Nosilci in izvajalci predmetov ter mentorji

Nosilci in izvajalci predmetov so visokošolski učitelji (docent, izredni profesor, redni profesor), ki znanstveno relevantnost za predmet izkazujejo z ustreznimi referencami (glej poglavje Lista potencialnih mentorjev s 3–5 referencami).

Mentor in somentor pri izdelavi doktorske disertacije je lahko visokošolski učitelj (docent, izredni profesor, redni profesor) oziroma znanstveni delavec (znanstveni sodelavec, višji znanstveni sodelavec, znanstveni svetnik), ki ima raziskovalno aktivnost izkazano z ustrezno znanstveno bibliografijo s področja teme doktorske disertacije. Predlog za somentorstvo je treba posebej vsebinsko utemeljiti.

Minimalni pogoj za izkazovanje raziskovalne aktivnosti mentorja in somentorja (Seznam 2018) je, da v primeru temeljnih raziskav z bibliografijo v zadnjih petih letih doseže 100 točk po SICRISS-u, v primeru aplikativnih raziskav pa 40 točk ter ima dokazila o uspešnem prenosu rezultatov projektov v prakso.

 

Temeljni predmeti:

T-S-1 MEHANIKA – IZBRANA POGLAVJA+

Igor Dobovšek (nosilec)
DOBOVŠEK, Igor. The influence of dislocation distribution density on curvature and interface stress in epitaxial thin films on a flexible substrate. Int. j. mech. sci., ISSN 0020-7403, [Print ed.], 2010, issue 2, vol. 52, str. 212-218. [COBISS.SI-ID 15261529]
DOBOVŠEK, Igor. A theoretical model of the interaction between plastic distortion and configurational stress on the phase transformation front. Mater. sci. eng., A Struct. mater. : prop. microstruct. process., ISSN 0921-5093, [Print ed.], 2008, vol. 481-482, str. 956-361. [COBISS.SI-ID 14629209]
DOBOVŠEK, Igor. Derivation of a shear band initiation criterion in nonlinear viscoelastic flow. V: CO, Albert (ur.), et al. The XVth International Congress on Rheology, Monterey, SA, USA, August 3-8, 2008, (AIP Conference Proceedings, ISSN 0094-243X, Vol. 1027). [S. l.]: American Institute of Physics, cop. 2008. [COBISS.SI-ID 14994521]
DOBOVŠEK, Igor. Problem of a point defect, spatial regularization and intrinsic length scale in second gradient elasticity. Mater. sci. eng., A Struct. mater. : prop. microstruct. process., ISSN 0921-5093, [Print ed.], 2006, vol. 423, str. 92-96. [COBISS.SI-ID 13962841]
DOBOVŠEK, Igor. Micromechanical modeling of nanostructured materials by poly-clustering techniques. International journal of nanoscience, 2005, vol. 4, no. 4, str. 623-629. [COBISS.SI-ID 13904473]

Alojz Suhadolnik
PEČLIN, Polona, PODBREGAR, Matej, ROZMAN, Janez, SUHADOLNIK, Alojz. A chamber for biomechanical, electrochemical and electrophysiological measurements in functional segments of peripheral nerves. Measurement, ISSN 0263-2241. [Print ed.], 2013, vol. 46, iss. 1, str. 654-659, ilustr. [COBISS.SI-ID 30144985],
SUHADOLNIK, Alojz, PETRIŠIČ, Jože, KOSEL, Franc. An anchored discrete convolution algorithm for measuring length in digital images. Measurement, ISSN 0263-2241. [Print ed.], Aug. 2009, vol. 42, iss. 7, str. 1112-1117. [COBISS.SI-ID 11029019],
SUHADOLNIK, Alojz, PETRIŠIČ, Jože, KOSEL, Franc. Numerical calculation of digital curve length by using anchored discrete convolution. Image and vision computing, ISSN 0262-8856. [Print ed.], 2008, letn. 26, št. 7, str. 990-999. [COBISS.SI-ID 10483995]

T-S-2 FIZIKALNA ORGANSKA KEMIJA Z MODERNIMI METODAMI SEPARACIJE IN IDENTIFIKACIJE ORGANSKIH SPOJIN+

Janez Cerkovnik (nosilec)
KROFLIČ, Ana, ŠARAC, Bojan, CERKOVNIK, Janez, BEŠTER-ROGAČ, Marija. Hydrophobicity of counterions as a driving force in the self-assembly process : dodecyltrimethylammonium chloride and parabens. Colloids and surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, ISSN 0927-7757. [Print ed.], 2014, vol. 460, no. 1, str. 108-117, ilustr. http://ac.els-cdn.com/S0927775714001307/1-s2.0-S0927775714001307-main. pdf?_tid=f7c6d39e-9487-11e3-afba-00000aacb35d&acdnat=1392279925_3dfd41bcdb545e0b24bcdcd53eb2335e, doi: 10.1016/j.colsurfa.2014.02.002. [COBISS.SI-ID 1679407]
CERKOVNIK, Janez, PLESNIČAR, Božo. Recent advances in the chemistry of hydrogen trioxide (HOOOH). Chemical reviews, ISSN 0009-2665. [Print ed.], 2013, vol. 113, no. 10, str. 7930-7951, ilustr. http://pubs.acs.org/doi/ipdf/10.1021/cr300512s, doi: 10.1021/cr300512s. [COBISS.SI-ID 1615407]
ŠARAC, Bojan, CERKOVNIK, Janez, ANCIAN, Bernard, MÉRIGUET, Guillaume, ROGER, G., DURAND-VIDAL, S., BEŠTER-ROGAČ, Marija. Thermodynamic and NMR study of aggregation of dodecyltrimethylammonium chloride in aqueous sodium salicylate solution. Colloid and polymer science, ISSN 0303-402X, 2011, vol. 289, no. 14, str. 1597-1607, doi: 10.1007/s00396-011-2480-2. [COBISS.SI-ID 35268613]
TUTTLE, Tell, CERKOVNIK, Janez, KOLLER, Jože, PLESNIČAR, Božo. The search for protonated dihydrogen trioxide (HOOOH) : insights from theory and experiment. The journal of physical chemistry. A, Molecules, spectroscopy, kinetics, environment, & general theory, ISSN 1089-5639, 2010, vol. 114, no. 30, str. 8003-8008, doi: 10.1021/jp103882e. [COBISS.SI-ID 34295813]
CERKOVNIK, Janez, PLESNIČAR, Božo, KOLLER, Jože, TUTTLE, Tell. Hydrotrioxides rather than cyclic tetraoxides (tetraoxolanes) as the primary reaction intermediates in the low-temperature ozonation of aldehydes. The case of benzaldehyde. Journal of organic chemistry, ISSN 0022-3263, 2009, vol. 74, no. 1, str. 96-101, doi: 10.1021/jo801594n. [COBISS.SI-ID 30098181]

T-S-3 OPTIKA, SPEKTROSKOPIJA IN MIKROSKOPIJA V GRAFIČNIH IN TEKSTILNIH APLIKACIJAH+

Marta Klanjšek Gunde (nosilec)
MALOVRH REBEC, Katja, KLANJŠEK GUNDE, Marta. High-performance lighting evaluated by photobiological parameters. Applied optics, ISSN 1559-128X. Tiskana izd., Aug. 2014, vol. 53, iss. 23, str. 5147-5153. http://www.opticsinfobase.org/ao/abstract.cfm?uri=ao-53-23-5147, doi: 10.1364/AO.53.005147. [COBISS.SI-ID 5529882]
FRIŠKOVEC, Mojca, KULČAR, Rahela, KLANJŠEK GUNDE, Marta. Light fastness and high-temperature stability of thermochromic printing inks. Coloration technology, ISSN 1472-3581, 2013, vol. 129, iss. 3, str. 214-222, doi: 10.1111/cote.12020. [COBISS.SI-ID 5197594]
KLANJŠEK GUNDE, Marta, ROGELJ, Nina. Suitability of goniospectrophotometric space curves as appearance fingerprints. Applied optics, ISSN 1559-128X. Tiskana izd., 2013, vol. 52, no. 12, str. 2718-2728, ilustr., doi: 10.1364/AO.52.002718. [COBISS.SI-ID 5222170]
KULČAR, Rahela, FRIŠKOVEC, Mojca, HAUPTMAN, Nina, VESEL, Alenka, KLANJŠEK GUNDE, Marta. Colorimetric properties of reversible thermochromic printing inks. Dyes and pigments, ISSN 0143-7208. [Print ed.], 2010, vol. 86, no. 3, str. 271-277. [COBISS.SI-ID 23537447]

Raša Urbas
URBAS, Raša, KOSTAJNŠEK, Klara, DIMITROVSKI, Krste. Impact of structure and yarn colour on UV properties and air permeability of multilayer cotton woven fabrics. Textile research journal, ISSN 0040-5175, 2011, vol. 81, no. 18, str. 1916-1925, ilustr., doi: 10.1177/0040517511413326. [COBISS.SI-ID 2595952]
GABRIJELČIČ TOMC, Helena, URBAS, Raša, SLUGA, Franci, DIMITROVSKI, Krste. Influence of fabric constructional parameters and thread colour on UV radiation protection. Fibres & textiles in Eastern Europe, ISSN 1230-3666, 2009, vol. 17, no. 1 (72), str. 46-54, ilustr. [COBISS.SI-ID 2174832]
URBAS, Raša, SLUGA, Franci, GORENŠEK, Marija, BARTENJEV, Igor. Utjecaj promjera monofilamenta na transmisiju i refleksiju ultravioletnih zraka i ultravioletni zaštitni faktor (UPF). Tekstil, ISSN 0492-5882, 2004, vol. 53, no. 12, str. 623-629. [COBISS.SI-ID 1452912]
HORVAT, Maša, VIDMAR, Tjaša, MAČEK, Marijan, URBAS, Raša, GOLOB, Gorazd, ČEKADA, Miha, KLANJŠEK GUNDE, Marta. Flat-plate capacitors printed on paper. Journal of print and media technology research, ISSN 2223-8905, 2012, vol. 1, no. 3, str. 171-176. [COBISS.SI-ID 5056538]

T-S-4 OSNOVE ELEKTRONIKE ZA APLIKACIJE V TISKANI ELEKTRONIKI+

Marta Klanjšek Gunde (nosilec)
HAUPTMAN, Nina, VESEL, Alenka, IVANOVSKI, Vladimir, KLANJŠEK GUNDE, Marta. Electrical conductivity of carbon black pigments. Dyes and pigments, ISSN 0143-7208. [Print ed.], 2012, vol. 95, iss. 1, str. 1-7. [COBISS.SI-ID 4939546]
HORVAT, Maša, VIDMAR, Tjaša, MAČEK, Marijan, URBAS, Raša, GOLOB, Gorazd, ČEKADA, Miha, KLANJŠEK GUNDE, Marta. Flat-plate capacitors printed on paper. Journal of print and media technology research, ISSN 2223-8905, 2012, vol. 1, no. 3, str. 171-176. [COBISS.SI-ID 5056538]
KAVČIČ, Urška, MAČEK, Marijan, MUCK, Tadeja, KLANJŠEK GUNDE, Marta. Readability and modulated signal strength of two different ultra-high frequency radio frequency identification tags on different packaging. Packaging technology & science, ISSN 0894-3214, 2012, vol. 25, iss. 7, str. 373-384, ilustr. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pts.988/pdf, doi: 10.1002/pts.988. [COBISS.SI-ID 4847386]
KLANJŠEK GUNDE, Marta, HAUPTMAN, Nina, MAČEK, Marijan, KUNAVER, Matjaž. The influence of hard-baking temperature applied for SU8 sensor layer on the sensitivity of capacitive chemical sensor. Applied physics. A, Materials science & processing, ISSN 0947-8396, 2009, vol. 95, no. 3, str. 673-680, doi: 10.1007/s00339-008-4966-4. [COBISS.SI-ID 4060442]

T-S-5 BARVNI MODELI IN BARVNE PRESLIKAVE+

Dejana Javoršek (nosilec)
BRATUŽ, Nika, JAVORŠEK, Andrej, JAVORŠEK, Dejana. Barvne pretvorbe v CIECAM02 in CIELAB = Colour transforms in CIECAM02 and CIELAB. Tekstilec, ISSN 0351-3386, 2013, letn. 56, št. 3, str. 222-229, ilustr. [COBISS.SI-ID 2923120]
JAVORŠEK, Dejana, JAVORŠEK, Andrej, HLADNIK, Aleš. Comparison of chromatic adaptation transforms used in textile printing sample preparation. Coloration technology, ISSN 1472-3581, 2010, vol. 126, no. 5, str. 275-281. [COBISS.SI-ID 2429552]
JAVORŠEK, Dejana. Od CIE kolorimetrije do modelov barvnega zaznavanja = From CIE colourimetry to colour appearance models. Tekstilec, ISSN 0351-3386, 2012, letn. 55, št. 3, str. 176-183, ilustr. [COBISS.SI-ID 2786928]
JAVORŠEK, Dejana, KARLOVIĆ, Igor, MUCK, Tadeja. Reproduciranje barv in barvno upravljanje. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, 2013. 275 str., ilustr. ISBN 978-961-6900-05-8. [COBISS.SI-ID 268823040]

T-S-6 TEORIJA BARVE+

Dejana Javoršek (nosilec)
JAVORŠEK, Dejana, KARLOVIĆ, Igor, MUCK, Tadeja. Reproduciranje barv in barvno upravljanje. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, 2013. 275 str., ilustr. ISBN 978-961-6900-05-8. [COBISS.SI-ID 268823040]
JAVORŠEK, Dejana. Od CIE kolorimetrije do modelov barvnega zaznavanja = From CIE colourimetry to colour appearance models. Tekstilec, ISSN 0351-3386, 2012, letn. 55, št. 3, str. 176-183. [COBISS.SI-ID 2786928]
JAVORŠEK, Dejana, JAVORŠEK, Andrej. Colour management in digital textile printing. Coloration technology, ISSN 1472-3581, vol. 127, no. 4, str. 235-239. [COBISS.SI-ID 2603376]
GABRIJELČIČ TOMC, Helena, BRATUŽ, Nika, JAVORŠEK, Dejana. Reproduction of color in 3D space in dependence of gamma values, texture and illumination. V: 7th Symposium of Information and Graphic Arts Technology, Ljubljana, 5-6 June 2014. URBAS, Raša (ur.). Proceedings. V Ljubljani: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, 2014, str. 193-198. [COBISS.SI-ID 3063152]

Darko Slavec
150 samostojnih in 171 skupinskih likovnih in fotografskih razstav doma
in v tujini.
SLAVEC, Darko. Likovna analiza slike Wilhelma Leibla Tri žene v cerkvi. SLUT, ISSN 2232-2213, dec. 2012, leto 5, št. 5, str. 5 – 64. [COBISS.SI-ID 2858634]
SLAVEC, Darko, Pogled v nebo. Slovenj Gradec: Koroška galerija likovnih umetnosti, 2011. 127 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 67556353]
SLAVEC, Darko (avtor, urednik). Fotografija. Ljubljana: Much, 2000. 68 str., ilustr. ISBN 961-90657-1-9. [COBISS.SI-ID 106419712]
SLAVEC, Darko (umetnik, fotograf, urednik). Darko Slavec : 20. oktober – 18. november 2005, Poslovni center Mercator, Galerija Mercator. [S. l.: s. n., 2005]. [22] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 222817792]

T-S-7 NAČRTOVANJE POSKUSOV IN MULTIVARIATNA ANALIZA V INŽENIRSTVU+

Aleš Hladnik (nosilec)
JAVORŠEK, Dejana, JERMAN, Tim, RAT, Blaž, HLADNIK, Aleš. Assessing the performance of a spectral reflectance estimation method based on a diffraction grating and a spectroradiometer. Coloration technology, ISSN 1472-3581, 2014, vol. 130, no. 4, str. 288-295. [COBISS.SI-ID 3042672]
GOLEŽ, Mateja, HLADNIK, Aleš. Interpreting the age of the ruins of St. John the Baptist‘s church with multivariate analysis. Journal of cultural heritage, ISSN 1296-2074, 2013, vol. 14, issue 4, str. 354-358. [COBISS.SI-ID 1931367]
ZUPIN, Živa, HLADNIK, Aleš, DIMITROVSKI, Krste. Prediction of one-layer woven fabrics air permeability using porosity parameters. Textile research journal, ISSN 0040-5175, 2012, vol. 82, no. 2, str. 117-128. [COBISS.SI-ID 2649200]
HLADNIK, Aleš, LAZAR, Mihael. Paper and board surface roughness characterization using laser profilometry and gray level cooccurrence matrix. Nordic Pulp and Paper Research Journal, ISSN 0283-2631, 2011, vol. 26, no. 1, str. 99-105. [COBISS.SI-ID 2548336]
HLADNIK, Aleš, MUCK, Tadeja, NOVAK, Gabrijela. Quality evaluation of ink-jet paper with principal components analysis. International Journal of Systems Science, ISSN 0020-7721, 2002, vol. 33, no. 8, pp. 677-687, [COBISS.SI-ID 180928]

T-P-1 VLAKNOTVORNI POLIMERI+

Tatjana Rijavec (nosilec)
MALEJ-KVEDER, Sonja, RIJAVEC, Tatjana. Dynamic mechanical properties, superstructure, and texturability of PA 6.6 partially oriented yarns. Textile research journal, ISSN 0040-5175, 1994, vol. 64, no. 9, str. 495-500. [COBISS.SI-ID 706928]
RIJAVEC, Tatjana, MALEJ-KVEDER, Sonja, VUJASINOVIĆ, Edita. Istraživanje postojanosti na svjetlo multifilamentnih poliamidnih (PA 6) pređa – utjecaj specifične površine = Investigation of multifilament polyamide (PA 6) yarn fastness to light – the impact of specific surface = Untersuchung der Lichtecheit von PA – Multifilamentgarnen (PA 6) – Einfluss der specifischen Fläche. Tekstil, ISSN 0492-5882, 2001, vol. 50, no. 6, str. 277-289, ilustr. [COBISS.SI-ID 984176]
BUKOŠEK, Vili, RIJAVEC, Tatjana. Morfologija i struktura vlakana – vlakna visokih svojstava = Fibre morphology and structure – high performance fibres = Faser – Morphologie und Struktur – Hochleistungsfasern. Tekstil, ISSN 0492-5882, 2006, vol. 55, no. 3, str. 135-146. [COBISS.SI-ID 1642096]

T-P-2 STRUKTURA IN LASTNOSTI TEKSTILIJ – IZBRANA POGLAVJA+

Alenka Pavko Čuden (nosilec)
PAVKO-ČUDEN, Alenka, HLADNIK, Aleš, SLUGA, Franci. Impact of material, structure and relaxation process parameters of elasticized single-knitted fabrics on loop length. Textile research journal, ISSN 0040-5175, 2013, vol. 83, no. 1, str. 56-65. [COBISS.SI-ID 2754928]
PAVKO-ČUDEN, Alenka, HLADNIK, Aleš, SLUGA, Franci. Loop length of plain single weft knitted structure with elastane. Journal of engineered fibers and fabrics, ISSN 1558-9250, 2013, vol. 8, iss. 2, str. 110-120. [COBISS.SI-ID 2874736]
PAVKO-ČUDEN, Alenka, STANKOVIČ ELESINI, Urška. Yarn diameter in elasticized knitted structures. Industria textilæa, ISSN 1222-5347, 2013, vol. 64, no. 6, str. 313-320. [COBISS.SI-ID 2947440]
PAVKO-ČUDEN, Alenka, URBAS, Raša. Impact of elastane addition on UV protective properties of viscose and polyacrylonitrile knits. Acta chimica slovenica, ISSN 1318-0207. [Tiskana izd.], 2011, vol. 58, no. 4, str. 854-859. [COBISS.SI-ID 2680688]

Krste Dimitrovski
KOSTAJNŠEK, Klara, DIMITROVSKI, Krste. Poroznost večplastnih bombažnih tkanin in njen vpliv na prepustnostne lastnosti = Multilayer cotton fabric porosity and its influence on permeability properties. Tekstilec, ISSN 0351-3386, 2013, letn. 56, št. 4, str. 335-344. [COBISS.SI-ID 2966896]
ZUPIN, Živa, HLADNIK, Aleš, DIMITROVSKI, Krste. Prediction of one-layer woven fabrics air permeability using porosity parameters. Textile research journal, ISSN 0040-5175, 2012, vol. 82, no. 2, str. 117-128, ilustr., doi: 10.1177/0040517511424529. [COBISS.SI-ID 2649200]
ŠAJN GORJANC, Dunja, DIMITROVSKI, Krste, BIZJAK, Matejka. Thermal and water vapor resistance of the elastic and conventional cotton fabrics. Textile research journal, ISSN 0040-5175, 2012, vol. 82, no. 14, str. 1498-1506.[COBISS.SI-ID 2769520]
URBAS, Raša, KOSTAJNŠEK, Klara, DIMITROVSKI, Krste. Impact of structure and yarn colour on UV properties and air permeability of multilayer cotton woven fabrics. Textile research journal, ISSN 0040-5175, 2011, vol. 81, no. 18, str. 1916-1925, ilustr., doi: 10.1177/0040517511413326. [COBISS.SI-ID 2595952]
DIMITROVSKI, Krste, SLUGA, Franci, URBAS, Raša. Evaluation of the structure of monofilament PET woven fabrics and their protection properties. Textile research journal, ISSN 0040-5175, 2010, vol. 80, no. 11, str. [1027]-1037. [COBISS.SI-ID 2332528]

Matejka Bizjak
STANKOVIĆ, Snežana, BIZJAK, Matejka. Effect of yarn folding on comfort properties of hemp knitted fabrics. Clothing and textiles research journal, ISSN 1940-2473, 2014, vol. 32, no. 3, str. [202]-214. [COBISS.SI-ID 3028848]
ŠAJN GORJANC, Dunja, BIZJAK, Matejka. The influence of constructional parameters on deformability of elastic cotton fabrics. Journal of engineered fibers and fabrics, ISSN 1558-9250, 2014, vol. 9, iss. 1, str. 38-46. [COBISS.SI-ID 2978160]
ŠAJN GORJANC, Dunja, DIMITROVSKI, Krste, BIZJAK, Matejka. Thermal and water vapor resistance of the elastic and conventional cotton fabrics. Textile research journal, ISSN 0040-5175, 2012, vol. 82, no. 14, str. 1498-1506. [COBISS.SI-ID 2769520]

