosilec)
Osebna bibliografija.

Simona Jevšnik
Osebna bibliografija.

Almira Sadar
Osebna bibliografija.

I-S-15 UPORABA SLIKOVNEGA PROCESIRANJA IN SLIKOVNE ANALIZE V GRAFIKI IN TEKSTILSTVU+

Aleš Hladnik (nosilec)
Osebna bibliografija.

Deja Muck
Osebna bibliografija.

I-S-16 METODOLOGIJE RAČUNALNIŠKO PODPRTEGA OBLIKOVANJA IZDELKOV+

Helena Gabrijelčič Tomc (nosilec)
EOsebna bibliografija.

I-P-1 FUNKCIONALIZACIJA TEKSTILNIH MATERIALOV+

Barbara Simončič (nosilec)
Osebna bibliografija.

Marija Gorjanc
Osebna bibliografija.

Petra Forte Tavčer
Osebna bibliografija.

Brigita Tomšič
Osebna bibliografija.

Tatjana Rijavec
Osebna bibliografija.

Živa Zupin
Osebna bibliografija.

I-P-2 BIOTEHNOLOGIJA V TEKSTILSTVU+

Petra Forte Tavčer (nosilec)
Osebna bibliografija.

Bojana Boh Podgornik
Osebna bibliografija.

I-P-3 NAPREDNE TEHNOLOGIJE ZA IZDELAVO LINIJSKIH TEKSTILIJ – IZBRANA POGLAVJA+

Dunja Šajn Gorjanc (nosilec)
Osebna bibliografija.

Stane Praček
Osebna bibliografija.

I-P-4 NAPREDNE TEHNOLOGIJE ZA IZDELAVO PLOSKOVNIH TEKSTILIJ – IZBRANA POGLAVJA+

Alenka Pavko Čuden (nosilec)
Osebna bibliografija.

Dunja Šajn Gorjanc
Osebna bibliografija.

Matejka Bizjak
Osebna bibliografija.

I-P-5 BARVANJE IN TISKANJE TEKSTILIJ– IZBRANA POGLAVJA+

Petra Forte Tavčer (nosilec)
Osebna bibliografija.

Mateja Kert
Osebna bibliografija.

Marija Gorjanc
Osebna bibliografija.

I-P-6 PREDOBDELAVA IN APRETURA VLAKENSKIH SUBSTRATOV – IZBRANA POGLAVJA+

Brigita Tomšič (nosilec)
Osebna bibliografija.

Barbara Simončič
Osebna bibliografija.

Petra Forte Tavčer
Osebna bibliografija.

I-P-7 NEGA TEKSTILIJ – IZBRANA POGLAVJA+

Mateja Kert (nosilec)
Osebna bibliografija.

Barbara Simončič
Osebna bibliografija.

I-P-8 SPECIALNE TEKSTILIJE – IZBRANA POGLAVJA+

Matejka Bizjak (nosilec)
Osebna bibliografija.

Alenka Pavko Čuden
Osebna bibliografija.

Tatjana Rijavec
Osebna bibliografija.

I-P-9 STAREJŠI GRAFIČNI MATERIALI IN TEHNIKE IZDELAVE – IZBRANA POGLAVJA+

Jedert Vodopivec Tomažič (nosilec)
Osebna bibliografija.

I-P-10 TRAJNOSTNI VIDIKI PRI PROIZVODNJI IN PREDELAVI PAPIRJA TER EMBALAŽE+

Diana Gregor Svetec (nosilec)
Osebna bibliografija.

Branka Lozo
GREGOR-SVETEC, Diana, ROŽIĆ, Mirela, MUCK, Tadeja, LOZO, Branka. Natural zeolite as a filler in the base ink jet paper sheet. Nordic Pulp and Paper Research Journal, ISSN 0283-2631, 2012, vol. 27, no. 4, str. 721-728. [COBISS.SI-ID 2799472]
JAMNICKI, Sonja, PÈLACH Serra, MARIA Àngels, LOZO, Branka, STANIĆ, Maja, BARUŠIĆ, Lidija. Deinking flotation of recycled linerboard for food packaging applications. Cellulose chemistry and technology, ISSN 0576-9787, 2010, vol. 44 , no. 10, str. 481-488.
BARBARIĆ MIKOČEVIĆ, Željka, JAMNICKI, Sonja, STANIĆ, Maja, MUCK, Tadeja, LOZO, Branka. Recycling of Varnished Offset Printed Packaging Prints Celuloza i hartiâ, ISSN 0204-6377, 2007, god. 37, no. 4, str. 16-20, ilustr. [COBISS.SI-ID 2010992]
JAMNICKI, Sonja, BARBARIĆ-MIKOČEVIĆ, Željka, STANIĆ, Maja, LOZO, Branka, MUCK, Tadeja. Introduction of computer print-outs in the recycling process of printed folding box-board. Progress in paper recycling, ISSN 1061-1452, 2008, vol. 18, no. 1, str. 4-8, ilustr. [COBISS.SI-ID 2149232]

I-P-11 EMBALAŽNI IN GRAFIČNI MATERIALI – IZBRANA POGLAVJA+

Diana Gregor Svetec (nosilec)
Osebna bibliografija.

Sabina Bračko
Osebna bibliografija.

I-P-12 METODE ZA PROUČEVANJE INTERAKCIJ MATERIALOV PRI TISKU+

Deja Muck (nosilec)
Osebna bibliografija.

Aleš Hladnik
Osebna bibliografija.

I-P-13 ANALITIČNO PREVERJANJE KAKOVOSTI GRAFIČNEGA OBLIKOVANJA+

Klementina Možina (nosilec)
Osebna bibliografija.

Darko Slavec
Osebna bibliografija.

Helena Gabrijelčič Tomc
Osebna bibliografija.

I-P-14 TEKSTIL V PROSTORU+

Marija Jenko (nosilec)
Osebna bibliografija.

Matejka Bizjak
Osebna bibliografija.

Karin Košak
Osebna bibliografija.

I-P-15 NAPREDNI MATERIALI V TEKSTILSTVU+

Tatjana Rijavec (nosilec)
Osebna bibliografija.

Sabina Bračko
Osebna bibliografija.

Milan Bizjak
Osebna bibliografija.

Marjan Jenko
Osebna bibliografija.

I-P-16 ŠTUDIJE SPOLOV, TELESA IN OBLAČENJA+

Alenka Švab (nosilec)
Osebna bibliografija.

I-P-17 MODA IN MEDIJSKO KOMUNICIRANJE+

Maruša Pušnik (nosilec)
Osebna bibliografija.

I-P-18 TRAJNOSTNO OBLIKOVANJE+

Almira Sadar (nosilec)
Osebna bibliografija.

Marija Jenko
Osebna bibliografija.

Elena Fajt
Osebna bibliografija.

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.