Dunja Šajn
ŠAJN GORJANC, Dunja, BIZJAK, Matejka. The influence of constructional parameters on deformability of elastic cotton fabrics. Journal of engineered fibers and fabrics, ISSN 1558-9250, 2014, vol. 9, iss. 1, str. 38-46. [COBISS.SI-ID 2978160]
ŠAJN GORJANC, Dunja, DIMITROVSKI, Krste, BIZJAK, Matejka. Thermal and water vapor resistance of the elastic and conventional cotton fabrics. Textile research journal, ISSN 0040-5175, 2012, vol. 82, no. 14, str. 1498-1506. [COBISS.SI-ID 2769520]
ŠAJN GORJANC, Dunja, BUKOŠEK, Vili. The behaviour of fabric with elastane yarn during streching. Fibres & textiles in Eastern Europe, ISSN 1230-3666, 2008, vol. 16, no. 3 (68), str. 63-68, ilustr. [COBISS.SI-ID 2174576]
ŠAJN GORJANC, Dunja. Vpliv materiala na kakovost šiva = Influence of the material on the seam quality. Tekstilec, ISSN 0351-3386, 2007, letn. 50, št. 4/6, str. 77-92. [COBISS.SI-ID 1947248]
ŠAJN GORJANC, Dunja, GERŠAK, Jelka, FLAJS, Rado. Prediction of stress relaxation of fabrics with increased elasticity. Textile research journal, ISSN 0040-5175, 2006, vol. 76, 10, str. 742-750. [COBISS.SI-ID 11336982]

T-P-3 SPECIALNA VLAKNA – IZBRANA POGLAVJA+

Tatjana Rijavec (nosilec)
RIJAVEC, Tatjana, BUKOŠEK, Vili. Novel fibres for the 21st century = Nova vlakna za 21. stoletje. Tekstilec, ISSN 0351-3386, 2009, letn. 52, št. 10/12, str. 312-327. [COBISS.SI-ID 255458304]
RIJAVEC, Tatjana. Vpliv votlosti kapoka na sposobnost zadrževanja tekočin = Influence of kapok hollowness on its liquid retention capacity. Tekstilec, ISSN 0351-3386, 2009, letn. 52, št. 10/12, str. 270-283. [COBISS.SI-ID 2340976]
ŠALEJ, Alenka, BOMBAČ, David, FAJFAR, Peter, RIJAVEC, Tatjana. Application of nickel-titanium alloys (NiTi-NOL) in smart textiles and clothes = [Primjena legura nikla i titana (NiTi-NOL) u pametnim tekstilijama i odjeći = Anwendung von Nickel-Titan-Legierungen (NiTi-NOLs) in Smarten Textilien und Bekleidung]. Tekstil, ISSN 0492-5882, 2011, vol. 60, no. 4, str. 123-131. [COBISS.SI-ID 2604912]

T-P-4 TEORIJA PLEMENITILNIH PROCESOV+

Barbara Simončič (nosilec)
SIMONČIČ, Barbara, TOMŠIČ, Brigita, OREL, Boris, JERMAN, Ivan. Biodegradation of cellulose fibers and its inhibition by chemical modification. V: ITO, Ryouichi (ur.), MATSUO, Youta (ur.). Handbook of carbohydrate polymers : development, properties and applications, (Polymer science and technology series). New York: Nova Science Publishers, cop. 2010, ch. 7, str. [237]-277. [COBISS.SI-ID 2401392]
ČERNE, Lidija, SIMONČIČ, Barbara, ŽELJKO, Matjaž. The influence of repellent coatings on surface free energy of glass plate and cotton fabric. Applied Surface Science, ISSN 0169-4332. [Print ed.], 2008, vol. 254, no. 20, str. 6467-6477. [COBISS.SI-ID 2027120]
SIMONČIČ, Barbara, ČERNE, Lidija, TOMŠIČ, Brigita, OREL, Boris. Surface properties of cellulose modified by imidazolidinone. Cellulose (Lond.), 2008, str. [1-12]. [COBISS.SI-ID 1879920]
KERT, Mateja, SIMONČIČ, Barbara. The influence of nonionic surfactant structure on the thermodynamics of anionic dye-cationic surfactant interactions in ternary mixtures. Dyes and pigments, ISSN 0143-7208. [Print ed.], 2008, vol. 79, no. 1, str. 59-68. [COBISS.SI-ID 1978736]
SIMONČIČ, Barbara, ROZMAN, Veronika. Wettability of cotton fabric by aqueous solutions of surfactants with different structures. Colloids and surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, ISSN 0927-7757. [Print ed.], 15 Jan. 2007, vol. 292, iss. 2/3, str. 236-245. [COBISS.SI-ID 1746544]

Petra Forte Tavčer
FORTE-TAVČER, Petra. Interactions between some anionic dyes and cationic surfactants with different alkyl chain length studied by the method of continuous variations. Dyes and pigments, ISSN 0143-7208. [Print ed.], 2004, vol. 63, str. 181-189. [COBISS.SI-ID 1329520]
FORTE-TAVČER, Petra, ŠPAN, Jože. Dye-surfactant interactions studied using Job‘s method. Textile research journal, ISSN 0040-5175, 1999, vol. 69, no. 4, str. 278-284. [COBISS.SI-ID 720496]
GOLJA, Barbara, ŠUMIGA, Boštjan, FORTE-TAVČER, Petra. Fragrant finishing of cotton with microcapsules: comparison between printing and impregnation. Coloration technology, ISSN 1472-3581, 2013, vol. 129, no. 5, str. 338-346. [COBISS.SI-ID 2897008]
FORTE-TAVČER, Petra, ŠTULAR, Danaja, AHTIK, Jure. Digital printing of anaglyph images onto textile = Anaglyph görüntülerin dijital baski ile tekstil üzerine basilmasi. Tekstil ve konfeksiyon dergisi, ISSN 1300-3356, 2013, vol. 23, no. 4, str. 381-386. [COBISS.SI-ID 2959216]
FORTE-TAVČER, Petra. Impregnation and exhaustion bleaching of cotton with peracetic acid. Textile research journal, ISSN 0040-5175, 2010, vol. 80, no. 1, str. 3-11. [COBISS.SI-ID 2331248]

T-P-5 GENERIRANJE IN PROCESIRANJE INFORMACIJ V GRAFIČNIH MEDIJIH –SPOROČILNOST MEDIJEV+

Helena Gabrijelčič Tomc (nosilec)
ERZETIČ, Blaž, GABRIJELČIČ, Helena. 3D od točke do upodobitve. 1. natis. Ljubljana: Pasadena, 2009. 201 str., ilustr. ISBN 978-961-6361-99-6, [COBISS.SI-ID 247927040]
KOČEVAR, Tanja Nuša, GABRIJELČIČ TOMC, Helena. Primerjava 3D simulacij tekstilij z oceno uporabe dveh aplikacij in slikovno analizo upodobitev = Comparison of 3D Textile Simulations with Evaluation of Usability of Two Applications and Image Analysis of Renderings. Tekstilec, ISSN 0351-3386, 2013, letn. 56, št. 4, str. 323-334. [COBISS.SI-ID 2967152],
FRIŠKOVEC, Mojca, GABRIJELČIČ, Helena. Development of a procedure for camouflage pattern design. Fibres Text. East. Eur., 2010, vol. 81, no. 4, str. 68-76. [COBISS.SI-ID 4600602]
FRIŠKOVEC, Mojca, GABRIJELČIČ, Helena, SIMONČIČ, Barbara. Design and evaluation of a camouflage pattern for the Slovenian urban environment. Journal of imaging science and technology, ISSN 1062-3701, Mar./Apr. 2010, vol. 54, no. 2, str. 020507/1-020507/11. [COBISS.SI-ID 2369904],
GABRIJELČIČ TOMC, Helena, DIMITROVSKI, Krste. Use of regression methods for determining the relation between theoretical-linear and spectrophotometrical colour values of bicolour woven structures. Coloration technology, ISSN 1472-3581, 2009, vol. 125, no. 2, str. 74-85. [COBISS.SI-ID 2175088]

T-P-6 CELOSTNA VIZUALNA PODOBA KOT SPOROČILNI IN KOMUNIKACIJSKI MEDIJ+

Klementina Možina (nosilec)
MOŽINA, Klementina. Knjižna tipografija, (BiblioThecaria, 13). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, 2003. 302 str., ilustr. ISBN 961-237-044-3 [COBISS.SI-ID 123703808]
MOŽINA, Klementina, ČERNIČ, Marjeta, DEMŠAR, Andrej. Nondestructive methods for chemical, optical, colorimetric and typographic characterisation of a reprint. Journal of cultural heritage, ISSN 1296-2074, 2007, [No.] 8, str. 339-349. [COBISS.SI-ID 1974640]
MOŽINA, Klementina, URBANC, Tanja, RAT, Blaž, BRAČKO, Sabina. Influence of light on typographic and colorimetric properties of ink jet prints. Journal of imaging science and technology, ISSN 1062-3701, Nov./Dec. 2010, vol. 54, no. 6, str. 060403/1–060403/8, ilustr. [COBISS.SI-ID 2510192]
RAT, Blaž, MOŽINA, Klementina, BRAČKO, Sabina, PODLESEK, Anja. Influence of temperature and humidity on typographic and colorimetric properties of ink jet prints. Journal of imaging science and technology, ISSN 1062-3701, Sep./Oct. 2011, vol. 55, no. 5, str. 050607/1–050607/8. [COBISS.SI-ID 2677104]
MOŽINA, Klementina, MOŽINA, Klemen, BRAČKO, Sabina. Non-invasive methods for characterisation of printed cultural heritage. Journal of cultural heritage, ISSN 1296-2074, 2013, vol. 14, [No.] 1, str. 8–15. [COBISS.SI-ID 2719600]

Darko Slavec
150 samostojnih in 171 skupinskih likovnih in fotografskih razstav doma
in v tujini.
SLAVEC, Darko. Likovna analiza slike Wilhelma Leibla Tri žene v cerkvi. SLUT, ISSN 2232-2213, dec. 2012, leto 5, št. 5, str. 5 – 64. [COBISS.SI-ID 2858634]
SLAVEC, Darko, Pogled v nebo. Slovenj Gradec: Koroška galerija likovnih umetnosti, 2011. 127 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 67556353]
SLAVEC, Darko (avtor, urednik). Fotografija. Ljubljana: Much, 2000. 68 str., ilustr. ISBN 961-90657-1-9. [COBISS.SI-ID 106419712]
SLAVEC, Darko (umetnik, fotograf, urednik). Darko Slavec : 20. oktober – 18. november 2005, Poslovni center Mercator, Galerija Mercator. [S. l.: s. n., 2005]. [22] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 222817792]

T-P-7 INTERDISCIPLINARNOST TIPOGRAFIJE+

Klementina Možina (nosilec)
MOŽINA, Klementina. Knjižna tipografija, (BiblioThecaria, 13). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, 2003. 302 str., ilustr. ISBN 961-237-044-3, [COBISS.SI-ID 123703808]
MOŽINA, Klementina, ČERNIČ, Marjeta, DEMŠAR, Andrej. Nondestructive methods for chemical, optical, colorimetric and typographic characterisation of a reprint. Journal of cultural heritage, ISSN 1296-2074, 2007, [No.] 8, str. 339-349. [COBISS.SI-ID 1974640]
MOŽINA, Klementina, URBANC, Tanja, RAT, Blaž, BRAČKO, Sabina. Influence of light on typographic and colorimetric properties of ink jet prints. Journal of imaging science and technology, ISSN 1062-3701, Nov./Dec. 2010, vol. 54, no. 6, str. 060403/1–060403/8. [COBISS.SI-ID 2510192]
RAT, Blaž, MOŽINA, Klementina, BRAČKO, Sabina, PODLESEK, Anja. Influence of temperature and humidity on typographic and colorimetric properties of ink jet prints. Journal of imaging science and technology, ISSN 1062-3701, Sep./Oct. 2011, vol. 55, no. 5, str. 050607/1–050607/8. [COBISS.SI-ID 2677104]
MOŽINA, Klementina, MOŽINA, Klemen, BRAČKO, Sabina. Non-invasive methods for characterisation of printed cultural heritage. Journal of cultural heritage, ISSN 1296-2074, 2013, vol. 14, [No.] 1, str. 8–15. [COBISS.SI-ID 2719600]

T-P-8 SODOBNE TEHNOLOGIJE TISKA, RAZVOJ IN APLIKACIJE:+

Tadeja Muck (nosilec)
KÖNIG, Silva, MUCK, Tadeja, GREGOR-SVETEC, Diana. The ageing resistance of offset and electrophotographic prints. Nordic Pulp and Paper Research Journal, ISSN 0283-2631, 2012, vol. 27, no. 4, str. 739-749. [COBISS.SI-ID 2797168]
GREGOR-SVETEC, Diana, ROŽIĆ, Mirela, MUCK, Tadeja, LOZO, Branka. Natural zeolite as filler in base ink jet paper sheet. Nordic Pulp and Paper Research Journal, ISSN 0283-2631, 2012, vol. 27, no. 4, str. 721-728. [COBISS.SI-ID 2799472]
PAVLOVIĆ, Živko, MUCK, Tadeja, HLADNIK, Aleš, KARLOVIĆ, Igor. A comparative study of offset plate quality parameters using image processing and analytical methods. Acta polytechnica Hungarica, ISSN 1785-8860, 2012, vol. 9, no. 6, str. 181-193. [COBISS.SI-ID 2826864]

T-P-9 INTERAKTIVNOST+

Aleš Hladnik (nosilec)
HLADNIK, Aleš. Image compression and face recognition: two image processing applications of principal component analysis. International circular of graphic education and research, ISSN 1868-0712, 2013, no. 6, str. 56-61, ilustr. [COBISS.SI-ID 3002224]
LAZAR, Mihael, HLADNIK, Aleš, JAVORŠEK, Dejana, JERMAN, Tim. Prediction of RGB camera values by means of artificial neural networks. Scientific Papers of the University of Pardubice. Series A, Faculty of Chemical Technology, ISSN 1211-5541, 2013, vol. 19, str. 185-194. [COBISS.SI-ID 3002480]
HLADNIK, Aleš, MUCK, Tadeja, STANIĆ, Maja, ČERNIČ, Marjeta. Fast Fourier transform in papermaking and printing: two application examples. Acta polytechnica Hungarica, ISSN 1785-8860, 2012, vol. 9, no. 5, str. 155-166. [COBISS.SI-ID 2826608]
HLADNIK, Aleš, MUCK, Tadeja, LAZAR, Mihael. Frequency modulated halftone images and their objective and subjective quality assessment. V: 10[th] Seminar in Graphic Arts, 19th – 21th September 2011, Pardubice. Conference proceedings. Pardubice: University of Pardubice, Department of Graphic Arts and Photophysics, 2011, str. 88-92, ilustr. [COBISS.SI-ID 2606448]
LAZAR, Mihael, HLADNIK, Aleš. Implementation of global and local thresholding algorithms in image segmentation of coloured prints. V: ENLUND, Nils (ur.), LOVREČEK, Mladen (ur.). Advances in printing and media technology. Vol. 35 : [proceedings of the 35th International Research Conference of iarigai, Valencia, Spain, September 2008]. Darmstadt [Germany]: International Association of Research Organizations for the Information, Media and Graphic Arts Industries, 2008, str. 341-346, ilustr. [COBISS.SI-ID 2154352]

Matevž Pogačnik
GUNA, Jože, STOJMENOVA, Emilija, LUGMAYR, Artur, HUMAR, Iztok, POGAČNIK, Matevž. User identification approach based on simple gestures. Multimedia tools and applications, ISSN 1380-7501, Jul. 2014, vol. 71, no. 1, str. 179-194, [COBISS.SI-ID 10034516]
GUNA, Jože, JAKUS, Grega, POGAČNIK, Matevž, TOMAŽIČ, Sašo, SODNIK, Jaka. An analysis of the precision and reliability of the leap motion sensor and its suitability for static and dynamic tracking. Sensors, ISSN 1424-8220, Feb. 2014, vol. 14, no. 2, str. 3702-3720, [COBISS.SI-ID 10430036]
STOJMENOVA, Emilija, GUNA, Jože, DINEVSKI, Dejan, POGAČNIK, Matevž. A case study from Iskratel : improving the user experience in a telecommunications company. E-society journal, ISSN 2217-3269, 2012, vol. 3, no. 2, str. 77-84, [COBISS.SI-ID 9780564]
POŽRL, Tomaž, KUNAVER, Matevž, POGAČNIK, Matevž, KOŠIR, Andrej, TASIČ, Jurij F. Improving human-computer interaction in personalized TV recommender. Electrical & computer engineering, ISSN 2228-6179, 2012, vol. 36, no. E1, str. 19-36, [COBISS.SI-ID 9550932]
DEBELJAK, Mojca, MATJAČIĆ, Zlatko, VIDMAR, Gaj, BEŠTER, Janez, POGAČNIK, Matevž, ZUPAN, Anton. A method for selection of appropriate assistive technology for computer acces. International journal of rehabilitation research, ISSN 0342-5282. [Print ed.], 2010, vol. 33, issue 4, str. 298-305 [COBISS.SI-ID 1051753]

T-P-10 IZBRANA POGLAVJA IZ SOCIOLOGIJE UMETNOSTI+

Dušan Kirbiš (nosilec)
DEBELJAK, Aleš.Balkansko brvno : eseji o književnosti „jugoslavenske Atlantide“. Zagreb: Fraktura, cop. 2014. 275 str., ilustr. ISBN 978-953-266-567-3. [COBISS.SI-ID 32787805]
DEBELJAK, Aleš. Knjiga, križ, polmesec. Ljubljana: Zavod za kulturne dejavnosti Kultipraktik, 2012. 207 str., fotogr. ISBN 978-961-93068-2-6. [COBISS.SI-ID 261438976]
DEBELJAK, Aleš. In praise of hybridity : globalization and the modern Western paradigm. V: SRIRAMESH, Krishnamurthy (ur.), VERČIČ, Dejan (ur.). Culture and public relations : links and implications, (Routledge communication series). New York; London [i. e.] Abingdon: Routledge, 2012, str. 42-53. [COBISS.SI-ID 31241309]
DEBELJAK, Aleš. In search of more than one : a personal vision of cosmopolitanism. V: WINTERSTEINER, Werner (ur.), GOMBOS, Georg (ur.), GRONOLD, Daniela (ur.). Grenzverkehr / ungen : Mehrsprachigkeit, Transkulturalität und Bildung im Alpen-Adria-Raum = Ména / mejà : večjezičnost, transkulturnost in izobrazba = Confini / confronti : plurilinguismo, transculturalità e istruzione = Border dis / solutions : multiculturalism, transculturality and education, (Wieser Wissenschaft). Klagenfurt = Celovec: Wieser, cop. 2010, str. 67-76. [COBISS.SI-ID 29862237]

T-P-11 TEORIJA UMETNOSTI TEKSTILIJ IN OBLAČIL+

Marija Jenko (nosilec)
JENKO, Marija, FAJT, Elena, GORENŠEK, Marija. Fine polyamide knitwear. V: 41st International Symposium on Novelties in Textiles and 5th International Symposium on Novelties in Graphics and 45th International Congress IFKT, Ljubljana, Slovenia, 27-29 May 2010. SIMONČIČ, Barbara (ur.), et al. Symposium proceedings. Ljubljana: Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Textiles, Graphic Arts and Design, 2010, str. 1065-1072, ilustr. [COBISS.SI-ID 2406512]
ŠTEMBERGER, Marjanca, JENKO, Marija. Transformacija slik v tkanino in oblačilo = Image transformation into fabric and clothing. V: 44. simpozij o novostih v tekstilstvu, Ljubljana, 6. junij 2013. SIMONČIČ, Barbara (ur.), FORTE-TAVČER, Petra (ur.). Trajnostni razvoj v tekstilstvu : zbornik izvlečkov. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, 2013, str. 45. [COBISS.SI-ID 3017072]
SADAR, Almira (avtor, urednik), FAJT, Elena, KOŠAK, Karin, JENKO, Marija, PERŠUH, Nataša, KOČEVAR, Tanja Nuša, SEŠLAR-ZALOŽNIK, Vera. Booknjiga. V Ljubljani: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, 2010. [231] str., ilustr. ISBN 978-961-6045-78-0. [COBISS.SI-ID 250987520]
FAJT, Elena (avtor, urednik), PERŠUH, Nataša, SADAR, Almira, SEŠLAR-ZALOŽNIK, Vera, KOŠAK, Karin, GODLER, Marjeta, KOČEVAR, Tanja Nuša, JENKO, Marija, JELINIČ, Ana, KRANVOGEL, Klementina, MAGISTER, Katja. Več svetlobe! = More light! : [tekstilna monografija]. V Ljubljani: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, 2011. 167 str., ilustr. ISBN 978-961-6045-91-9. [COBISS.SI-ID 255934208]

Elena Fajt
Več kot 50 samostojnih in skupinskih razstav doma in v tujini
JENKO, Marija, FAJT, Elena, GORENŠEK Marija. Fine polyamide knitwear. V: 41st International Symposium on Novelties in Textiles and 5th International Symposium on Novelties in Graphics and 45th International Congress IFKT, Ljubljana, Slovenia, 27-29 May 2010. SIMONČIČ, Barbara (ur.), et al. Symposium proceedings. Ljubljana: Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Textiles, Graphic Arts and Design, 2010, str. 1065 – 1072, ilustr. [COBISS.SI-ID 2406512]
FAJT, Elena (avtor, urednik), PERŠUH, Nataša, SADAR, Almira, SEŠLAR-ZALOŽNIK, Vera, KOŠAK, Karin, GODLER, Marjeta, KOČEVAR, Tanja Nuša, JENKO, Marija, JELINIČ, Ana, KRANVOGEL, Klementina, MAGISTER, Katja. Več svetlobe! = More light! : [tekstilna monografija]. V Ljubljani: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, 2011. 167 str., ilustr. ISBN 978-961-6045-91-9. [COBISS.SI-ID 255934208]
FAJT, Elena. Would you wear hair?. V: 41st International Symposium on Novelties in Textiles, 5th International Symposium on Novelties in Graphics, 45th International Congres IFKT, Ljubljana, 27-29 May 2010. SIMONČIČ, Barbara (ur.), et al. Book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Textiles, Graphic Arts and Design, 2010, str. 93. [COBISS.SI-ID 3067760]

T-P-12 TEORIJA MODE+

Almira Sadar (nosilec)
SADAR, Almira. Fashion and sustainable development. V: SIMONČIČ, Barbara (ur.), HLADNIK, Aleš (ur.), PAVKO-ČUDEN, Alenka (ur.), AHTIK, Jure (ur.), LUŠTEK PRESKAR, Barbara (ur.), DEMŠAR, Andrej (ur.), URBAS, Raša (ur.). 41st International Symposium on Novelties in Textiles and 5th International Symposium on Novelties in Graphics and 45th International Congress IFKT, Ljubljana, Slovenia, 27-29 May 2010. Symposium proceedings. Ljubljana: Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Textiles, Graphic Arts and Design, 2010, str. 143-146, ilustr. [COBISS.SI-ID 2392432]
SADAR, Almira, FAJT, Elena, KOŠAK, Karin, JENKO, Marija, PERŠUH, Nataša, KOČEVAR, Tanja Nuša, SEŠLAR-ZALOŽNIK, Vera. Booknjiga. V Ljubljani: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, 2010. [231] str., ilustr. ISBN 978-961-6045-78-0. [COBISS.SI-ID 250987520]
FAJT, Elena (avtor, urednik), PERŠUH, Nataša, SADAR, Almira, SEŠLAR-ZALOŽNIK, Vera, KOŠAK, Karin, GODLER, Marjeta, KOČEVAR, Tanja Nuša, JENKO, Marija, JELINIČ, Ana, KRANVOGEL, Klementina, MAGISTER, Katja. Več svetlobe! = More light! : [tekstilna monografija]. V Ljubljani: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, 2011. 167 str., ilustr. ISBN 978-961-6045-91-9. [COBISS.SI-ID 255934208]
SADAR, Almira. O modi. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, 2009. 116 str. ISBN 978-961-6045-76-6. [COBISS.SI-ID 247472384]

Elena Fajt
Več kot 50 samostojnih in skupinskih razstav doma in v tujini, dva kontinuirana oblikovalska projekta (Hairsense in shirting …), nagrade in priznanja
JENKO, Marija, FAJT, Elena, GORENŠEK Marija. Fine polyamide knitwear. V: 41st International Symposium on Novelties in Textiles and 5th International Symposium on Novelties in Graphics and 45th International Congress IFKT, Ljubljana, Slovenia, 27-29 May 2010. SIMONČIČ, Barbara (ur.), et al. Symposium proceedings. Ljubljana: Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Textiles, Graphic Arts and Design, 2010, str. 1065 – 1072, ilustr. [COBISS.SI-ID 2406512]
GORJANC, Marija, JENKO, Marija, FAJT, Elena. Oblikovanje potovalnih tekstilnih dodatkov “Potujoči Jaz (Portable I)”. V: 43. simpozij o novostih v tekstilstvu, Tekstilna obzorja, Ljubljana, 7. junij 2012. SIMONČIČ, Barbara (ur.), GORJANC, Marija (ur.). Tekstilna obzorja : zbornik izvlečkov. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, 2012, str. 25. [COBISS.SI-ID 2743664]
FAJT, Elena. Would you wear hair?. V: 41st International Symposium on Novelties in Textiles, 5th International Symposium on Novelties in Graphics, 45th International Congres IFKT, Ljubljana, 27-29 May 2010. SIMONČIČ, Barbara (ur.), et al. Book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Textiles, Graphic Arts and Design, 2010, str. 93. [COBISS.SI-ID 3067760]

T-P-13 STRUKTURA LIKOVNE PRAKSE+

Jožef Muhovič (nosilec)
KOCIJANČIČ, Gorazd (avtor, avtor dodatnega besedila), SNOJ, Vid (avtor, avtor dodatnega besedila), MUHOVIČ, Jožef (avtor, avtor dodatnega besedila). Über das Geistige in der Kunst – zum zweiten Mal, (Austria: Forschung und Wissenschaft, Philosophie, Bd 12). Wien; Berlin; Münster: LIT, cop. 2010. 102 str., ilustr. ISBN 978-3-643-50208-7. [COBISS.SI-ID 254356736]
MUHOVIČ, Jožef. S slikarstvom na štiri oči : deset seans, (Zbirka Act:A, 7). Ljubljana: Raziskovalni inštitut Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, 2012. 245 str., ilustr. ISBN 978-961-92733-9-5. [COBISS.SI-ID 261010688]
MUHOVIČ, Jožef. Modernism as the Mobilization and Critical Period of Secular Metaphysics. The Case of Fine/Plastic Art. Filozofski vestnik, 2014, letn. XXXV, št. 2, str. 47-65.
MUHOVIČ, Jožef. Leksikon likovne teorije, Celje: Mohorjeva družba (izide septembra 2015).

Dušan Kirbiš
Pleme / Tribù, razstavišče Monfort Portorož (vabilo, razprava: Miško Šuvakovič. Singularnost podvojevanja, Andrej Medved: Kirbiševa Črna sonca) 4. 3. 2011 do 16. 4. 2011. [COBISS.SI-ID 255035136]
ART KARLSRUHE, Dusan Kirbis, On the Human Rights, The Baffled View, Galerie Gabriel Wien, Karlsruhe, katalog.
SKORAJ POMLAD/ALMOST SPRING, 100 let slovenske umetnosti 1912-2012 /selected art works of Slovenian visual arts during the years 1912-2012, UGM Umetnostna galerija Maribor + Slavija N°11, UGM Artgallery + Slavija N°11
LA MAGIA DELL’ ARTE, Villa Manin, Passariano di Codroipo, Sala convegni (12.4. – 22. 6. 14) Katalog.60! PANORAMA, Razstava zbirke UGM ob 60. obletnici, Umetnostna galerija Maribor, 11. 4. 2014 do 2. 11. 2014
PODOBE TELESA/KOERPERBILDER: Angažirana figuralika v moderni in sosodobni umetnosti v Sloveniji in na Avstrijskem Koroškem. Museum Werner Berg Bleiburg in Koroška galerija likovnih umetnosti, Slovenj Gradec 10. 5. 2014 do 10. 11. 2014 (katalog)

Darko Slavec
150 samostojnih in 171 skupinskih likovnih in fotografskih razstav doma
in v tujini
SLAVEC, Darko. Likovna analiza slike Wilhelma Leibla Tri žene v cerkvi. SLUT, ISSN 2232-2213, dec. 2012, leto 5, št. 5, str. 5 – 64. [COBISS.SI-ID 2858634]
SLAVEC, Darko, Pogled v nebo, Slovenj Gradec, Koroška galerija likovnih umetnosti, monografija, 11 2011, 128 strani [COBISS.SI-ID 67556353]
SLAVEC, Darko (umetnik, fotograf, urednik). Darko Slavec : 20. oktober – 18. november 2005, Poslovni center Mercator, Galerija Mercator. [S. l.: s. n., 2005]. [22] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 222817792]
PLAJH, Lara, SLAVEC, Darko, JEVŠNIK, Simona. Compositional principles in blue-printing models and their application to modern patterns. V: 12th World Textile Conference AUTEX 2012, 13th -15th June 2012, Zadar, Croatia. MIJOVIĆ, Budimir (ur.). Book of proceedings : innovative textile for high future demands. Zagreb: Faculty of Texdtile Technology, University of Zagreb, 2012, str. 1245-1252, ilustr. [COBISS.SI-ID 1024321376]

Marjeta Godler
Izvedenih 50 samostojnih in skupinskih razstav v tujini in doma, sodelovala je na vsaj 5 umetniških simpozijih doma in v tujini in ima okoli 15 projektov s študenti, ki so bili javno prezentirani
FAJT, Elena (avtor, urednik), PERŠUH, Nataša, SADAR, Almira, SEŠLAR-ZALOŽNIK, Vera, KOŠAK, Karin, GODLER, Marjeta, KOČEVAR, Tanja Nuša, JENKO, Marija, JELINIČ, Ana, KRANVOGEL, Klementina, MAGISTER, Katja. Več svetlobe! = More light! : [tekstilna monografija]. V Ljubljani: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, 2011. 167 str., ilustr. ISBN 978-961-6045-91-9. [COBISS.SI-ID 255934208]
GODLER, Marjeta (intervjuvanec), STAREŠINIČ, Marica (intervjuvanec). Planéty, ako ich nepoznáte : [razstava Planetary illusions dance, Galerija Umelka Bratislava, 2014] : [sodelovanje v oddaji na TABLET.TV, Bratislava, 6. Aug. 2014, ob 16:59h]. Bratislava: TABLET.TV, 6. 8. 2014. 1 minuta in 20 sekund. http://tablet.tv/spravodajstvo/planetary-illusions-dancemp453e242cd06361d526050ed12/611/. [COBISS.SI-ID 3049328]
MARINKO, Andra (urednik), SEŠLAR-ZALOŽNIK, Vera (urednik), GODLER, Marjeta (urednik). [Oko, srce, drevo] : sodobna idrijska čipka = [Eye, heart, tree] : contemporary Idrija lace. Ljubljana; Idrija: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, 2013. 175 str., ilustr. ISBN 978-961-6900-03-4. [COBISS.SI-ID 267269632]

T-P-14 KULTURNE ŠTUDIJE MODE+

Peter Stanković (nosilec)
STANKOVIĆ, Peter. Toward a Slovene cultural studies. Cultural studies, ISSN 0950-2386, Sep. 2010, vol. 24, no. 5, str. 613-636. [COBISS.SI-ID 29650269]
ŠVAB, Alenka, STANKOVIĆ, Peter. Please, take your shoes off! : Slovenian rules of changing to slippers and the question of Slovenian clothing culture. V: Identity : representation & practices : book of abstracts, IRP 2014. [S. l.: s. n., 2014], str. 14-15. [COBISS.SI-ID 32883549]
STANKOVIĆ, Peter. Politike popa : uvod v kulturne študije, (Knjižna zbirka Maklen). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2006. 198 str., ilustr. ISBN 961-235-231-3. [COBISS.SI-ID 225211648]
STANKOVIĆ, Peter. When alternative ends up as mainstream : Slovene popular music as cultural heritage. IJHS. International journal of heritage studies, ISSN 1352-7258, 2014, vol. 20, no. 3, str. 297-315. [COBISS.SI-ID 32148061]
STANKOVIĆ, Peter. Konstrukcije rodnih identiteta i odnosi moći između muškaraca i žena u slovenskom partizanskom filmu. Hrvatski filmski ljetopis, ISSN 1330-7665, jesen 2013, god. 19, br. 75, str. 123-141. [COBISS.SI-ID 32616797]

T-P-15 TEORETIČNE PODSTATI OBLIKOVANJA TEKSTILIJ+

Marija Jenko (nosilec)
JENKO, Marija, FAJT, Elena, GORENŠEK, Marija. Fine polyamide knitwear. V: 41st International Symposium on Novelties in Textiles and 5th International Symposium on Novelties in Graphics and 45th International Congress IFKT, Ljubljana, Slovenia, 27-29 May 2010. SIMONČIČ, Barbara (ur.), et al. Symposium proceedings. Ljubljana: Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Textiles, Graphic Arts and Design, 2010, str. 1065-1072, ilustr. [COBISS.SI-ID 2406512]
ŠTEMBERGER, Marjanca, JENKO, Marija. Transformacija slik v tkanino in oblačilo = Image transformation into fabric and clothing. V: 44. simpozij o novostih v tekstilstvu, Ljubljana, 6. junij 2013. SIMONČIČ, Barbara (ur.), FORTE-TAVČER, Petra (ur.). Trajnostni razvoj v tekstilstvu : zbornik izvlečkov. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, 2013, str. 45. [COBISS.SI-ID 3017072]
SADAR, Almira (avtor, urednik), FAJT, Elena, KOŠAK, Karin, JENKO, Marija, PERŠUH, Nataša, KOČEVAR, Tanja Nuša, SEŠLAR-ZALOŽNIK, Vera. Booknjiga. V Ljubljani: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, 2010. [231] str., ilustr. ISBN 978-961-6045-78-0. [COBISS.SI-ID 250987520]
FAJT, Elena (avtor, urednik), PERŠUH, Nataša, SADAR, Almira, SEŠLAR-ZALOŽNIK, Vera, KOŠAK, Karin, GODLER, Marjeta, KOČEVAR, Tanja Nuša, JENKO, Marija, JELINIČ, Ana, KRANVOGEL, Klementina, MAGISTER, Katja. Več svetlobe! = More light! : [tekstilna monografija]. V Ljubljani: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, 2011. 167 str., ilustr. ISBN 978-961-6045-91-9. [COBISS.SI-ID 255934208]

Alenka Pavko Čuden
RANT, Darja, PAVKO-ČUDEN, Alenka. Zložljive levo-leve pletene strukture z oksetičnim potencialom = Foldable links-links knitted structures with auxetic potential. Tekstilec, ISSN 0351-3386, 2013, letn. 56, št. 3, str. 190-197, ilustr. [COBISS.SI-ID 2912112]
PAVKO-ČUDEN, Alenka, POTOČIĆ MATKOVIĆ, Vesna Marija. Knitting technology and design. V: 9th Autex Conference, May 26-28, 2009, Izmir, Turkey. Proceedings of the 9th Autex Conference. Izmir: Ege University, Engineering Faculty, Department of Textile Engineering, 2009, str. 1206-1211. [COBISS.SI-ID 2244208]
PAVKO-ČUDEN, Alenka. The future is paved by innovation: unconventional knitted structures. V: International Symposium in Knitting and Apparel, 21 – 22 June, Iaşi, Romania. Textile of the future : ISKA 2013 : book of abstracts. Iaşi: Performantica, 2013, str. 13. [COBISS.SI-ID 2890608]
RANT, Darja, PAVKO-ČUDEN, Alenka. Design of multifunctional weft knitted structures with auxetic potential. V: 17th Techtextil symposium [and] 7th Avantex symposium, Frankfurt, Germany, June 11 to 13, 2013. Innovations for life : [proceedings]. Frankfurt am Main: Messe Frankfurt Exhibition, 2013, 27 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2906992]

T-P-16 TEORIJA OBLIKOVANJA KOSTUMOV+

Almira Sadar (nosilec)
SADAR, Almira. Fashion and sustainable development. V: SIMONČIČ, Barbara (ur.), HLADNIK, Aleš (ur.), PAVKO-ČUDEN, Alenka (ur.), AHTIK, Jure (ur.), LUŠTEK PRESKAR, Barbara (ur.), DEMŠAR, Andrej (ur.), URBAS, Raša (ur.). 41st International Symposium on Novelties in Textiles and 5th International Symposium on Novelties in Graphics and 45th International Congress IFKT, Ljubljana, Slovenia, 27-29 May 2010. Symposium proceedings. Ljubljana: Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Textiles, Graphic Arts and Design, 2010, str. 143-146, ilustr. [COBISS.SI-ID 2392432]
SADAR, Almira, FAJT, Elena, KOŠAK, Karin, JENKO, Marija, PERŠUH, Nataša, KOČEVAR, Tanja Nuša, SEŠLAR-ZALOŽNIK, Vera. Booknjiga. V Ljubljani: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, 2010. [231] str., ilustr. ISBN 978-961-6045-78-0. [COBISS.SI-ID 250987520]
FAJT, Elena (avtor, urednik), PERŠUH, Nataša, SADAR, Almira, SEŠLAR-ZALOŽNIK, Vera, KOŠAK, Karin, GODLER, Marjeta, KOČEVAR, Tanja Nuša, JENKO, Marija, JELINIČ, Ana, KRANVOGEL, Klementina, MAGISTER, Katja. Več svetlobe! = More light! : [tekstilna monografija]. V Ljubljani: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, 2011. 167 str., ilustr. ISBN 978-961-6045-91-9. [COBISS.SI-ID 255934208]
SADAR, Almira. O modi. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, 2009. 116 str. ISBN 978-961-6045-76-6. [COBISS.SI-ID 247472384]

Karin Košak
Več kot 60 izvedenih gledaliških, opernih in filmskih kostumografij oz. scenografij v Avstriji, Švici, Italiji in Sloveniji
KOŠAK, K.. Razvoj oblikovanja. Ljubljana: Naravoslovno-tehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, 2009. 116 str. ISBN 978-961-6045-76-6. [COBISS.SI-ID 247472384] / Univerzitetni učbenik z recenzijo
KOŠAK, Karin. Solving problems in contemporary design. V: 41st International Symposium on Novelties in Textiles and 5th in International Symposium on Novelties in Graphics and 45th International Congress IFKT, Ljubljana, Slovenia, 27-29 May 2010. SIMONČIČ, Barbara (ur.), et al. Symposium proceedings. Ljubljana: Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Textiles, Graphic Arts and Design, 2010, str. 486-490, ilustr. [COBISS.SI-ID 2378096] / Objavljeni strokovni prispevek na konferenci
KOŠAK ORLAČ, K.: Bühnenbilder und Kostüme, Theater Akzent/ Wiener Festwochen/ Dunaj, Avstrija, 1999; katalog [COBISS.SI-ID 624752] / Razstava in katalog
KOŠAK, Karin (urednik). Forbbiden love. Here. Now. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, 2009. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-6045-68-1. [COBISS.SI-ID 245939200] / Kostumografska delavnica v Bratislavi na Slovaškem (mentor)

Elena Fajt
Več kot 40 kostumografij za gledališke in plesne predstave doma in v tujini ter celovečerne in kratke filme
JENKO, Marija, FAJT, Elena, GORENŠEK Marija. Fine polyamide knitwear. V: 41st International Symposium on Novelties in Textiles and 5th International Symposium on Novelties in Graphics and 45th International Congress IFKT, Ljubljana, Slovenia, 27-29 May 2010. SIMONČIČ, Barbara (ur.), et al. Symposium proceedings. Ljubljana: Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Textiles, Graphic Arts and Design, 2010, str. 1065 – 1072, ilustr. [COBISS.SI-ID 2406512]
GORJANC, Marija, JENKO, Marija, FAJT, Elena. Oblikovanje potovalnih tekstilnih dodatkov “Potujoči Jaz (Portable I)”. V: 43. simpozij o novostih v tekstilstvu, Tekstilna obzorja, Ljubljana, 7. junij 2012. SIMONČIČ, Barbara (ur.), GORJANC, Marija (ur.). Tekstilna obzorja : zbornik izvlečkov. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, 2012, str. 25. [COBISS.SI-ID 2743664]
FAJT, Elena. Would you wear hair?. V: 41st International Symposium on Novelties in Textiles, 5th International Symposium on Novelties in Graphics, 45th International Congres IFKT, Ljubljana, 27-29 May 2010. SIMONČIČ, Barbara (ur.), et al. Book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Textiles, Graphic Arts and Design, 2010, str. 93. [COBISS.SI-ID 3067760]

Vsebine izbirnih splošnih in področnih predmetov

I-S-1 OKOLJSKI VIDIKI V TEKSTILSTVU IN GRAFIKI+

Petra Forte Tavčer (nosilec)
ŽURGA, Zala, FORTE-TAVČER, Petra. Apparel purchasing with consideration of eco-labels among Slovenian consumers. Fibres & textiles in Eastern Europe, ISSN 1230-3666, 2014, vol. 22, no. 5 (107), str. 20-27, ilustr. http://www.fibtex.lodz.pl/article1334.html. [COBISS.SI-ID 3050096]
ŽURGA, Zala, FORTE-TAVČER, Petra. Zbiranje popotrošniških tekstilnih odpadkov v zbirnih centrih po Sloveniji = Collection of post-consumer textile waste in assembly centres across Slovenia. Tekstilec, ISSN 0351-3386, 2014, vol. 57, no. 1, str. 43-61,
PREŠA, Polonca, FORTE-TAVČER, Petra. Low water and energy saving process for cotton pretreatment. Textile research journal, ISSN 0040-5175, 2009, vol. 79, no. 1, str. [76]-88, ilustr. [COBISS.SI-ID 2110320]
FORTE-TAVČER, Petra. Čiščenje odpadne tehnološke vode pri tiskanju s pigmenti = Treatment of waste water at pigment printing. Tekstilec, ISSN 0351-3386, 2003, vol. 46, no. 5/6, str. 120-126. [COBISS.SI-ID 1236592]
ŽURGA, Zala, FORTE-TAVČER, Petra. Zeleno potrošništvo in upoštevanje ekoloških oznak pri nakupu tekstilij = Green consumerism, recognition and consideration of eco labels at textile purchase. Tekstilec, ISSN 0351-3386, 2013, letn. 56, št. 2, str. 100-110, ilustr. [COBISS.SI-ID 2882672]

Maja Klančnik
KLANČNIK, Maja. Kinetics of hydrolysis of halogeno-s-triazine reactive dyes as a function of temperature. Chemical and biochemical engineering quarterly, ISSN 0352-9568, 2008, vol. 22, no. 1, str. 81-88. [COBISS.SI-ID 2011504]
KLANČNIK, Maja. Dyeability of new polyesters. Coloration technology, ISSN 1472-3581, 2006, vol. 122, no. 6, str. 334-337. [COBISS.SI-ID 1746800]
TABOR, Tanja, KLANČNIK, Maja. Adsorption of printing ink from wastewater. V: 7th Symposium of Information and Graphic Arts Technology, Ljubljana, 5-6 June 2014. URBAS, Raša (ur.). Proceedings. V Ljubljani: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, 2014, str. 235-240. [COBISS.SI-ID 3065968]
KLANČNIK, Maja, ŽUVELA, Tanja. Treatment of wastewater containing flexographic printing ink by activated carbon and orange peels. V: 41st International Symposium on Novelties in Textiles and 5th International Symposium on Novelties in Graphics and 45th International Congress IFKT, Ljubljana, Slovenia, 27-29 May 2010. SIMONČIČ, Barbara (ur.), et al. Symposium proceedings. Ljubljana: Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Textiles, Graphic Arts and Design, 2010, str. 846-850, ilustr. [COBISS.SI-ID 2386800]
KLANČNIK, Maja, URBANC, Meta. Adsorption treatment of printing ink wastewater. V: BOLANČA, Zdenka (ur.). 13th International conference on printing, design and graphic communications : Blaž Baromić 09 : September 30th – October 2nd, 2009 : proceedings. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Graphic Arts, Croatia [etc.], 2009, str. 79-82. [COBISS.SI-ID 2271600]

I-S-2 KAKOVOST – IZBRANA POGLAVJA+

Andrej Demšar
KAVKLER, Katja, DEMŠAR, Andrej. Application of FTIR and Raman spectroscopy to qualitative analysis of structural changes in cellulosic fibres = Uporaba FTIR in ramanske spektroskopije pri kvalitativni analizi strukturnih sprememb celuloznih vlaken. Tekstilec, ISSN 0351-3386, 2012, letn. 55, št. 1, str. 19-44, ilustr. [COBISS.SI-ID 2727792]
DEMŠAR, Andrej, ŽNIDARČIČ, Dragan, GREGOR-SVETEC, Diana. Impact of UV radiation on the physical properties of polypropylene floating row covers. African journal of biotechnology, ISSN 1684-5315, 2011, vol. 10, no. 41, str. 7998-8006. [COBISS.SI-ID 6760057]
KAVKLER, Katja, GUNDE-CIMERMAN, Nina, ZALAR, Polona, DEMŠAR, Andrej. FTIR spectroscopy of biodegraded historical textiles. Polymer degradation and stability, ISSN 0141-3910, 2011, vol. 96, no. 4, str. 574-580, [COBISS.SI-ID 512456491]
MOŽINA, Klementina, ČERNIČ, Marjeta, DEMŠAR, Andrej. Non-destructive methods for chemical, optical, colorimetric and typographic characterisation of a reprint. Journal of cultural heritage, ISSN 1296-2074, 2007, [No.] 8, str. 339-349. [COBISS.SI-ID 1974640]
DEMŠAR, Andrej, BUKOŠEK, Vili, KLJUN, Alenka. Dynamic mechanical analysis of nylon 66 cord yarns. Fibres & textiles in Eastern Europe, ISSN 1230-3666, 2010, vol. 18, no. 4 (81), str. 29-34, ilustr. [COBISS.SI-ID 2426480]

I-S-3 PREISKAVE STRUKTURE IN LASTNOSTI TEKSTILNIH IN GRAFIČNIH MATERIALOV – IZBRANA POGLAVJA+

Andrej Demšar (nosilec)
DEMŠAR, Andrej, MOŽINA, Klemen. Mehanske tekstilne preiskave : vaje. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, 2009. XII, 56 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2295408]
KAVKLER, Katja, DEMŠAR, Andrej. Application of FTIR and Raman spectroscopy to qualitative analysis of structural changes in cellulosic fibres = Uporaba FTIR in ramanske spektroskopije pri kvalitativni analizi strukturnih sprememb celuloznih vlaken. Tekstilec, ISSN 0351-3386, 2012, letn. 55, št. 1, str. 19-44, ilustr. [COBISS.SI-ID 2727792]
DEMŠAR, Andrej, ŽNIDARČIČ, Dragan, GREGOR-SVETEC, Diana. Impact of UV radiation on the physical properties of polypropylene floating row covers. African journal of biotechnology, ISSN 1684-5315, 2011, vol. 10, no. 41, str. 7998-8006. [COBISS.SI-ID 6760057]
DEMŠAR, Andrej, BUKOŠEK, Vili, KLJUN, Alenka. Dynamic mechanical analysis of nylon 66 cord yarns. Fibres & textiles in Eastern Europe, ISSN 1230-3666, 2010, vol. 18, no. 4 (81), str. 29-34, ilustr. [COBISS.SI-ID 2426480]
MOŽINA, Klementina, ČERNIČ, Marjeta, DEMŠAR, Andrej. Non-destructive methods for chemical, optical, colorimetric and typographic characterisation of a reprint. Journal of cultural heritage, ISSN 1296-2074, 2007, [No.] 8, str. 339-349. [COBISS.SI-ID 1974640]

Diana Gregor Svetec
KÖNIG, Silva, GREGOR-SVETEC, Diana, HLADNIK, Aleš, MUCK, Tadeja. Assesing the lightfastness of prints by image chrominance histogram quantification. Journal of imaging science and technology, ISSN 1062-3701, Nov./Dec. 2012, vol. 56, no. 6, str. 060507/1-060507/7, ilustr. [COBISS.SI-ID 2873712]
KÖNIG, Silva, KLANJŠEK GUNDE, Marta, SZENTGYÖRGYVÖLGYI, Rozália, GREGOR-SVETEC, Diana. FT-IR and UV/VIS analysis of classic and recycled papers. Papiripar, ISSN 0031-1448, 2012, letn. 56, št. 4, str. 7-13, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2849648]
STANIĆ, Maja, LOZO, Branka, GREGOR-SVETEC, Diana. Colorimetric properties and stability of 3D prints. Rapid prototyping journal, ISSN 1355-2546, 2012, vol. 18, iss. 2, str. 120-128. [COBISS.SI-ID 2688112]
GREGOR-SVETEC, Diana, SFILIGOJ-SMOLE, Majda. Homogenity of poly(propylene) and poly(ethylene terephthalate) fibers. Textile research journal, ISSN 0040-5175, 2010, vol. 80, no. 15, str. 1569-1580, ilustr., doi: 10.1177/0040517510363190. [COBISS.SI-ID 2351728]
SFILIGOJ-SMOLE, Majda, GREGOR-SVETEC, Diana. Microvoid system in fibres. Acta chimica slovenica, ISSN 1318-0207. [Tiskana izd.], dec. 2002, 49, 4, str. 773-782. [COBISS.SI-ID 7604758]

I-S-4 RECIKLIRANJE POLIMERNIH MATERIALOV+

Diana Gregor Svetec (nosilec)
TIŠLER KORLJAN, Barbara, GREGOR-SVETEC, Diana. Properties and printability of compression moulded recycled polyethylene. Materials & design, ISSN 0264-1275. [Print ed.], Mar. 2014, vol. 55, str. 583-590, ilustr. [COBISS.SI-ID 2925680]
JOHANSSON, Caisa, BRAS, Julien, MONDRAGON, Inaki, NECHITA, Petronela, PLACKETT, David, ŠIMON, Peter, GREGOR-SVETEC, Diana, VIRTANEN, Sanna, GIACINTI BASCHETTI, Marco, BREEN, Chris, CLEGG, Francis, AUCEJO, Susana. Renewable fibers and bio-based materials for packaging applications – a review of recent developments. Bioresources, ISSN 1930-2126, 2012, vol. 7, no. 2, str. 2506-2552. [COBISS.SI-ID 2708336]
GREGOR-SVETEC, Diana, TIŠLER KORLJAN, Barbara, LESKOVŠEK, Mirjam, SLUGA, Franci. Monofilaments produced by blending virgin with recycled polypropylene = Ham ve geri dönüşüm polipropilen polimerlerinin karişimindan elde edilen monofilamentler. Tekstil ve konfeksiyon dergisi, ISSN 1300-3356, 2009, vol. 19, no. 3, str. 181-188. [COBISS.SI-ID 2250096]
GREGOR-SVETEC, Diana, UDIR, Nina, MUCK, Tadeja. Utjecaj dodavanja master batcha na mehanička svojstva reciklirane poliolefinske plastike i kvalitetu otiska = [The influence of the addition of master batch on the tensile properties andprint quality of recycled polyolefin plates]. V: Znanstveno stručni simpozij Tiskarstvo 09, od 19. do 21. veljače 2009, Stubičke Toplice. ŽILJAK, Vilko (ur.). Tiskarstvo 09. [Zagerb]: Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, 2009. [COBISS.SI-ID 2171760]
GREGOR-SVETEC, Diana. High modulus polypropylene fibers. 2, Influence of fiber preparation upon structure and morphology. Journal of applied polymer science, ISSN 0021-8995, 2006, vol. 100, no. 2, str. 1067-1082. [COBISS.SI-ID 1627504]

I-S-5 PLAZEMSKA TEHNOLOGIJA V TEKSTILSTVU IN GRAFIKI+

Marija Gorjanc (nosilec)
GORJANC, Marija, JAZBEC, Katja, ŠALA, Martin, ZAPLOTNIK, Rok, VESEL, Alenka, MOZETIČ, Miran. Creating cellulose fibres with excellent UV protective properties using moist CF4 plasma and ZnO nanoparticles. Cellulose, ISSN 0969-0239, 2014, vol. 21, iss. 4, str. 3007-3021. [COBISS.SI-ID 3006576]
GORJANC, Marija, JAZBEC, Katja, ZAPLOTNIK, Rok. Tailoring surface morphology of cotton fibers using mild tetrafluoromethane plasma treatment. The journal of The Textile Institute, ISSN 0040-5000, 2014, vol. 105, issue 11, str. 1178-1185 [COBISS.SI-ID 27430695]
GORENŠEK, Marija, GORJANC, Marija, BUKOŠEK, Vili, KOVAČ, Janez, JOVANČIĆ, P., MIHAILOVIĆ, Darka. Functionalization of PET fabrics by corona and nano silver. Textile research journal, ISSN 0040-5175, 2010, vol. 80, no. 3, str. 253-262. [COBISS.SI-ID 2308976]

Miran Mozetič
PERŠIN, Zdenka, MAVER, Uroš, PIVEC, Tanja, MAVER, Tina, VESEL, Alenka, MOZETIČ, Miran, STANA-KLEINSCHEK, Karin. Novel cellulose based materials for safe and efficient wound treatment. Carbohydrate polymers, ISSN 0144-8617. [Print ed.], jan. 2014, vol. 100, str. 55-64 [COBISS.SI-ID 16864278]
KREGAR, Zlatko, ZAPLOTNIK, Rok, MOZETIČ, Miran, MILOŠEVIĆ, Slobodan. Comparison of spatial distributions of atomic oxygen and hydrogen in ICP by means of catalytic probes and actinometry. Vacuum, ISSN 0042-207X. [Print ed.], 2014, vol. 109, str. 8-14 [COBISS.SI-ID 27890983]
KREGAR, Zlatko, BIŠĆAN, Marijan, MILOŠEVIĆ, Slobodan, MOZETIČ, Miran, VESEL, Alenka. Interaction of argon, hydrogen and oxygen plasma early afterglow with polyvinyl chloride (PVC) materials. Plasma processes and polymers, ISSN 1612-8850, 2012, vol. 9, no. 10, str. 1020-1027 [COBISS.SI-ID 26186279]

I-S-6 TISK ELEKTRONIKE+

Tadeja Muck (nosilec)
KAVČIČ, Urška, PIVAR, Matej, ĐOKIĆ, Miloje, GREGOR-SVETEC, Diana, PAVLOVIČ, Leon, MUCK, Tadeja. UHF RFID tags with printed antennas on recycled papers and cardboards = UHF RIFD-značke z natisnjenimi antenami na recikliranem papirju on kartonu. Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949. [Tiskana izd.], 2014, vol. 48, no. 2, str. 261-267, [COBISS.SI-ID 2992752]
ĐOKIĆ, Miloje, RADONIĆ, Vasa, MLADENOVIČ, Vladan, PLETERŠEK, Anton, KAVČIČ, Urška, HLADNIK, Aleš, CRNOJEVIĆ-BENGIN, Vesna, MUCK, Tadeja. The influence of lamination and conductive printing inks on smart-card operability = Vpliv laminacije in prevodnih tiskarskih barv na delovanje pametnih kartic. Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949. [Tiskana izd.], 2014, vol. 48, no. 4, str. 497-504, [COBISS.SI-ID 3044464]
MRAOVIĆ, Matija, MUCK, Tadeja, PIVAR, Matej, TRONTELJ, Janez, PLETERŠEK, Anton. Humidity sensors printed on recycled paper and cardboard. Sensors, ISSN 1424-8220, Aug. 2014, vol. 14, no. 8, str. 13628-13643, [COBISS.SI-ID 10694484]
KAVČIČ, Urška, PAVLOVIČ, Leon, PIVAR, Matej, ĐOKIĆ, Miloje, BATAGELJ, Boštjan, MUCK, Tadeja. Printed electronics on recycled paper and cardboards = Tiskana elektronika na recikliranem papirju in kartonu. Informacije MIDEM, ISSN 0352-9045, 2013, vol. 43, no. 1, str. 50-57, [COBISS.SI-ID 2869872]
KAVČIČ, Urška, MAČEK, Marijan, MUCK, Tadeja, KLANJŠEK GUNDE, Marta. Readability and modulated signal strength of two different ultra-high frequency radio frequency identification tags on different packaging. Packaging technology & science, ISSN 0894-3214, 2012, vol. 25, iss. 7, str. 373-384, [COBISS.SI-ID 4847386]

I-S-7 BARVILA IN PIGMENTI V TEKSTILSTVU IN GRAFIKI+

Sabina Bračko (nosilec)
BLAZNIK, Barbara, MOŽINA, Klementina, BRAČKO, Sabina. Stability of ink-jet prints under influence of light. Nordic Pulp and Paper Research Journal, ISSN 0283-2631, 2013, vol. 28, no. 1, str. 111-118. [COBISS.SI-ID 2864752]
BLAZNIK, Barbara, BRAČKO, Sabina. Vpliv optičnih belilnih sredstev v papirju na svetlobno obstojnost črnih odtisov = Influence of optical brightening agents in paper on light fastness of black prints. Papir, ISSN 0350-6614, 2012, letn. 41, št. 8, str. 26-29. [COBISS.SI-ID 2823536]
BRAČKO, Sabina, RIJAVEC, Tatjana, BIZJAK, Grega, GORENŠEK, Marija. Impregnation dyeing of cotton/polyester spun yarn mixture with photoluminescent pigments = Pamuk/poliester iplik karißiminin parlayan pigmentler ile emdirme yöntemine göre boyanmasi. Tekstil ve konfeksiyon dergisi, ISSN 1300-3356, 2011, vol. 21, no. 1, str. 58-64. [COBISS.SI-ID 2542192]
BRAČKO, Sabina, ŠOLAR, Alenka, FORTE-TAVČER, Petra, SIMONČIČ, Barbara. Colour constancy of vat prints on cotton fabrics. Coloration technology, ISSN 1472-3581, 2009, vol. 125, no. 4, str. 222-227. [COBISS.SI-ID 2243440]

Mateja Kert
KERT, Mateja, JAZBEC, Katja, ČERNE, Lidija, JERMAN, Ivan, GORJANC, Marija. The influence of nano-ZnO application methods on UV protective properties of cotton. Acta chimica slovenica, ISSN 1318-0207. [Tiskana izd.], 2014, vol. 61, no. 3, str. 587-594. [COBISS.SI-ID 3046512]
GORJANC, Marija, JAZBEC, Katja, MOZETIČ, Miran, KERT, Mateja. UV protective properties of cotton fabric treated with plasma, UV absorber and reactive dye. Fibers and polymers, ISSN 1229-9197, 2014, vol. 15, no. 10, str. 2095-2104. [COBISS.SI-ID 3066992]
ZDOVC, Kristina, GORJANC, Marija, KERT, Mateja. Vpliv dodatka tenzida na adsorpcijo C. I. Acid Red 14 na poliamidno 6 snutkovno pletivo = Influence of surfactant addition on adsorption of C. I. Acid Red 14 on polyamide 6 knitwear. Tekstilec, ISSN 0351-3386, 2013, letn. 56, št. 4, str. 312-322, ilustr. [COBISS.SI-ID 2966640]

I-S-8 MIKROKAPSULIRANJE+

Bojana Boh Podgornik (nosilec)
BOH, Bojana, ŠUMIGA, Boštjan. In situ polymerisation microcapsules. Bioencapsulation innovations, Mar. 2013, str. 4-6. [COBISS.SI-ID 1532764]
GOLJA, Barbara, BOH, Bojana, ŠUMIGA, Boštjan, FORTE-TAVČER, Petra. Printing of antimicrobial microcapsules on textiles. Coloration technology, ISSN 1472-3581, 2012, vol. 128, no. 2, str. 95-102. [COBISS.SI-ID 2689392]
BOH, Bojana, KNEZ, Emil. Microencapsulation of essential oils and phase change materials for applications in textile products. Indian Journal of Fibre and Textile Research, ISSN 0971-0426, 2006, vol. 31, no. 1, str. 72-82. [COBISS.SI-ID 1261660]
BOH, Bojana, KNEZ, Emil, STAREŠINIČ, Marica. Microencapsulation of higher hydrocarbon phase change materials by in situ polymerization. Journal of microencapsulation, ISSN 0265-2048, 2005, vol. 22, str. 715-735. [COBISS.SI-ID 1259612]
BOH, Bojana, KNEZ, Emil, STAREŠINIČ, Marica. Microcapsules in textile industry. V: ARSHADY, Reza (ur.), BOH, Bojana (ur.). Microcapsule patents and products, (The MML series, Vol. 6), (Citus reference series). London: Citus, 2003, str. 235-269. [COBISS.SI-ID 1222236]

I-S-9 BARVNA METRIKA – IZBRANA POGLAVJA+

Sabina Bračko (nosilec)
MOŽINA, Klementina, MOŽINA, Klemen, BRAČKO, Sabina. Non-invasive methods for characterisation of printed cultural heritage. Journal of cultural heritage, ISSN 1296-2074, 2013, vol. 14, [No.] 1, str. 8-15, ilustr., doi:10.1016/j.culher.2012.02.012. [COBISS.SI-ID 2719600]
STAREŠINIČ, Marica, SIMONČIČ, Barbara, BRAČKO, Sabina. Using a digital camera to identify colors in urban environments. Journal of imaging science and technology, ISSN 1062-3701, 2011, vol. 55, no. 6, str. 060201/1-060201/4. [COBISS.SI-ID 2684272]
MOŽINA, Klementina, URBANC, Tanja, RAT, Blaž, BRAČKO, Sabina. Influence of light on typographic and colorimetric properties of ink jet prints. Journal of imaging science and technology, ISSN 1062-3701, Nov./Dec. 2010, vol. 54, no. 6, str. 060403/1-060403/8, ilustr. [COBISS.SI-ID 2510192]
BRAČKO, Sabina, ŠOLAR, Alenka, FORTE-TAVČER, Petra, SIMONČIČ, Barbara. Colour constancy of vat prints on cotton fabrics. Coloration technology, ISSN 1472-3581, 2009, vol. 125, no. 4, str. 222-227. [COBISS.SI-ID 2243440]

Marija Gorjanc
ZAKRAJŠEK, Špela, ŠTULAR, Danaja, VASIČ STEPANČIČ, Špela, TOMŠIČ, Brigita, GORJANC, Marija, SIMONČIČ, Barbara, FORTE-TAVČER, Petra. Vizualne in funkcionalne lastnosti digitalno natisnjenih in apretiranih anaglifnih slik na bombažni tkanini = Visual and functional properties of digital printed and finished anaglyph pictures on cotton fabric. Tekstilec, ISSN 0351-3386, 2014, vol. 57, no. 1, str. 32-42, ilustr. [COBISS.SI-ID 2990960]
ZDOVC, Kristina, GORJANC, Marija, KERT, Mateja. Vpliv dodatka tenzida na adsorpcijo C. I. Acid Red 14 na poliamidno 6 snutkovno pletivo = Influence of surfactant addition on adsorption of C. I. Acid Red 14 on polyamide 6 knitwear. Tekstilec, ISSN 0351-3386, 2013, letn. 56, št. 4, str. 312-322, ilustr. [COBISS.SI-ID 2966640]
GORJANC, Marija, KOVAČ, Franci, GORENŠEK, Marija. The influence of vat dyeing on the adsorption of synthesized colloidal silver onto cotton fabrics. Textile research journal, ISSN 0040-5175, 2012, vol. 82, no. 1, str. 62-69 [COBISS.SI-ID 2680432]

I-S-10 SODOBNE ANALITSKE TEHNIKE V GRAFIČNI IN TEKSTILNI TEHNOLOGIJI+

Franci Kovač (nosilec)
KOVAČ, Franci, PLESNIČAR, Božo. The substituent effect on the thermal decomposition of acetal hydrotrioxides. Polar and radical decomposition paths. Journal of the American Chemical Society, ISSN 0002-7863, 1979, vol. 101, str. 2677-2681. [COBISS.SI-ID 19582725]
PLESNIČAR, Božo, CERKOVNIK, Janez, KOLLER, Jože, KOVAČ, Franci. Chemistry of hydrotrioxides. Preparation, characterization, and reactivity of dimethyphenylsilyl hydrotrioxides. Hydrogen trioxide (HOOOH), a reactive intermediate in their thermal decomposition. Journal of the American Chemical Society, ISSN 0002-7863, 1991, vol. 113, no. 13, str. 4946-4953. [COBISS.SI-ID 19565573]
KOVAČ, Franci. The formation of peroxides from vinyl ethers in the presence of silica-gel. Tetrahedron letters. [Print ed.], ISSN 0040-4039, 2001, vol. 42, str. 5313-5314. [COBISS.SI-ID 24242949]
ĆAVAR, Sanja, KOVAČ, Franci, MAKSIMOVIĆ, Milka. Synthesis and antioxidant activity of selected 4-methylcoumarins. Food chemistry, ISSN 0308-81462009, vol. 117, no. 1, str. 135-142. [COBISS.SI-ID 30625541]
KLEMENČIČ, Danijela, TOMŠIČ, Brigita, KOVAČ, Franci, ŽERJAV, Metka, SIMONČIČ, Andrej, SIMONČIČ, Barbara. Preparation of novel fibre-silica-Ag composites: the influence of fibre structure on sorption capacity and antimicrobial activity. Journal of Materials Science, ISSN 0022-2461, 2014, vol. 49, iss. 10, str. 3785-3794. [COBISS.SI-ID 2977392]

I-S-11 UPORABA RAČUNALNIŠKIH – NUMERIČNIH METOD V TEKSTILNIH IN GRAFIČNIH RAZISKAVAH+

Alojz Suhadolnik (nosilec)
SUHADOLNIK, Alojz. Superlinear bracketing method for solving nonlinear equations. Applied mathematics and computation, ISSN 0096-3003. [Print ed.], 2013, vol. 219, iss. 14, str. 7369-7376, ilustr., doi: 10.1016/j.amc.2012.12.064. [COBISS.SI-ID 12740379]
SUHADOLNIK, Alojz. Combined bracketing methods for solving nonlinear equations. Applied Mathematics Letters, ISSN 0893-9659. [Print ed.], 2012, vol. 25, iss. 11, str. 1755-1760, ilustr., doi: 10.1016/j.aml.2012.02.006. [COBISS.SI-ID 12395547]
SUHADOLNIK, Alojz, PETRIŠIČ, Jože, KOSEL, Franc. Digital curve length calculation by using B-spline. Journal of mathematical imaging and vision, ISSN 0924-9907, 2010, vol. 38, no. 2, str. 132-138, doi: 10.1007/s10851-010-0208-4. [COBISS.SI-ID 11478811]
SUHADOLNIK, Alojz, PETRIŠIČ, Jože, KOSEL, Franc. Numerical calculation of digital curve length by using anchored discrete convolution. Image and vision computing, ISSN 0262-8856. [Print ed.], 2008, letn. 26, št. 7, str. 990-999. [COBISS.SI-ID 10483995]
HLADNIK, Aleš, SUHADOLNIK, Alojz. Development of a non-contact method for characterization of paper surface. V: 11th International conference on printing, design and graphic communications, Blaž Baromić, Zadar, Croatia, September 26th – 29th, 2007. BOLANČA, Zdenka (ur.). Proceedings. Zagreb: Faculty of Graphic Arts, University of Zagreb; Senj: Ogranak Matice hrvatske Senj; Ljubljana: Pulp and paper Institute, 2007, str. 57-62, [COBISS.SI-ID 1922416]

Aleš Hladnik
JAVORŠEK, Dejana, JERMAN, Tim, RAT, Blaž, HLADNIK, Aleš. Assessing the performance of a spectral reflectance estimation method based on a diffraction grating and a spectroradiometer. Coloration technology, ISSN 1472-3581, 2014, vol. 130, no. 4, str. 288-295, [COBISS.SI-ID 3042672]
MODRIĆ, Damir, PETRIC MARETIĆ, Katja, HLADNIK, Aleš. Modeling spatial reflection from an uncoated printing paper using Monte Carlo simulation. Nordic Pulp and Paper Research Journal, ISSN 0283-2631, 2012, vol. 27, no. 5, str. 968-975, [COBISS.SI-ID 2887792]
HLADNIK, Aleš, MUCK, Tadeja, STANIĆ, Maja, ČERNIČ, Marjeta. Fast Fourier transform in papermaking and printing: two application examples. Acta polytechnica Hungarica, ISSN 1785-8860, 2012, vol. 9, no. 5, str. 155-166, [COBISS.SI-ID 2826608]
ZUPIN, Živa, HLADNIK, Aleš, DIMITROVSKI, Krste. Prediction of one-layer woven fabrics air permeability using porosity parameters. Textile research journal, ISSN 0040-5175, 2012, vol. 82, no. 2, str. 117-128, [COBISS.SI-ID 2649200]
HLADNIK, Aleš, LAZAR, Mihael. Paper and board surface roughness characterization using laser profilometry and gray level cooccurrence matrix. Nordic Pulp and Paper Research Journal, ISSN 0283-2631, 2011, vol. 26, no. 1, str. 99-105, [COBISS.SI-ID 2548336]

I-S-12 FOTOGRAFIJA KOT SPOROČILNI IN KOMUNIKACIJSKI MEDIJ+

Marica Starešinič (nosilec)
STAREŠINIČ, Marica, SIMONČIČ, Barbara, BRAČKO, Sabina. Using a digital camera to identify colors in urban environments. Journal of imaging science and technology, ISSN 1062-3701, 2011, vol. 55, no. 6, str. 060201/1-060201/4, ilustr., doi: 10.2352/J.ImagingSci.Technol. 2011.55.6.060201. [COBISS.SI-ID 2684272]
STAREŠINIČ, Marica, MUCK, Tadeja, STANIĆ, Maja, KLANJŠEK GUNDE, Marta. Development of image analysis procedures for evaluation of printed electronics quality = Razvoj metod slikovne analize za oceno tiskovne prehodnosti tiskane elektronike. Informacije MIDEM, ISSN 0352-9045, mar. 2011, letn. 41, št. 1, str. 12-17. [COBISS.SI-ID 2585712]
OPAKA, Uroš, JAVORŠEK, Andrej, STAREŠINIČ, Marica, JAVORŠEK, Dejana. Analiza kakovosti barvnega profila za digitalno kamero Nikon D50 = Analysis of colour profile quality for digital camera Nikon D50. Tekstilec, ISSN 0351-3386, 2013, letn. 56, št. 2, str. 123-128, ilustr. [COBISS.SI-ID 2905712]
STAREŠINIČ, Marica, AHTIK, Jure, SIMONČIČ, Barbara, BRAČKO, Sabina. Določanje barve objektov v urbanem okolju s spektroradiometrom = Determination of object colours in urban environments using spectroradiometry. Tekstilec, ISSN 0351-3386, 2012, letn. 55, št. 2, str. 87-91, ilustr. [COBISS.SI-ID 2738800]
GODLER, Marjeta, STAREŠINIČ, Marica. Space illusions dance : [razstava] : Galéria Umelka, Slovak Union of Visual Arts, 5th – 24th August, 2014, Bratislava, Slovakia. 2014. [COBISS.SI-ID 3049072] / Mednarodna razstava

Darko Slavec
150 samostojnih in 171 skupinskih likovnih in fotografskih razstav doma
in v tujini
SLAVEC, Darko. Likovna analiza slike Wilhelma Leibla Tri žene v cerkvi. SLUT, ISSN 2232-2213, dec. 2012, leto 5, št. 5, str. 5 – 64. [COBISS.SI-ID 2858634]
SLAVEC, Darko, Pogled v nebo, Slovenj Gradec, Koroška galerija likovnihumetnosti, monografija, 11 2011, 128 strani [COBISS.SI-ID 67556353]
SLAVEC, Darko (umetnik, fotograf, urednik). Darko Slavec : 20. oktober – 18. november 2005, cePoslovni center Mercator, Galerija Mercator. [S. l.: s. n., 2005]. [22] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 222817792]
PLAJH, Lara, SLAVEC, Darko, JEVŠNIK, Simona. Compositional principles in blue-printing models and their application to modern patterns. V: 12th World Textile Conference AUTEX 2012, 13th -15th June 2012, Zadar, Croatia. MIJOVIĆ, Budimir (ur.). Book of proceedings : innovative textile for high future demands. Zagreb: Faculty of Texdtile Technology, University of Zagreb, 2012, str. 1245-1252, ilustr. [COBISS.SI-ID 1024321376]

I-S-13 OBLIKOVANJE IN INOVACIJE+

Marija Jenko (nosilec)
JENKO, Marija, FAJT, Elena, GORENŠEK, Marija. Fine polyamide knitwear. V: 41st International Symposium on Novelties in Textiles and 5th International Symposium on Novelties in Graphics and 45th International Congress IFKT, Ljubljana, Slovenia, 27-29 May 2010. SIMONČIČ, Barbara (ur.), et al. Symposium proceedings. Ljubljana: Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Textiles, Graphic Arts and Design, 2010, str. 1065-1072, ilustr. [COBISS.SI-ID 2406512]
ŠTEMBERGER, Marjanca, JENKO, Marija. Transformacija slik v tkanino in oblačilo = Image transformation into fabric and clothing. V: 44. simpozij o novostih v tekstilstvu, Ljubljana, 6. junij 2013. SIMONČIČ, Barbara (ur.), FORTE-TAVČER, Petra (ur.). Trajnostni razvoj v tekstilstvu : zbornik izvlečkov. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, 2013, str. 45. [COBISS.SI-ID 3017072]
SADAR, Almira (avtor, urednik), FAJT, Elena, KOŠAK, Karin, JENKO, Marija, PERŠUH, Nataša, KOČEVAR, Tanja Nuša, SEŠLAR-ZALOŽNIK, Vera. Booknjiga. V Ljubljani: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, 2010. [231] str., ilustr. ISBN 978-961-6045-78-0. [COBISS.SI-ID 250987520]
FAJT, Elena (avtor, urednik), PERŠUH, Nataša, SADAR, Almira, SEŠLAR-ZALOŽNIK, Vera, KOŠAK, Karin, GODLER, Marjeta, KOČEVAR, Tanja Nuša, JENKO, Marija, JELINIČ, Ana, KRANVOGEL, Klementina, MAGISTER, Katja. Več svetlobe! = More light! : [tekstilna monografija]. V Ljubljani: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, 2011. 167 str., ilustr. ISBN 978-961-6045-91-9. [COBISS.SI-ID 255934208]
JENKO, Marija (umetnik), KOČEVAR, Tanja Nuša (umetnik). Ledena doba : [razstava] : Oblikovalska okuševalnica Eat & drink design : Gospodarsko razstavišče, Ljubljana, 18. 10. 2012. Ljubljana: Gospodrasko razstavišče, 2012. [COBISS.SI-ID 2859376]

Karin Košak
KOŠAK, Karin. Solving problems in contemporary design. V: 41st International Symposium on Novelties in Textiles and 5th in International Symposium on Novelties in Graphics and 45th International Congress IFKT, Ljubljana, Slovenia, 27-29 May 2010. SIMONČIČ, Barbara (ur.), et al. Symposium proceedings. Ljubljana: Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Textiles, Graphic Arts and Design, 2010, str. 486-490, ilustr. [COBISS.SI-ID 2378096] / Objavljeni strokovni prispevek na konferenci
KOŠAK, K.. Razvoj oblikovanja. Ljubljana: Naravoslovno-tehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, 2009. 116 str. ISBN 978-961-6045-76-6. [COBISS.SI-ID 247472384] / Univerzitetni učbenik z recenzijo
KOŠAK, Karin. Decorative city lighting and the new slovenian Light Pollution Law. V: ORGULAN, Andrej (ur.). Zbornik = Proceedings. Maribor: Slovensko društvo za razsvetljavo, 2008, str. 355-358, ilustr. [COBISS.SI-ID 2240368]
KOŠAK, Karin, SALČINOVIČ, Emina. Otroška delavnica eko obleka kot model sodelovanja univerze in osnovne šole = Children workshop eco-dress as a model of cooperation between university and primary school. V: 42. simpozij o novostih v tekstilstvu “Nove tehnologije – da ali ne?”, 6. simpozij o novostih v grafiki “Nove ideje!”, 2. junij 2011, Ljubljana. SIMONČIČ, Barbara (ur.), GREGORSVETEC, Diana (ur.), FORTE-TAVČER, Petra (ur.). Nove tehnologije – da ali ne?. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, 2011, str. 47. [COBISS.SI-ID 3053680]
SADAR, Almira (avtor, urednik), FAJT, Elena, KOŠAK, Karin, JENKO, Marija, PERŠUH, Nataša, KOČEVAR, Tanja Nuša, SEŠLAR-ZALOŽNIK, Vera. Booknjiga. V Ljubljani: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, 2010. [231] str., ilustr. ISBN 978-961-6045-78-0. [COBISS.SI-ID 250987520]

I-S-14 NAPREDNE TEHNOLOGIJE V KONFEKCIJI Z 2D/3D RAZVOJEM KROJEV+

Matejka Bizjak (nosilec)
BIZJAK, Matejka, DIMITROVSKI, Krste. Izrada i svojstva elastičnih tkanih međupodstava = Manufacture and properties of elastic woven interlinens = Herstellung und Eigenschaften elastischer gewebter Einlagen. Tekstil, ISSN 0492-5882, 2002, vol. 51, no. 4, str. 161-169, ilustr.
STANKOVIĆ, Snežana, BIZJAK, Matejka. Effect of yarn folding on comfort properties of hemp knitted fabrics. Clothing and textiles research journal, ISSN 1940-2473, 2014, vol. 32, no. 3, str. [202]-214.
NOVAKOVIĆ, Milada, BIZJAK, Matejka, STANKOVIĆ, Snežana. Dizajn i pletenina u funkciji optimalnog toplotnog komfora = Knitted fabrics design impact on optimal thermal comfort. Tekstilna industrija, ISSN 0040-2389, 2013, god. 60, br. 1, str. 30-36.
NOVAKOVIĆ, Milada, STANKOVIĆ, Snežana, BIZJAK, Matejka. Komfor odeće za sport i rekreaciju = Comfort in sports and leisure wear. V: 3. naučno stručni skup Preduzetništvo, inženjerstvo i menadžment, Zrenjanin, 8.12.2012. MIRKOV, Smiljana (ur.), MOLNAR, Robert (ur.). Zbornik radova. Zrenjanin: Visoka tehnička škola strukovnih studija, 2013, str. 267-273.
BIZJAK, Matejka, STANKOVIĆ, Snežana, JEVŠNIK, Simona. Influence of mechanical properties of hamp [i.e. hemp] based knitted fabrics on clothing comfort. V: 9th Autex Conference, May 26-28, 2009, Izmir, Turkey. Proceedings of the 9th Autex Conference. Izmir: Ege University, Engineering Faculty, Department of Textile Engineering, 2009, str. 1009-1017.

Simona Jevšnik
JEVŠNIK, Simona, STJEPANOVIĆ, Zoran, RUDOLF, Andreja, GRUJIĆ, Dragana, PILAR, Tanja. Assessing garments fit to woman’s body. ACC Journal. A, Natural sciences and technology, ISSN 1803-9782, 2014, vol. 20, št. 1, str. 28-37, ilustr. [COBISS.SI-ID 17889046]
PILAR, Tanja, STJEPANOVIĆ, Zoran, JEVŠNIK, Simona. Ocenjevanje prileganja 3D virtualno izdelanih prototipov kril telesu = Evaluation of fitting virtual 3D skirt prototypes to body. Tekstilec, ISSN 0351-3386, 2013, letn. 56, št. 1, str. 47-62.
GRUJIĆ, Dragana, RIJAVEC, Tatjana, JEVŠNIK, Simona, JANJIĆ, Svjetlana. Povezanost mehaničkih svojstava pletenina i ergonomske udobnosti sportske odjeće = [Correlation of the mechanical properties of knitwear and the ergonomic comfort of sportswear]. Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske, ISSN 1840-054X, 2012, 8, str. 35-44.
JEVŠNIK, Simona, STJEPANOVIĆ, Zoran, RUDOLF, Andreja. Istraživanje povezanosti svojstava savijanja i smičnih svojstava te sposobnosti oblikovanja s parametrima drapiranja tkanina = Study of correlation between bending and shearing properties and shaping ability with parameters of fabric drape. Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske, ISSN 1840-054X, 2010, 3, str. 1-17.

Almira Sadar
SADAR, Almira. Fashion and sustainable development. V: SIMONČIČ, Barbara (ur.), HLADNIK, Aleš (ur.), PAVKO-ČUDEN, Alenka (ur.), AHTIK, Jure (ur.), LUŠTEK PRESKAR, Barbara (ur.), DEMŠAR, Andrej (ur.), URBAS, Raša (ur.). 41st International Symposium on Novelties in Textiles and 5th International Symposium on Novelties in Graphics and 45th International Congress IFKT, Ljubljana, Slovenia, 27-29 May 2010. Symposium proceedings. Ljubljana: Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Textiles, Graphic Arts and Design, 2010, str. 143-146, ilustr. [COBISS.SI-ID 2392432]
SADAR, Almira, FAJT, Elena, KOŠAK, Karin, JENKO, Marija, PERŠUH, Nataša, KOČEVAR, Tanja Nuša, SEŠLAR-ZALOŽNIK, Vera. Booknjiga. V Ljubljani: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, 2010. [231] str., ilustr. ISBN978-961-6045-78-0. [COBISS.SI-ID 250987520]
FAJT, Elena (avtor, urednik), PERŠUH, Nataša, SADAR, Almira, SEŠLAR-ZALOŽNIK, Vera, KOŠAK, Karin, GODLER, Marjeta, KOČEVAR, Tanja Nuša, JENKO, Marija, JELINIČ, Ana, KRANVOGEL, Klementina, MAGISTER, Katja. Več svetlobe! = More light! : [tekstilna monografija]. V Ljubljani: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, 2011. 167 str., ilustr. ISBN 978-961-6045-91-9. [COBISS.SI-ID 255934208]
SADAR, Almira. O modi. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, 2009. 116 str. ISBN 978-961-6045-76-6. [COBISS.SI-ID 247472384]

I-S-15 UPORABA SLIKOVNEGA PROCESIRANJA IN SLIKOVNE ANALIZE V GRAFIKI IN TEKSTILSTVU+

Aleš Hladnik (nosilec)
HLADNIK, Aleš. Image compression and face recognition : two image processing applications of principal component analysis. International circular of graphic education and research, ISSN 1868-0712, 2013, no. 6, str. 56-61, [COBISS.SI-ID 3002224]
HLADNIK, Aleš, MUCK, Tadeja, STANIĆ, Maja, ČERNIČ, Marjeta. Fast Fourier transform in papermaking and printing: two application examples. Acta polytechnica Hungarica, ISSN 1785-8860, 2012, vol. 9, no. 5, str. 155-166, [COBISS.SI-ID 2826608]
PAVLOVIĆ, Živko, MUCK, Tadeja, HLADNIK, Aleš, KARLOVIĆ, Igor. A comparative study of offset plate quality parameters using image processing and analytical methods. Acta polytechnica Hungarica, ISSN 1785-8860, 2012, vol. 9, no. 6, str. 181-193, [COBISS.SI-ID 2826864]
KÖNIG, Silva, GREGOR-SVETEC, Diana, HLADNIK, Aleš, MUCK, Tadeja. Assesing the lightfastness of prints by image chrominance histogram quantification. Journal of imaging science and technology, ISSN 1062-3701, Nov./Dec. 2012, vol. 56, no. 6, str. 060507/1-060507/7, [COBISS.SI-ID 2873712]
HLADNIK, Aleš, LAZAR, Mihael. Paper and board surface roughness characterization using laser profilometry and gray level cooccurrence matrix. Nordic Pulp and Paper Research Journal, ISSN 0283-2631, 2011, vol. 26, no. 1, str. 99-105, [COBISS.SI-ID 2548336]

Tadeja Muck
HLADNIK, Aleš, MUCK, Tadeja, STANIĆ, Maja, ČERNIČ, Marjeta. Fast Fourier transform in papermaking and printing: two application examples. Acta polytechnica Hungarica, ISSN 1785-8860, 2012, vol. 9, no. 5, str. 155-166, [COBISS.SI-ID 2826608]
PAVLOVIĆ, Živko, MUCK, Tadeja, HLADNIK, Aleš, KARLOVIĆ, Igor. A comparative study of offset plate quality parameters using image processing and analytical methods. Acta polytechnica Hungarica, ISSN 1785-8860, 2012, vol. 9, no. 6, str. 181-193, [COBISS.SI-ID 2826864]
GREGOR-SVETEC, Diana, ROŽIĆ, Mirela, MUCK, Tadeja, LOZO, Branka. Natural zeolite as filler in base ink jet paper sheet. Nordic Pulp and Paper Research Journal, ISSN 0283-2631, 2012, vol. 27, no. 4, str. 721-728, [COBISS.SI-ID 2799472]

I-S-16 METODOLOGIJE RAČUNALNIŠKO PODPRTEGA OBLIKOVANJA IZDELKOV+

Helena Gabrijelčič Tomc (nosilec)
ERZETIČ, Blaž, GABRIJELČIČ, Helena. 3D od točke do upodobitve. 1. natis. Ljubljana: Pasadena, 2009. 201 str., ilustr. ISBN 978-961-6361-99-6. [COBISS.SI-ID 247927040]
KOČEVAR, Tanja Nuša, GABRIJELČIČ TOMC, Helena. Primerjava 3D simulacij tekstilij z oceno uporabe dveh aplikacij in slikovno analizo upodobitev = Comparison of 3D Textile Simulations with Evaluation of Usability of Two Applications and Image Analysis of Renderings. Tekstilec, ISSN 0351-3386, 2013, vol. 56, no. 4, str. 323–334. [COBISS.SI-ID 2967152]
FRIŠKOVEC, Mojca, GABRIJELČIČ, Helena. Development of a procedure for camouflage pattern design. Fibres Text. East. Eur., ISSN 1230-3666, 2010, vol. 81, no. 4, str. 68-76. [COBISS.SI-ID 4600602]
FRIŠKOVEC, Mojca, GABRIJELČIČ, Helena, SIMONČIČ, Barbara. Design and evaluation of a camouflage pattern for the Slovenian urban environment. J. imaging sci. technol., ISSN 1062-3701, Mar./Apr. 2010, vol. 54, no. 2, str. 020507/1-020507/11, ilustr. [COBISS.SI-ID 2369904]
GABRIJELČIČ TOMC, Helena, DIMITROVSKI, Krste. Use of regression methods for determining the relation between theoretical-linear and spectrophotometrical colour values of bicolour woven structures. Coloration technology, ISSN 1472-3581, 2009, vol. 125, no. 2, str. 74-85. [COBISS.SI-ID 2175088]

I-P-1 FUNKCIONALIZACIJA TEKSTILNIH MATERIALOV+

Barbara Simončič (nosilec)
VASILJEVIĆ, Jelena, TOMŠIČ, Brigita, JERMAN, Ivan, OREL, Boris, JAKŠA, Gregor, SIMONČIČ, Barbara. Novel multifunctional water- and oil- repellent, antibacterial, and flame-retardant cellulose fibres created by the sol-gel process. Cellulose, ISSN 0969-0239, 2014, vol. , no. , 13 str. [preprint, 16 May 2014], [COBISS.SI-ID 3007088]
VASILJEVIĆ, Jelena, TOMŠIČ, Brigita, JERMAN, Ivan, OREL, Boris, JAKŠA, Gregor, KOVAČ, Janez, SIMONČIČ, Barbara. Multifunctional superhydrophobic/oleophobic and flame-retardant cellulose fibres with improved ice-releasing properties and passive antibacterial activity prepared via the sol-gel method. Journal of sol-gel science and technology, ISSN 0928-0707, 2014, vol. 70, no. 3, str. 385-399. [COBISS.SI-ID 2977648]
SIMONČIČ, Barbara, TOMŠIČ, Brigita, ČERNE, Lidija, OREL, Boris, JERMAN, Ivan, KOVAČ, Janez, ŽERJAV, Metka, SIMONČIČ, Andrej. Multifunctional water and oil repellent and antimicrobial properties of finished cotton: influence of sol-gel finishing procedure. Journal of sol-gel science and technology, ISSN 0928-0707, 2012, vol. 61, no. 2, str. 340-354, ilustr., doi: 10.1007/s10971-011-2633-2. [COBISS.SI-ID 2664560]
SIMONČIČ, Barbara. Hydrophobic & oleophobic protection. V: BISCHOF VUKUŠIĆ, Sandra (ur.). Functional protective textiles. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Textile Technology, 2012, str. 145-170. [COBISS.SI-ID 2760304]
TOMŠIČ, Brigita, SIMONČIČ, Barbara, OREL, Boris, ŽERJAV, Metka, SCHROERS, Hans-Josef, SIMONČIČ, Andrej, SAMARDŽIJA, Zoran. Antimicrobial activity of AgCl embedded in a silica matrix on cotton fabric. Carbohydrate polymers, ISSN 0144-8617. [Print ed.], 2009, vol. 75, iss. 4, str. 618-626, graf. prikazi, ilustr., doi: 10.1016/j.carbpol.2008.09.013. [COBISS.SI-ID 2820968]

Marija Gorjanc
GORJANC, Marija, JAZBEC, Katja, ŠALA, Martin, ZAPLOTNIK, Rok, VESEL, Alenka, MOZETIČ, Miran. Creating cellulose fibres with excellent UV protective properties using moist CF4 plasma and ZnO nanoparticles. Cellulose, ISSN 0969-0239, 2014, vol. 21, iss. 4, str. 3007-3021[COBISS.SI-ID 3006576]
GORJANC, Marija, KOVAČ, Franci, GORENŠEK, Marija. The influence of vat dyeing on the adsorption of synthesized colloidal silver onto cotton fabrics. Textile research journal, ISSN 0040-5175, 2012, vol. 82, no. 1, str. 62-69 [COBISS.SI-ID 2680432].
GORJANC, Marija, BUKOŠEK, Vili, GORENŠEK, Marija, VESEL, Alenka. The influence of water vapor plasma treatment on specific properties of bleached and mercerized cotton fabric. Textile research journal, ISSN 0040-5175, 2010, vol. 80, no. 6, str. 557-567 [COBISS.SI-ID 2287216].

Petra Forte Tavčer
GOLJA, Barbara, ŠUMIGA, Boštjan, BOH, Bojana, MEDVED, Jože, PUŠIĆ, Tanja, FORTE-TAVČER, Petra. Application of flame retardant microcapsules to polyester and cotton fabrics = Nanos mikrokapsul z zaviralcem gorenja na poliestrno in bombažno blago. Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949. [Tiskana izd.], 2014, vol. 48, no. 1, str. 105-111. [COBISS.SI-ID 2976624]
FORTE-TAVČER, Petra. Effects of cellulase enzyme treatment on the properties of cotton terry fabrics. Fibres & textiles in Eastern Europe, ISSN 1230-3666, 2013, vol. 21, no. 6 (102), str. 100-105, ilustr. [COBISS.SI-ID 2944368]
FORTE-TAVČER, Petra, ŠTULAR, Danaja, AHTIK, Jure. Digital printing of anaglyph images onto textile = Anaglyph görüntülerin dijital baski ile tekstil üzerine basilmasi. Tekstil ve konfeksiyon dergisi, ISSN 1300-3356, 2013, vol. 23, no. 4, str. 381-386. [COBISS.SI-ID 2959216]
GOLJA, Barbara, BOH, Bojana, ŠUMIGA, Boštjan, FORTE-TAVČER, Petra. Printing of antimicrobial microcapsules on textiles. Coloration technology, ISSN 1472-3581, 2012, vol. 128, no. 2, str. 95-102. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1478-4408.2011.00349.x/pdf, doi: 10.1111/j.1478-4408.2011.00349.x. [COBISS.SI-ID 2689392]
FORTE-TAVČER, Petra, KOŠIR, Suzana, CSISZÁR, Emília. Properties of differently printed and easy-care finished linen fabrics. Coloration technology, ISSN 1472-3581, 2011, vol. 127, no. 3, str. 194-199. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1478-4408.2011.00298.x/pdf. [COBISS.SI-ID 2552176]

Brigita Tomšič
TOMŠIČ, Brigita, ILEC, Eva, ŽERJAV, Metka, HLADNIK, Aleš, SIMONČIČ, Andrej, SIMONČIČ, Barbara. Characterisation and functional properties of antimicrobial bio-barriers formed by natural fibres. Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 2014, vol., no., 31 str. [COBISS.SI-ID 3027824]
VASILJEVIĆ, Jelena, TOMŠIČ, Brigita, JERMAN, Ivan, OREL, Boris, JAKŠA, Gregor, KOVAČ, Janez, SIMONČIČ, Barbara. Multifunctional superhydrophobic/oleophobic and flame-retardant cellulose fibres with improved ice-releasing properties and passive antibacterial activity prepared via the sol-gel method. Journal of sol-gel science and technology, ISSN 0928-0707, 2014, vol. 70, no. 3, str. 385-399, [COBISS.SI-ID 2977648]
TOMŠIČ, Brigita, KRIŽMAN LAVRIČ, Pavla, SIMONČIČ, Barbara, OREL, Boris, JOCIĆ, Dragan. Sol-gel technology for functional finishing of PES fabric by stimuli-responsive microgel. Journal of sol-gel science and technology, 2012, vol. 61, no. 3, str. 463-476, [COBISS.SI-ID 2673776]
KRIŽMAN LAVRIČ, Pavla, TOMŠIČ, Brigita, SIMONČIČ, Barbara, WARMOESKERKEN, Marijn M. C. G., JOCIĆ, Dragan. Functionalization of cotton with poly-NiPAA/chitosan microgel. Part 2, Stimuli-responsive liquid management. Cellulose, ISSN 0969-02392012, vol. 19, no. 1, str. 273-287, [COBISS.SI-ID 2674032]
TOMŠIČ, Brigita, SIMONČIČ, Barbara, OREL, Boris, ŽERJAV, Metka, SCHROERS, Hans-Josef, SIMONČIČ, Andrej, SAMARDŽIJA, Zoran. Antimicrobial activity of AgCl embedded in a silica matrix on cotton fabric. Carbohydrate polymers, ISSN 0144-8617, 2009, vol. 75, iss. 4, str. 618-626, [COBISS.SI-ID 2820968]

Tatjana Rijavec
BRAČKO, Sabina, RIJAVEC, Tatjana, BIZJAK, Grega, GORENŠEK, Marija. Impregnation dyeing of cotton/polyester spun yarn mixture with photoluminescent pigments = Pamuk/poliester iplik karißiminin parlayan pigmentler ile emdirme yöntemine göre boyanmasi. Tekstil ve konfeksiyon dergisi, ISSN 1300-3356, 2011, vol. 21, no. 1, str. 58-64. [COBISS.SI-ID 2542192]
RIJAVEC, Tatjana, BRAČKO, Sabina. Smart dyes for medical and other textiles. V: LANGENHOVE, Lieva van (ur.). Smart textiles for medicine and healthcare : materials, systems and applications, (Woodhead publishing in textiles). Boca Raton [etc.]: CRC Press; Cambridge: Woodhead Publishing; [Manchester]: The Textile Institute, 2007, [ch. 7], str. 123-149. [COBISS.SI-ID 1868400]
RIJAVEC, Tatjana, ZUPIN, Živa. Soybean protein fibres (SPF). V: KREZHOVA, Dora (ur.). Recent trends for enhancing the diversity and quality of soybean products. Rijeka: InTech, 2011, str. [501]-522. http://www.intechopen.com/articles/show/title/soybean-protein-fibres-spf-. [COBISS.SI-ID 2648944]
RIJAVEC, Tatjana, BUKOŠEK, Vili. Novel fibres for the 21st century = Nova vlakna za 21. stoletje. Tekstilec, ISSN 0351-3386, 2009, letn. 52, št. 10/12, str. 312-327. [COBISS.SI-ID 255458304]

Živa Zupin
ZUPIN, Živa, HLADNIK, Aleš, DIMITROVSKI, Krste. Prediction of one-layer woven fabrics air permeability using porosity parameters. Textile research journal, ISSN 0040-5175, 2012, vol. 82, no. 2, str. 117-128 [COBISS.SI-ID 2649200]
ZUPIN, Živa, DIMITROVSKI, Krste, HLADNIK, Aleš. Evaluation of influence of densities and weaves on physical and mechanical properties of „squared“ cotton woven fabrics Tekstil, ISSN 0492-5882, 2009, vol. 58, no. 7, str. 309-320. [COBISS.SI-ID 2327408]
ZUPIN, Živa, DIMITROVSKI, Krste. Mechanical properties of fabrics from cotton and biodegradable yarns bamboo, SPF, PLA in weft. V: DOBNIK-DUBROVSKI, Polona (ur.). Woven fabric engineering. Rijeka: Sciyo, cop. 2010, ch. 2, str. [25]-46. [COBISS.SI-ID 2493552]
ZUPIN, Živa, PENDIĆ, Anica, DIMITROVSKI, Krste. Primerjalna študija fizikalno mehanskih lastnosti tkanin v vezavah keper in atlas = Comparative analysis of physical and mechanical properties of fabrics woven in twill and sateen weaves. Tekstilec, ISSN 0351-3386, 2010, letn. 53, št. 1/3, str. 33-49, ilustr. [COBISS.SI-ID]

I-P-2 BIOTEHNOLOGIJA V TEKSTILSTVU+

Petra Forte Tavčer (nosilec)
ŠPIČKA, Nina, FORTE-TAVČER, Petra. Complete enzymatic pre-treatment of cotton fabric with incorporated bleach activator. Textile research journal, ISSN 0040-5175, 2013, vol. 83, no. 6, str. 566-573, ilustr., doi: 10.1177/0040517512458346. [COBISS.SI-ID 2776432]
FORTE-TAVČER, Petra. Effects of cellulase enzyme treatment on the properties of cotton terry fabrics. Fibres & textiles in Eastern Europe, ISSN 1230-3666, 2013, vol. 21, no. 6 (102), str. 100-105. [COBISS.SI-ID 2944368]
FORTE-TAVČER, Petra. Low-temperature bleaching of cotton induced by glucose oxidase enzymes and hydrogen peroxide activators. Biocatalysis and biotransformation, ISSN 1024-2422, 2012, vol. 30, no. 1, str. 20-26, doi: 10.3109/10242422.2012.644437. [COBISS.SI-ID 2674288]
PREŠA, Polonca, FORTE-TAVČER, Petra. Bioscouring and bleaching of cotton with pectinase enzyme and peracetic acid in one bath. Color. technol., ISSN 1472-3581, 2008, vol. 124, no. 1, str. 36-42. [COBISS.SI-ID 1978480]
FORTE-TAVČER, Petra. The influence of different pretreatments on the quantity of seed-coat fragments in cotton fibres. Fibres Text. East. Eur., ISSN 1230-3666, 2008, vol. 16, no. 1 (66), str. 19-23. [COBISS.SI-ID 2026352]

Bojana Boh Podgornik
BOH, Bojana. Ganoderma lucidum: a potential for biotechnological production of anti-cancer and immunomodulatory drugs. Recent patents on anti-cancer drug discovery, ISSN 1574-8928, 2013, vol. 8, no. 3, str. 255-287. [COBISS.SI-ID 1531484]
BOH, Bojana, BEROVIČ, Marin, ZHANG, Jingsong, ZHI-BIN, Lin. Ganoderma lucidum and its pharmaceutically active compounds. V: EL-GEWELY, M. Rafaat (ur.). Biotechnology annual review, (Biotechnology annual review, ISSN 1387-2656, vol. 13). Amsterdam: Elsevier, 2007, str. 265-301, ilustr. [COBISS.SI-ID 1336156]
BOH, Bojana, BEROVIČ, Marin. Grifola frondosa (Dicks.: Fr.) S. F. Gray (Maitake Mushroom): medicinal properties, active compounds, and biotechnological cultivation. International journal of medicinal mushrooms, ISSN 1521-9437, 2007, vol. 9, no. 2, str. 89-108. [COBISS.SI-ID 1313372]
VODA, Karmen, BOH, Bojana, VRTAČNIK, Margareta, POHLEVEN, Franc. Effect of the antifungal activity of oxygenated aromatic essential oil compounds on the white-rot Trametes versicolor and the brown-rot Coniophora puteana. International biodeterioration & biodegradation, ISSN 0964-8305. [Print ed.], 2003, vol. 51, no. 1, str. 51-59. [COBISS.SI-ID 1177180]

I-P-3 NAPREDNE TEHNOLOGIJE ZA IZDELAVO LINIJSKIH TEKSTILIJ – IZBRANA POGLAVJA+

Dunja Šajn Gorjanc (nosilec)
ŠAJN GORJANC, Dunja, BIZJAK, Matejka. The influence of constructional parameters on deformability of elastic cotton fabrics. Journal of engineered fibers and fabrics, ISSN 1558-9250, 2014, vol. 9, iss. 1, str. 38-46. [COBISS.SI-ID 2978160]
ŠAJN GORJANC, Dunja, DIMITROVSKI, Krste, BIZJAK, Matejka. Thermal and water vapor resistance of the elastic and conventional cotton fabrics. Tex. res. j., 2012, vol. 82, no. 14, str. 1498–1506.
ŠAJN GORJANC, Dunja, BUKOŠEK, Vili. The behaviour of fabric with elastane yarn during streching. Fibres Text. East. Eur., ISSN 0040-5175, 2008, vol. 16, no. 3 (68), str. 63–68. [COBISS.SI-ID 2769520]
ŠAJN GORJANC, Dunja. Elastične lastnosti sukancev po raztezanju = Elastic properties of sewing threads after stretching. Tekstilec, ISSN 0351-3386, 2006, letn. 49, št. 10/12, str. 218-224. [COBISS.SI-ID 1804144]

Stane Praček
PRAČEK, Stanislav, MOŽINA, Klemen, SLUGA, Franci. Yarn motion during unwinding from packages. Math. comput. model. dyn. syst., ISSN 1387-3954, 2012, vol. , no. , 17 str. [COBISS.SI-ID 2724976]
PRAČEK, Stanislav, SLUGA, Franci. Numerical simulations of yarn unwinding from packages. Mathematical and computational applications in science and engineering, ISSN 1300-686X, 2010, vol. 15, no. 5, str. 846-852. [COBISS.SI-ID 2551664]
PRAČEK, Stanislav, SLUGA, Franci. Matematical model for yarn unwinding from packages. Mathematical and computational applications in science and engineering, ISSN 1300-686X, 2010, vol. 15, no. 5, str. 853-858. [COBISS.SI-ID 2551920]
PRAČEK, Stanislav. Theory of string motion in the textile process of yarn unwinding. Int. j. of nonlinear sci. & numer. simul., ISSN 1565-1339, 2007, vol. 8, no. 3, str. 451-460. [COBISS.SI-ID 1923440]

I-P-4 NAPREDNE TEHNOLOGIJE ZA IZDELAVO PLOSKOVNIH TEKSTILIJ – IZBRANA POGLAVJA+

Alenka Pavko Čuden (nosilec)
PAVKO-ČUDEN, Alenka, HLADNIK, Aleš, SLUGA, Franci. Impact of material, structure and relaxation process parameters of elasticizedsingle-knitted fabrics on loop length. Textile research journal, ISSN 0040-5175, 2013, vol. 83, no. 1, str. 56-65. [COBISS.SI-ID 2754928]
PAVKO-ČUDEN, Alenka, STANKOVIČ ELESINI, Urška. Elastane addition impact on structural and transfer properties of viscose and polyacrylonitrile knits. Acta chimica slovenica, ISSN 1318-02072010, vol. 57, no. 4, str. 957-962. [COBISS.SI-ID 2498416]
PAVKO-ČUDEN, Alenka. ITMA 2011 – Pletilstvo: celovita evropska predstava za svetovno občinstvo = ITMA 2011 – Knitting: complete European show for worldwide public. Tekstilec, ISSN 0351-3386, 2012, letn. 55, št. 2, str. 97-112. [COBISS.SI-ID 2744944]
PAVKO-ČUDEN, Alenka. ITMA 2007 – Pletilstvo: hitrost in finejše delitve = ITMA 2007 – Knitting technology: higher production speed and finer gauge. Tekstilec, ISSN 0351-3386, 2008, letn. 51, št. ITMA 2007, str. 51-62. [COBISS.SI-ID 2108016]
PAVKO-ČUDEN, Alenka. ITMA 2003. – na području pletenja više poboljšanja nego inovacija = ITMA 2003 – more improvements than innovations in the field of textile knitting . Tekstil, ISSN 0492-5882, 2004, vol. 53, no. 4, str. 169-176. [COBISS.SI-ID 1358960]

Krste Dimitrovski
ŠTRUKELJ, Dijana, DIMITROVSKI, Krste. Analiza pamučnih tkanina s dodanim nitima polibutilen tereftalata = [Study of cotton woven fabrics with added polybutylene terephthalate yarns = Untersuchung von Baumwollgeweben mit zugesetzten Polybutylenterephthalat-Garnen]. Tekstil, ISSN 0492-5882, 2012, vol. 61, no. 1/6, str. 10-17. [COBISS.SI-ID 2852720]
GUDLIN SCHWARZ, Ivana, KOVAČEVIĆ, Stana, KATOVIĆ, Drago, DIMITROVSKI, Krste. Properties of yarns of different colours sized by standard and pre-wetting process. Fibres & textiles in Eastern Europe, ISSN 1230-3666, 2013, vol. 21, no. 5 (101), str. 66-72, ilustr. [COBISS.SI-ID 2906480]
GUDLIN SCHWARZ, Ivana, KOVAČEVIĆ, Stana, DIMITROVSKI, Krste. Analysis of changes in mechanical and deformation properties of yarn by sizing. Textile research journal, ISSN 0040-5175, 2011, vol. 81, no. 5, str. 545-555, ilustr., doi: 10.1177/0040517510383612. [COBISS.SI-ID 2461040]
DIMITROVSKI, Krste. Geotekstil – područje u ekspanziji = Geotextiles – an expanding area = Geotextilien – ein expandierender Bereich. Tekstil, ISSN 0492-5882, 2002, vol. 51, no. 1, str. 14-21, ilustr. [COBISS.SI-ID 991088]
DIMITROVSKI, Krste, GABRIJELČIČ TOMC, Helena. Izračunavanje i merenje boja tkanina iz različito obojenih niti = Calculating and measuring fabric colour for fabrics made of yarns of different colour = Berechnung und Farbmessung der Gewebefärbung bei verschiedenartig gefärbten Fäden. Tekstil, ISSN 0492-5882, 2001, vol. 50, no. 11, str. 558-567, ilustr. [COBISS.SI-ID 984432]

Matejka Bizjak
DIMITROVSKI, Krste, BIZJAK, Matejka. Spremembe pri izdelavi listnih in žakarskih tkanin v zadnjem desetletju = Changes of dobby and jacquard weaving in last decade. Tekstilec, ISSN 0351-3386, 1999, vol. 42, no. 11/12, str. 371-375. [COBISS.SI-ID 798576]
DIMITROVSKI, Krste, BIZJAK, Matejka. Tkanje na elektronskim modularnim žakarima – novi pristup. Tekstil, ISSN 0492-5882, 1998, vol. 47, br. 11, str. 590-593. [COBISS.SI-ID 630896]
DIMITROVSKI, Krste, BIZJAK, Matejka. Majhni sodobno opremljeni obrati – možnost preživetja tkalstva? = Modern small enterprises – the weaving survival?. Tekstilec, ISSN 0351-3386, 1997, let. 40, št. 7/8, str. 176-181. [COBISS.SI-ID 459632]
BIZJAK, Matejka, ZUPIN, Živa, DIMITROVSKI, Krste. Novosti s področja tkanja = Novelties in the field of weaving. V: 43. simpozij o novostih v tekstilstvu, Tekstilna obzorja, Ljubljana, 7. junij 2012. SIMONČIČ, Barbara (ur.), GORJANC, Marija (ur.). Tekstilna obzorja : zbornik izvlečkov. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, 2012, str. 27. [COBISS.SI-ID 2749552]

I-P-5 BARVANJE IN TISKANJE TEKSTILIJ– IZBRANA POGLAVJA+

Petra Forte Tavčer (nosilec)
FORTE-TAVČER, Petra, ŠTULAR, Danaja, AHTIK, Jure. Digital printing of anaglyph images onto textile = Anaglyph görüntülerin dijital baski ile tekstil üzerine basilmasi. Tekstil ve konfeksiyon dergisi, ISSN 1300-3356, 2013, vol. 23, no. 4, str. 381-386. [COBISS.SI-ID 2959216]
GOLJA, Barbara, BOH, Bojana, ŠUMIGA, Boštjan, FORTE-TAVČER, Petra. Printing of antimicrobial microcapsules on textiles. Coloration technology, ISSN 1472-3581, 2012, vol. 128, no. 2, str. 95-102. [COBISS.SI-ID 2689392]
FORTE-TAVČER, Petra, KOŠIR, Suzana, CSISZÁR, Emília. Properties of differently printed and easy-care finished linen fabrics. Coloration technology, ISSN 1472-3581, 2011, vol. 127, no. 3, str. 194-199. [COBISS.SI-ID 2552176]
MIKUŽ, Mašenka, ŠOSTAR-TURK, Sonja, FORTE-TAVČER, Petra. Properties of ink-jet printed, ultraviolet-cured pigment prints in comparison with screen-printed, thermo-cured pigment prints. Coloration technology, ISSN 1472-3581, 2010, vol. 126, no. 5, str. 249-255. [COBISS.SI-ID 2428016]

Mateja Kert
GORJANC, Marija, JAZBEC, Katja, MOZETIČ, Miran, KERT, Mateja. UV protective properties of cotton fabric treated with plasma, UV absorber and reactive dye. Fibers and polymers, ISSN 1229-9197, 2014, vol. 15, no. 10, str. 2095-2104. [COBISS.SI-ID 3066992]
ZDOVC, Kristina, GORJANC, Marija, KERT, Mateja. Vpliv dodatka tenzida na adsorpcijo C. I. Acid Red 14 na poliamidno 6 snutkovno pletivo = Influence of surfactant addition on adsorption of C. I. Acid Red 14 on polyamide 6 knitwear. Tekstilec, ISSN 0351-3386, 2013, letn. 56, št. 4, str. 312-322, ilustr. [COBISS.SI-ID 2966640]
KERT, Mateja, SIMONČIČ, Barbara. The influence of nonionic surfactant structure on the thermodynamics of anionic dye-cationic surfactant interactions in ternary mixtures. Dyes and pigments, ISSN 0143-7208. [Print ed.], 2008, vol. 79, no. 1, str. 59-68. http://dx.doi.org/10.1016/j.dyepig.2008.01.005. [COBISS.SI-ID 1978736]

Marija Gorjanc
ZAKRAJŠEK, Špela, ŠTULAR, Danaja, VASIČ STEPANČIČ, Špela, TOMŠIČ, Brigita, GORJANC, Marija, SIMONČIČ, Barbara, FORTE-TAVČER, Petra. Vizualne in funkcionalne lastnosti digitalno natisnjenih in apretiranih anaglifnih slik na bombažni tkanini = Visual and functional properties of digital printed and finished anaglyph pictures on cotton fabric. Tekstilec, ISSN 0351-3386, 2014, vol. 57, no. 1, str. 32-42, ilustr. [COBISS.SI-ID 2990960]
GORJANC, Marija, KOVAČ, Franci, GORENŠEK, Marija. The influence of vat dyeing on the adsorption of synthesized colloidal silver onto cotton fabrics. Textile research journal, ISSN 0040-5175, 2012, vol. 82, no. 1, str. 62-69 [COBISS.SI-ID 2680432]
GORJANC, Marija, BUKOŠEK, Vili, GORENŠEK, Marija, VESEL, Alenka. The influence of water vapor plasma treatment on specific properties of bleached and mercerized cotton fabric. Textile research journal, ISSN 0040-5175, 2010, vol. 80, no. 6, str. 557-567 [COBISS.SI-ID 2287216]

I-P-6 PREDOBDELAVA IN APRETURA VLAKENSKIH SUBSTRATOV – IZBRANA POGLAVJA+

Brigita Tomšič (nosilec)
TOMŠIČ, Brigita, ILEC, Eva, ŽERJAV, Metka, HLADNIK, Aleš, SIMONČIČ, Andrej, SIMONČIČ, Barbara. Characterisation and functional properties of antimicrobial bio-barriers formed by natural fibres. Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, ISSN 0927-7765. [Print ed.], 2014, vol. , no. , 31 str. [COBISS.SI-ID 3027824]
KLEMENČIČ, Danijela, TOMŠIČ, Brigita, KOVAČ, Franci, ŽERJAV, Metka, SIMONČIČ, Andrej, SIMONČIČ, Barbara. Antimicrobial wool, polyester and a wool/polyester blend created by silver particles embedded in a silica matrix. Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, ISSN 0927-7765. [Print ed.], 2013, vol. 111, no. 1, str. 517-522. [COBISS.SI-ID 2896752]
TOMŠIČ, Brigita, KRIŽMAN LAVRIČ, Pavla, SIMONČIČ, Barbara, OREL, Boris, JOCIĆ, Dragan. Sol-gel technology for functional finishing of PES fabric by stimuli-responsive microgel. Journal of sol-gel science and technology, ISSN 0928-0707, 2012, vol. 61, no. 3, str. 463-476. [COBISS.SI-ID 2673776],
TOMŠIČ, Brigita, KLEMENČIČ, Danijela, SIMONČIČ, Barbara, OREL, Boris. Influence of antimicrobial finishes on the biodeterioration of cotton and cotton/polyester fabrics: Leaching versus bio-barrier formation. Polymer degradation and stability, ISSN 0141-3910, 2011, vol. 96, no. 7, str. 1286-1296. [COBISS.SI-ID 2556272]
SIMONČIČ, Barbara, TOMŠIČ, Brigita, OREL, Boris, JERMAN, Ivan. Biodegradation of cellulose fibers and its inhibition by chemical modification. V: ITO, Ryouichi (ur.), MATSUO, Youta (ur.). Handbook of carbohydrate polymers : development, properties and applications, (Polymer science and technology series). New York: Nova Science Publishers, cop. 2010, ch. 7, str. [237]-277. [COBISS.SI-ID 2401392]

Barbara Simončič
SIMONČIČ, Barbara, HADŽIĆ, Samira, VASILJEVIĆ, Jelena, ČERNE, Lidija, TOMŠIČ, Brigita, JERMAN, Ivan, OREL, Boris, MEDVED, Jože. Tailoring of multifunctional cellulose fibres with „lotus effect“ and flame retardant properties. Cellulose, ISSN 0969-0239, 2014, vol. 21, no. 1, str. 595-605. [COBISS.SI-ID 2936432]
VASILJEVIĆ, Jelena, GORJANC, Marija, TOMŠIČ, Brigita, OREL, Boris, JERMAN, Ivan, MOZETIČ, Miran, VESEL, Alenka, SIMONČIČ, Barbara. The surface modification of cellulose fibres to create super-hydrophobic, oleophobic and self-cleaning properties. Cellulose, ISSN 0969-0239, 2013, vol. 20, no. 1, str. 277-289. [COBISS.SI-ID 2799984]
KLEMENČIČ, Danijela, TOMŠIČ, Brigita, KOVAČ, Franci, ŽERJAV, Metka, SIMONČIČ, Andrej, SIMONČIČ, Barbara. Antimicrobial wool, polyester and a wool/polyester blend created by silver particles embedded in a silica matrix. Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, ISSN 0927-7765. [Print ed.], 2013, vol. 111, no. 1, str. 517-522. [COBISS.SI-ID 2896752]
KLEMENČIČ, Danijela, TOMŠIČ, Brigita, KOVAČ, Franci, SIMONČIČ, Barbara. Antimicrobial cotton fibres prepared by in situ synthesis of AgCl into a silica matrix. Cellulose, ISSN 0969-0239, 2012, vol. 19, no. 5, str. 1715-1729. [COBISS.SI-ID 36032773]
SIMONČIČ, Barbara, TOMŠIČ, Brigita. Structures of novel antimicrobial agents for textiles. Textile research journal, ISSN 0040-5175, 2010, vol. 80, no. 16, str. 1721-1737. [COBISS.SI-ID 2334064]

Petra Forte Tavčer
ŠPIČKA, Nina, FORTE-TAVČER, Petra. Complete enzymatic pre-treatment of cotton fabric with incorporated bleach activator. Textile research journal, ISSN 0040-5175, 2013, vol. 83, no. 6, str. 566-573. [COBISS.SI-ID 2776432]
FORTE-TAVČER, Petra. Low-temperature bleaching of cotton induced by glucose oxidase enzymes and hydrogen peroxide activators. Biocatalysis and biotransformation, ISSN 1024-2422, 2012, vol. 30, no. 1, str. 20-26. [COBISS.SI-ID 2674288]
FORTE-TAVČER, Petra. Impregnation and exhaustion bleaching of cotton with peracetic acid. Textile research journal, ISSN 0040-5175, 2010, vol. 80, no. 1, str. 3-11. [COBISS.SI-ID 2331248],
FORTE-TAVČER, Petra. Priprava tekstilij na plemenitenje. 1. izd. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, 2011. 69 str., ilustr. ISBN 978-961-6045-88-9. [COBISS.SI-ID 254528256]
PREŠA, Polonca, FORTE-TAVČER, Petra. Bioscouring and bleaching of cotton with pectinase enzyme and peracetic acid in one bath. Coloration technology, ISSN 1472-3581, 2008, vol. 124, no. 1, str. 36-42. [COBISS.SI-ID 1978480]

I-P-7 NEGA TEKSTILIJ – IZBRANA POGLAVJA+

Mateja Kert (nosilec)
DROL, Petra, KERT, Mateja, SIMONČIČ, Barbara, HLADNIK, Aleš. Vrednotenje vpliva različnih dejavnikov pri odstranjevanju standardnih umazanij z bombažnih tkanin z večfaktorsko analizo variance = Evaluation of the influence of different parameters in removing standard soil from cotton fabric using multi-factorial analysis of variance. Tekstilec, ISSN 0351-3386, 2012, letn. 55, št. 3, str. 194-205. [COBISS.SI-ID 2785648]
KERT, Mateja, SIMONČIČ, Barbara. The influence of nonionic surfactant structure on the thermodynamics of anionic dye-cationic surfactant interactions in ternary mixtures. Dyes and pigments, ISSN 0143-7208 [Print ed.], 2008, vol. 79, no. 1, str. 59-68. [COBISS.SI-ID 1978736]
KERT, Mateja, SIMONČIČ, Barbara. Vpliv strukture neionskega tenzida na interakcije tenzid-tenzid = Influence of the nonionic surfactant structure on surfactant-surfactant interactions. Tekstilec, ISSN 0351-3386, 2007, letn. 50, št. 1/3, str. 35-49 [COBISS.SI-ID 1923184]

Barbara Simončič
ILEC, Eva, SIMONČIČ, Barbara. Vpliv tenzidov na lastnosti tekstilij iz naravnih vlaken. Argo, ISSN 0570-8869, 2010, 53, [št.] 2, str. 38-48. [COBISS.SI-ID 2569072]
ILEC, Eva, SIMONČIČ, Barbara, HLADNIK, Aleš. Evaluation of surfactant detergency using statistical analysis. Textile research journal, ISSN 0040-5175, 2009, vol. 79, no. 4, str. 318-325. [COBISS.SI-ID 2162544]
KERT, Mateja, SIMONČIČ, Barbara. The influence of nonionic surfactant structure on the thermodynamics of anionic dye-cationic surfactant interactions in ternary mixtures. Dyes and pigments, ISSN 0143-7208 [Print ed.], 2008, vol. 79, no. 1, str. 59-68. [COBISS.SI-ID 1978736]
SIMONČIČ, Barbara, ROZMAN, Veronika. Wettability of cotton fabric by aqueous solutions of surfactants with different structures. Colloids and surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, ISSN 0927-7757 [Print ed.], 15 Jan. 2007, vol. 292, iss. 2/3, str. 236-245. [COBISS.SI-ID 1746544]

I-P-8 SPECIALNE TEKSTILIJE – IZBRANA POGLAVJA+

Matejka Bizjak (nosilec)
BIZJAK, Matejka. Beton ojačan tekstilom = Textile reinforced concrete = Testilverstärkter Beton. Tekstil, ISSN 0492-5882, 2002, vol. 51, no. 1, str. 22-30, ilustr. [COBISS.SI-ID 1008240]
BIZJAK, Matejka. Techtextil ‚97 – Frankfurt : tehnične tekstilije v gradbeništvu in arhitekturi = Technical textiles in building industry and architecture. Tekstilec, ISSN 0351-3386, 1997, let. 40, št. 9, str. 214-221. [COBISS.SI-ID 462448]
BOSCAROL, Anastasia Taja, HEUFFEL BERGINC, Ingrid, BIZJAK, Matejka, ZEVNIK, Luka. Tekstilije letijo v nebo = Textiles fly into the sky. V: 45. simpozij o novostih v tekstilstvu, Ljubljana, 3. junij 2014. SIMONČIČ, Barbara (ur.), TOMŠIČ, Brigita (ur.). Napredne tekstilije za družbo in gospodarstvo : zbornik izvlečkov. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, 2014, str. 12. [COBISS.SI-ID 3012464]

Alenka Pavko Čuden
RANT, Darja, RIJAVEC, Tatjana, PAVKO-ČUDEN, Alenka. Auxetic textiles. Acta chimica slovenica, ISSN 1318-0207. [Tiskana izd.], 2013, vol. 60, no. 4, str. 715-723. [COBISS.SI-ID 2952560]
PAVKO-ČUDEN, Alenka, HLADNIK, Aleš, SLUGA, Franci. Loop length of plain single weft knitted structure with elastane. Journal of engineered fibers and fabrics, ISSN 1558-9250, 2013, vol. 8, iss. 2, str. 110-120. [COBISS.SI-ID 2874736]
PAVKO-ČUDEN, Alenka, URBAS, Raša. Impact of elastane addition on UV protective properties of viscose and polyacrylonitrile knits. Acta chimica slovenica, ISSN 1318-0207. [Tiskana izd.], 2011, vol. 58, no. 4, str. 854-859. [COBISS.SI-ID 2680688]
PAVKO-ČUDEN, Alenka, STANKOVIČ ELESINI, Urška. Elastane addition impact on structural and transfer properties of viscose and polyacrylonitrile knits. Acta chimica slovenica, ISSN 1318-0207. [Tiskana izd.], 2010, vol. 57, no. 4, str. 957-962. [COBISS.SI-ID 2498416]

Tatjana Rijavec
RIJAVEC, Tatjana. Visokozmogljiva vlakna na trgu. V: BUKOŠEK, Vili, et al. Tekstilije v gumenih kompozitih. 1. izd. V Ljubljani: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, 2011, str. 31-64, ilustr. [COBISS.SI-ID 2540656]
RIJAVEC, Tatjana. Medical textiles. Ljubljana; Banja Luka: Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Textiles, Graphic Arts and Design, 2014. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 3005552]
BUKOŠEK, Vili, RIJAVEC, Tatjana. Morfologija i struktura vlakana – vlakna visokih svojstava = Fibre morphology and structure – high performance fibres = Faser – Morphologie und Struktur – Hochleistungsfasern. Tekstil, ISSN 0492-5882, 2006, vol. 55, no. 3, str. 135-146. [COBISS.SI-ID 1642096]
RIJAVEC, Tatjana, BUKOŠEK, Vili. Dostignuća u razvoju vlakana za tehničke namjene = Achievements in the development of fibres for technical applications = Errungenschaften in der Entwicklung der technischen Faserstoffen. Tekstil, ISSN 0492-5882, 2004, vol. 53, no. 11, str. 562-575. [COBISS.SI-ID 1452400]
RIJAVEC, Tatjana. Novosti i perspektive konvencionalnih vlakana i visokoučinkovitih (HPF) vlakana za tehničke namjene = Novelties and prospects of conventional fibres and high-performance fibres for technical application = Neuheiten und Perspektiven der konventionellen und Hochleistungsfasern für technische Anwendungen. Tekstil, 2004, vol. 53, no. 12, str. 630-641. [COBISS.SI-ID 1456240]

I-P-9 STAREJŠI GRAFIČNI MATERIALI IN TEHNIKE IZDELAVE – IZBRANA POGLAVJA+

Jedert Vodopivec Tomažič (nosilec)
VODOPIVEC, Jedert. Trajnost dediščine na papirju. Arhivi, 2003, letn.26, št. 1, str. 23-30. [COBISS.SI-ID 460149]
ČERNIČ, Marjeta, VODOPIVEC, Jedert. Optimizing the leafcasting technique. Restaurator, 2004, letn. 25, str. 1-14, ilustr. [COBISS.SI-ID 226496]
VODOPIVEC, Jedert, BUDNAR, Miloš, PELICON, Primož. Application of the PIXE method to organic objects. Nucl. instrum. methods phys.res., B Beam interact. mater. atoms. [Print ed.], 2005, vol. 239, str. 85-93. [COBISS.SI-ID 19244327]
ČERNIČ, Marjeta, GRKMAN, Stanka, VODOPIVEC, Jedert. The effect of surface coating on the stability of leafcast paper. Restaurator, 2006,vol. 27, no. 1, str. 46-65. [COBISS.SI-ID 702837]

I-P-10 TRAJNOSTNI VIDIKI PRI PROIZVODNJI IN PREDELAVI PAPIRJA TER EMBALAŽE+

Diana Gregor Svetec (nosilec)
ZULE, Janja, ČERNIČ, Marjeta, GREGOR-SVETEC, Diana. Določanje reciklabilnosti papirne in kartonske embalaže = Recyclability determination of paper based packaging products. Papir, ISSN 0350-6614, junij 2014, letn. 42, št. 10, str. 36-40. [COBISS.SI-ID 371136]
VRABIČ BRODNJAK, Urška, GREGOR-SVETEC, Diana. Preparation and characterization of chitosan coatings onto regular cellulose fibers with ultrasound technique. JCT research, ISSN 1547-0091, 2013, vol. 10, no. 2, str. 247-254. [COBISS.SI-ID 2787952]
JOHANSSON, Caisa, BRAS, Julien, MONDRAGON, Inaki, NECHITA, Petronela, PLACKETT, David, ŠIMON, Peter, GREGOR-SVETEC, Diana, VIRTANEN, Sanna, GIACINTI BASCHETTI, Marco, BREEN, Chris, CLEGG, Francis, AUCEJO, Susana. Renewable fibers and bio-based materials for packaging applications – a review of recent developments. Bioresources, ISSN 1930-2126, 2012, vol. 7, no. 2, str. 2506-2552. [COBISS.SI-ID 2708336]
KARLOVITS, Mirica, GREGOR-SVETEC, Diana. Durability of cellulose and synthetic papers exposed to various methods of accelerated ageing. Acta polytechnica Hungarica, ISSN 1785-8860, 2012, vol. 9, no. 6, str. 81-100. [COBISS.SI-ID 2835312]
GREGOR-SVETEC, Diana. Influence of layer composition on properties of recycled boards. Cellulose Chemistry and Technology, ISSN 0576-9787, 2010, vol. 44, no. 10, str. 505-512 [COBISS.SI-ID 2504560]

Branka Lozo
GREGOR-SVETEC, Diana, ROŽIĆ, Mirela, MUCK, Tadeja, LOZO, Branka. Natural zeolite as a filler in the base ink jet paper sheet. Nordic Pulp and Paper Research Journal, ISSN 0283-2631, 2012, vol. 27, no. 4, str. 721-728. [COBISS.SI-ID 2799472]
JAMNICKI, Sonja, PÈLACH Serra, MARIA Àngels, LOZO, Branka, STANIĆ, Maja, BARUŠIĆ, Lidija. Deinking flotation of recycled linerboard for food packaging applications. Cellulose chemistry and technology, ISSN 0576-9787, 2010, vol. 44 , no. 10, str. 481-488.
BARBARIĆ MIKOČEVIĆ, Željka, JAMNICKI, Sonja, STANIĆ, Maja, MUCK, Tadeja, LOZO, Branka. Recycling of Varnished Offset Printed Packaging Prints Celuloza i hartiâ, ISSN 0204-6377, 2007, god. 37, no. 4, str. 16-20, ilustr. [COBISS.SI-ID 2010992]
JAMNICKI, Sonja, BARBARIĆ-MIKOČEVIĆ, Željka, STANIĆ, Maja, LOZO, Branka, MUCK, Tadeja. Introduction of computer print-outs in the recycling process of printed folding box-board. Progress in paper recycling, ISSN 1061-1452, 2008, vol. 18, no. 1, str. 4-8, ilustr. [COBISS.SI-ID 2149232]

I-P-11 EMBALAŽNI IN GRAFIČNI MATERIALI – IZBRANA POGLAVJA+

Diana Gregor Svetec (nosilec)
TIŠLER KORLJAN, Barbara, GREGOR-SVETEC, Diana. Properties and printability of compression moulded recycled polyethylene. Materials & design, ISSN 0264-1275. [Print ed.], Mar. 2014, vol. 55, str. 583-590, ilustr. [COBISS.SI-ID 2925680]
KARLOVITS, Mirica, HLADNIK, Aleš, ČERNE, Lidija, GREGOR-SVETEC, Diana. Use of effect pigments for quality enhancement of offset printed speciality papers. Color research and application, ISSN 0361-2317. [Print ed.], June 2013, vol. 38, iss. 3, str. 168-176, doi: 10.1002/col.20753. [COBISS.SI-ID 2708080]
GREGOR-SVETEC, Diana, ROŽIĆ, Mirela, MUCK, Tadeja, LOZO, Branka. Natural zeolite as filler in base ink jet paper sheet. Nordic Pulp and Paper Research Journal, ISSN 0283-2631, 2012, vol. 27, no. 4, str. 721-728. [COBISS.SI-ID 2799472]
KÖNIG, Silva, MUCK, Tadeja, HLADNIK, Aleš, GREGOR-SVETEC, Diana. Recycled papers in everyday office use. Nordic Pulp and Paper Research Journal, ISSN 0283-2631, 2011, vol. 26, no. 3, str. 349-355, ilustr. [COBISS.SI-ID 2597744]
DEBELJAK, Mirica, MUCK, Tadeja, GREGOR-SVETEC, Diana. Evaluation of printability on synthetic papers printed by UV ink jet. Nordic Pulp and Paper Research Journal, ISSN 0283-2631, 2009, vol. 24, no. 3, str. 313-318. [COBISS.SI-ID 2275440]

Sabina Bračko
RAT, Blaž, MOŽINA, Klementina, BRAČKO, Sabina, PODLESEK, Anja. Influence of temperature and humidity on typographic and colorimetric properties of ink jet prints. Journal of imaging science and technology, ISSN 1062-3701, Sep./Oct. 2011, vol. 55, no. 5, str. 050607/1-050607/8. [COBISS.SI-ID 2677104].
KAVČIČ, Urška, MUCK, Tadeja, BRAČKO, Sabina, LOZO, Branka. Readability of processed digitally printed two-dimensional codes. Journal of imaging science and technology, ISSN 1062-3701, May/Jun. 2010, vol. 54, no. 3, str. 030502/1-030502/6. [COBISS.SI-ID 2370160].
DEBELJAK, Mirica, BRAČKO, Sabina, HLADNIK, Aleš, GREGOR-SVETEC, Diana. Comparison of ultraviolet inkjet printing on different synthetic fibrous papers. Tappi journal, ISSN 0734-1415, May 2010, str. 17-25. [COBISS.SI-ID 2392944]

I-P-12 METODE ZA PROUČEVANJE INTERAKCIJ MATERIALOV PRI TISKU+

Tadeja Muck (nosilec)
KÖNIG, Silva, GREGOR-SVETEC, Diana, HLADNIK, Aleš, MUCK, Tadeja. Assesing the lightfastness of prints by image chrominance histogram quantification. Journal of imaging science and technology, ISSN 1062-3701, Nov./Dec. 2012, vol. 56, no. 6, str. 060507/1-060507/7. [COBISS.SI-ID 2873712]
MAUKO, Alenka, MUCK, Tadeja, MIRTIč, Breda, MLADENOVIč, Ana, KREFT, Marko. Use of confocal laser scanning microscopy (CLSM) for the characterization of porosity in marble. V: FERNANDES, Isabel (ur.). 11th Euroseminar on microscopy applied to building materials : EMABM : Porto, 5-9 June 2007, (Materials characterization, ISSN 1044-5803, Vol. 60, Issue 7, 2009). New York: Elsevier, 2009, issue 7, vol. 60, str. 603-609. [COBISS.SI-ID 1469799]
MUCK, Tadeja, JAVORŠEK, Dejana, KREFT, Marko. Use of confocal microscopy as a nondestructive method in the study of ink jet dot formation. Journal of imaging science and technology, ISSN 1062-3701, July/Aug. 2009, vol. 53, no. 4, str. 040201/1-040201/6. [COBISS.SI-ID 2219888]
KAVČIČ, Urška, MAČEK, Marijan, MUCK, Tadeja, KLANJŠEK GUNDE, Marta. Readability and modulated signal strength of two different ultra-high frequency radio frequency identification tags on different packaging. Packaging technology & science, ISSN 0894-3214, 2012, vol. 25, iss. 7, str. 373-384. [COBISS.SI-ID 4847386]

Aleš Hladnik
ĐOKIĆ, Miloje, RADONIĆ, Vasa, MLADENOVIČ, Vladan, PLETERŠEK, Anton, KAVČIČ, Urška, HLADNIK, Aleš, CRNOJEVIĆ-BENGIN, Vesna, MUCK, Tadeja. The influence of lamination and conductive printing inks on smart-card operability = Vpliv laminacije in prevodnih tiskarskih barv na delovanje pametnih kartic. Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949. [Tiskana izd.], 2014, vol. 48, no. 4, str. 497-504. [COBISS.SI-ID 3044464]
KARLOVITS, Mirica, HLADNIK, Aleš, ČERNE, Lidija, GREGOR-SVETEC, Diana. Use of effect pigments for quality enhancement of offset printed speciality papers. Color research and application, ISSN 0361-2317. [Print ed.], June 2013, vol. 38, iss. 3, str. 168-176. [COBISS.SI-ID 2708080]
KÖNIG, Silva, GREGOR-SVETEC, Diana, HLADNIK, Aleš, MUCK, Tadeja. Assesing the lightfastness of prints by image chrominance histogram quantification. Journal of imaging science and technology, ISSN 1062-3701, Nov./Dec. 2012, vol. 56, no. 6, str. 060507/1-060507/7. [COBISS.SI-ID 2873712]
VESEL, Alenka, MOZETIČ, Miran, HLADNIK, Aleš, DOLENC, Jožica, ZULE, Janja, MILOŠEVIĆ, Slobodan, KRSTULOVIĆ, Nikša, KLANJŠEK GUNDE, Marta, HAUPTMAN, Nina. Modification of ink-jet paper by oxygen-plasma treatment. Journal of physics. D, Applied physics, ISSN 0022-3727, 2007, vol. 40, str. 3689-2696. [COBISS.SI-ID 20783399]
MUCK, Tadeja, HLADNIK, Aleš. Evaluation of the quality of ink-jet printed paper by planar chromatography. JPC. Journal of planar chromatography, modern TLC, ISSN 0933-4173, 2003, vol. 16, no. 2, str. 154-159. [COBISS.SI-ID 205760]

I-P-13 ANALITIČNO PREVERJANJE KAKOVOSTI GRAFIČNEGA OBLIKOVANJA+

Klementina Možina (nosilec)
MOŽINA, Klementina. Knjižna tipografija, (BiblioThecaria, 13). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, 2003. 302 str. ISBN 961-237-044-3, [COBISS.SI-ID 123703808]
MOŽINA, Klementina, ČERNIČ, Marjeta, DEMŠAR, Andrej. Nondestructive methods for chemical, optical, colorimetric and typographic characterisation of a reprint. Journal of cultural heritage, 2007, ISSN 1296-2074, no. 8, str. 339–349, [COBISS.SI-ID 1974640]
MOŽINA, Klementina, URBANC, Tanja, RAT, Blaž, BRAČKO, Sabina. Influence of light on typographic and colorimetric properties of ink jet prints. Journal of imaging science and technology, ISSN 1062-3701, Nov./Dec. 2010, vol. 54, no. 6, str. 060403/1–060403/8. [COBISS.SI-ID 2510192]
RAT, Blaž, MOŽINA, Klementina, BRAČKO, Sabina, PODLESEK, Anja. Influence of temperature and humidity on typographic and colorimetric properties of ink jet prints. Journal of imaging science and technology, ISSN 1062-3701, Sep./Oct. 2011, vol. 55, no. 5, str. 050607/1–050607/8. [COBISS.SI-ID 2677104]
MOŽINA, Klementina, MOŽINA, Klemen, BRAČKO, Sabina. Non-invasive methods for characterisation of printed cultural heritage. Journal of cultural heritage, ISSN 1296-2074, 2013, vol. 14, [No.] 1, str. 8–15. [COBISS.SI-ID 2719600]

Darko Slavec
150 samostojnih in 171 skupinskih likovnih in fotografskih razstav doma
in v tujini
SLAVEC, Darko. Likovna analiza slike Wilhelma Leibla Tri žene v cerkvi. SLUT, ISSN 2232-2213, dec. 2012, leto 5, št. 5, str. 5 – 64. [COBISS.SI-ID 2858634]
SLAVEC, Darko, Pogled v nebo. Slovenj Gradec, Koroška galerija likovnih umetnosti, monografija, 11, 2011, 128 strani [COBISS.SI-ID 67556353]
SLAVEC, Darko (avtor, urednik). Fotografija. Ljubljana: Much, 2000. 68 str. ISBN 961-90657-1- [COBISS.SI-ID 106419712]
SLAVEC, Darko (umetnik, fotograf, urednik). Darko Slavec : 20. oktober – 18. november 2005, Poslovni center Mercator, Galerija Mercator. [S. l.: s. n., 2005]. [22] str. [COBISS.SI-ID 222817792]
Dokumentarni film OD KRUHA DO ZVEZD, portret slikarja Darka Slavca, 50 min., RTV Slovenija, 2009
PLAJH, Lara, SLAVEC, Darko, JEVŠNIK, Simona. Compositional principles in blue-printing models and their application to modern patterns. V: 12th World Textile Conference AUTEX 2012, 13th -15th June 2012, Zadar, Croatia. MIJOVIĆ, Budimir (ur.). Book of proceedings : innovative textile for high future demands. Zagreb: Faculty of Texdtile Technology, University of Zagreb, 2012, str. 1245-1252, ilustr. [COBISS.SI-ID 1024321376]

Helena Gabrijelčič Tomc
JAVORŠEK, Dejana, ISKRA, Andrej, GABRIJELČIČ TOMC, Helena, JAVORŠEK, Andrej. Theoretical prediction of colours and illuminants in sRGB colour space. Acta graphica, ISSN 0353-4707. [Print ed.], 2012, [vol.] 23, [št.] 1/2, str. 13-24. [COBISS.SI-ID 2787440]
FRIŠKOVEC, Mojca, GABRIJELČIČ, Helena. Development of a procedure for camouflage pattern design. Fibres & textiles in Eastern Europe, ISSN 1230-3666, 2010, vol. 81, no. 4, str. 68-76. [COBISS.SI-ID 4600602]
FRIŠKOVEC, Mojca, GABRIJELČIČ, Helena, SIMONČIČ, Barbara. Design and evaluation of a camouflage pattern for the Slovenian urban environment. Journal of imaging science and technology, ISSN 1062-3701, Mar./Apr. 2010, vol. 54, no. 2, str. 020507/1-020507/11, ilustr. [COBISS.SI-ID 2369904],
GABRIJELČIČ TOMC, Helena, DIMITROVSKI, Krste. Use of regression methods for determining the relation between theoretical-linear and spectrophotometrical colour values of bicolour woven structures. Coloration technology, ISSN 1472-3581, 2009, vol. 125, no. 2, str. 74-85, [COBISS.SI-ID 2175088]

I-P-14 TEKSTIL V PROSTORU+

Marija Jenko (nosilec)
JENKO, Marija, FAJT, Elena, GORENŠEK, Marija. Fine polyamide knitwear. V: 41st International Symposium on Novelties in Textiles and 5th International Symposium on Novelties in Graphics and 45th International Congress IFKT, Ljubljana, Slovenia, 27-29 May 2010. SIMONČIČ, Barbara (ur.), et al. Symposium proceedings. Ljubljana: Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Textiles, Graphic Arts and Design, 2010, str. 1065-1072, ilustr. [COBISS.SI-ID 2406512]
ŠTEMBERGER, Marjanca, JENKO, Marija. Transformacija slik v tkanino in oblačilo = Image transformation into fabric and clothing. V: 44. simpozij o novostih v tekstilstvu, Ljubljana, 6. junij 2013. SIMONČIČ, Barbara (ur.), FORTE-TAVČER, Petra (ur.). Trajnostni razvoj v tekstilstvu : zbornik izvlečkov. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, 2013, str. 45. [COBISS.SI-ID 3017072]
SADAR, Almira (avtor, urednik), FAJT, Elena, KOŠAK, Karin, JENKO, Marija, PERŠUH, Nataša, KOČEVAR, Tanja Nuša, SEŠLAR-ZALOŽNIK, Vera. Booknjiga. V Ljubljani: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, 2010. [231] str., ilustr. ISBN 978-961-6045-78-0. [COBISS.SI-ID 250987520]
FAJT, Elena (avtor, urednik), PERŠUH, Nataša, SADAR, Almira, SEŠLAR-ZALOŽNIK, Vera, KOŠAK, Karin, GODLER, Marjeta, KOČEVAR, Tanja Nuša, JENKO, Marija, JELINIČ, Ana, KRANVOGEL, Klementina, MAGISTER, Katja. Več svetlobe! = More light! : [tekstilna monografija]. V Ljubljani: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, 2011. 167 str., ilustr. ISBN 978-961-6045-91-9. [COBISS.SI-ID 255934208]

Matejka Bizjak
GORENŠEK, Marija, SEVER, Mateja, DEBELAK, Franci, RIJAVEC, Tatjana, BIZJAK, Matejka, BRAČKO, Sabina. Pametne tekstilije za zavese: Impregnirno barvanje poliestrne preje s fosforescenčnimi pigmenti = Smart textiles for curtains. Part 1, Pad-dyeing of polyester yarn with phosphorescent pigments. Tekstilec, ISSN 0351-3386, 2006, letn. 49, št. 10/12, str. 201-206. [COBISS.SI-ID 1803888]
BIZJAK, Matejka, SEVER, Mateja. Transparent curtains with reduced weft density. V: 37th International Symposium on Novelties in Textiles [and] 2nd International Symposium on Novelties in Graphics [and] 7th International Symposium of SCA: Colors of National Symbols, Ljubljana, Slovenia, 15-17 June 2006. SIMONČIČ, Barbara (ur.), et al. Book of proceedings. Ljubljana: Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Textiles, Graphic Arts and Design, 2006, 5 f. [COBISS.SI-ID 1719664]
SEVER, Mateja, BIZJAK, Matejka. Zavesa kot del ambienta. V: 34. simpozij o novostih v tekstilstvu, Ljubljana, 15. november 2002. KERT, Mateja (ur.). Notranja oprema. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, 2002, 6 str. [COBISS.SI-ID 1150064]

Karin Košak
KOŠAK, K.. Razvoj oblikovanja. Ljubljana: Naravoslovno-tehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, 2009. 116 str. ISBN 978-961-6045-76-6. [COBISS.SI-ID 247472384] / Univerzitetni učbenik z recenzijo
KOŠAK, Karin. Solving problems in contemporary design. V: 41st International Symposium on Novelties in Textiles and 5th in International Symposium on Novelties in Graphics and 45th International Congress IFKT, Ljubljana, Slovenia, 27-29 May 2010. SIMONČIČ, Barbara (ur.), et al. Symposium proceedings. Ljubljana: Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Textiles, Graphic Arts and Design, 2010, str. 486-490, ilustr. [COBISS.SI-ID 2378096] / Objavljeni strokovni prispevek na konferenci
KOŠAK ORLAČ, K.: Bühnenbilder und Kostüme, Theater Akzent/ Wiener Festwochen/ Dunaj, Avstrija, 1999; katalog [COBISS.SI-ID 624752] / Razstava in katalog
KOŠAK, Karin. Decorative city lighting and the new slovenian Light Pollution Law. V: ORGULAN, Andrej (ur.). Zbornik = Proceedings. Maribor: Slovensko društvo za razsvetljavo, 2008, str. 355-358, ilustr. [COBISS.SI-ID 2240368]
več kot 30 izvedenih gledaliških in opernih scenografij v Avstriji, Švici, Italiji in Sloveniji ter več kot 25 projektov s področja scenografije mesta in oblikovanja svetlobe

I-P-15 NAPREDNI MATERIALI V TEKSTILSTVU+

Tatjana Rijavec (nosilec)
RIJAVEC, Tatjana, BRAČKO, Sabina. Smart dyes for medical and other textiles. V: LANGENHOVE, Lieva van (ur.). Smart textiles for medicine and healthcare : materials, systems and applications, (Woodhead publishing in textiles). Boca Raton [etc.]: CRC Press; Cambridge: Woodhead Publishing; [Manchester]: The Textile Institute, 2007, [ch. 7], str. 123-149. [COBISS.SI-ID 1868400]
GORENŠEK, Marija, SEVER, Mateja, DEBELAK, Franci, RIJAVEC, Tatjana, BIZJAK, Matejka, BRAČKO, Sabina. Pametne tekstilije za zavese: Impregnirno barvanje poliestrne preje s fosforescenčnimi pigmenti = Smart textiles for curtains. Part 1, Pad-dyeing of polyester yarn with phosphorescent pigments. Tekstilec, ISSN 0351-3386, 2006, letn. 49, št. 10/12, str. 201-206. [COBISS.SI-ID 1803888]
RIJAVEC, Tatjana. Barvno aktivne tekstilije – kromizem ali reverzibilno spreminjanje barve = Colour active textiles – chromism or reversible colour changing. Tekstilec, ISSN 0351-3386, 2005, letn. 48, št. 1/3, str. 7-20. [COBISS.SI-ID 1468528]
RIJAVEC, Tatjana, BUKOŠEK, Vili. Dostignuća u razvoju vlakana za tehničke namjene = Achievements in the development of fibres for technical applications = Errungenschaften in der Entwicklung der technischen Faserstoffen. Tekstil, ISSN 0492-5882, 2004, vol. 53, no. 11, str. 562-575. [COBISS.SI-ID 1452400]
RIJAVEC, Tatjana, MALEJ-KVEDER, Sonja, VUJASINOVIĆ, Edita. Istraživanje postojanosti na svjetlo multifilamentnih poliamidnih (PA 6) pređa – utjecaj specifične površine = Investigation of multifilament polyamide (PA 6) yarn fastness to light – the impact of specific surface = Untersuchung der Lichtecheit von PA – Multifilamentgarnen (PA 6) – Einfluss der specifischen Fläche. Tekstil, ISSN 0492-5882, 2001, vol. 50, no. 6, str. 277-289, ilustr. [COBISS.SI-ID 984176]

Sabina Bračko
BRAČKO, Sabina, RIJAVEC, Tatjana, BIZJAK, Grega, GORENŠEK, Marija. Impregnation dyeing of cotton/polyester spun yarn mixture with photoluminescent pigments = Pamuk/poliester iplik karißiminin parlayan pigmentler ile emdirme yöntemine göre boyanmasi. Tekstil ve konfeksiyon dergisi, ISSN 1300-3356, 2011, vol. 21, no. 1, str. 58-64. [COBISS.SI-ID 2542192]
BRAČKO, Sabina, ŠOLAR, Alenka, FORTE-TAVČER, Petra, SIMONČIČ, Barbara. Colour constancy of vat prints on cotton fabrics. Coloration technology, ISSN 1472-3581, 2009, vol. 125, no. 4, str. 222-227. [COBISS.SI-ID 2243440]
RIJAVEC, Tatjana, BRAČKO, Sabina. Smart dyes for medical and other textiles. V: LANGENHOVE, Lieva van (ur.). Smart textiles for medicine and healthcare : materials, systems and applications, (Woodhead publishing in textiles). Boca Raton [etc.]: CRC Press; Cambridge: Woodhead Publishing; [Manchester]: The Textile Institute, 2007, [ch. 7], str. 123-149. [COBISS.SI-ID 1868400]
GORENŠEK, Marija, SEVER, Mateja, DEBELAK, Franci, RIJAVEC, Tatjana, BIZJAK, Matejka, BRAČKO, Sabina. Pametne tekstilije za zavese: Impregnirno barvanje poliestrne preje s fosforescenčnimi pigmenti = Smart textiles for curtains. Part 1, Pad-dyeing of polyester yarn with phosphorescent pigments. Tekstilec, ISSN 0351-3386, 2006, letn. 49, št. 10/12, str. 201-206. [COBISS.SI-ID 1803888]

Milan Bizjak
BIZJAK, Milan, KOSEC, Ladislav, KOSEC, Borut, ANŽEL, Ivan. The characterization of phase transformations in rapidly solidified Al-Fe and Cu-Fe alloys trough measurements of the electrical resistance and DSC. Metalurgija, ISSN 0543-5846, 2006, let. 45, št. 4, str. 281-286, ilustr. [COBISS.SI-ID 639071]
LOJEN, Gorazd, ANŽEL, Ivan, KNEISSL, Albert C., UNTERWEGER, E., KOSEC, Borut, BIZJAK, Milan. Microstructure of rapidly solidified Cu-Al-Ni shape memory alloy ribbons. J. mater. process. technol.. ISSN 0924-0136. [Print ed.], May 2005, vol. 162/163, str. 220-229. [COBISS.SI-ID 9607190]
BIZJAK, Milan, KOSEC, Ladislav, KNEISSL, C. Albert, KOSEC, Borut. The characterization of microstructural changes in rapidly solidified Al-Fe alloys through measurement of their electrical resistance, International Journal of Materials Research, ISSN 1862-5282, 2008, vol. 99, no. 1, str. 101-108. [COBISS.SI-ID 767583]

Marjan Jenko
JENKO, Marjan, RIJAVEC, Tatjana. Razvoj fotonske tekstilije = Development of photonic textile. V: 40. simpozij o novostih v tekstilstvu, Ljubljana, 19. junij 2009. SIMONČIČ, Barbara (ur.), GORJANC, Marija (ur.). Tekstilna znanost v novih razmerah : zbornik izvlečkov. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, 2009, str. 12. [COBISS.SI-ID 2212720]
JENKO, Marjan. Specifične zahteve za gradnjo elektronike v tekstil – fleksibilna tiskana vezja, mikrokontrolerji, senzorji, aktuatorji in viri energije : [predavanje na] 3. Nanotehnološki dan v okviru Sejma elektronika 25. 3. 2009, Ljubljana. Ljubljana: Sejem elektronike, 25. 3. 2009. [COBISS.SI-ID 11217179] http://www2.arnes.si/~mjenko9/E/Elektrotehnika.pdf. [COBISS.SI-ID 276129792]
RIJAVEC, Tatjana, JENKO, Marjan. E-tekstilije : elektronske tekstilije – stanje in razvoj : specifične zahteve za vgradnjo elektronike v tekstil. [Ljubljana]: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, 2009. 1 el. optični disk (CD-ROM). [COBISS.SI-ID 2184304]
JENKO, Marjan. Elektrotehnika. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2014. ISBN 978-961-6536-79-0.

I-P-16 ŠTUDIJE SPOLOV, TELESA IN OBLAČENJA+

Alenka Švab (nosilec)
ŠVAB, Alenka. Consuming western image of well-being: shopping tourism in socialist Slovenia. Cultural studies, ISSN 0950-2386, Jan. 2002, vol. 16, no. 1, str. 63-79. [COBISS.SI-ID 188013]
ŠVAB, Alenka, KUHAR, Roman. Researching hard-to-reach social groups : the example of gay and lesbian population in Slovenia. Društvena istraživanja, ISSN 1330-0288, svi.-lip. 2008, god. 17, br. 3, str. 529-552. [COBISS.SI-ID 512407936]
ŠVAB, Alenka. Divided we stand = teme in dileme študij spolov. V: DEBELJAK, Aleš (ur.), STANKOVIĆ, Peter (ur.), TOMC, Gregor (ur.), VELIKONJA, Mitja (ur.). Cooltura : uvod v kulturne študije, (Knjižna zbirka Scripta). Ljubljana: Študentska založba, 2002, str. 195-210, ilustr. [COBISS.SI-ID 230765]
RENER, Tanja, SEDMAK, Mateja, ŠVAB, Alenka, UREK, Mojca. Le radici e le ali : la vita famigliare in Slovenia. Cassino: Qualecultura: Università degli studi, 2005. 216 str. ISBN 88-16-90106-5. [COBISS.SI-ID 356973]
ŠVAB, Alenka, KUHAR, Roman. The unbearable comfort of privacy : the everyday life of gays and lesbians : reviewers Tanja Rener, Aleksandar Štulhofer, (Book series Politike). Ljubljana: Peace Institute, Institute for Contemporary Social and Political Studies, 2005. 160 str., ilustr. ISBN 961-6455-39-7. [COBISS.SI-ID 224892928]

I-P-17 MODA IN MEDIJSKO KOMUNICIRANJE+

Maruša Pušnik (nosilec)
PUŠNIK, Maruša. Fashion and socialist legacy: media as cultural entrepeneurs of fashion tastes in socialism. ESSHC Vienna 2014. [COBISS.SI-ID 32682845]
PUŠNIK, Maruša, An entertaining (r)evolution: the rise of television in socialist Slovenia. Media, culture & society, ISSN 0163-4437, 2008, vol. 30, no. 6, str. 777-793. [COBISS.SI-ID 3404209]
PUŠNIK, Maruša (urednik). Remembering utopia: the culture of everyday life in socialist Yugoslavia. Washington: New Academia, 2010. XIV, 453 str., ilustr. ISBN 978-0-9844062-3-4. [COBISS.SI-ID 29539421]

I-P-18 TRAJNOSTNO OBLIKOVANJE+

Almira Sadar (nosilec)
SADAR, Almira. Fashion and sustainable development. V: SIMONČIČ, Barbara (ur.), HLADNIK, Aleš (ur.), PAVKO-ČUDEN, Alenka (ur.), AHTIK, Jure (ur.), LUŠTEK PRESKAR, Barbara (ur.), DEMŠAR, Andrej (ur.), URBAS, Raša (ur.). 41st International Symposium on Novelties in Textiles and 5th International Symposium on Novelties in Graphics and 45th International Congress IFKT, Ljubljana, Slovenia, 27-29 May 2010. Symposium proceedings. Ljubljana: Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Textiles, Graphic Arts and Design, 2010, str. 143-146, ilustr. [COBISS.SI-ID 2392432]
SADAR, Almira, FAJT, Elena, KOŠAK, Karin, JENKO, Marija, PERŠUH, Nataša, KOČEVAR, Tanja Nuša, SEŠLAR-ZALOŽNIK, Vera. Booknjiga. V Ljubljani: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, 2010. [231] str., ilustr. ISBN 978-961-6045-78-0. [COBISS.SI-ID 250987520]
FAJT, Elena (avtor, urednik), PERŠUH, Nataša, SADAR, Almira, SEŠLAR-ZALOŽNIK, Vera, KOŠAK, Karin, GODLER, Marjeta, KOČEVAR, Tanja Nuša, JENKO, Marija, JELINIČ, Ana, KRANVOGEL, Klementina, MAGISTER, Katja. Več svetlobe! = More light! : [tekstilna monografija]. V Ljubljani: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, 2011. 167 str., ilustr. ISBN 978-961-6045-91-9. [COBISS.SI-ID 255934208]
SADAR, Almira. O modi. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, 2009. 116 str. ISBN 978-961-6045-76-6. [COBISS.SI-ID 247472384]

Marija Jenko
JENKO, Marija, FAJT, Elena, GORENŠEK, Marija. Fine polyamide knitwear. V: 41st International Symposium on Novelties in Textiles and 5th International Symposium on Novelties in Graphics and 45th International Congress IFKT, Ljubljana, Slovenia, 27-29 May 2010. SIMONČIČ, Barbara (ur.), et al. Symposium proceedings. Ljubljana: Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Textiles, Graphic Arts and Design, 2010, str. 1065-1072, ilustr. [COBISS.SI-ID 2406512]
ŠTEMBERGER, Marjanca, JENKO, Marija. Transformacija slik v tkanino in oblačilo = Image transformation into fabric and clothing. V: 44. simpozij o novostih v tekstilstvu, Ljubljana, 6. junij 2013. SIMONČIČ, Barbara (ur.), FORTE-TAVČER, Petra (ur.). Trajnostni razvoj v tekstilstvu : zbornik izvlečkov. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, 2013, str. 45. [COBISS.SI-ID 3017072]
SADAR, Almira (avtor, urednik), FAJT, Elena, KOŠAK, Karin, JENKO, Marija, PERŠUH, Nataša, KOČEVAR, Tanja Nuša, SEŠLAR-ZALOŽNIK, Vera. Booknjiga. V Ljubljani: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, 2010. [231] str., ilustr. ISBN 978-961-6045-78-0. [COBISS.SI-ID 250987520]
FAJT, Elena (avtor, urednik), PERŠUH, Nataša, SADAR, Almira, SEŠLAR-ZALOŽNIK, Vera, KOŠAK, Karin, GODLER, Marjeta, KOČEVAR, Tanja Nuša, JENKO, Marija, JELINIČ, Ana, KRANVOGEL, Klementina, MAGISTER, Katja. Več svetlobe! = More light! : [tekstilna monografija]. V Ljubljani: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, 2011. 167 str., ilustr. ISBN 978-961-6045-91-9. [COBISS.SI-ID 255934208]

Elena Fajt
JENKO, Marija, FAJT, Elena, GORENŠEK Marija. Fine polyamide knitwear. V: 41st International Symposium on Novelties in Textiles and 5th International Symposium on Novelties in Graphics and 45th International Congress IFKT, Ljubljana, Slovenia, 27-29 May 2010. SIMONČIČ, Barbara (ur.), et al. Symposium proceedings. Ljubljana: Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Textiles, Graphic Arts and Design, 2010, str. 1065 – 1072, ilustr. [COBISS.SI-ID 2406512]
GORJANC, Marija, JENKO, Marija, FAJT, Elena. Oblikovanje potovalnih tekstilnih dodatkov “Potujoči Jaz (Portable I)”. V: 43. simpozij o novostih v tekstilstvu, Tekstilna obzorja, Ljubljana, 7. junij 2012. SIMONČIČ, Barbara (ur.), GORJANC, Marija (ur.). Tekstilna obzorja : zbornik izvlečkov. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, 2012, str. 25. [COBISS.SI-ID 2743664]
JENKO, Marija, FAJT, Elena, GORENŠEK, Marija. Fine polyamide knitwear. V: 41st International Symposium on Novelties in Textiles and 5th International Symposium on Novelties in Graphics and 45th International Congress IFKT, Ljubljana, Slovenia, 27-29 May 2010. SIMONČIČ, Barbara (ur.), et al. Symposium proceedings. Ljubljana: Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Textiles, Graphic Arts and Design, 2010, str. 1065-1072, ilustr. [COBISS.SI-ID 2406512]
FAJT, Elena. Would you wear hair?. V: 41st International Symposium on Novelties in Textiles, 5th International Symposium on Novelties in Graphics, 45th International Congres IFKT, Ljubljana, 27-29 May 2010. SIMONČIČ, Barbara (ur.), et al. Book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Textiles, Graphic Arts and Design, 2010, str. 93. [COBISS.SI-ID 3067760]

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.